โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ศัพท์ข่าวรายวัน 17-July-2021แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Thailand bans public gatherings as coronavirus cases and deaths hit daily records
ไทยห้ามการรวมตัวของประชาชนหลังพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตทำลายสถิติรายวัน

BANGKOK, July 17 (Reuters) - Thailand imposed a nation-wide ban on public gatherings and is considering more restrictions on movement as authorities reported record numbers of new cases and deaths on Saturday, despite partial lockdowns in Bangkok and nine other provinces this week.
กรุงเทพฯ 17 กรกฎาคม (สำนักข่าวรอยเตอร์) - ไทยสั่งห้ามการชุมนุมสาธารณะทั่วประเทศ และกำลังพิจารณาจำกัดการเคลื่อนไหวเพิ่มเติม เนื่องจากทางการรายงานจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตรายใหม่เป็นประวัติการณ์ในวันเสาร์ แม้จะล็อกดาวน์บางส่วนในกรุงเทพฯ และอีก 9 จังหวัดในสัปดาห์นี้

The country's COVID-19 task force reported 10,082 new coronavirus cases and 141 new deaths, bringing the total number of infections to 391,989 cases and 3,240 fatalities since the pandemic started.
คณะทำงานเฉพาะกิจด้านโควิด-19 ของประเทศรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนารายใหม่ 10,082 ราย และผู้เสียชีวิต 141ราย ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดเป็น 391,989 รายและผู้เสียชีวิต 3,240 รายนับตั้งแต่การระบาดใหญ่เริ่มต้น

A ban on public gatherings has been imposed, with a maximum penalty of a two-year jail term or a fine of up to 40,000 baht ($1,219.88) or both, an announcement on the official Royal Gazette published late on Friday showed.
ประกาศห้ามการชุมนุมในที่สาธารณะ โดยมีโทษสูงสุดจำคุก 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท (1,219.88) หรือทั้งจำทั้งปรับ, ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการเผยแพร่เมื่อเย็นวันศุก

Prime Minister Prayuth Chan-ocha said that the government is considering more restrictions as the country battles its worst coronavirus outbreak yet, fueled by the highly transmissible Alpha and Delta COVID-19 variants since early April.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาข้อจำกัดเพิ่มเติม ในขณะที่ประเทศกำลังต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโคโรนา ที่เลวร้ายที่สุด ที่เติมเชื้อเพลิงให้โควิด-19 ที่กลายพันธุ์อัลฟ่าและเดลต้าที่แพร่เชื้อได้สูงตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน

"There is a need to expand measures to limit people's movement as much as possible and closing more facilities leaving only the essentials," Prayuth said on his official Facebook page on Friday.
“มีความจำเป็นต้องขยายมาตรการเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และปิดสถานที่อำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เหลือเพียงสิ่งจำเป็นเท่านั้น” ประยุทธ์กล่าวบนเพจ Facebook อย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์

Areas considered high risk in Thailand have been under the toughest restrictions in more than a year since Monday, with curbs on movement and gatherings, the closure of malls and some businesses, and curfews between 9 pm to 4 am.
พื้นต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูงในประเทศไทยอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่เข้มงวดที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันจันทร์ โดยจำกัดการเคลื่อนไหวและการชุมนุม, การปิดห้างสรรพสินค้าและบางกิจการ มาตรการเคอร์ฟิวระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น.

คำศัพท์ข่าว
- as much as possible = มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ban (n v) = แบน, ห้าม, ระงับ (ไม่ให้ใช้, ไม่ให้มี, ไม่ให้ทำ)
- consider (v) = พิจารณา, ถือว่า
- curfew (n) = เคอร์ฟิว, กฎอัยการศึก, การห้ามออกนอกบ้านในยามวิกาล หรือเวลาใดเวลาหนึ่ง
- daily (adj) = รายวัน, ประจำวัน
- expand (v) = ขยาย, ขยายเพิ่ม
- facility (n) = สถานที่อำนวยความสะดวก (สถานที่จัดกิจกรรม, สถานบริการ/ ร้านค้า)
- fuel (v) = เติมเชื้อ, ก่อให้เกิดความเลวร้าย
- hit a record = ทุบสถิติ, ทำลายสถิติ
- impose (v) = ประกาศบังคับใช้, กำหนดบังคับใช้(กฏ, กฏหมาย)
- maximum (adj) = สูงสุด, ขั้นสูง, มากที่สุด
- measure (n) = มาตรการ
- nation-wide (compound) = ทั่วประเทศ
- partial (adj) = บางส่วน
- task force = หน่วยงานเฉพาะกิจ, คณะทำงานเฉพาะกิจ
- toughest (adj) = หนักหน่วงที่สุด, รุนแรงที่สุด
- transmissible (adj) = การส่งต่อ, การแพร่เชื้อ, การระบาด
- two-year (compound) = ระยะเวลาสองปี
- variant (n) = สิ่งที่ผันแปร, สายพันธุ์ที่เปลี่ยนจากเดิม, ไวรัสที่กลายพันธุ์


