โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ช้างพลายบุญช่วย บุกห้องครัวชาวบ้านจังหวัดประจวบฯข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : ซีเอ็นเอ็น
Elephant crashes into a woman's home in search for food, as natural habitats shrink
ช้างพุ่งชนเข้าในบ้านผู้หญิงเพื่อหาอาหาร เนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเหลือน้อยลง
A woman in Thailand found an unexpected visitor in her house in the middle of the night last weekend -- a wild Asian elephant.
หญิงคนหนึ่งในประเทศไทยพบผู้มาเยือนที่ไม่คาดคิดในบ้านของเธอตอนกลางดึกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เป็นช้างเอเชียป่าตัวหนึ่ง

"We were sleeping and woke up by a sound inside our kitchen," said Ratchadawan Puengprasoppon, a resident of Hua Hin district in western Prachuap Khiri Khan province. "So we rushed downstairs and saw this elephant poked its head into our kitchen where the wall was broken." “พวกเรากำลังนอนหลับและตื่นขึ้นด้วยเสียงในครัวของเรา” รัชดาวรรณ พึ่งประสพพร ชาวบ้านในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทางภาคตะวันตก กล่าว “เราเลยรีบลงไปข้างล่าง แล้วเห็นช้างตัวนี้โผล่หัวเข้ามาในครัวของเราตรงที่กำแพงถูกทำพัง”

Her wall already had a hole in it from when an elephant had smashed into her house last month, she said. The damage had not yet been repaired when the elephant showed up on Saturday and stuck its head through the hole.
เธอกล่าวว่า ผนังครัวของเธอมีช่องอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่ช้างชนบ้านของเธอเมื่อเดือนที่แล้ว ความเสียหายยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเมื่อช้างปรากฏตัวขึ้นในวันเสาร์ และเอาหัวของมันมุดเข้าไปในช่อง

Videos taken by Ratchadawan show the elephant extending its trunk to rifle through cupboards and drawers, knocking over dishes. At one point, it picked up what appears to be a plastic bag using its trunk, and placed it in its mouth.
วีดีโอที่ถ่ายโดยรัชดาวัน แสดงให้เห็นช้างยื่นงวงเพื่อรื้อค้นตู้และลิ้นชัก เคาะจาน มีอยู่ช่วงหนึ่ง มันหยิบของที่ดูเหมือนถุงพลาสติกโดยใช้งวงของมัน และใส่ลงในปากของมัน

"I have seen elephants roaming around our town looking for food since I was young," said Ratchadawan. "But this is the first time they actually damaged my house."
“ฉันเคยเห็นช้างเดินเตร่ไปทั่วเมืองเพื่อหาอาหารตั้งแต่ฉันยังเด็ก” รัชดาวันกล่าว “แต่นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาสร้างความเสียหายให้กับบ้านของฉันจริงๆ”

She added there was no food in her kitchen on Saturday when the elephant came in -- but it may have been trying to steal the salt stored inside.
เธอเสริมว่าไม่มีอาหารในครัวของเธอเมื่อวันเสาร์ที่ช้างเข้ามา แต่มันอาจพยายามขโมยเกลือที่เก็บไว้ข้างใน

The elephant came into the kitchen because it smelled food, the Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation said in a Facebook post on Sunday.
ช้างเข้ามาในครัวเพราะได้กลิ่นอาหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวในโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันอาทิตย์

"Elephants are herbivores so they needs minerals from salty food, which is essential for their bodies.
“ช้างเป็นสัตว์กินพืช ดังนั้นพวกมันจึงต้องการแร่ธาตุจากอาหารรสเค็ม ซึ่งจำเป็นต่อร่างกายของพวกมัน

They would try to find any minerals, and we have educated local residents," the department said
พวกเขาจะพยายามหาแร่ธาตุต่าง ๆ และเราได้ให้ความรู้แก่คนในท้องถิ่นแล้ว” หน่วยงานกล่าว

Ratchadawan's house may also have been targeted because it's located next to the entrance of a national park where elephants live, said Prateep Puywongtarn, a staff member at the Huay Sat Yai Subdistrict Administration Organization in Hua Hin.
บ้านของรัชดาวันอาจตกเป็นเป้าหมายเช่นกัน เนื่องจากบ้านตั้งอยู่ติดกับทางเข้าอุทยานแห่งชาติที่มีช้างอาศัยอยู่ นายประทีป ปุยวงศ์ธาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ในหัวหินกล่าว

Similar incidents often happen in the area due to its proximity to the national park and the elephants' habitat, he added.
เหตุการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นในพื้นที่หลายครั้ง เนื่องจากอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติและถิ่นที่อยู่ของช้างเหล่านี้, เขากล่าวเสริม

