โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, February 11, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 11-February-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


สำนักข่าว : Bangkok Post
201 new Covid-19 cases
ผู้ป่วยโควิด -19 ใหม่ 201 ราย

The government on Thursday reported 201 new Covid-19 cases, 185 local infections and 16 imported, raising the total to 24,104.
เมื่อวันพฤหัสบดี รัฐบาลรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ 201 ราย ติดเชื้อในประเทศ185 รายและเข้ามาจากต่างประเทศ 16 ราย, ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 24,104 ราย

Global Covid-19 cases went up 437,780 in 24 hours to 107.85 million.
ผู้ป่วยโควิด -19 ทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากเดิม 437,780 รายใน 24 ชั่วโมงเป็น 107.85 ล้านราย

The worldwide death toll rose by 14,018 to 2.36 million.
ยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากเดิม 14,018 รายเป็น 2.36 ล้านราย

The US had the most cases at 27.90 million, up 96,806, and the most deaths at 483,200, up 3,432.
สหรัฐฯมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 27.90 ล้านราย, เพิ่มขึ้นจากเดิม 96,806 ราย, และเสียชีวิตมากที่สุดที่ 483,200 ราย, เพิ่มขึ้นจาก 3,432 ราย

คำศัพท์ข่าว
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- import = นำเข้าประเทศ, เข้ามาจากต่างประเทศ
- local infection = ติดเชื้อภายในท้องถิ่น (ในข่าวหมายถึงภายในประเทศ)
- toll = การสูญเสีย, จำนวนที่เสียหาย, จำนวนผู้สูญเสียสำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Myanmar leader urges civil servants to return to work
ผู้นำเมียนมาเรียกร้องให้ข้าราชการกลับเข้าทำงาน

(Reuters) - Myanmar's junta leader on Thursday urged government employees to return to work after absences that he blamed on harassment by "unscrupulous persons", in his first public remarks on the protests against him and a growing civil disobedience campaign.
(รอยเตอร์)ในวันพฤหัสบดีผู้นำรัฐบาลทหารของเมียนมาร์ เร่งเร้าให้ลูกจ้างของรัฐกลับเข้าทำงาน หลังจากไม่ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งเขาได้ตำหนิและข่มขู่โดยเรียกว่า "พวกคนไม่ซื่อสัตย์", ในการแสดงความเห็นครั้งแรกต่อการประท้วงต่อต้านเขา และการรณรงค์อารยะขัดขืนที่เติบโตขึ้น
In a statement issued by the ruling military's official information service, Senior General Min Aung Hlaing, who led last week's coup against Aung San Suu Kyi's elected government, urged people to avoid gatherings, which he said would fuel the spread of the coronavirus.
ในการแถลงที่จัดโดยบริการสารสนเทศของทางการที่ควบคุมโดยรัฐบาลทหาร นายพลอาวุโสมิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของนางอองซาน ซูจี ในสัปดาห์ที่แล้ว ชักนำให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการรวมตัวกัน ซึ่งเขาบอกว่าจะทำให้มีการแพร่เชื้อของโคโรนาไวรัส

คำศัพท์ขาว
- civil (n) =พลเรือน, ประชาชน
- civil disobedience = อารยะขัดขืน
- civil servant = ข้าราชการ
- coup ("คู") = กบฏ, การทำรัฐประหาร, การยึดอำนาจโดยผิดกฎหมาย
- disobedience (n) = การไม่เชื่อฟัง, ความดื้อดึง
- issue (v.) = ออก, ออกแถลงการ, ออกประกาศ, ออกหนังสือ, ออกคำสั่ง
- junta(n) = รัฐบาลทหารที่เข้ามาบริหารประเทศ
- remark = การแสดงความคิดเห็น ความเห็น
- unscrupulous(adj) = ไม่มีศีลธรรม, ไม่ซื่อสัตย์, ไร้ยางอาย
- urge(v) = กระตุ้น, รบเร้า, ชักนำสำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)
สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Covid-19: 'Too early' to decide on summer holidays, says Hancock
Covid-19: 'เร็วเกินไป' ที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับวันหยุดฤดูร้อนHancockกล่าว

It is "too early" to know whether summer holidays can go ahead, the health secretary has said.
ยัง "เร็วเกินไป" ที่จะทราบว่าวันหยุดฤดูร้อนสามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่เลขาธิการสาธารณสุขกล่าว

Matt Hancock said there was still "a lot of uncertainty" but ministers were doing everything possible to make sure people could have a holiday this year.
Matt Hancock กล่าวว่ายังมี "ความไม่แน่นอนอยู่มาก" แต่รัฐมนตรีกำลังทำทุกวิถีทางที่เป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนจะมีวันหยุดในปีนี้

He told the BBC he had booked his own summer break in Cornwall "months ago".
เขาบอกกับบีบีซีว่าเขาได้จองช่วงพักร้อนของตัวเองในCornwallเมื่อหลายเดือนก่อน

Labour leader Sir Keir Starmer urged the government to "get rid of the mixed messages" about whether people should book holidays for later in the year.
Sir Keir Starmer ผู้นำแรงงานเรียกร้องให้รัฐบาล "กำจัดข้อความที่มีความขัดแย้งกัน" ว่าประชาชนควรจองวันหยุดในช่วงปลายปีนี้หรือไม่

Some Tory MPs and businesses also criticised the government for fuelling uncertainty for travel companies already struggling in the pandemic.
นอกจากนี้ ส.ส.พรรคTory และธุรกิจหลายส่วน ยังวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่สร้างความไม่ชัดเจนให้กับ บริษัทท่องเที่ยวที่ได้ประสบปัญหาจากการระบาดใหญ่อยู่แล้ว

It follows confusion after Transport Secretary Grant Shapps warned "people shouldn't be booking holidays right now - not domestically or internationally".
เกิดความสับสนหลังจากที่ Grant Shapps รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตือนว่า "ผู้คนไม่ควรจองวันหยุดในตอนนี้ -ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ"

คำศัพท์ข่าว
- also(adv) = นอกจากนี้,...ก็ยัง...(อีกด้วย)
- criticise(UK)/ criticize(US) = วิพากษ์วิจารณ์
- domestically (adv) = ภายในบ้าน, ภายในประเทศ
- fuel (v) = เติมเชื้อ, ก่อให้เกิดความเลวร้าย
- get rid = กำจัด
- internationally (adv) = นาชาติ, สากล, ต่างประเทศ
- Matt Hancock = ชื่อเลขาธิการสาธารณสุขของอังกฤษ
- mixed message ข้อความที่ขัดแย้งกัน ทำให้สับสน
- Sir Keir Starmer (เซอร์เคียร์สตาร์เมอร์) ชื่อของผู้นำแรงงาน
- struggle (v) = ต่อสู้ดิ้นรน, ต่อสู้กับปัญหา, ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด, ดิ้นรนหาทางออก
- uncertainty (n) = ความคลุมเครือ, ความไม่แน่นอนสำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Thailand's tuk tuks, tour buses and boats marooned at Lunar New Year
รถตุ๊กตุ๊ก, รถทัวร์และเรือของไทยถูกทิ้งให้ว่างในวันตรุษจีน
BANGKOK (Reuters) - Parked in rows with many gathering dust and cobwebs, hundreds of “tuk tuk” motorised rickshaws, tour buses and boats lie silent across the Thai capital of Bangkok, after suffering a twin blow from the coronavirus pandemic and a lack of foreign tourists.
กรุงเทพฯ (รอยเตอร์) - จอดเรียงเป็นแถวพร้อมกับฝุ่นและหยากไย่จำนวนมาก, "ตุ๊กตุ๊ก" หลายร้อยคัน, รถลากติดเครื่องยนต์, รถทัวร์และเรือจอดเงียบทั่วเมืองหลวงของไทย หลังจากได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาและไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Celebrations of the Lunar New Year, which begins on Friday, normally bring a spike in spending and travel among Thais and an influx of visitors from China and elsewhere in Asia.
การเฉลิมฉลองปีใหม่ของจีนซึ่งเริ่มต้นในวันศุกร์ โดยปกติจะทำให้มีการใช้จ่ายและการเดินทางของคนไทยพุ่งสูงขึ้นและมีนักท่องเที่ยวจากจีนและที่อื่น ๆ ในเอเชียหลั่งไหลเข้ามา

But the pandemic has upended Thai transport businesses, leaving many drivers and owners struggling to make ends meet, while a survey predicted Lunar New Year spending would suffer its sharpest fall in 13 years.
แต่การระบาดของโรคได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือต่อธุรกิจขนส่งของไทย, ปล่อยให้คนขับรถและเจ้าของหลายคนต้องดิ้นรนเพื่อทำให้รายได้พอกับค่าใช้จ่าย, ในขณะที่การสำรวจคาดการณ์ว่าการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะลดฮวบอย่างหนักที่สุดในรอบ 13 ปี

