โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 07-May-2021เมนู:รวมศัพท์ข่าว


ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : Zmescience
The world’s donkeys are threatened by demand for Chinese traditional medicine
ลาของโลก ถูกคุกคามจากความต้องการยาแผนโบราณจีน

Donkeys are undergoing their worst crisis ever.
ลากำลังอยู่ในช่วงวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีมา

Some 5 million donkeys are slaughtered every year to satisfy the demand of eijao, a gelatin-based traditional medicine.
มีการฆ่าลาประมาณ 5 ล้านตัวทุกปีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ eijao ซึ่งเป็นยาแผนโบราณที่มีส่วนประกอบหลักเป็นเจลาติน

If this trend keeps up, more than half of the world’s donkeys could be killed over the next five years.
หากกระแสนิยมนี้ยังคงอยู่ อาจมีการฆ่าลามากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกในอีก 5 ปีข้างหน้า

The pressure that traditional Chinese medicine puts on wild animals is well known.
ความกดดันที่การแพทย์จีนแผนโบราณมีต่อสัตว์ป่าเป็นที่รู้กันดี

Over the years, the growth in demand for traditional Chinese medicine has grown substantially, putting emblematic species such as tigers at risk of extinction.
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความต้องการยาจีนแผนโบราณได้เติบโตขึ้นอย่างมาก ทำให้สายพันธุ์ที่มีลักษณะเฉพาะเช่น เสือต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

It’s not just wild or exotic animals, though — Chinese medicine is also hitting closer to home, threatening some animals which are very familiar to us: donkeys.
ไม่ใช่แค่สัตว์ป่าหรือสัตว์แปลก ๆ เท่านั้น แต่การแพทย์แผนจีนก็เข้าใกล้บ้านมากขึ้น มีการคุกคามสัตว์บางชนิดที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดี: ลา

The donkey population in Brazil has declined by 28% since 2007, for no apparent domestic reason.
ประชากรลาในบราซิลลดลง 28% ตั้งแต่ปี 2550 โดยไม่มีเหตุผลภายในประเทศที่ชัดเจน

In other countries with large populations, such as Botswana and Kyrgystan, populations have dropped even more, by 37% and 53% respectively.
ในประเทศอื่น ๆ ที่มีประชากรจำนวนมากเช่น บอตสวานา และคีร์กีสถาน ประชากรลายิ่งลดลงมากขึ้นเป็น 37% และ 53% ตามลำดับ

There’s no domestic reason for this. Instead, the reason can be found in China, where donkey populations have dropped by as much as 76% since 1992.
ไม่มีเหตุผลในประเทศสำหรับเรื่องนี้ แต่กลับสามารถพบเหตุผลได้ในประเทศจีนซึ่งประชากรลาลดลงมากถึง 76% นับตั้งแต่ปีค.ศ.1992

Unable to satisfy its demand for donkeys, China has turned to other countries .

เพราะไม่สามารถจัดหาได้เพียงพอกับความต้องการลาได้ จีนจึงหันไปหาประเทศอื่น ๆ

The donkey hide is used to make a type of gelatin — a key ingredient of eijao.
หนังลาใช้ทำเจลาตินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของ eijao

Eijao has been used in traditional medicine for thousands of years, due to its alleged healing properties against conditions like anaemia and poor blood circulation.
Eijao ถูกนำมาใช้ในการแพทย์แผนโบราณเป็นเวลาหลายพันปี เนื่องจากเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการทำให้หายจากสภาวะต่างๆอย่างโลหิตจาง และการไหลเวียนโลหิตไม่ดี

The scientific evidence supporting these claims is limited, at best.
อย่างมากก็มีหลักฐานทางวิทยาศาตร์ในวงจำกัดที่สนับสนุนคำกล่าวอ้างเหล่านี้

Consumption of eijao has increased significantly as more and more of China’s population can afford it and still desires it
การบริโภค eijao เพิ่มขึ้นมากอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากประชากรจีนจำนวนมากขึ้นและมากขึ้นพร้อมจ่าย และยังคงมีความต้องการมัน

China is incapable of supplying sufficient donkeys, so it is ‘outsourcing’ them from underdeveloped areas in South America, Africa, and central Asia.
จีนไม่สามารถจัดหาลาได้อย่างเพียงพอดังนั้นจึงต้อง "สรรหาจากภายนอก" จากพื้นที่ด้อยพัฒนาในอเมริกาใต้แอฟริกาและเอเชียกลาง

According to a recent report by the Donkey sanctuary, this practice is decimating donkey populations all around the world, essentialy creating the biggest ever donkey crisis.
ตามรายงานล่าสุดของเขตรักษาพันธุ์ Donkey ระบุว่า การกระทำเช่นนี้กำลังลดจำนวนประชากรลาทั่วโลกลง และที่สำคัญกำลังสร้างวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดให้กับลาเท่าที่เคยมีมา

