โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน-06-May-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : บีบีซี (Twitter)
แหล่งข่าว : บีบีซี (Website)
Thailand court allows minister to keep post despite drug conviction
ศาลไทยอนุญาตให้รัฐมนตรีดำรงตำแหน่ง แม้จะมีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

Thailand's top court has allowed a government minister to keep his job, dismissing a bid to disqualify him over a past conviction for drug trafficking in Australia.
ศาลชั้นสูงของไทย(ศาลรัฐธรรมนูญ)อนุญาตให้รัฐมนตรีของรัฐบาล อยู่ในตำแห่งงานของเขา โดยการยกเลิกการพยายามที่จะตัดสิทธิ์เขาจากความผิดในอดีต ฐานค้ายาเสพติดในประเทศออสเตรเลีย

Thammanat Prompao was jailed for four years in 1994 for his role in a heroin smuggling case.
ธัมมนัส พรหมเผ่า ถูกจำคุกเป็นเวลาสี่ปีในปีค.ศ. 1994 จากบทบาทในคดีลักลอบขนเฮโรอีน

Opposition politicians urged Thailand's constitutional court to declare the minister "unfit for office".
นักการเมืองฝ่ายค้านเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญของไทย เพื่อประกาศว่ารัฐมนตรี "ไม่เหมาะสมสำหรับตำแหน่ง"

But in a ruling on Wednesday, the court rejected the complaint.
แต่ในการพิจารณาคดีเมื่อวันพุธศาลปฏิเสธคำฟ้อง

The court said it did not recognise Mr Thammanat's conviction because the verdict was delivered in Australia, a foreign country.
ศาลบอกว่าไม่ยอมรับการตัดสินโทษความผิดของนายธรรมนัส เนื่องจากคำตัดสินถูกประกาศในออสเตรเลียซึ่งเป็นต่างประเทศ

"The verdict of any state only has effect in that state," the court said. Therefore, Mr Thammanat "is not prohibited from holding office" under Thailand's constitution, the court said.
"คำตัดสินของรัฐใด ๆ จะมีผลเฉพาะในรัฐนั้นเท่านั้น" ศาลกล่าว ดังนั้นนายธรรมนัส "ไม่ถูกห้ามมิให้ดำรงตำแหน่ง" ภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศไทย, ศาลกล่าว

The ruling meant that Mr Thammanat could remain a member of parliament and keep his post as a cabinet minister in Prime Minister Prayuth Chan-ocha's government.
คำตัดสินดังกล่าวหมายความว่า นายธรรมนัส สามารถดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาและดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ประยุทธ จันทร์โอชา

The conviction was brought to wider public attention in 2019 after Mr Thammanat's appointment as deputy agriculture minister.
คำตัดสินดังกล่าวได้รับความสนใจจากสาธารณชนในวงกว้างในปีค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) หลังจากที่นายธรรมนัสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

Mr Thammanat has denied reports of his imprisonment for conspiring to import 3.2kg (7lbs) of heroin - worth about AU$4.1m ($3.1m; £2.2m) - to Australia.
นายธรรมนัส ปฏิเสธรายงานการจำคุกเนื่องจากสมคบกันนำเข้าเฮโรอีน 3.2 กก. (7 ปอนด์) มูลค่า 4.1 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (3.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 2.2 ล้านปอนด์) ไปยังออสเตรเลีย

The former army captain, 55, said he had been caught with flour, not heroin.
อดีนายร้อยวัย 55ปี เผยถูกจับด้วยเหตุแป้ง ไม่ใช่เฮโรอีน

But Mr Thammanat came under scrutiny again after two Australian newspapers, The Age and The Sydney Morning Herald, reported details of his conviction, citing clippings of old news stories.
แต่นายธรรมนัสเข้ารับการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหลังจากหนังสือพิมพ์ของออสเตรเลีย 2 ฉบับคือ The Age และ The Sydney Morning Herald รายงานการพิสูจน์ว่ากระทำผิด ของเขาโดยอ้างถึงเนื้อหาที่ตัดจากข่าวเก่า

The Sydney Morning Herald said Mr Thammanat was arrested in 1993, served four years in prison and was deported immediately on release.
สำนักข่าวThe Sydney Morning Herald กล่าวว่านายธรรมนัสถูกจับในปีค.ศ 1993 (พ.ศ. 2536) ถูกจำคุก 4 ปีและถูกส่งตัวกลับทันทีเมื่อได้รับการปล่อยตัว

BBC Thai also obtained court records from Australian authorities that confirmed Mr Thammanat's conviction and prison sentence.
สำนักข่าวบีบีซีไทยยังได้รับบันทึกของศาลจากทางการออสเตรเลียที่ยืนยันการพิสูจน์ว่ากระทำผิด และโทษจำคุกของนายธรรมนัส

Mr Thammanat began his political career in Thailand at the end of the 1990s.
นายธรรมนัสเริ่มงานการเมืองในประเทศไทยเมื่อปลายทศวรรษที่ 1990