แหล่งข่าว : ABC
CDC puts out new guidance on masks in schools
ศูนย์ควบคุมป้องกันโรค(CDC) ออกแนวทางใหม่เกี่ยวกับหน้ากากอนามัยในโรงเรียน

The agency says it's up to schools to set policies on verifying vaccinations.
หน่วยงานกล่าวว่าการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบการฉีดวัคซีนขึ้นอยู่กับโรงเรียน

Students who are vaccinated don’t have to wear masks in school this fall unless they are riding the school bus or their school decides otherwise, according to new guidance released Friday by the Centers for Disease Control and Prevention.
นักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ต้องสวมหน้ากากในโรงเรียนในฤดูใบไม้ร่วงนี้ เว้นแต่พวกเขาจะนั่งรถโรงเรียนหรือโรงเรียนตัดสินใจเป็นอย่างอื่น ตามแนวทางใหม่ที่ออกเมื่อวันศุกร์โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค

The new federal guidelines aren’t mandatory but are expected to influence school officials, local health departments and governors who are in the midst of preparing for students to return to the classroom full time this fall.
แนวทางของรัฐบาลกลางฉบับใหม่ไม่ได้บังคับ แต่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน หน่วยงานด้านสุขภาพและผู้ว่าการของพื้นที่ ที่อยู่ในระหว่างการเตรียมตัวให้นักเรียนกลับมาเรียนเต็มเวลาในฤดูใบไม้ร่วงนี้

The recommendation also could encourage parents who were previously undecided.

คำแนะนำนี้ยังอาจให้ความมั่นใจแก่ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ตัดสินใจก่อนหน้านี้ด้วย

Kids older than 12 qualify for the Pfizer vaccine, which requires two doses three weeks apart.
เด็กที่มีอายุมากกว่า 12 ปีมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งต้องฉีดสองโดสห่างกันสามสัปดาห์

"Achieving high levels of COVID-19 vaccination among eligible students as well as teachers, staff, and household members is one of the most critical strategies to help schools safely resume full operations," the CDC stated.
“การได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นจำนวนมากในหมู่นักเรียนที่มีสิทธิ์ เช่นเดียวกับครู เจ้าหน้าที่ และสมาชิกในครัวเรือน เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดในการช่วยให้โรงเรียนกลับมาดำเนินการเต็มรูปแบบได้อย่างปลอดภัย” CDC กล่าว

The CDC recommendations specifically call for unvaccinated students and staff to continue mask-wearing and encourages schools to offer voluntary routine testing at least once a week.
ข้อเสนอแนะของ CDC โดยเฉพาะเรียกร้องให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับวัคซีนสวมหน้ากากต่อไป และสนับสนุนให้โรงเรียนเสนอการตรวจหาเชื้อตามปกติโดยสมัครใจอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

It also encourages 3-feet of distancing among unvaccinated kids in the classroom but says that recommendation shouldn’t prevent classrooms from reopening.
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เด็ก ๆ ที่ไม่ได้รับวัคซีนในห้องเรียนเว้นระยะห่าง 3 ฟุตในห้องเรียน แต่บอกว่าคำแนะนำไม่ควรป้องกันไม่ให้ห้องเรียนเปิดขึ้นใหม่อีกครั้ง

The CDC also recommends that all bus drivers and their passengers -- vaccinated or not -- wear a mask while traveling to school.
CDC ยังแนะนำให้คนขับรถบัสและผู้โดยสารทุกคน ไม่ว่าจะได้รับวัคซีนหรือไม่ก็ตาม สวมหน้ากากขณะเดินทางไปโรงเรียน

The biggest sticking point for schools though will likely be whether to require proof of vaccination.
ประเด็นขัดข้องที่ใหญ่ที่สุดสำหรับโรงเรียนดูเหมือนจะเป็นเรื่องว่าจะต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือไม่

Most schools already require proof of childhood immunizations with few exceptions.
โรงเรียนส่วนใหญ่ต้องการหลักฐานการฉีดวัคซีนในวัยเด็กอยู่แล้วโดยมีข้อยกเว้นบางประการ

The CDC, which does not set vaccination requirements for schools or child care centers, makes clear in its recommendations that it will be up to schools and local officials to decide what to do.
CDC ซึ่งไม่ได้ตั้งข้อกำหนดการฉีดวัคซีนสำหรับโรงเรียนหรือศูนย์ดูแลเด็ก ทำให้ชัดเจนในคำแนะนำว่าขึ้นกับแต่โรงเรียนและเจ้าหน้าที่ในท้องที่ว่าจะตัดสินใจทำอะไร

