โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, March 30, 2021

ศัพท์ข่าวรายวัน 30-March-2021เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย
สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)

สำนักข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Myanmar insurgents warn of growing conflict as neighbours press junta
ผู้ก่อจลาจลในเมียนมา เตือนความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเพื่อนบ้านกดดันรัฐบาลทหาร

(Reuters) -One of Myanmar’s main ethnic minority rebel groups warned of a growing threat of major conflict on Tuesday and called for international intervention against a military crackdown on opponents of last month’s coup.
(รอยเตอร์) - กลุ่มชนกลุ่มน้อยหลักกลุ่มหนึ่งของเมียนมาเตือนถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของความขัดแย้งครั้งใหญ่ในวันอังคารและเรียกร้องให้มีการแทรกแซงระหว่างประเทศ เพื่อต่อต้านการปราบปรามของทหาร ที่กระทำต่อฝ่ายตรงข้ามในการรัฐประหารเมื่อเดือนที่แล้ว

Myanmar has been in turmoil since the army ousted an elected government led by Nobel laureate Aung San Suu Kyi on Feb. 1, detaining her and reimposing military rule after a decade of tentative steps towards democracy.
พม่าตกอยู่ในความวุ่นวายนับตั้งแต่กองทัพขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งนำโดยนางอองซาน ซูจี ผู้ได้รับรางวัลโนเบล เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ กักขังเธอและกลับมาปกครองโดยทหารอีกครั้งหลังจากสิบปีของการก้าวสู่ระบอบประชาธิปไตย

While cities and towns across the country have been consumed by protests against the military, fighting has also flared between the army and insurgents in frontier regions and refugees are spilling over borders.
ในขณะที่เมืองใหญ่น้อยทั่วประเทศเต็มไปด้วยการประท้วงต่อต้านทหาร การสู้รบระหว่างกองทัพและกลุ่มกบฏในพื้นที่ชายแดนก็ขยายขึ้นด้วย และผู้ลี้ภัยก็ทะลักข้ามพรมแดน

The Karen National Union rebel group, which operates in the east along the border with Thailand, said it was bracing for a major government offensive.
กลุ่มกบฏสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงซึ่งปฏิบัติการอยู่ทางตะวันออกตามแนวชายแดนติดกับประเทศไทยกล่าวว่า กำลังเตรียมการรับมือกับการรุกรานครั้งใหญ่จากรัฐบาล

“Now, thousands of Burma military ground troops are advancing into our territories from all fronts,” the group said in a statement.
“ตอนนี้กองกำลังทหารภาคพื้นดินของพม่าหลายพันคนกำลังรุกคืบเข้ามาในดินแดนของเราจากทุกด้าน” กลุ่มกะเหรี่ยงกล่าวในแถลงการณ์

“We have no other options left but to confront these serious threats posed by the illegitimate military junta’s army in order to defend our territory.”
“เราไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามร้ายแรงนี้ที่เกิดจากกองทัพของทหารนอกกฎหมายเพื่อปกป้องดินแดนของเรา”

The group urged the international community, neighbouring Thailand in particular, to help Karen people fleeing the “onslaught” and called for countries to cut ties with the junta to stop the violence against civilians.
กลุ่มนี้เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศ และประเทศไทยที่เป็นเพื่อนบ้านให้ช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงที่หลบหนีจากการ “โจมตี” และเรียกร้องให้ประเทศต่างๆตัดความสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารเพื่อหยุดความรุนแรงต่อพลเรือน

A spokesman for the Myanmar junta did not answer calls seeking comment.
โฆษกของรัฐบาลทหารเมียนมาไม่รับสายเพื่อขอความคิดเห็น

Military aircraft bombed KNU fighters on the weekend, sending some 3,000 villagers fleeing to Thailand.
เครื่องบินทหารทิ้งระเบิดหมู่บ้านกระเหรี่ยง KNU ในช่วงสุดสัปดาห์ ส่งผลให้ชาวบ้าน 3,000 คนหนีไปที่ประเทศไทย

Thailand denied accusations from activists that refugees were being forced back but a Thai official on the border said the army was sending most people back because it was deemed safe on the Myanmar side.
ไทยปฏิเสธข้อกล่าวหาจากนักเคลื่อนไหวว่าผู้ลี้ภัยถูกบังคับให้กลับ แต่เจ้าหน้าที่ไทยประจำชายแดนกล่าวว่ากองทัพส่งคนส่วนใหญ่กลับเพราะถือว่าปลอดภัยในฝั่งเมียนมา

