โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 25-June-2021ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวการเมือง -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน -:-:- ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : รอยเตอร์
Japan to give 6 mln doses of vaccines to Taiwan, 5 SE Asia nations
ญี่ปุ่นจะมอบวัคซีน 6 ล้านโดสให้ไต้หวันและอีก 5 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

TOKYO, June 25 (Reuters) - Japan said on Friday it would send 2 million additional doses of AstraZeneca Plc's (AZN.L) COVID-19 vaccine to Taiwan and Vietnam and arrangements were being made to send 1 million doses each to Thailand, Malaysia, Indonesia and the Philippines.
กรุงโตเกียว, 25 มิถุนายน (สำนักข่าวรอยเตอร์) - ญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าจะส่งวัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซเนก้าจำนวน 2 ล้านโดสไปยังไต้หวันและเวียดนาม และกำลังเตรียมการเพื่อส่งวัคซีนให้กับประเทศไทย, มาเลเซีย, อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ประเทศละ1 ล้านโดส

The direct donations, which should help Japan to increase its diplomatic influence in Asia, come as wealthy nations are being pushed to provide more doses to the global vaccine sharing scheme COVAX to cover a 200-million dose shortfall.
การบริจาคโดยตรงจะช่วยให้ญี่ปุ่นเพิ่มอิทธิพลทางการทูตในเอเชีย ซึ่งมีขึ้นในขณะที่ประเทศร่ำรวยกำลังถูกผลักดันให้จัดหาวัคซีนให้กับโครงการแบ่งปันวัคซีนทั่วโลกCOVAX เพื่อให้ครอบคลุมการขาดแคลนวัคซีน 200 ล้านโดส

While densely populated lower-income countries act as incubators for new and more dangerous strains of the coronavirus, some of the poorest countries have vaccinated fewer than 1% of their populations, according to estimates from Gavi, a global vaccine alliance that runs COVAX with the World Health Organization.
ในขณะที่ประเทศที่มีประชากรหนาแน่นรายได้ต่ำ เป็นเสมือนตู้เพาะเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ๆที่อันตรายมากขึ้น ประเทศที่ยากจนที่สุดบางประเทศได้รับวัคซีนน้อยกว่า 1% ของประชากรทั้งหมด, อ้างอิงจากข้อมูลประมาณการของ Gavi พันธมิตรด้านวัคซีนระดับโลกที่ดำเนินโครงการ COVAX ร่วมกับองค์การอนามัยโลก

Japan has pledged $1 billion and 30 million doses to the COVAX facility and said this month its direct shipments to Asian neighbours are being made outside of COVAX to speed up delivery.
ญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงิน 1 พันล้านดอลลาร์และวัคซีน 30 ล้านโดสให้กับโครงการ COVAX และกล่าวว่าในเดือนนี้การจัดส่งโดยตรงของญี่ปุ่นไปยังประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียกำลังดำเนินการอยู่นอกโครงการ COVAX เพื่อเร่งการจัดส่ง

Japan donated 1.24 million doses to Taiwan and 1 million to Vietnam this month and plans to share an additional 1 million doses each with the two.
ญี่ปุ่นบริจาค 1.24 ล้านโดสให้ไต้หวัน และ1 ล้านโดสให้เวียดนามในเดือนนี้ และยังวางแผนที่จะแบ่งปันให้กับประเทศทั้งสองเพิ่มอีกประเทศละ 1 ล้านโดส

A Taipei-based official familiar with Japan's two vaccine donations said while the Japanese government has been subtle in its offers, mainly focusing on Taiwan's urgent medical need, there was a broader message.
เจ้าหน้าที่ในไทเปรายหนึ่งซึ่งเป็นวงในเรื่องการบริจาควัคซีน 2 ตัวนี้ของญี่ปุ่นกล่าวว่า ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอวัคซีนให้ด้วยเหตุผลละเอียดอ่อนโดยเน้นไปที่ความต้องการทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนของไต้หวันเป็นหลัก แต่มันสื่อความหมายมากกว่านั้น

