โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 05-June-2021


แหล่งข่าว : NHK
Japan may send coronavirus vaccines to Vietnam
ญี่ปุ่นอาจส่งวัคซีนโคโรน่าไวรัสให้เวียดนาม

The Japanese government is considering a plan to provide coronavirus vaccines to Vietnam after the country requested help to boost its lagging rollout.
รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาแผนการจัดหาวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาให้กับเวียดนาม หลังจากที่ประเทศเวียดนามร้องขอความช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นการฉีดวัคซีนที่เชื่องช้า

Surveys by Oxford University s and others show that just over 1 percent of Vietnam's population had received at least one dose as of Thursday.
การสำรวจโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดและที่อื่นๆ แสดงให้เห็นว่ามีประชากรเวียดนามเพียง 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ณ วันพฤหัสบดี

The figure is the lowest among the 10 members of the Association of Southeast Asian Nations.
ตัวเลขนี้ต่ำที่สุดในบรรดา 10 สมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Japan wants to send vaccines as early as this month, without going through an international distribution framework, which officials say would take longer.
ญี่ปุ่นต้องการส่งวัคซีนให้เร็วที่สุดในเดือนนี้ โดยไม่ต้องผ่านกรอบการแจกจ่ายระหว่างประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าจะใช้เวลานานกว่า

The Japanese government has a policy to send any surplus stocks overseas.
รัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายส่งวัคซีนส่วนที่เกินไปให้ต่างประเทศ

The country donated about 1.2 million doses of the AstraZeneca vaccine to Taiwan on Friday.
ประเทศญี่ปุ่นบริจาควัคซีนแอสต้าเซเนก้าประมาณ 1.2 ล้านโดสให้กับไต้หวันเมื่อวันศุกร์

คำศัพท์ข่าว
- as of Thursday = ณ วันพฤหัสบดี
- boost (v) = ผลักดันขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น
- dose = โดส, ปริมาณยา หรือวัคซีน
- framework (n) = ขอบข่ายงาน, โครงร่าง
- International Distribution = การจัดจำหน่ายระหว่างประเทศ (มีข้อกำหนดและเงื่อนไขในแต่ละประเทศ รวมถึงภาษีศุลกากรและภาษีอากร)
- oversea = ต่างประเทศ, นอกประเทศ
- population (n) = ประชากร, จำนวนประชากร
- required (adj) = จำเป็น, จำเป็นต้องมี, จำเป็นต้องใช้
- researcher = นักวิจัย
- rollout = เปิดตัว, เปิดตัวสินค้า, แผ่ออก, เริ่มดำเนินการ
- surplus (n) = จำนวนที่เกิน, ส่วนที่เกิน
- take longer = ใช้เวลานานกว่า
- through (adv) = ผ่าน (ช่องทาง, กระบวนการ, วัตถุ)

เนื้อหาข่าว ญี่ปุ่นมีวัคซีนมากเกินพอสำหรับประชากรในประเทศ จึงจะบริจาคส่วนเกินเพื่อช่วยประเทศที่ขาดแคลนวัคซีนโดยไม่ผ่านระบบศุลกากรที่ล่าช้า

รอยเตอร์: Japan eyes sending coronavirus vaccines to Vietnam - NHK

Straitstimes : Japan may supply Covid-19 vaccines to Vietnam this month: Report

Vietnaminsider : Japan’s government preparing to provide COVID-19 vaccine to Vietnam as local infections recorded in 39 citiesแหล่งข่าว : รอยเตอร์
แหล่งข่าว : NBCNEWS
Chile halts second dose, ups minimum age for AstraZeneca vaccine after blood clot report
ชิลียุติการให้วัคซีนครั้งที่สอง, เพิ่มอายุขั้นต่ำสำหรับวัคซีน AstraZeneca หลังจากมีรายงานเกิดลิ่มเลือด