A spokesman for the U.N. refugee agency said it was concerned about reports people were being sent back and it was seeking information from Thailand.
โฆษกของหน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติกล่าวว่ามีความกังวลเกี่ยวกับรายงานที่มีการส่งคนกลับและกำลังหาข้อมูลจากประเทศไทย

At least 512 civilians have been killed in nearly two months of protests against the coup, 141 of them on Saturday, the bloodiest day of the unrest, according to the Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) advocacy group.
พลเรือนอย่างน้อย 512 คนถูกสังหารในช่วงเกือบสองเดือนของการประท้วงต่อต้านการรัฐประหาร โดย141 จากจำนวนนี้ถูกสังหารในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่นองเลือดที่สุดของเหตุการณ์ความไม่สงบ, จากข้อมูลของกลุ่มผู้สนับสนุนสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมือง (AAPP)

Despite the surge in violence, thousands of protesters came out to march in several towns on Tuesday, according to media and photos on social media.
แม้จะเกิดความรุนแรงขึ้น แต่ผู้ประท้วงหลายพันคนก็ออกมาเดินขบวนในหลายเมืองในวันอังคาร, ข้อมูลจากสื่อและภาพถ่ายบนโซเชียลมีเดีย

A civil disobedience campaign of strikes has paralysed parts of the economy and protesters stepped it up by asking residents to leave rubbish at intersections in the main city Yangon.
การรณรงค์ต่อต้านโดยอารยะขัดขืน ทำให้หลายส่วนของเศรษฐกิจเป็นอัมพาต และผู้ประท้วงได้ยกระดับขึ้นโดยขอให้ประชาชนทิ้งขยะที่ทางแยกในเมืองหลักย่างกุ้ง

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- accusation (n) = ข้อกล่าวหา
- be consumed by/ with sth = (สงผลต่อความรุ้สึกอย่างมาก, เติมเต็มความรู้สึกที่อย่างมากให้ใครสักคน)
- brace for (v) = เตรียมรับมือ
- civilian = พลเรือน, ประชาชนทั่วไป
- consume (v) = บริโภค, ทำลายอย่างสิ้นเชิง
- disobedience = ขัดขืน, ไม่เชื่อฟัง
- insurgent = ผู้ก่อกบฏ, ผู้ก่อจลาจล, ผู้ก่อความไม่สงบ
- offensive (n) = การบุกรุก, การรุกราน, การโจมตีทางทหาร
- opponent = ผู้ขัดขวาง
- ousted (adj) = ถูกขับออกจากอำนาจ, ที่ถูกขับออกจากตำแหน่ง
- paralyzed (adj) = อ่อนเปลี้ย, เป็นง่อย, เป็นอัมพาต
- rebel = คนขัดขืน, คนหัวรั้น, ผู้ก่อกบฏ
- tentative (adj) = เบื้องต้น, ชั่วคราว, ที่ยังไม่แน่นอน
- turmoil = ความระส่ำระสาย

สำนักข่าว : AP

สำนักข่าว : AP
สำนักข่าว : บีบีซี (Twitter)

สำนักข่าว : บีบีซี (Website)
Galápagos tortoises: 185 babies seized from smugglers
เต่ากาลาปากอส: ยึดลูกเต่า 185 ตัวจากผู้ลักลอบค้า

Customs officials in Ecuador discovered 185 baby tortoises packed inside a suitcase that was being sent from the Galápagos Islands to the mainland on Sunday.
เจ้าหน้าที่ศุลกากรในเอกวาดอร์พบลูกเต่า 185 ตัวถูกเก็บอยู่ในกระเป๋าเดินทางที่กำลังส่งจากหมู่เกาะกาลาปากอสไปยังแผ่นดินใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

The reptiles had been wrapped in plastic and were found during a routine inspection at the main airport on the island of Baltra.
สัตว์เลื้อยคลานพวกนี้ถูกห่อด้วยพลาสติกและถูกพบในระหว่างการตรวจสอบตามปกติที่สนามบินหลักบนเกาะ Baltra

Ten of them had died, officials said.
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า มีสิบตัวจากทั้งหมดนั้นเสียชีวิตแล้ว

One of the biggest threats to Galápagos tortoises is illegal trading for animal collectors and exotic pet markets.
ภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งต่อเต่ากาลาปากอสคือการค้าอย่างผิดกฎหมายให้กับนักสะสมสัตว์และตลาดสัตว์เลี้ยงหายาก

The tortoises seized at the airport on Baltra are thought to be less than three months old.
เต่าเหล่านี้ที่ยึดได้ที่สนามบินใน Baltra คาดว่าอาจมีอายุไม่ถึงสามเดือน

