โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 23-June-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Singapore woman jailed 30 years for killing Myanmar maid she tortured and starved
หญิงสิงคโปร์ถูกจำคุก 30 ปี ฐานฆ่าสาวใช้เมียนมาที่ถูกเธอทรมานและบังคับอดอาหาร

Singapore's High Court sentenced a woman to 30 years in prison on Tuesday for killing her Myanmar domestic worker after more than a year of abuse that included starving, torturing and beating her.
ศาลสูงของสิงคโปร์พิพากษาจำคุกผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเวลา 30 ปีเมื่อวันอังคารจากการฆ่าคนทำงานบ้านชาวเมียนมาของเธอ หลังจากทำการทารุณกว่าหนึ่งปีซึ่งรวมถึงความอดอยาก การทรมาน และการเฆี่ยนตีเธอ

Singaporean Gaiyathiri Murugayan pleaded guilty in February to culpable homicide among 28 charges related to her abuse of Piang Ngaih Don, who was 24 and subjected to 14 months of beating that culminated in her death in 2016.
ไกยธีริ มูรูคายัน ชาวสิงคโปร์ยอมรับสารภาพในข้อหาฆาตกรรม 28 กระทงที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดของเธอต่อ Piang Ngaih Don ซึ่งมีอายุ 24 ปีและถูกเธอเฆี่ยนตีถึง 14 เดือน ซึ่งส่งผลให้Piang Ngaih Donเสียชีวิตในปีค.ศ.2016

Judge See Kee Oon said that though Murugayan, 40, suffered significant psychiatric problems, the offenses she committed were abhorrent and with purpose.
ผู้พิพากษา ดู คีอูน กล่าวว่าแม้ว่ามูรูคายัน วัย 40 ปีจะประสบปัญหาทางจิตเวชที่สำคัญ แต่ความผิดที่เธอก่อขึ้นนั้นน่ารังเกียจและมีความตั้งใจ

"The extremely aggravated and horrific circumstances of the offenses are crucial considerations that tip the scales towards retribution and deterrence," the judge said in sentencing, according to a transcript provided by the court.
หลายสถานการณ์ความผิดที่ซ้ำร้ายและสะเทือนขวัญเป็นข้อพิจารณาสำคัญที่ใช้ตัดสินการลงโทษต่อการกระทำและป้องปราม, ผู้พิพากษากล่าวในการตัดสินคดี, ตามบันทึกของศาล

"She was cognizant of her actions and purposeful in her conduct. She did not lack capacity to comprehend what she was doing."
“เธอรู้ดีถึงการกระทำของเธอและตั้งใจในการกระทำของเธอ เธอไม่ได้ขาดความสามารถในการเข้าใจสิ่งที่เธอทำ”

Murugayan's lawyer, Joseph Chen, said a family member of his client had asked him to file an appeal seeking a shorter prison term of 15 to 16 years so she could still spend time with her children upon her release.
โจเซฟ เฉิน ทนายความของ มูรูคายัน กล่าวว่าสมาชิกในครอบครัวของลูกค้าของเขาได้ขอให้เขายื่นอุทธรณ์เพื่อขอโทษจำคุกที่สั้นลง 15 ถึง 16 ปี เพื่อที่เธอจะได้ใช้เวลากับลูกๆ ของเธอเมื่อได้รับการปล่อยตัว

"People with psychiatric disorder look at things differently, they cannot pull themselves out of the situation," he told Reuters. "To the family member, the 30 years sentence is as bad as life imprisonment."
“คนที่เป็นโรคทางจิตเวชมองสิ่งต่าง ๆ ต่างออกไป พวกเขาไม่สามารถดึงตัวเองออกจากสถานการณ์นั้น ๆได้”, เขากล่าวกับรอยเตอร์ "สำหรับสมาชิกในครอบครัว โทษจำคุก 30 ปี แย่พอๆกับจำคุกตลอดชีวิต"