On Thursday, the health ministry said a 31-year-old man had developed a rare but serious condition involving blood clots with a low platelet count.
เมื่อวันพฤหัสบดี กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าชายอายุ 31 ปีเกิดภาวะที่พบได้น้อยแต่มีความร้ายแรงเกี่ยวกับลิ่มเลือดที่มีเกล็ดเลือดต่ำ

Chile's health ministry on Thursday said it would raise the minimum age of men approved to receive the AstraZeneca (AZN.L) COVID-19 vaccine to 45 from 18, and suspend administering second doses until authorities complete an investigation into a man who had a blood clot after his first shot.
กระทรวงสาธารณสุขของชิลีกล่าวในวันพฤหัสบดีว่า จะเพิ่มอายุขั้นต่ำของผู้ชายที่ได้รับอนุมัติให้รับวัคซีนโควิด-19ของแอสต้าเซเนก้า เป็น 45 ปีจากเดิม 18 ปี และระงับการฉีดวัคซีนเข็มที่สองจนกว่าทางการจะสอบสวนในกรณีชายที่เกิดลิ่มเลือดหลังจากฉีดครั้งแรกเสร็จสิ้น

Chile, a leader in vaccinating its citizens against the virus, received its first doses of the AstraZeneca-Oxford University vaccine in April.
ชิลี ซึ่งเป็นผู้นำในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับประชาชน ได้รับวัคซีนที่ผลิตโดยแอสตร้าเซเนก้าและมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด โดสแรกในเดือนเมษายน

Regulators initially approved the vaccine for men over 18 and women over 45.
เริ่มแรกหน่วยงานกำกับดูแลอนุมัติให้ใช้วัคซีนสำหรับผู้ชายอายุมากกว่า 18 ปีและผู้หญิงอายุมากกว่า 45 ปี

On Thursday, the health ministry said a 31-year-old man had developed thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) - a rare but serious condition involving blood clots with a low platelet count - seven days after his first AstraZeneca vaccine injection.
เมื่อวันพฤหัสบดี กระทรวงสาธารณสุขแถลงว่าชายอายุ 31 ปีได้เกิดภาวะทรอมโบซิส วิท ทรอมโบไซโตพีเนีย(TTS) ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดได้น้อยแต่มีความร้ายแรงเกี่ยวกับการเกิดลิ่มเลือดที่มีเกล็ดเลือดต่ำ เจ็ดวันหลังจากการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าครั้งแรกของเขา

TTS has been linked to the AstraZeneca vaccine, primarily in women under age 50, in other parts of the world.
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมกับมีเกร็ดเลือดต่ำ เคยถูกพบว่ามีความเชื่อมโยงกับวัคซีนแอสต้าเซเนก้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสตรีอายุต่ำกว่า 50 ปีในประเทศอื่น ๆ ของโลก

The ministry said it would increase the minimum age for the shot to 45 and suspend second doses for all recipients in what it described as a "preventive and proactive measure" pending an investigation by the health regulator.
กระทรวงกล่าวว่า จะเพิ่มอายุขั้นต่ำสำหรับการฉีดวัคซีนเป็น 45 ปีและระงับการฉีดครั้งที่สองสำหรับผู้ที่ได้รับครั้งแรกไปแล้วทั้งหมดโดยกระทรวงฯอธิบายว่าเป็น "มาตรการป้องกันและระวังก่อนเกิดเหตุ" ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านสุขภาพ

AstraZeneca did not respond to a request for comment.
บริษัทแอสต้าเซเนก้าไม่แสดงท่าทีใดต่อการขอความคิดเห็น

AstraZeneca's vaccine, approved in dozens of countries but not the United States, has been under increased scrutiny over reports of the extremely rare, potentially fatal condition in some people who received the shot.
วัคซีนของแอสตร้าเซเนก้าได้รับการอนุมัติในหลายสิบประเทศ แต่ไม่ใช่ในสหรัฐอเมริกา และได้ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นจากที่มีรายงานเกิดภาวะที่พบได้น้อยมากแต่อันตรายอาจถึงแก่ชีวิตในบางรายที่ได้รับการฉีดวัคซีน