The donations are actually an important move to echo the U.S. campaign of a free and open Indo-Pacific region to counter China's geopolitical clout in the region, the person said, speaking on condition of anonymity as they were not authorised to speak to the media.
การบริจาคเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญจริงๆ เพื่อสะท้อนการรณรงค์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เปิดเสรีและเปิดกว้าง เพื่อตอบโต้อิทธิพลทางการเมืองของจีนในภูมิภาค บุคคลนั้นกล่าวว่า การพูดขอไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้พูดกับสื่อ

Taiwan has accused China of blocking its access to foreign vaccines, which Beijing denies.
ไต้หวันกล่าวหาจีนปิดกั้นการเข้าถึงวัคซีนจากต่างประเทศ ซึ่งปักกิ่งก็ปฏิเสธ

The island, which China claims as its own territory, also received 2.5 million vaccine doses from the United States this month.
เกาะแห่งนี้ ซึ่งจีนอ้างว่าเป็นอาณาเขตของตนเอง ได้รับวัคซีน 2.5 ล้านโดสจากสหรัฐอเมริกาในเดือนนี้ด้วย

Japan is drawing on 120 million doses of the AstraZeneca vaccine it has reserved, as it has no immediate plans to use the shots at home amid lingering concern over international reports of blood clots.
ญี่ปุ่นกำลังดึงวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 120 ล้านโดสที่สำรองไว้ออกมา เนื่องจากไม่มีแผนที่จะใช้ฉีดในประเทศตอนนี้ ท่ามกลางความกังวลที่ยังคงมีอยู่จากรายงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับลิ่มเลือด

Its foreign minister, Toshimitsu Motegi, said on Friday Japan would start to supply 11 million doses in total to regions including Southeast Asia, Southwest Asia and the Pacific islands through the COVAX from mid-July.
โทชิมิตสึ โมเตงิ รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า ญี่ปุ่นจะเริ่มส่งวัคซีนทั้งหมด 11 ล้านโดสไปยังภูมิภาคต่างๆ รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และหมู่เกาะแปซิฟิก ผ่านโครงการ COVAX ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม

คำศัพท์ข่าว
- anonymity (n) = สงวนชื่อ, เก็บชื่อเป็นความลับ, การไม่เปิดเผยตัวตน
- blood clot = ลิ่มเลือด, การเกิดลิ่มเลือด
- come as = เผยตัว (ปรากฏให้เห็นเป็นครั้งแรก ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ผิดหวัง, โล่งใจ, ประหลาดใจ เป็นต้น)
- densely (adv) = อย่างหนาแน่น
- diplomatic (adj) = เกี่ยวกับการทูต
- direct (adj) = โดยตรง
- estimate (v) = ประเมิน, ประมาณการ
- familair (adj) ที่คุ้นเคย
- immediate (adj) = ทันที, ทันทีทันใด, ทันต่อเหตุการณ์
- incubator (n) = ตู้อบสำหรับเด็กแรกเกิด
- lingering = ที่อ้อยอิ่ง, ยืดเยื้อมานาน
- lower-income (compound) = รายได้ต่ำ
- pledge (v) ให้คำมั่นสัญญา
- poorest (adj) = ยากจนที่สุด
- shipment (n) = การส่งสินค้า
- shortfall (n) = จำนวนที่ขาดไป, ขาดแคลน
- subtle (adj) = เบาบาง, ไม่มีรายละเอียดนัก

- Straitstimes : Japan to give 1 million doses of Covid-19 vaccine each to Taiwan, Vietnamแหล่งข่าว : Wall Street Journal
What’s in the Bipartisan Infrastructure Plan?
แผนโครงสร้างพื้นฐานสองฝ่ายคืออะไร