“These tuk tuks have been parked for a year...you can see them all covered with dust,” said garage owner Kraisak Kulkiatprasert, who now rents out fewer than 10 vehicles a day, despite having slashed rentals, versus more than 100 earlier.
“ รถตุ๊กตุ๊กพวกนี้ถูกจอดทิ้งไว้หนึ่งปีแล้ว…คุณจะเห็นฝุ่นเต็มไปหมด” นายไกรศักดิ์ กุลเกียรติประเสริฐ เจ้าของอู่รถกล่าวซึ่งตอนนี้เช่ารถน้อยกว่า 10 คันต่อวันแม้ว่าจะมีการหั่นค่าเช่าลง, เมื่อเทียบกับจำนวนมากกว่า 100 คันก่อนหน้านี้

คำศัพท์ข่าว
- cobweb = หยากไย่, ใยแมงมุม
- versus = เทียบกับ, ประชันกับ, เปรียบเทียบสองสิ่ง
- spike = พุ่งขึ้น, เพิ่มขึ้น, การพุ่งพรวดขึ้นอย่างรวดเร็ว, (เส้นกราฟที่เพิ่มขึ้นเป็นมุมแหลม)
- garage owner = เจ้าของอู่
- make ends meet = มีเงินใช้พอชนเดือน, ชักหน้าให้ถึงหลัง, ทำให้รายได้พอกับค่าใช้จ่าย
- motorised rickshaw = รถลากติดเครื่องยนต์
- suffer (v) = ประสบ, เป็นทุกข์, ทนทุกข์, ประสบความเดือนร้อน
- upended เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ, วางกลับหัวกลับหางสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Myanmar's military overturned a democratic election. Now they're warning protesters not to 'destroy democracy'
ทหารของเมียนมาคว่ำการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ตอนนี้พวกเขาเตือนผู้ประท้วงไม่ให้ 'ทำลายประชาธิปไตย'

(CNN)Myanmar's new military junta, which overturned the results of democratic elections when it seized power last Monday, has warned the public not to "destroy" democracy following four days of protests.
(CNN) รัฐบาลทหารชุดใหม่ของเมียนมาที่คว่ำผลการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยตอนเข้ายึดอำนาจเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ได้เตือนประชาชนว่าอย่า "ทำลาย" ระบอบประชาธิปไตยหลังจากการประท้วงนาน 4 วัน

In a statement on the government-run MRTV channel, the military warned that "democracy can be destroyed" without discipline, and that people who "harm the state's stability, public safety and the rule of law" could face legal action.
ในแถลงการณ์บนช่อง MRTV ที่ดำเนินการโดยรัฐบาล กองทัพได้เตือนว่า "ประชาธิปไตยสามารถถูกทำลายได้"หากไม่มีวินัย และผู้ที่ "ทำลายเสถียรภาพของรัฐ, ความปลอดภัยของประชาชนและหลักนิติธรรม" อาจถูกดำเนินการทางกฎหมาย


The warning came as two people were seriously injured in the capital Naypyidaw on Tuesday after police officers allegedly shot at protesters, according to the political party of deposed leader Aung San Su Kyi.
คำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 คนในเมืองหลวงเนปิดอว์เมื่อวันอังคาร หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกกล่าวหาว่ายิงใส่ผู้ประท้วง, จากข้อมูลของพรรคการเมืองของนางอองซานซูจีผู้นำที่ถูกปลดจากตำแหน่ง

"A young man sustained a gunshot wound to the chest and another woman... was hit in the head by a bullet that pierced a motorcycle helmet," National League for Democracy (NLD) Party spokesperson Kyi Toe said in a Facebook post on Tuesday afternoon.
"ชายหนุ่มคนหนึ่งมีบาดแผลจากกระสุนปืนที่หน้าอก และผู้หญิงอีกคน ... ถูกกระสุนเจาะทะลุหมวกกันน๊อคมอเตอร์ไซค์เข้าที่ศีรษะ" Kyi Toe โฆษกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย(NLD)กล่าวในโพสต์ Facebook เมื่อวันอังคารตอนบ่าย

Kyi Toe said that a doctor had confirmed the female victim would was currently in critical condition and would need to be placed on a ventilator.
Kyi Toe กล่าวว่าแพทย์ได้ยืนยันว่าเหยื่อผู้หญิงขณะนี้อยู่ในอาการวิกฤตและจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ

"The doctor said the wound was from a real bullet, not a rubber bullet," Kyi Toe added.
"หมอบอกว่าบาดแผลมาจากกระสุนจริงไม่ใช่กระสุนยาง" Kyi Toe กล่าวเสริม

The police and military in Myanmar have not issued any statements regarding the protests in the country.
ตำรวจและทหารในเมียนมายังไม่ได้ออกแถลงการณ์ใด ๆ เกี่ยวกับการประท้วงในประเทศ