The condition has also been linked to the Johnson & Johnson (JNJ.N) COVID-19 vaccine.
ภาวะนี้ยังถูกพบว่ามีความเชื่อมโยงกับวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ด้วย

Chilean investigators said in April they had found no instances of blood clots among the 2,200 participants who took place in an AstraZeneca clinical trial in the South American nation.
ผู้ตรวจสอบชาวชิลีกล่าวในเดือนเมษายนว่า พวกเขาไม่พบกรณีลิ่มเลือดอุดตันในผู้เข้าร่วมการศึกษา 2,200 คนในการทดลองทางคลินิกของแอสต้าเซเนก้าในประเทศอเมริกาใต้

Also on Thursday, the health ministry confirmed that it had received reports of 30 people suffering from fatigue after receiving the single-dose Cansino Biologics (6185.HK) vaccine and of three people fainting.
ในวันพฤหัสบดีเช่นกัน ที่กระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้รับรายงานของ 30 คนที่ไม่สุขสบายจากอาการอ่อนเพลียหลังจากได้รับวัคซีนของบริษัทแคนซิโน ไบโอโลจิกส์ แบบครั้งเดียว (http://6185.HK) และผู้ป่วยอีก 3 รายเป็นลม

Public health official Paula Daza said 56,000 doses of the Chinese-made vaccine had been administered in total so far in Chile and all those who reported "minor" side-effects were now home and in "good condition."
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข Paula Daza กล่าวว่าขณะนี้วัคซีนที่ผลิตในจีนทั้งหมด 56,000 โดสได้รับการฉีดในชิลีทั้งหมดแล้ว และบรรดาผู้ที่รายงานว่ามีผลข้างเคียง "เล็กน้อย" ตอนนี้อยู่ที่บ้านและมีสภาพดี

คำศัพท์ข่าว
- administer (v) = บริหาร, ดำเนินการ, จ่ายยา, ฉีด (ยา/ วัคซีน, ผลิตภันฑ์เกี่ยวกับการรักษา)
- among = ท่ามกล่าง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- approve (v) = อนุมัติ, เห็นชอบ
- faint (v) = ลมจับ, สลบเหมือด
- fatal (adj) = ถึงตาย, ร้ายแรงถึงชีวิต
- fatigue (n) = ความเหนื่อยล้า
- instance = ตัวอย่าง, ต้นแบบ
- over = เกี่ยวกับ, ครอบคลุมเกี่ยวกับ
- participant (n)= ผู้มีส่วนร่วม, ผู้เข้าร่วมในกิจกรรม
- pending (adj) = ยังค้างอยู่, ซึ่งยังไม่จบสิ้น, คาราคาซัง, อยู่ในระหว่าง
- potentially = possibly = ที่อาจเกิดขึ้นได้, เป็นไปได้
- proactive = จัดการก่อน, ควบคุมสถานการณ์ก่อนที่จะเกิด
- proactive measureมาตรการเชิงรุก
- rare (adj) = ดิบ, มีน้อยมาก, ไม่ค่อยมีให้เห็น, หาได้ยาก
- recipient = ผู้ได้รับ
- scrutiny = การตรวจสอบอย่างละเอียด
- serious condition = อาการสาหัส, อาการหนัก, อาการวิกฤติ
- side-effect = ผลข้างเคียง
- suspend (v) = หยุด, ระงับ, ยกเลิกชั่วคราว, ระงับชั่วคราว
- thrombosis = การเกิดลิ่มเลือด (การแข็งตัวของเลือดในส่วนของระบบไหลเวียนโลหิต)แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Modern farming: Coronavirus outbreak spurs high-tech greenhouse boom in China
การทำฟาร์มสมัยใหม่: การระบาดของโคโรนาไวรัส ทำให้การปลูกผักในเรือนกระจกที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเป็นที่นิยมในประเทศจีน