Package includes funding for roads, bridges, transit, airports and broadband
ชุดแผนงานรวมทั้งเงินทุนสำหรับถนน, สะพาน, การขนส่ง, สนามบิน และบรอดแบนด์

A core bipartisan group of 10 senators reached a deal with the White House on Thursday to spend $973 billion over five years, and $1.2 trillion if continued over eight years, on a package that would fund improvements to roads, bridges, transit, airports and enhanced infrastructure for broadband, water and electric vehicles.
กลุ่มแกนกลางทวิภาคีที่มีสมาชิกวุฒิสภา 10 คนบรรลุข้อตกลงกับทำเนียบขาวเมื่อวันพฤหัสบดีที่จะใช้จ่ายเงิน 973 พันล้านดอลลาร์ในระยะเวลาห้าปี และ1.2 ล้านล้านเหรียญหากดำเนินต่อไปเกินแปดปี ในแพ็คเกจที่จะเป็นทุนในการปรับปรุงถนน, สะพาน, การขนส่ง, สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น สำหรับโครงข่ายอินเตอร์เน็ต, น้ำ และยานยนต์ไฟฟ้า

It leaves out many of President Biden’s top priorities for “human infrastructure” such as child care, elder care, and education provisions.
แผนไม่ได้รวมถึงหลายเรื่องที่อยู่ในลำดับสำคัญสูงสุดของประธานาธิบดีไบเดน สำหรับ “โครงสร้างพื้นฐานของมนุษย์” เช่น การดูแลเด็ก การดูแลผู้สูงอายุและการจัดการศึกษา

The bipartisan plan’s authors describe it as a framework, and note that some of the details remain to be ironed out, though they agreed on the major pieces and how to pay for them. Here’s what’s in the agreement, and what comes next.
ผู้เขียนแผนความเห็นร่วมจากทั้งสองพรรคอธิบายว่ามันเป็นกรอบของแผนงาน และหมายเหตุว่ารายละเอียดบางอย่างยังคงต้องปรับแก้ให้พอใจทั้งสองฝ่าย แม้ว่าพวกเขาจะตกลงกันในส่วนสำคัญและวิธีใช้จ่ายสำหรับแผนเหล่านั้น นี่คือสิ่งที่อยู่ในข้อตกลงและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

What’s in the agreement?
มีอะไรอยู่ในข้อตกลง?

The bipartisan group focused mostly on physical infrastructure, putting off issues like funding long-term care for seniors and child care for a potential Democrats-only budget maneuver later this summer.
กลุ่มร่วมจากสองพรรคเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเป็นส่วนใหญ่ ชะลอเรื่องที่เป็นลักษณะการจัดหาเงินทุนสำหรับดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวและการดูแลเด็ก ให้เป็นแผนงบประมาณที่อาจเป็นของพรรคเดโมแครตเท่านั้นในปลายฤดูร้อนนี้

The plan includes nearly $400 billion in expected baseline transportation funding that Congress must regularly renew, along with $579 billion in new spending.
แผนดังกล่าวประกอบด้วยเงินทุนสนับสนุนการขนส่งพื้นฐานที่คาดการณ์ไว้เกือบ 4 แสนล้านดอลลาร์ ที่สภาคองเกรสต้องปรับแผนอยู่เสมอไปพร้อมกับเงิน 579 แสนล้านดอลลาร์ในการใช้จ่ายครั้งใหม่

Of the new spending, $312 billion of which would go to transportation projects and $266 billion would go to other infrastructure needs like water systems, broadband, and improving power grids.
จากการใช้จ่ายใหม่ 312 พันล้านดอลลาร์จะไปที่โครงการขนส่ง และ266 พันล้านดอลลาร์จะนำไปใช้ในโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ เช่น ระบบน้ำ, เครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง, และปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้า