In Yangon earlier this week, protesters marched toward Sule Pagoda in the former capital's downtown chanting and holding up the anti-government three-finger salute from the "Hunger Games" movie franchise that became a popular protest sign during the 2014 coup in neighboring Thailand.
ในย่างกุ้งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ประท้วงได้เดินขบวนไปยังเจดีย์ Sule ในย่านใจกลางเมืองหลวงเก่า และชูสามนิ้วต่อต้านรัฐบาลซึ่งเอามาจากภาพยนตร์ ​​"Hunger Games" ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ที่นิยมใช้ในการประท้วงช่วงมีรัฐประหารปีค.ศ.2014 (พ.ศ.2557) ในประเทศไทยที่เป็นเพื่อนบ้าน

Sule Pagoda was at the center of anti-government demonstrations that were violently suppressed by the military in 1988 and 2007.
เจดีย์ Sule เป็นศูนย์กลางของการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่ถูกปราบปรามอย่างรุนแรงโดยทหารในปีค.ศ. 1988 (พ.ศ. 2531) และ ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550 )

คำศัพท์ข่าว
- chant (v) = พูดหรือตะโกนซ้ำ ๆ ด้วยน้ำเสียงร้องเพลง
- critical (adj) = รุนแรง, วิกฤต, ย่ำแย่
- critical condition = อาการขั้นวิกฤติ
- condition = เงื่อนไข, สภาพการ, อาการสุขภาพ (ในข่าวหมายถึงอาการสุขภาพ)
- depose = ปลดออกจากตำแหน่ง, ไล่ออกจากตำแหน่ง
- gunshot = การยิง, การยิงหนึ่งนัด
- issue (v) = ออก, ออกประกาศ, ออกคำสั่ง
- march (v) = เดินขบวน
- overturn (v) = พลิกคว่ำ, เท, ล้มเลิก, ยกเลิก
- pierce (v) = เจาะ, เจาะเข้า, ทะลุเข้า
- real bullet (n) = กระสุนจริง
- rubber bullet (n) = กระสุนยาง
- regarding (prep) = เกี่ยวกับ
- seize (v) = ยึด, ยึดครอง, ยึดเอาไป
- statement = คำแถลงการณ์, แถลงการณ์
- toward = ไปสู่, ไปต่อ, ไปยัง, มุ่งไปข้างหน้า
- ventilator = เครื่องช่วยหายใจ
- wound (n) = บาดแผลสำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
สำนักข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Rise in attacks on elderly Asian Americans in Bay Area prompts new special response unit
การโจมตีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียสูงอายุที่เพิ่มขึ้นใน Bay Area ทำให้เกิดหน่วยตอบโต้พิเศษใหม่

(CNN)Several unprovoked attacks on elderly Asian Americans, including at least three in the Bay Area captured in disturbing videos in recent days, have raised concerns about anti-Asian bias related to the Covid-19 pandemic.
(CNN) การโจมตีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียสูงอายุที่ไม่ได้รับการพิสูจน์หลายครั้งรวมถึงอย่างน้อยสามครั้งในบริเวณ Bay Area ที่กล้องจับภาพได้สร้างความไม่สบายใจในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอคติต่อต้านชาวเอเชียที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด -19

At a news conference in Oakland's Chinatown on Monday, Alameda County District Attorney Nancy O'Malley announced the creation of a special response unit focused on crimes against Asians, and particularly older Asians.
ที่การประชุมหารือในไชน่าทาวน์เมืองโอ๊คแลนด์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา, Nancy O'Malley อัยการเขตเทศมณฑล Alameda ได้ประกาศการจัดตั้งหน่วยตอบโต้พิเศษมุ่งเน้นเรื่องการก่ออาชญากรรมต่อชาวเอเชียและโดยเฉพาะชาวเอเชียที่มีอายุมาก

"The rapid increase in criminal acts targeted against members of the Asian community, particularly Chinese Americans, who live and work in Alameda County is intolerable," she said.
"การกระทำผิดทางอาญาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งมีเป้าหมายต่อสมาชิกในชุมชนเอเชียโดยเฉพาะชาวอเมริกันเชื้อสายจีนที่อาศัยและทำงานในเทศมณฑล Alameda เป็นเรื่องที่สุดจะทนได้" เธอกล่าว

The new unit stems from two similar attacks in northern California last week as well as a spate of crime in Oakland's Chinatown.
หน่วยใหม่นี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการทำร้ายที่คล้ายกันสองครั้งในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รวมถึงการก่ออาชญากรรมในไชน่าทาวน์ของโอ๊คแลนด์