คำศัพท์ข่าว
- aggravate (v) = ทำให้แย่ลง, ทำให้สถานการ์ณแย่ลง
- as bad as = แย่พอ ๆกับ
- capacity (n) = ความสามารถ, สมรรถภาพ
- charge (n) = ข้อหา, ข้อกล่าวหา, กระทงความ
- conduct (n, v) = ดำเนินการ, จัดการ, ลงมือทำ
- comprehend (v) = เข้าใจดี, รู้ทันเหตุการณ์
- consideration = การพิจารณา, การตัดสินใจ
- culminate (v) = สิ้นสุด, ถึงขั้นสุดท้าย
- culpable homicide (n) = การฆาตกรรมที่น่าประณาม(โหดร้าย, ทารุณ)
- deliberately (adv) = เจตนา, จงใจ, ตั้งใจ
- disorder (n) = ความผิดปกติทางกายหรือใจ
- lack (v) = ไม่มี, ขาดแคลน
- life imprisonment (n) = การจำคุกตลอดชีวิต - offense (n) = การกระทำผิด, การฝ่าฝืนกฎหมาย
- pleaded guilty = ได้สารภาพผิด
- psychiatric (adj) = เกี่ยวกับจิตวิทยา, เกี่ยวข้องกับการรักษาความเจ็บป่วยทางจิต
- psychiatric disorder = โรคจิต, โรคจิตเวช (มีความคิด ที่ไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริง,ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติ)
- significant (adj) = มีความสำคัญ, มีความหมาย
- starve (v) = ทำให้อดอยาก
- subject to (v) = ได้รับผล
- transcript (n) = บันทึก, ใบรับรองผลการศึกษา, ใบบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของคำที่พูดแหล่งข่าว : เว็บไซต์รัฐบาลอังกฤษ
Press release แถลงข่าว

Foreign Secretary announces further sanctions on companies linked to Myanmar’s military regime
รัฐมนตรีต่างประเทศประกาศคว่ำบาตรบริษัทที่เกี่ยวข้องกับระบอบทหารเมียนมาเพิ่มเติม

Foreign Secretary Dominic Raab announced new sanctions against the Myanmar Timber Enterprise, Myanmar Pearl Enterprise and the State Administration Council.
รัฐมนตรีต่างประเทศ Dominic Raab ประกาศคว่ำบาตรครั้งใหมาต่อกิจการไม้เมียนมา วิสาหกิจมุกแห่งเมียนมา และสภาบริหารรัฐ

measures announced will restrict the military junta’s ability to profit from timber and pearl, key sources of revenue for the regime
มาตรการที่ประกาศ จะจำกัดความสามารถของรัฐบาลทหารในการหากำไรจากไม้และไข่มุก ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักสำหรับระบอบการปกครองนี้

UK will maintain suspension on trade promotion in Myanmar and strengthen advice to British businesses following review of Myanmar trade
สหราชอาณาจักรจะยังคงทำการระงับการส่งเสริมการค้าในเมียนมา และกำชับคำแนะนำแก่ธุรกิจต่างๆของอังกฤษหลังจากทบทวนการค้าของเมียนมา

In the UK’s sixth tranche of Myanmar sanctions, measures announced today will target the Myanmar regime’s economic interest with new designations against the State Administration Council (SAC), the junta’s ruling body, who continue to undermine democracy and brutally suppress Myanmar’s civilians.
ในการคว่ำบาตรเมียนมาครั้งที่ 6 ของสหราชอาณาจักร มาตรการที่ประกาศในวันนี้จะมุ่งที่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของระบอบการปกครองเมียนมาด้วยรูปแบบใหม่ต่อสภาบริหารของรัฐ(SAC) ซึ่งเป็นการปกครองของทหารที่ยังคงบ่อนทำลายประชาธิปไตยและปราบปรามพลเรือนเมียนมาอย่างไร้ความปราณี