The transportation section includes $109 billion above-baseline funding for roads and bridges, $49 billion for mass transit, $66 billion for passenger and freight rail, $25 billion for airports, $16 billion for seaports and waterways, and $15 billion for electric-vehicle infrastructure and electric buses.
ส่วนภาคการขนส่ง รวมถึงเงิน109 พันล้านดอลลาร์เกินจากขั้นต่ำใช้เป็นงบสำหรับถนนและสะพาน, 49 พันล้านดอลลาร์สำหรับระบบขนส่งมวลชน, 66 พันล้านดอลลาร์สำหรับผู้โดยสารและรางขนส่งสินค้า, 25 พันล้านดอลลาร์สำหรับสนามบิน, 16 พันล้านดอลลาร์สำหรับท่าเรือและทางน้ำ และ 15 พันล้านดอลลาร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของรถยนต์ไฟฟ้า และรถโดยสารไฟฟ้า

It also includes provisions for infrastructure financing and safety.
รวมถึงการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินและความปลอดภัยด้วย

The other tranche of money dedicates $55 billion for water infrastructure, $65 billion for broadband, and $73 billion for building thousands of miles of new transmission lines intended to speed the transition to renewable energy.
อีกส่วนหนึ่งของเงิน ทุ่ม 55 พันล้านดอลลาร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ, 65 พันล้านดอลลาร์สำหรับบรอดแบนด์ และ73 พันล้านดอลลาร์สำหรับการสร้างสายส่งสัญญาณใหม่หลายพันไมล์ ที่ตั้งใจที่จะเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียน

There is also $21 billion for environmental remediation of polluted areas and $47 billion for resilience projects to deal with climate change, extreme weather events, and cyberattacks.
นอกจากนี้ยังมีเงิน 21พันล้านดอลลาร์สำหรับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มีมลพิษ และ 47พันล้านดอลลาร์สำหรับโครงการที่สามารถยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์สภาวะอากาศรุนแรง และการโจมตีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท

คำศัพท์ข่าว
- above-baseline (compound) = เหนือระดับพื้นฐาน, เหนือกว่าทั่วไป
- bipartisan (adj) = ทวิภาคี, เกี่ยวสองฝ่ายพรรคการเมือง (สนับสนุนโดยหรือประกอบด้วยพรรคการเมืองสองพรรค)
- broadband (n) = บรอดแบนด์, โครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
- cyberattack = การโจมตีทางไซเบอร์, การโจมตีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- dedicate (v) = ทุมเท, อุทิศให้
- electric-vehicle (compound) = ยานยนต์ไฟฟ้า
- environmental (adj) = เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- financing (n) = แหล่งเงินทุน
- framework (n) = กรอบ, ขอบเขต, โครงสร้าง
- freight rail = รางขนส่งสินค้า
- infrastructure (n) = โครงสร้างพื้นฐาน, สาธารณูปโภค
- iron out = แก้ปัญหา
- left out = พลาด, ล้มเหลวในการรวบรวม
- maneuver (n) = การจัดทำ, การวางแผน
- provision (n) = จัดหา, จัดเตรียม
- put off = เลื่อนออกไป
- reach (v) = เข้าถึง, ไปถึง, บรรลุ(วัตถุประสงค์, งาน)
- remediation (n) = การแก้ไขให้ถูกต้อง
- renewable (adj) = ซึ่งทำใหม่ได้, เริ่มใหม่ได้, ที่ไม่มีวันหมด (พลังงาน)
- resilience (n) = ความยืดหยุ่น
- tranche (n) = เป็นครั้ง เป็นงวด
- transportation (n) = การขนส่ง, การลำเลียง

- CNN : Senators say deal reached on infrastructure proposal as bipartisan agenda faces make-or-break moment

- CNBC : ‘We have a deal,’ Biden says after meeting with Senate infrastructure group

- USATODAY : 'We have a deal': Biden reaches $1.2 trillion infrastructure compromise with bipartisan group of senators