Officials combatting wildlife trafficking say hatchling-sized juveniles can fetch sums of more than $5,000 (£3,600) per animal.
เจ้าหน้าที่ที่ต่อสู้กับการค้าสัตว์ป่ากล่าวว่า ตัวอ่อนที่ฟักเป็นตัวเหล่านี้สามารถทำเงินได้มากกว่า 5,000 ดอลลาร์ (3,600 ปอนด์) ต่อสัตว์หนึ่งตัว

คำศัพท์ข่าว
- collector = นักสะสม
- exotic = แปลก, ผิดธรรมดา, ประหลาด
- fetch (v) = ไปเอามา, ขายได้ในราคาหนึ่ง
- hatchling-sized (adj) = ขนาดที่เพิ่งฟักออกจากไข่ (ความโตของสัตว์/ ตัวอ่อน ที่เพิ่งฟักออกจากไข่)
- illegal trading = การค้าสิ่งที่ผิดกฎหมาย
- juvenile = เยาวชน, วัยละอ่อน
- reptile (n) = สัตว์เลื้อยคลาน
- smuggler (n) = ผู้ลักลอบขนของผิดกฏหมาย
- trafficking = การค้าสิ่งที่ผิดกฎหมาย
- wildlife = สัตว์ป่า
- wrap (v) = ห่อ, หุ้ม, คลุม
สำนักข่าว : บีบีซี
Uyghurs: Xinjiang cotton ban is self-defeating, China tells H&M
อุยกูร์: การไม่ใช้ฝ้ายซินเจียงเป็นการทำร้ายตัวเอง, จีนบอกกับ H&

The Chinese government has warned clothing brand H&M it will not earn a penny in the country if it refuses to buy cotton from the Xinjiang region.
รัฐบาลจีนเตือนแบรนด์เสื้อผ้า H&M ว่าจะไม่ได้เงินในประเทศนี้อีกเลย หากปฏิเสธที่จะซื้อฝ้ายจากภูมิภาคซินเจียง

H&M and other western brands are facing a backlash in China after they expressed concern about the alleged use of forced labour in cotton production.
H&M และแบรนด์ตะวันตกอื่น ๆ กำลังเผชิญกับกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงในจีน หลังจากที่พวกเขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการถูกกล่าวหาว่าใช้แรงงานบังคับในการผลิตฝ้าย

China has been accused of forcing members of the mostly Muslim Uyghur minority to pick cotton in Xinjiang.
จีนถูกกล่าวหาว่าบังคับให้สมาชิกของชนกลุ่มน้อยชาวอุยกูร์ที่ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเก็บฝ้ายในซินเจียง

China denies this and, in recent days, critical brands have faced boycotts.
จีนปฏิเสธสิ่งนี้และในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแบรนด์ดังต่าง ๆ ก็ต้องเผชิญกับการคว่ำบาตร

"I don't think a company should politicise its economic behaviour," said Xu Guixiang, a Xinjiang government spokesman, at a news conference on Monday. "Can H&M continue to make money in the Chinese market? Not anymore."
“ ฉันไม่คิดว่า บริษัทควรปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจให้เป็นการเมือง” Xu Guixiang โฆษกรัฐบาลซินเจียงกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ “H& สามารถทำเงินในตลาดจีนต่อไปได้หรือไม่ได้อีกต่อไป

Mr Xu said the decision by some brands to stop buying Xinjiang cotton was "not reasonable", comparing it to "lifting a stone to drop it on one's own feet".
นาย Xu กล่าวว่าการตัดสินใจของบางแบรนด์ในการหยุดซื้อผ้าฝ้ายซินเจียงนั้น "ไม่สมเหตุสมผล" โดยเปรียบเทียบกับการ "ยกก้อนหินวางลงบนเท้าของตัวเอง"

H&M has not yet responded to a request for comment from the BBC.
H&M ยังไม่ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นจาก BBC

คำศัพท์ข่าว
- backlash = ปฏิกริยาตอบโต้อย่างรุนแรง, เกิดกระแสต่อต้านอย่างรุนแรง
- ban (n/v) = แบน, ห้าม, ระงับ (ไม่ให้ใช้, ไม่ให้มี, ไม่ให้ทำ)
- H&M = เอชแอนด์เอ็ม บริษัทเครื่องแต่งกายของประเทศสวีเดน มีสาขาใน 74 ประเทศ มีพนักงานกว่า 126,000 คน
- pick (n, v) = เลือก, หยิบเลือก, คัดแยก
- request (n v) = ร้องขอ
- self-defeating = ทำร้ายตัวเอง, ทำให้ตัวเองพ่ายแพ้

No comments:

Post a Comment