คำศัพท์ข่าว
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- afford (v) = มีเงินพอจับจ่าย, พร้อมจ่าย
- anaemia = โรคโลหิตจาง
- at best = อย่างมากก็, ทำได้ดีอยู่บ้าง แต่ก็ยังทำได้ไม่ดีนัก
- blood circulation = การไหลเวียนเลือด
- Chinese traditional medicine = ยาแผนโบราณจีน
- condition (n) = สภาวะ, สภาพการ, อาการสุขภาพ
- desire = ความประสงค์, ความต้องการ
- due to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- emblematic (adj) = เป็นสัญลักษณ์, เป็นสิ่งแสดง
- essentialy (adv) = โดยพื้นฐานแล้ว, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- exotic (adj) = น่าสนใจหรือน่าตื่นเต้นเนื่องจากแปลกหรือไม่คุ้นเคย
- extinction = การสูญพันธุ์
- growth in (phrasal verb) = มีมากขึ้น
- incapable (adj) = ไม่สามารถ
- large (adj) = ใหญ่, มหาศาล
- outsource (v) = สรรหาจากภายนอก (สินค้าหรือบริการ จากภายนอกเพื่อทดแทนแหล่งภายใน )
- poor blood circulation = การไหลเวียนเลือดไม่ดี
- population (n) = ประชากร, จำนวนประชากร
- practice (n) = การปฏิบัติ, การกระทำพฤติกรรม
- put on = เริ่ม, ใช้, ทำ
- satisfy (v) = ทำให้พอใจ, ทำให้สมความปรารถนา
- scientific evidence = หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
- slaughter (v) = ฆ่า, สังหาร
- sufficient (adj) = เพียงพอ
- traditional Chinese medicine = แพทย์แผนจีนโบราณ
- trend (n) = ทิศทาง, แนวโน้ม, กระแสนิยม
- underdeveloped area = เขตพื้นที่ด้อยพัฒนา
- undergo (v) = ประสบ, ผ่าน, เผชิญกับ (เจอเรื่องแย่ๆ, ประสบเหตุการณ์ในด้านลบ)แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Twitter)
แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น (Website)
Rio police draws international ire as 25 killed in drug gun battle
ตำรวจเมืองริโอ ทำให้นานาชาติเดือดดาล เมื่อมีผู้เสียชีวิต 25 คนจากการดวลปืนกับผู้ค้ายาเสพติด

At least 25 people were killed in a shootout between suspected drug traffickers and police in Rio de Janeiro on Thursday, one of the state's deadliest police raids, police said.
มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 25 คนจากเหตุยิงกันระหว่างผู้ต้องสงสัยค้ายาเสพติดกับตำรวจในเมืองริโอเดจาเนโร เมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นหนึ่งในปฏิบัติการของตำรวจที่ทำให้มีความสูญเสียที่สุดของรัฐ, ตำรวจกล่าว

People targeted in the raid in the poor Jacarezinho neighborhood tried to escape across rooftops as police arrived in armored vehicles and helicopters flew overhead, television images showed.
ผู้คนตกเป็นเป้าหมายของการจู่โจมในย่านเสื่อมโทรม Jacarezinho คนใกล้เคียงต่างพยายามหนีข้ามหลังคา ขณะที่ตำรวจมาถึงด้วยรถหุ้มเกราะและมีเฮลิคอปเตอร์บินอยู่เหนือศีรษะ ซึ่งเห็นได้จากในโทรทัศน์

The firefight forced residents to shelter in their homes.
การดวลปืนทำให้ชาวบ้านต้องหลบอยู่ในบ้านของตน

The victims included one police officer, and the remainder were suspected members of the drug-trafficking gang that dominated life in the slum, including some of its leaders, police said.
ผู้สูญเสียรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ 1 คนและที่เหลือเป็นผู้ต้องสงสัยสมาชิกแก๊งค้ายาเสพติดที่ครอบงำชีวิตในชุมชนแออัดรวมถึงหัวหน้าด้วย, ตำรวจกล่าว

It was the deadliest single police operation in 16 years for Rio state which has suffered for decades from drug-related violence in its numerous favelas.
นับเป็นการปฏิบัติการของตำรวจที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดภายในครั้งเดียวในรอบ 16 ปีสำหรับเมืองริโอ ที่ต้องทุกข์ทรมานนานหลายทศวรรษจากความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่หลายแห่ง

The bloodbath prompted criticism from human rights groups including Amnesty International, who lambasted the police for the "reprehensible and unjustifiable" loss of life in a neighborhood mostly populated by Black and poor people.
การสังหารหมู่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มสิทธิมนุษยชน รวมถึงองค์การนิรโทษกรรมสากล ซึ่งได้ตำหนิตำรวจอย่างรุนแรงที่ทำให้มีการสูญเสียหลายชีวิตของผู้คนละแวกนั้นอย่าง "น่าประณามและไร้เหตุผล" ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำและคนยากจน

คำศัพท์ข่าว
- bloodbath (n) = การสังหารหมู่
- deadliest (adj) = ร้ายแรงที่สุด
- dominate (v) ครอบงำ, ปกครอง, อยู่เหนือ, มีอิทธิพลเหนือ
- draw (v) = ดึง, ชัก, ลาก
- drug-trafficking = การลักลอบค้ายาเสพติด
- favela = สลัม, ชุมชนแออัด
- firefight (n) = การยิงต่อสู้กัน, การดวลปืน
- ire = ความโกรธ, ความไม่พอใจ
- lambast (v) = ประณามอย่างรุณแรง
- neighborhood = ในย่านใกล้ ๆ, บริเวณใกล้เคียง
- populated (adj) = ซึ่งมีคนพำนักอยู่, ซึ่งมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่
- raid = การจู่โจมเข้าจับกุม, บุกเข้าตรวจค้น
- reprehensible (adj) = ผิดศีลธรรมอันดี, ชั่วร้าย
- reprehensible (adj) = สมควรตำหนิ/ ประณาม
- shelter (v) = หลบภัย
- shootout (n) = การยิงต่อสู้กัน
- suffer (v) = ประสบ, ประสบความเดือดร้อน, ทนทุกข์
- suspected (adj) = ต้องสงสัย
- trafficker = ผู้ทำธุรกิจสิ่งผิดกฎหมาย, ผู้ค้าของเถื่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น