- Reuters : President Biden embraced a bipartisan Senate deal on infrastructure including hundreds of billions of dollars of new spending – a major breakthrough on one of his key domestic policy goalsแหล่งข่าว : ScienceNews
The benefits of COVID-19 mRNA vaccines outweigh the risk of rare heart inflammation
ประโยชน์ของวัคซีนโควิด-19 ชนิดmRNA มีมากกว่าความเสี่ยงในการเกิดการอักเสบของหัวใจที่พบได้น้อย

A CDC group analyzed 636 reported post-vaccination cases of myocarditis
คณะของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐทำการวิเคราะห์ผู้ป่วย 636 รายที่มีรายงานกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีน

U.S. health officials will add a warning that the mRNA vaccines against COVID-19 could possibly cause rare cases of heart inflammation.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐจะเพิ่มคำเตือนว่า mRNA วัคซีนป้องกันโควิด-19 อาจทำให้เกิดการอักเสบของหัวใจได้เล็กน้อย

The largest-yet review of cases found a higher-than-expected incidence of the side effect, particularly in teen and young adult males.
การทบทวนผู้ป่วยครั้งใหญ่ที่สุด พบการเกิดผลข้างเคียงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะในวัยรุ่นและชายวัยหนุ่ม

But the risk of the easily treatable heart issue is low and outweighed by the benefits of vaccination, Sara Oliver of the Centers for Disease Control and Prevention said June 23 after a presentation of the risks and protections offered by the mRNA vaccines made by Moderna and Pfizer/BioNTech.
แต่ความเสี่ยงของปัญหาหัวใจที่รักษาได้ง่ายนั้นต่ำ และประโยชน์ของการฉีดวัคซีนมีมากกว่า, ซารา โอลิเวอร์จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคกล่าวเมื่อ 23 มิถุนายน หลังจากนำเสนอความเสี่ยงและการป้องกันจากวัคซีนชนิดmRNA ที่ผลิตโดยบริษัทโมเดอร์นาและไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค

For instance, the data show that for every million second doses of vaccine given to boys ages 12 to 17, about 56 to 69 cases of heart inflammation are expected to arise.
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าทุกล้านโดสของวัคซีนเข็มที่สองที่ให้กับเด็กชายอายุ 12 ถึง 17 ปี จะมีประมาณ 56-69 รายที่คาดว่าจะมีการอักเสบของหัวใจ

That makes them the group most at risk of the side effect.
นั่นทำให้พวกเขาเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อผลข้างเคียงมากที่สุด

But the shots could shield the boys from 5,700 cases of COVID-19 and its complications, including 215 hospitalizations, 71 intensive care admissions and two deaths.
แต่การฉีดวัคซีนดังกล่าวสามารถป้องกันเด็กผู้ชายจากการติดเชื้อโควิด-19 และภาวะแทรกซ้อนต่างๆของโรคจำนวน 5,700 ราย รวมทั้งการเข้ารักษาในโรงพยาบาล 215 ราย, การเข้าหอผู้ป่วยหนัก 71 ราย และการเสียชีวิต 2 ราย

Girls in that age group have a much lower risk — 8 to 10 instances per 1 million second doses — but vaccination could avert 8,500 cases of COVID-19, 183 hospitalizations, 38 ICU admissions and one death.
เด็กผู้หญิงในกลุ่มอายุนั้นมีความเสี่ยงต่ำกว่ามาก มีเพียง 8 ถึง 10 เหตุการณ์ต่อ 1 ล้านในเข็มที่สอง แต่การฉีดวัคซีนสามารถป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยโควิ-19ได้ 8,500 ราย, เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 183 ราย, เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยหนัก 38 รายและเสียชีวิต 1 ราย