At Chongming Island just outside Shanghai, China’s most populous city, workers collect and pack tomatoes and cucumbers at a glass greenhouse operated by Dutch company FoodVentures, which harvested their first batch of produce at the site in May.
ที่เกาะ ฉงหมิง นอกเมืองเซี่ยงไฮ้ที่มีประชากรมากที่สุดของจีน คนงานเก็บและบรรจุมะเขือเทศและแตงกวาในเรือนกระจกที่ดำเนินการโดยบริษัท FoodVentures ของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตชุดแรกของพวกเขาที่พื้นที่เพาะปลูกในเดือนพฤษภาคม

The facility is one of dozens sprouting up on the outskirts of China's megacities that utilise high-end technology to manage irrigation, temperature and lighting systems to grow vegetables within easy reach of a large and affluent consumer base.
โรงงานแห่งนี้เป็นหนึ่งในหลายสิบแห่งที่ผุดขึ้นอย่างรวดเร็วตามชานเมืองใหญ่ของจีน ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดการระบบชลประทาน อุณหภูมิ และแสงสว่างเพื่อที่จะปลูกผักที่เข้าถึงได้ง่ายจากแหล่งผู้บริโภคขนาดใหญ่และร่ำรวย

There is a trend towards more sustainable and professional supply," said FoodVentures director Dirk Aleven.
นายDirk Aleven ผู้อำนวยการ FoodVentures กล่าวว่า "มีทิศทางไปสู่อุปทานที่ยั่งยืนและเป็นมืออาชีพมากขึ้น

"We've seen a huge acceleration since (the) coronavirus, it is even more important now that fresh produce is produced at the spot where it's consumed. Before that, they were transported for thousands of kilometers, even within the borders of China."
“เราได้เห็นการเร่งความเร็วครั้งใหญ่นับตั้งแต่มีไวรัสโคโรนา มันยิ่งสำคัญขึ้นอีกในตอนนี้ที่ผลผลิตสดใหม่ได้ถูกผลิตขึ้น ณ จุดที่มันถูกบริโภค ก่อนหน้านั้นพวกผักถูกขนส่งเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรแม้กระทั่งในเขตแดนของจีน”

By far the world's largest vegetable producer, China has used greenhouses for decades, but food supply disruptions sparked by coronavirus lockdowns in 2020 have accelerated the development of high-tech glass greenhouse facilities.
จีนเป็นผู้ผลิตผักรายใหญ่ที่สุดของโลกแบบไม่มีใครเทียบติด ได้ใช้เรือนกระจกมานานหลายทศวรรษแล้ว แต่การหยุดชะงักของการจัดส่งอาหารซึ่งเกิดจากการล็อคดาวน์เพราะไวรัสโคโรนาในปีค.ศ. 2020 ได้เร่งการพัฒนาของโรงเรือนกระจกเทคโนโลยีขั้นสูง

To avoid future disruptions, municipal governments have said they aim to build up reserves of critical staples, and develop distribution and logistics facilities.
เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักในอนาคต รัฐบาลส่วนท้องถิ่นบอกว่าพวกเขาตั้งเป้าที่จะทำการสำรองวัตถุดิบที่สำคัญ และพัฒนาการกระจายและการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

A growing affluent middle class, willing to pay more for higher quality food produced with less pesticides, is also fueling the trend, said greenhouse developers.
ชนชั้นกลางที่มีฐานะกำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้น และยินดีจ่ายแพงกว่าสำหรับอาหารคุณภาพสูงที่ผลิตโดยใช้สารกำจัดศัตรูพืชน้อยลง ก็เป็นสิ่งที่ส่งเสริมกระแสนิยมนี้ด้วย, ผู้พัฒนาเรือนกระจกกล่าว