In San Francisco, Vicha Ratanapakdee, an 84-year-old from Thailand, died after he was abruptly attacked while out on a morning walk January 28, according to San Francisco District Attorney Chesa Boudin.
ในซานฟรานซิสโก วิชา รัตนภักดีวัย 84 ปีจากประเทศไทยเสียชีวิตหลังจากที่เขาถูกทำร้ายอย่างกะทันหันขณะออกไปเดินเล่นในตอนเช้าเมื่อวันที่ 28 มกราคม, จากข้อมูลของ Chesa Boudin อัยการเขตซานฟรานซิสโก

A 19-year-old man has been arrested on suspicion of murder and elder abuse in the case, he said.
ชายอายุ 19 ปีถูกจับกุมเนื่องจากต้องสงสัยในการฆาตกรรมและทำร้ายผู้สูงอายุในคดีนี้, เขากล่าว

"This was a horrific, senseless attack, and I send my deepest condolences to the Ratanapakdee family for this unthinkable pain," Boudin said in a statement.
“นี่เป็นการโจมตีที่น่ากลัวและไร้สติ และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวรัตนภักดี สำหรับความเจ็บปวดที่คิดไม่ถึงนี้”, Boudin กล่าวในแถลงการณ์ "

"My heart goes out to the entire (Asian American Pacific Islander) community for the harm and fear this tragedy has inflicted."
หัวใจของฉัน ออกไปถึงทุกชุมชน (ชาวเกาะเอเชีย - อเมริกันแปซิฟิก) ทั้งหมดที่ได้รับอันตรายและหวาดกลัวต่อโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น"

And in nearby Oakland's Chinatown neighborhood, police said a man violently shoved three unsuspecting people just after noon January 31, injuring a 91-year-old man, 60-year-old man and 55-year-old woman. และย่านไชน่าทาวน์ของโอ๊คแลนด์ที่อยู่ใกล้เคียงกัน ตำรวจกล่าวว่าชายคนหนึ่งผลักผู้ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ 3 คนอย่างรุนแรงในช่วงบ่าย วันที่ 31 มกราคม ทำให้มีการบาดเจ็บเป็นชายวัย 91 ปี, ชายอายุ 60 ปี, และหญิงอายุ 55 ปี

"It's not unique to Chinatown or to the Asian community the increase in crime we've seen across the city and across the county, but we have seen in the last several weeks and month a very specific increase in crimes committed against Asians," O'Malley said.
"มันไม่เฉพาะว่าเป็นไชน่าทาวน์หรือชุมชนเอเชีย อาชญากรรมที่เราได้เห็นเพิ่มขึ้นทั่วเมืองและทั่วเทศมณฑล แต่ที่เราได้เจอในช่วงหลายสัปดาห์และเดือนที่ผ่านมาคือมีอาชญากรรมต่อชาวเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจง", O 'Malley กล่าว

A 28-year-old man has been charged with three counts of felony assault for the attacks, according to charging documents.
ชายอายุ 28 ปีถูกตั้งข้อหาทางอาญาสามข้อหาจากทำร้ายร่างกาย, ตามเอกสารข้อกล่าวหา

The man was placed on a psychiatric hold February 1 for a separate incident in which he was again assaulting people, the documents state.
ชายคนนี้ถูกควบคุมตัวด้วยปัญหาทางจิตเวชในวันที่ 1 กุมภาพันธ์จากอีกเหตุการณ์ที่เขาทำร้ายผู้คนอีกครั้ง,จากเอกสาร

คำศัพท์ข่าว
- as well as (conj) = ...เช่นเดียวกับ.. / และรวมทั้ง (วางกลางประโยค)
- assault (v) = การทำร้าย, จู่โจมทำร้าย
- condolence (n) = การแสดงความเสียใจ
- count (n) = กระทง, คดีความ
- felony ความผิดอาญาร้ายแรง
- ham (n v) ทำให้เสียหาย, ทำอันตราย, ทำให้บาดเจ็บ
- inflict (v) = ทำให้เสียหาย, สร้างความเจ็บปวด
- intolerable (n) = เหลือทน, มากเกินไป, สุดที่จะทนได้
- psychiatric = เกี่ยวกับจิตวิทยา, เกี่ยวข้องกับการรักษาความเจ็บป่วยทางจิต
- separate = ซึ่งไม่ต่อเนื่อง, ซึ่งไม่เชื่อมกัน
- shove = ผลัก, ดัน
- suspicion (n) = ความสงสัย
- unsuspecting (adj) = ไม่รู้ว่าจะมีภัยมา, ไม่รู้อิโหน่อิเหน่


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


No comments:

Post a Comment