Elephant sightings and incidents typically increase during fruit harvest season -- in recent years, an elephant destroyed a house where a resident was keeping fruit produce, he said.
การพบเห็นช้างและเหตุการณ์ต่างๆ ของช้าง โดยปกติแล้วมักเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้ และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาช้างทำลายบ้านที่ชาวบ้านมีการเก็บผลไม้ไว้, เขากล่าว

Elephant-human conflict has been on the rise in recent decades -- not just in Thailand, but in places like India and across Asia where the animals live.
ความขัดแย้งระหว่างช้างกับมนุษย์เพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ในที่อย่างอินเดียและทั่วเอเชียที่สัตว์อาศัยอยู่

As human settlements and infrastructure expand, wildlife habitats shrink and become fractured, leaving animals with less land, smaller packs and fewer resources -- forcing them to roam in search of food.
ขณะที่การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และโครงสร้างพื้นฐานขยายตัว แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหดตัวและพังเสียหาย ปล่อยให้สัตว์มีพื้นที่น้อยลง ฝูงสัตว์เล็กลง และทรัพยากรน้อยลง บังคับให้พวกมันต้องเตร่หาอาหาร

"Although roughly half of the geographic range of elephant habitat in Thailand is considered suitable for long-term elephant conservation, much of this area is threatened by agriculture, roads and other development resulting in fragmentation and increased (human-elephant conflict)," said a 2018 study on elephants in western Thailand, published in the journal PLOS One.
“แม้ว่าราวครึ่งหนึ่งของพื้นที่อยู่อาศัยของช้างในประเทศไทยจะได้รับการตัดสินว่าเหมาะสมสำหรับการอนุรักษ์ช้างในระยะยาว แต่จำนวนมากของพื้นที่นี้ถูกคุกคามจากการเกษตร ถนนและการพัฒนาอื่น ๆ ทำให้(ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง)เกิดการกระจายตัวและเพิ่มขึ้น”, การศึกษาเกี่ยวกับช้างในภาคตะวันตกของประเทศไทยในปี 2561ที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS One ระบุ

Of 41 fruit and agriculture plantation owners surveyed in the study, nearly all said elephants raided their crops at least once a month -- and more than half said it was a daily occurrence.
จากการสำรวจเจ้าของสวนผลไม้และเกษตรกรรม 41 ราย ในการศึกษานี้ เกือบทั้งหมดกล่าวว่าช้างเข้าบุกรุกพืชผลของตนอย่างน้อยเดือนละครั้ง และมากกว่าครึ่งกล่าวว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกวัน

They also reported other types of property damage, like the breaking of water pipes and water tanks.
นอกจากนี้พวกเขายังรายงานความเสียหายต่อทรัพย์สินประเภทอื่น อย่างเช่น ท่อน้ำและถังเก็บน้ำแตก

"No single mitigation method can address the multifaceted causes of the problem, which stems from increased development of original elephant habitat," the study said.
"ไม่มีวิธีบรรเทาปัญหาใดวิธีเดียวที่สามารถแก้ไขหลายสาเหตุของปัญหา ซึ่งเกิดจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของช้างมากขึ้น” ผลการศึกษาระบุ

Long-term solutions must include "efforts to restore natural elephant habitat, proper land use planning, and crop choices that are less attractive to elephants," as well as "securing corridors to allow elephants to move to additional habitats."
การแก้ปัญหาระยะยาวต้องรวมถึง "ความพยายามในการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างตามธรรมชาติ การวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม และการเลือกพืชผลที่ไม่น่าสนใจสำหรับช้าง" ตลอดจน "การรักษาความปลอดภัยทางเดินเพื่อให้ช้างสามารถย้ายไปยังแหล่งที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมได้"

Conservationists have also recommended similar measures in India, home to the world's largest population of endangered Asian elephants.
นักอนุรักษ์ยังได้แนะนำให้ใช้มาตรการที่คล้ายกับในอินเดีย ซึ่งเป็นบ้านของประชากรช้างเอเชียใกล้สูญพันธุ์ที่มากที่สุดในโลก

For years, human-elephant conflict has increased -- elephants kill about 500 people in India every year. It's a direct reflection of their shrinking habitat, leading them into more contact with humans, conservationists say.
หลายปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเพิ่มขึ้น ช้างคร่าชีวิตผู้คนไปประมาณ 500 คนในอินเดียทุกปี มันเป็นภาพสะท้อนโดยตรงของถิ่นพำนักของสัตว์ที่หดตัวลงทำให้พวกเขาได้สัมผัสกับมนุษย์มากขึ้น นักอนุรักษ์กล่าว

In China, the problem has been thrust to the fore this past month, with the nation captivated by a herd of 15 elephants currently making its way across the country's southwest.