The area used for glass greenhouses grew 28% in 2020, well above the 5.9% rise seen in 2019, and faster than the 6% growth seen last year in areas housing cheaper plastic greenhouses, according to consultancy Richland Sources.
พื้นที่ที่ใช้สำหรับสร้างเรือนกระจกเพิ่มขึ้น 28% ในปี 2020 ซึ่งสูงกว่าที่เพิ่มขึ้น 5.9% ในปี 2019 และเร็วกว่าการเติบโต 6% เมื่อปีที่แล้วในพื้นที่ปลูกโรงเรือนพลาสติกซึ่งราคาถูกกว่า จากข้อมูลของ Richland Sourcesผู้ให้คำปรึกษา

Plastic greenhouses help shield crops, but are considered less efficient than glass greenhouses.
โรงเรือนพลาสติกช่วยปกป้องพืชผล แต่ถือว่ามีประสิทธิภาพน้อยกว่าโรงเรือนกระจก

The latter can churn out high quality produce that is sold directly to retailers, reducing reliance on traditional supply chains.
อย่างหลังสามารถปั่นผลผลิตคุณภาพสูงที่ถูกจำหน่ายให้กับผู้ค้าปลีกโดยตรง ลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานแบบดั้งเดิม

คำศัพท์ข่าว
- accelerate (v) = เหยียบคันเร่ง, เร่งความเร็ว
- affluent = ร่ำรวย, มั่งคั่ง
- churn out = เพื่อสร้างบางสิ่งโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องคิดมาก และในปริมาณมาก
- consider (v) = พิจารณา, ถือว่า
- consumer = ผู้บริโภค
- critical (adj) = สำคัญอย่างยิ่ง
- crop = พืชผล, ผลผลิต
- disruption (n) = การขัดขวาง, การหยุดชะงัก
- efficient = มีประสิทธิภาพ
- facility = สถานบริการที่เตรียมไว้, สิ่งอำนวยความสะดวกที่เตรียมไว้
- greenhouse = เรือนกระจกสำหรับเพาะปลูกพืช
- high-end technology = เทคโนโลโยีขั้นสุดยอด
- pesticide = ยาฆ่าแมลง
- reliance (n) = การพึ่งพาอาศัยกัน
- retailer = คนขาย, ผู้ค้าปลีก
- shield (v) = ปิด, คลุม, ป้องกัน
- sprout up = งอกขึ้นมาอย่างรวดเร็ว, ผูดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
- staple = วัตถุดิบ
- supply (n) = อุปทาน, ทรัพยากรที่จำเป็น (เหมาะในแต่ละสถานการณ์)
- traditional (adj) = แบบดั้งเดิม, ตามที่ปฏิบัติกันมา, เป็นประเพณี
- trend (n) = เทรนด์, แนวโน้ม, ทิศทาง, กำลังเป็นกระแสนิยมแหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
Colombia to restart large events as COVID-19 deaths climb past 90,000
โคลอมเบียจะจัดงานใหญ่ได้อีกครั้ง ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทะลุ 90,000

Colombia on Thursday approved the reopening of most large events it had banned to contain the pandemic, even with intensive care units likely to be full until the end of June and more than 90,000 dead from COVID-19.
ประเทศโคลอมเบียอนุมัติเมื่อวันพฤหัสบดี ให้เปิดงานขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดที่เคยถูกระงับเพื่อควบคุมการระบาดใหญ่ได้อีกครั้ง แม้หน่วยไอซียูมีแนวโน้มจะเต็มถึงสิ้นเดือนมิถุนายน และมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 กว่า 90,000 ราย

The South American country has gradually loosened many restrictions imposed in March last year to control the spread of coronavirus and rolled back others for certain locations on Thursday, though medical staff expect cases to remain high.
ประเทศในอเมริกาใต้ค่อย ๆ คลายข้อจำกัดหลายประการที่กำหนดไว้เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว และคืนข้อกำจัดอื่นๆสำหรับสถานที่บางแห่งเมื่อวันพฤหัสบดี แม้ทีมการแพทย์คาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะยังคงสูงอยู่