A former captain in the Royal Thai Army, he built connections with General Prayuth Chan-ocha, who came to power after a military coup in 2014.
อดีตนายร้อยในกองทัพบกเขาสร้างความสัมพันธ์กับพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ซึ่งเข้ามามีอำนาจหลังการรัฐประหารในปีค.ศ. 2014

Mr Thammanat has described himself as a key figure in forming the coalition government led by Mr Prayuth.
นายธรรมนัสเล่าว่าตัวเองเป็นบุคคลสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลผสมที่นำโดยนายประยุทธ

Elections in March 2019 saw Mr Prayuth confirmed in office with the support of the Palang Pracharath Party, a conservative party with close ties to the military.
การเลือกตั้งในเดือนมีนาคม ค.ศ.2019 (พ.ศ. 2562) นายประยุทธยืนยันเข้ารับตำแหน่งโดยได้รับการสนับสนุนจากพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทหาร

But since early 2020, Mr Prayuth's government has been buffeted by youth-led protests triggered by the disqualification of the opposition Future Forward Party (FFP).
แต่ตั้งแต่ต้นปีค.ศ.2020 (พ.ศ. 2563) รัฐบาลของนายประยุทธได้รับผลกระทบจากการประท้วงที่นำโดยเยาวชนที่เกิดจากการตัดสิทธิ์ของพรรคอนาคตใหม่ (FFP) ของฝ่ายค้าน

The protests have since morphed into demands for reform of Thailand's constitution and monarchy, which is revered and protected by strict defamation laws in the country.
การประท้วงได้เปลี่ยนไปเป็นการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ และสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ซึ่งได้รับการเคารพและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายหมิ่นประมาทที่เข้มงวดในประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- ...ed by = นำโดย, กระทำโดย
- a bid to = ความยายามที่จะ
- captain = กัปตัน, ยศนายร้อย
- citing = อ้างอิงเหตุผล
- coalition government = รัฐบาลผสม (รัฐบาลที่มาจากหลายพรรรครวมกัน)
- complaint (n) = การบ่น, การร้องเรียน, การร้องทุกข์
- conservative = อนุรักษ์นิยม, คนหัวโบราณ, คนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างกะทันหัน
- conviction = ความเชื่ออย่างแรงกล้า, การพิสูจน์ว่ากระทำผิด
- court record = บันทึกการดำเนินการของศาล, เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการ
- deliver = ส่งมอบ, ประกาศ
- deport (v) = ส่งตัวกลับประเทศ, เนรเทศออกจากประเทศ
- despite = แม้จะมี, แม้ว่า
- dismiss (v) = ปฏิเสธ, ไม่สนใจ, ยกเลิก
- disqualification = การตัดสิทธิ์
- disqualify (v) = ตัดสิทธิ, ทำให้หมดสภาพ
- General = พลเอก
- heroin = เฮโรอีน
- immediately (adv) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- key figure = หน้าที่สำคัญ, บุคคลที่สำคัญ
- led by = นำโดย, เป็นแกนนำโดย
- monarchy (มอเนอรฺคี มักออกเสียงผิดว่า โมนาร์ชี) = เกี่ยวกับราชวงศ์, สถาบันกษัตริย์, การปกครองระบอบราชาธิปไตย(กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ)
- morph into = แปรเปลี่ยนเป็น
- obtain (v) = ได้รับ, ได้มาซึ่ง
- prohibit (v) = ห้ามอย่างเป็นทางการตามกฎหมายกฎหรืออำนาจอื่น ๆ
- reform = ปฏิรูป, ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น, ปรับปรุงให้ดีขึ้น
- revere (v) = นบนอบ, เทอดทูน, เคารพนับถือบูชา, แสดงความเคารพนับถือ
- role (n) = บทบาท, การกระทำ, หน้าที่
- scrutiny = การตรวจสอบอย่างละเอียด
- serve (v) = ทำงาน, รับใช้(รับใช้ชาติ, รับราชการ, รับโทษ)
- served four years in prison = รับโทษสี่ปีในเรือนจำ
- since early = ตั้งแต่ช่วงแรก
- the Royal Thai Army = กองทัพบกของไทย
- Thailand's top court = ศาลรัฐธรรมนูญของไทย
- Thailand's constitutional court = ศาลรัฐธรรมนูญของไทย
- verdict (n) = การตัดสิน, คำพิพากษา
- youth-led (adj)= นำโดยเยาวชน, เป็นแกนนำโดยเยาวชน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข่าว : รอยเตอร์
แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น
แหล่งข่าว : cna
แหล่งข่าว : euronews

ข่าวเก่าที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข่าว : Abcnews
แหล่งข่าว : Nationthailand
แหล่งข่าว : Nationthailand
แหล่งข่าว : AP
แหล่งข่าว : Thaipbsworld
แหล่งข่าว : SMH

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น