ในประเทศจีนปัญหาได้ถูกผลักดันให้เด่นชัดขึ้นมาในเดือนที่ผ่านมานี้ ด้วยประเทศถูกทำให้ประทับใจโดยฝูงช้าง 15 เชือกที่กำลังเคลื่อนตัวผ่านทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

The elephants, which millions of people are watching via livestream, have trekked more than 500 kilometers (310 miles) since escaping from a nature reserve last year.
ช้างหลายเชือกที่ผู้คนนับล้านกำลังเฝ้าดูผ่านการถ่ายทอดสด ได้เดินป่ามามากกว่า 500 กิโลเมตร(310 ไมล์) นับตั้งแต่หนีออกจากเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อปีที่แล้ว

Though it's not clear why they left, biologists see the situation as a warning of what happens when elephant habitats are degraded.
แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่าทำไมพวกช้างถึงจากไป แต่นักชีววิทยามองว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นการเตือนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างเสื่อมโทรม

"The traditional buffer zones between humans and elephants are gradually disappearing, and the chances of elephants' encountering humans naturally increase greatly," said Zhang Li, a wildlife biologist and professor at Beijing Normal University, according to the state-run Global Times tabloid.
“เขตกันชนแบบดั้งเดิมระหว่างมนุษย์กับช้างกำลังค่อยๆ หายไป และโอกาสที่ช้างจะได้พบกับมนุษย์ตามธรรมชาติก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก” จาง หลี่ นักชีววิทยาสัตว์ป่าและศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย Beijing Normal กล่าว, ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Global Times

คำศัพท์ข่าว
- biologist (n) = นักชีววิทยา
- buffer (n) = กันชน, แนวป้องกันการปะทะ
- captivate (v) = ปลื้มใจ, ประทับใจ
- conservationist (n) = นักอนุรักษ์
- cupboard (N) = ตู้กับข้าว, ตู้อาหาร
- elephant-human (compound) = ช้างและมนุษย์
- fractured (adj) = แตกหัก, ล่มสลาย
- geographic (adj) = เกี่ยวกับภูมิศาสตร์
- gradually (adv) = อย่างทีละน้อย, อย่างค่อยเป็นค่อยไป
- habitat (n) = ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ถิ่นพำนักของสัตว์
- herbivore (n) = สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร
- leave (v) = ทิ้ง, ปล่อยไว้
- less attractive = ไม่ดึงดูดใจ, ไม่ล่อใจ
- livestream (n) = การไลฟ์สด, ถ่ายทอดสด(ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)
- mitigation (n) = การบรรเทา, การลดความรุนแรง
- multifaceted (n) = หลายแง่มุม
- plantation (n) = ไร่ นาขนาดใหญ่
- proper (adj) = เหมาะสม, ถูกต้อง
- proximity (n) = ความใกล้ชิด
- reflection (n) = ภาพสะท้อน (ภาพในกระจก, บนพื้นผิวมันวาว, เรื่องราวต่าง ๆ)
- resident (n) = ผู้อยู่อาศัย, ชาวบ้าน, คนในพื้นที่
- rifle through (something) = รื้อค้น, ค้นหาอย่าเร่งรีบ (เร่งรีบเพื่อค้นหาหรือขโมยบางสิ่ง)
- roam (v) = เตร็ดเตร่, เดินไปอย่างไร้จุดหมาย, เคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ ไร้จุดหมายปลายทาง
- similar (adj) = เหมือนกัน, ทำนองเดียวกัน
- smash (v)= กระแทกแตก, ชนอย่างแรง
- suitable (adj) = เหมาะสม, สมควร
- to the fore = ไปยังตำแหน่งที่เน้น, ความโดดเด่น, หรือความสำคัญ
- typically (adv) = โดยส่วนใหญ่, โดยปกติ
- unexpected (adj) = คาดไม่ถึง, คิดไม่ถึง


- Bangkok Post : Elephant in the room: Hua Hin family gets repeat mammoth visitor

- Californianewstimes. : Elephant in the kitchen? Hungry visitor crashes into a woman’s home in search for food

- Dailymail : The elephant in the room! Hungry beast smashes through a kitchen wall to steal rice from a home in Thailand

- Guardian : Elephant in the room: visitor crashes through kitchen wall in Thailand

- Indianexpress : ‘Elephant in the room’: Animal crashes through kitchen wall as it looks for food

- USATODAY : An elephant's got to eat.

- CNN : Watch an attempted bear-glary caught on camera and see a very nosy elephant in Thailand

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น