"Right now what we are proposing is a safe reopening with conditions that allow us to move gradually, as vaccination grows and as cities move past this third peak," Health Minister Fernando Ruiz said in a statement, adding a fourth peak is possible.
“ตอนนี้ที่เรากำลังเสนอคือการเปิดอีกครั้งอย่างปลอดภัยด้วยเงื่อนไขที่ทำให้เราค่อยเป็นค่อยไป เมื่อการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นและเมื่อเมืองผ่านจุดสูงสุดครั้งที่สามนี้" รัฐมนตรีสาธารณสุข Fernando Ruiz กล่าวในแถลงการณ์และเพิ่มเติมว่าอาจมีช่วงสูงสุดครั้งที่สี่ได้

Cities with ICU occupancy rates above 85% will continue to see some restrictions, Ruiz said, but other areas will be allowed to bring back events like concerts and sports matches, with audiences capped at 25% capacity.
หลายเมืองที่มีอัตราการเข้าใช้แผนก ICU สูงกว่า 85% จะยังคงเจอข้อจำกัดบางประการ, Ruiz กล่าว แต่พื้นที่อื่น ๆ จะได้รับอนุญาตให้นำกิจกรรมเช่นคอนเสิร์ตและการแข่งขันกีฬากลับมาเปิดใหม่ได้โดยจำกัดผู้ชมไว้ที่ 25% ความจุ

All three of Colombia's biggest cities, the capital Bogota, Medellin and Cali have ICU occupancy rates above 96%.
เมืองที่ใหญ่ที่สุดของโคลอมเบียทั้งสามเมือง ได้แก่ เมืองหลวงโบโกตา เมเดลลิน และกาลี มีอัตราการใช้แผนกไอซียูสูงกว่า 96%

A measure which required international travelers to present a negative PCR test to enter Colombia will be suspended and in-person classes for preschool through university will restart from July 15 after staff are vaccinated.
มาตรการที่กำหนดให้นักเดินทางต่างชาติต้องแสดงผลการตรวจด้วยวิธี PCR เป็นลบเพื่อเข้าสู่โคลัมเบียจะถูกยกเลิก และชั้นเรียนปกติสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนถึงมหาวิทยาลัยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

คำศัพท์ข่าว
- ban (n, v) = แบน, ห้าม, ระงับ (ไม่ให้ใช้, ไม่ให้มี, ไม่ให้ทำ)
- certain (adj) = มั่นใจ, แน่นอน
- contain (v) = ควบคุม, ควบคุมไม่ให้กระจาย, จำกัดบริเวณ
- gradually = อย่างทีละน้อย, อย่างค่อยเป็นค่อยไป
- impose (v) = ประกาศบังคับใช้, กำหนดบังคับใช้(กฏ, กฏหมาย)
- in-person (adj) = ตัวจริงไปสถานที่จริง, ด้วยตัวเองแบบตัวเป็น ๆ, ไม่ผ่านคนกลาง
- in-person class = การเรียนการสอน ด้วยตนเองระหว่างครูกับนักเรียน (ไม่ใช้ผ่านออนไลน์)
- loosen (v) = ทำให้คลายลง, ทำให้หลวม
- occupancy = การจับจอง, การเข้าพำนักอาศัย
- pandemic = (แพนเดมิค) การระบาดครั้งใหญ่, มีการแพร่กระจายทั่วพื้นที่/ ทั่วโลก
- present (v) = นำเสนอ, แสดงให้เห็น, แสดงหลักฐาน
- required (adj) = จำเป็น, จำเป็นต้องมี, จำเป็นต้องใช้
- restriction = การจำกัด/ การยับยั้ง/ การควบคุม ข้อห้ามบางประการ
- roll back (v) = ม้วนกลับ, หมุนกลับ
- through (adv) = ตลอดไปจนถึง, ผ่าน (ช่องทาง, กระบวนการ, วัตถุ)
- vaccinated (adj) = ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น