These sanctions send a clear message to the junta the UK will not allow financial support that props up the military regime following the coup earlier this year.
การคว่ำบาตรเหล่านี้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังรัฐบาลทหารว่าสหราชอาณาจักรจะไม่อนุญาตให้มีการสนับสนุนทางการเงินที่จะพยุงระบอบการปกครองของทหารหลังการทำรัฐประหารเมื่อต้นปีนี้

Additional measures will now be imposed on the Myanmar Timber Enterprise and Myanmar Pearl Enterprise, 2 state owned entities in Myanmar’s extractive sector.
มาตรการเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้กับวิสาหกิจไม้เมียนมาและบริษัทมุกของเมียนมา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ 2 แห่งในภาคส่วนที่นำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ของเมียนมา

These asset freezes will be enforced with immediate effect, and target the junta’s ability to profit from pearl and timber, 2 high-value natural commodities that generate millions in revenue for the military regime.
การอายัดทรัพย์สินเหล่านี้จะถูกบังคับใช้โดยมีผลทันที และมุ่งเป้าหมายที่ความสามารถของรัฐบาลทหารในการทำกำไรจากไข่มุกและไม้ซุง ซึ่งเป็นสินค้าธรรมชาติมูลค่าสูง 2 รายการที่สร้างรายได้หลายล้านให้กับระบอบทหาร

Foreign Secretary Dominic Raab said:
Dominic Raab รัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวว่า:

Alongside our allies, we are placing sanctions on companies linked to Myanmar’s military junta, targeting the finances of this illegitimate regime.
เคียงข้างกับพันธมิตรของเรา เรากำลังคว่ำบาตรบริษัทต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลเผด็จการทหารของเมียนมา โดยมุ่งเป้าไปที่การเงินของการปกครองที่ผิดทำนองคลองธรรมนี้

Today the Foreign Secretary has also announced the conclusion of the UK’s Myanmar Trade Review.
วันนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศสรุปผลการพิจารณาการค้าเมียนมาของสหราชอาณาจักรด้วย

In a Written Ministerial Statement in Parliament, he confirmed that the UK will maintain its suspension on trade promotion in Myanmar first imposed following the coup earlier this year.
ในคำแถลงระดับรัฐมนตรีที่เป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐสภา เขายืนยันว่าสหราชอาณาจักรจะคงไว้ซึ่งการระงับการส่งเสริมการค้าในเมียนมา ที่กำหนดไว้ครั้งแรกหลังการรัฐประหารเมื่อต้นปีนี้

The military has continued its subversion of democracy and brutal killing of civilians.
กองทัพยังคงล้มล้างระบอบประชาธิปไตย และทำการสังหารพลเรือนอย่างโหดเหี้ยม

We will continue to hold the Junta to account and sanction those responsible, until democracy is restored.
เราจะยังคงลงโทษรัฐบาลทหารให้รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและคว่ำบาตรผู้ที่ต้องรับผิดชอบ จนกว่าประชาธิปไตยจะกลับคืนมา

The UK will also strengthen our Overseas Business Risk guidance to reiterate the message that UK businesses must undertake enhanced supply chain due diligence and should not enter into trading relationships that benefit the Myanmar military.
สหราชอาณาจักรจะเสริมสร้างแนวทางความเสี่ยงทางธุรกิจในต่างประเทศของเราเพื่อย้ำข้อความว่าธุรกิจในสหราชอาณาจักรต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะห่วงโซ่อุปทานที่ปรับปรุงแล้ว และไม่ควรเข้าสู่ความสัมพันธ์ทางการค้าที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพเมียนมา

The Myanmar Trade Review emphasised that UK businesses continue to have an important role to play in Myanmar in job creation and poverty alleviation, but should operate responsibly in order to avoid inadvertently supporting the military regime.
The Myanmar Trade Review เน้นย้ำว่าธุรกิจในสหราชอาณาจักรยังคงมีบทบาทสำคัญในการสร้างงานและการบรรเทาความยากจนในเมียนมา แต่ควรดำเนินการด้วยความรับผิดชอบเพื่อหลีกเลี่ยงการสนับสนุนระบอบทหารโดยไม่ได้ตั้งใจ