Vaccination may also prevent long-term symptoms, and a hyper-inflammatory condition called MIS-C, which strikes an estimated 1 of every 3,200 children infected with SARS-CoV-2 (SN: 5/12/20).
การฉีดวัคซีนอาจป้องกันอาการในระยะยาว และภาวะการอักเสบรุนแรงหลายระบบที่เรียกว่า MIS-C ซึ่งโจมตีเด็กประมาณ 1 ใน 3,200 คนที่ติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ได้ด้วย (สำนักข่าวSN: วันที่ 5/12/20)

The decision to add a warning came after the CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices discussed cases of two kinds of heart inflammation among young people shortly after they got vaccinated: myocarditis, or inflammation of the heart muscle, and pericarditis, inflammation of the lining of the heart.
การตัดสินใจเพิ่มคำเตือนเกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันของCDC ได้หารือถึงกรณีการอักเสบของหัวใจสองชนิดในหมู่คนหนุ่มสาวที่เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่พวกเขาได้รับการฉีดวัคซีนคือไมโอคาร์ไดติสหรือการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ และเพอริคาร์ไดติสที่เป็นการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ

The possible side effects were first noticed in Israel, but other countries, including the United States, have found cases of the heart problems, too.
ผลข้างเคียงต่างๆที่เป็นไปได้ถูกสังเกตุเห็นครั้งแรกในอิสราเอล แต่ประเทศอื่น ๆ รวมถึงสหรัฐอเมริกาได้พบกรณีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจด้วย

Viral infections, including coronavirus infections, may cause the heart inflammation as a side effect of the immune system’s efforts to fight the virus (SN: 6/1/21).
การติดเชื้อไวรัสรวมถึงการติดเชื้อ โคโรนาไวรัส อาจทำให้มีการอักเสบของหัวใจที่เป็นผลข้างเคียงจากความพยายามของระบบภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับไวรัส (สำนักข่าวSN: วันที่6/1/21)

Because vaccines also stir up the immune system, some vaccines have also been linked to heart inflammation.
เนื่องจากวัคซีนก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้วย ดังนั้นวัคซีนบางชนิดจึงเชื่อมโยงกับการอักเสบของหัวใจด้วย

As of June 11, after 133 million second mRNA vaccine doses, 636 cases of myocarditis had been reported to VAERS, a U.S. database to which anyone can report side effects, regardless of whether those side effects are caused by a vaccine.
ณ วันที่ 11 มิถุนายน หลังจากฉีดวัคซีนmRNA โดสสองเข็มที่ 133 ล้าน พบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 636 รายที่รายงานไปยัง VAERS ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของสหรัฐอเมริกาที่ทุกคนสามารถรายงานผลข้างเคียงได้ ไม่ว่าผลข้างเคียงเหล่านั้นจะเกิดจากวัคซีนหรือไม่ก็ตาม

The CDC used those data and others to calculate potential harms and benefits of getting an mRNA vaccine.
CDC ใช้ข้อมูลเหล่านั้นและอื่นๆ ในการคำนวณอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและผลประโยชน์จากการได้รับวัคซีน ชนิดmRNA

Based on how many cases of myocarditis and pericarditis that would be expected in young people, the number of reported cases was higher than expected for 12- to 39-year-olds, the researchers found.
โดยใช้จำนวนการเกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในคนหนุ่มสาวเป็นฐาน นักวิจัยพบว่าจำนวนกรณีที่รายงานสูงกว่าที่คาดไว้สำหรับเด็กอายุ 12-39 ปี

Males were more likely than females to develop heart inflammation, and the issue arose more often after the second dose of vaccine than after the first dose.
เพศชายมีแนวโน้มที่จะเกิดการอักเสบของหัวใจมากกว่าเพศหญิง และปัญหาเกิดขึ้นบ่อยขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 มากกว่าครั้งแรก

And the effect was more obvious in younger people, said Tom Shimabukuro of the CDC’s COVID-19 vaccine task force.
และผลกระทบก็ชัดเจนมากขึ้นในคนอายุน้อย, ทอม ชิมาบุคุโระ จากคณะทำงานเฉพาะกิจด้านวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ CDCระบุ

