โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, February 10, 2021

ศัพท์ข่าวไทย 10-July-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : Bangkok Post
U.N. experts alarmed by Thailand's rise in royal insult
ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติตื่นตระหนกด้วยคดีหมิ่นราชวงศ์ที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย

BANGKOK - United Nations human rights experts on Monday spoke out against Thailand's increasing use of a law forbidding criticism of its royal family, singling out a 43-year sentence for an elderly woman convicted under the law.
กรุงเทพฯ - เมื่อวันจันทร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติได้กล่าวต่อต้านการนำกฎหมายห้ามวิจารณ์ราชวงศ์ของไทยมาใช้เพิ่มมากขึ้น โดยยกกรณีที่ตัดสินลงโทษจำคุก 43 ปีแก่หญิงสูงวัยภายใต้กฎหมายนี้

The condemnation comes after dozens of police cases have been filed against leaders of youth-led demonstrations that have broken taboos by openly criticising the Thai king, risking prosecution under a strict law known as lese majeste that is punishable by up to 15 years in prison.
การประณามเกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจได้ยื่นฟ้องหลายสิบคดีต่อผู้นำการประท้วงที่นำโดยเยาวชนซึ่งละเมิดข้อห้ามโดยการวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ไทยอย่างเปิดเผย เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายที่เข้มงวดซึ่งเรียกว่าการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี

Since November, at least 40 youth activists have been charged under the law, according to records compiled by the Thai Lawyers for Human Rights. All of the legal cases are pending.
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน, นักเคลื่อนไหวเยาวชนอย่างน้อย 40 คนถูกตั้งข้อหาภายใต้กฎหมายนี้, ตามบันทึกที่รวบรวมโดยทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนของไทย คดีทางกฎหมายทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการ

"We are profoundly disturbed by the reported rise in the number of lese majeste prosecutions since late 2020 and the harsher prison sentences," a group of seven U.N. special rapporteurs and members of a working committee on arbitrary detention said in a statement on Monday.
"เรารู้สึกกระวนกระวายใจอย่างมากกับการรายงานจำนวนคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปีค.ศ 2020 (พ.ศ. 2563) และโทษจำคุกที่รุนแรงขึ้น" กลุ่มสายสัมพันธ์พิเศษของสหประชาชาติ 7 คนและสมาชิกของคณะทำงานด้านการควบคุมตัวโดยพลการกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์

The U.N. human rights office in December called on Thailand to amend the law.
สำนักงานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในเดือนธันวาคมเรียกร้องให้ไทยแก้ไขกฎหมาย

Monday's statement singled out the case of Anchan Preelert, a 65-year-old woman sentenced to 43 years in prison in January in what lawyers said was the harshest punishment yet for royal insult.
คำแถลงเมื่อวันจันทร์ระบุถึงกรณีของ อัญชัญ ปรีเลิศ หญิงวัย 65 ปีที่ถูกตัดสินจำคุก 43 ปีในเดือนมกราคม ในสิ่งที่ทนายความกล่าวว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงที่สุดสำหรับการดูหมิ่นราชวงศ์

The military-backed government briefly stopped using the lese majeste law in 2018, but police started to invoke it again late last year after young protesters began openly criticising the monarchy.
รัฐบาลที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของทหารหยุดใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในช่วงสั้น ๆ ในปี 2018 แต่ตำรวจเริ่มเรียกร้องอีกครั้งเมื่อปลายปีที่แล้ว หลังจากผู้ประท้วงรุ่นเยาว์เริ่มวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์อย่างเปิดเผย

Thailand is officially a constitutional monarchy, but the king is revered by the predominantly Buddhist country's conservative establishment.
ประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างเป็นทางการ, แต่กษัตริย์ได้รับความเคารพนับถือโดยส่วนใหญ่จากกลุ่มคนที่มีอำนาจและอิทธิพลหัวโบราณของประเทศที่เป็นเมืองพุทธ

Until recently, open criticism was extremely rare.
จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้การวิพากษ์วิจารณ์อย่างเปิดเผยหาได้ยากมาก

คำศัพท์ข่าว
- against = ต่อ
- a law forbidding criticism = กฎหมายห้ามวิพากษ์วิจารณ์
- amend (v) = แก้ไขกฏหมาย, (เพื่อให้เป็นธรรม/ ถูกต้อง / หรือเป็นปัจจุบันมากขึ้น)
- arbitrary = เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ, ไม่เป็นธรรม, ปราศจากเหตุผล (ใช้อำนาจโดยไม่นึกถึงทุกข์ยากของผู้อื่น)
- condemnation (n) = การประณาม
- conservative = อนุรักษ์นิยม, คนหัวโบราณ, คนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างกะทันหัน
- constitutional monarchy = ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- detention = การกักตัว, กักขังหน่วงเหนี่ยว, การกักตัวไว้โดยใช้อำนาจรัฐ
- establishment = กลุ่มที่มีอำนาจและอิทธิพล
- file (v) = ยื่น, ยื่นคำร้อง, ยื่นฟ้องร้อง
- forbid = ห้าม (ระบุว่าสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎกฎหมายหรือประเพณี)
- harshest (adj) = รุนแรงที่สุด
- harshest punishment = การลงโทษที่รุนแรงที่สุด
- invoke = ประกาศใช้กฎหมาย, อ้างกฎหมาย (อ้างถึงสิ่งที่มีอำนาจเพื่อสนับสนุนตัวเอง)
- lese majeste law = กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (ม112)
- openly (adv) = อย่างเปิดเผย
- pending (adj) = ยังค้างอยู่, ซึ่งยังไม่จบสิ้น, คาราคาซัง, อยู่ในระหว่าง
- predominantly = มีอิทธิพลเหนือ, มีมากกว่า
- prosecution = การดำเนินคดีตามกฎหมาย
- revere (v) = แสดงความเคารพนับถือ
- sentence (v) = พิพากษา, ตัดสินโทษ
- single out (phrasal verb) = เพ่งเล็ง, หมายหัว, มุ่งเน้น( ปฏิบัติต่อบางสิ่งโดยวิธีที่แตกต่างจากสิ่งอื่น)
- taboo (n) = ข้อห้าม, สิ่งต้องห้าม, เรื่องต้องห้าม
- youth (adj) = เยาวชน
- youth-led (adj) = ผู้นำ/ แกนนำที่เป็นเยาวชน
- youth-led demonstration = ผู้นำ/ แกนนำการประท้วงที่เป็นเยาวชน

No comments:

Post a Comment