Today’s new sanctions announcement, alongside the similar announcement from the European Union on Myanmar Timber Enterprise,  follows the recent G7 communiqué which called on partners and business to exercise due diligence in their trade and investment in Myanmar. Under the UK’s presidency the G7 continues to call for an end to the coup and the immediate adoption of the ASEAN 5-point consensus.
การประกาศคว่ำบาตรครั้งใหม่ในวันนี้ ควบคู่ไปกับการประกาศที่คล้ายกันจากสหภาพยุโรปเกี่ยวกับบริษัทไม้เมียนมา ตามมาด้วยแถลงการณ์ G7 ล่าสุดที่เรียกร้องให้คู่ค้าและภาคธุรกิจใช้ความรอบคอบในการค้าและการลงทุนในเมียนมา ภายใต้ตำแหน่งประธานของG7 สหราชอาณาจักรยังคงเรียกร้องให้ยุติการทำรัฐประหารและการยอมรับฉันทามติ 5 ประเด็นของอาเซียนในทันที

คำศัพท์ข่าว
- ability (n) = ความสามารถ
- against (preposition) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน
- alongside = คู่ขนาน, ควบคู่ไปกับ, พร้อม ๆกับ
- asset freeze = การอายัดทรัพย์สิน
- brutal (adj) = โหดเหี้ยม, โหดร้าย, ทารุณ
- further (adj) = เพิ่มขึ้น, มากไปกว่านี้
- hold (v) = ควบคุม, กุมอำนาจเหนือบางสิ่ง
- hold to account = ต้องการให้อธิบาย/รับผิดชอบ, ตำหนิ/ลงโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
- junta (ฮุนทะ/ จัน-ทะ) = รัฐบาลทหาร, คณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง(ส่วนมากเป็นทหาร)
- key (adj) = สิ่งสำคัญ
- military regime (n) = ระบบทหาร , ปกครองโดยทหาร
- link (n) = เชื่อมโยง, เกี่ยวของ
- maintain (v) = คงเอาไว้, ดำเนินต่อเนื่อง
- responsible (adj) = มีความรับผิดชอบ
- restrict (v) = จำกัด, ยับยั้ง, ควบคุม
- strengthen (v) = ทำให้แข็งแรงขึ้น เพิ่มพลังขึ้น
- subversion (n) = การล้มล้าง, การโค่นล้ม
- suspension (n) = การแขวน, การระงับ, หยุดการใช้งาน
- tranche (n) = เป็นครั้ง เป็นงวด


หมายเหตุกลุ่ม G7 ประกอบด้วย แคนาดา, ญี่ปุ่น, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, สหรัฐอเมริกา, อังกฤษและ อิตาลี
ลิ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง

- www.msn.com : New sanctions against companies linked to Myanmar military regime

- www.aninews.in : EU, UK slap fresh sanctions on Myanmar individuals, entities related to military coup

- www.wionews.com : Britain tightens sanctions on Myanmar military junta

- Reuters.com : Britain Tightens Sanctions Net on Myanmar Military

- www.usnews.com : Britain Tightens Sanctions Net on Myanmar Military

- www.standard.co.uk : New sanctions against companies linked to Myanmar military regime


-BBC: Myanmar coup: What is happening and why?
รัฐประหารเมียนมาร์: เกิดอะไรขึ้นและทำไม

- BBC : Myanmar coup: US announces sanctions on leaders

- NBCNEW : Biden announces U.S. sanctions against leaders of Myanmar military coup

- Reuters : Biden announces new sanctions against Myanmar generals after coup

- CBS : Biden announces sanctions on Myanmar coup leaders

- ABC : US announces new sanctions targeting Myanmar's military generals as protests against coup continue

- CNN : Biden announces US will sanction Myanmar's military leaders following coup

- CNBC: Biden imposes sanctions on Myanmar military leaders who directed coup

- Bangkok Post : Biden announces sanctions targeting Myanmar leaders

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น