“This effect largely disappears when you get into these older age groups, individuals 50 and older,” he said.
"ผลกระทบนี้จะหายไปเมื่อคุณเข้าสู่กลุ่มอายุที่มากขึ้น คนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป" เขากล่าว


คำศัพท์ข่าว
- against (preposition) = อิง, พิง, ยัน, ต้าน
- be likely = มีแนวโน้ม
- be more likely than = มีแนวโน้มมากกว่า
- CDC = Centers for Disease Control and Prevention = จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
- complication (n) = การทำให้ยาก, การทำให้ยุ่ง, อาการแทรกซ้อน
- condition (n) = เงื่อนไข, สภาวะ, สภาพการ, อาการสุขภาพ
- develop + โรคภัยไข้เจ็บ = เผชิญกับอาการป่วย, ป่วยเป็นโรค...
- higher-than-expected (compound) = สูงกว่าที่คาด
- hospitalization (n) = การรักษาในโรงพยาบาล
- individual (n) = เฉพาะราย, ตัวต่อตัว, รายบุคคล, แต่ละบุคคล
- inflammation (n) = การอักเสบ
- instance (n) = ตัวอย่าง, ต้นแบบ
- issue (n) = ประเด็น, เรื่อง, (บางกรณีหมายถึง ปัญหา)
- largest-yet (compound) = ใหญ่ที่สุดแต่ก็ยัง
- long-term (compound) = ระยะยาว
- more (adv) = เพิ่มขึ้น
- myocarditis (n) = การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ
- obvious (adj) = ชัดเจน, เป็นที่ประจักษ์
- outweigh (v) = เกินกว่า, เกินดุลย์, สำคัญกว่า
- particularly (adv) = โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
- pericarditis (n) = เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
- regardless of = โดยไม่คำนึงถึง
- second doses = โดสที่สอง, เข็มที่สอง
- shield (v) = ป้องกัน, ปกปิด, ปกป้อง
- shot (n) = การฉีดวัคซีน, การฉีดยา
- side effect = ผลกระทบข้างเคียง (ผลเสียที่ไม่พึงประสงค์)
- treatable (adj) = ซึ่งรักษาได้
- whether = ว่า, หรือไม่

เนื้อหาข่าว สหรัฐตัดสินใจเพิ่มคำเตือนบนฉลากของวัคซีนเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนต้านโควิดที่มีโอกาสเกิดขึ้นแต่ไม่มากนัก เพื่อให้แพทย์สังเกตุอาการ

- Healthline : FDA to Add Warning on mRNA COVID-19 Vaccines About Rare Heart-Related Side Effect

- CNN : Benefits of Covid-19 vaccination clearly outweigh risks of rare heart inflammation, CDC vaccine advisers told

- Euronews : COVID-19 vaccine benefits outweigh risks, despite rare heart inflammation, CDC

- CBC : Benefits of COVID-19 vaccines far outweigh possible risk of heart inflammation: Dr. Reimer
- Globalnews : FDA to add heart inflammation warning to Pfizer, Moderna COVID-19 vaccines

- Guardian : FDA to add warning about rare heart inflammation to Pfizer and Moderna vaccines

- Fox23 : FDA to add heart inflammation warning to Moderna, Pfizer vaccine fact sheets

- Nbcsandiego : FDA to Add Warning to Pfizer, Moderna Vax After CDC Finds ‘Likely' Link With Rare Heart Condition

- Reuters : FDA to add warning about rare heart inflammation to Pfizer, Moderna vaccines

- Straitstimes : FDA to add heart risk warning to mRNA vaccines

- USANEWS : FDA to Add Warning to Pfizer, Moderna Vaccines About Rare Heart Issues in Young

- WBRC : FDA plans to add warning about rare heart condition to Pfizer, Moderna vaccines

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น