The agency specifically notes that schools may opt for a universal masking policy, particularly if they have unvaccinated populations and don't want to require verification that a person has been vaccinated.
ศูนย์ฯระบุเป็นพิเศษว่า โรงเรียนอาจเลือกใช้นโยบายใส่หน้าการอนามัยทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีประชากรที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และไม่ต้องการให้มีการตรวจสอบว่าบุคคลได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว

"We do allow for flexibility in our guidance," said Capt. Erin Sauber-Schatz, who helped to write the guidelines as a member of CDC’s COVID response team.
“เราอนุญาตให้มีความยืดหยุ่นในแนวทางปฏิบัติของเรา” Erin Sauber-Schatz ผู้ช่วยเขียนแนวทางปฏิบัติในฐานะสมาชิกของทีมรับมือโควิดของ CDC กล่าว

In the end, "this is really about protecting the people who are either not yet eligible for vaccine due to their age, or people who are not yet fully vaccinated," she added.
ในตอนท้าย "นี่เป็นการปกป้องผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเนื่องจากอายุของพวกเขา หรือผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วน" เธอกล่าวเสริม

Vaccinated teachers and students don’t need to wear masks inside school buildings, the Centers for Disease Control and Prevention said Friday in relaxing its COVID-19 guidelines.
ครูและนักเรียนที่ได้รับวัคซีนไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากภายในอาคารเรียน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค กล่าวเมื่อวันศุกร์ในการผ่อนคลายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโควิด-19

คำศัพท์ข่าว
- 3-feet = (compound) = สามฟุต
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- agency (n) = เอเจนซี่, หน่วยงาน, องค์กร, ตัวแทน
- among (prepo) = ท่ามกล่าง, อยู่ในบรรดา, รวมอยู่ในกลุ่ม
- because of/ due to/owing to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- CDC (Centers for Disease Control and Prevention) = ศูนย์ควบคุมป้องกันโรค
- do + v1 = เน้นย้ำ (ให้ความสำคัญกับกริยาv1)
- eligible (adj) = มีสิทธิ์, มีสิทธิตามกฎหมาย
- flexibility (n) = การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์, ความยืดหยุ่น, ปรับให้สดวกขึ้น
- fully (adv) = ครบครัน, ครบถ้วน, อย่างเต็มที่
- guidance (n) = แนวทางปฏิบัติ
- guideline (n) = สิ่งที่ช่วยแนะแนวทางให้ปฏิบัติ(คำแนะนำอย่างเป็นทางการ)
- In the end = สุดท้ายนี้
- make clear = ทำให้ชัดเจน
- opt (v) = เลือก, ตัดสินใจ
- proof (n) = ข้อพิสูจน์, การพิสูจน์
- recommendation (n) = คำแนะนำ(แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุุด จากองค์กร)
- require (v) = ขาดไม่ได้, กำหนดให้, บังคับใช้ (กฎหมาย)บังคับอย่างเป็นทางการ
- requirement = สิ่งขาดไม่ได้, ข้อกำหนดให้, บังคับใช้ (กฎหมาย)บังคับอย่างเป็นทางการ
- sticking point (n) = ประเด็นขัดข้อง(ประเด็นที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้)
- unless (conj) = นอกจาก, เว้นแต่
- universal (adj) = ทั่วไป, สากล
- unvaccinated (adj) = ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
- verification (n) = การพิสูจน์ความจริง
- voluntary (adj) = ด้วยความสมัครใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- CNBC
New CDC guidance says fully vaccinated teachers and students don’t need to wear masks indoors

- Chicagotribune
CDC says vaccinated teachers and students don’t need to wear masks inside school buildings

- CBSNEWS
CDC says vaccinated children and teachers won't need masks in class this fall

- Techlearning
CDC Schools Guidance Update: 4 Takeaways

- WCIA
New CDC mask recommendations “not a mask mandate,” Pritzker’s office says

- CNN
Updated CDC schools guidance prioritizes in-person learning, even if all Covid-19 safety measures aren't in place

- USATODAY
The CDC has updated its mask guidelines for schools. Some states will listen, some won't.


แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Twitter)
แหล่งข่าว : รอยเตอร์ (Website)
Cash-flush Americans lift U.S. retail sales; shortages depress auto purchases
ชาวอเมริกันที่ใช้เงินสดอย่างมากมายทำให้ยอดค้าปลีกของสหรัฐเพิ่มขึ้น และการขาดแคลนกดการซื้อรถยนต์

WASHINGTON, July 16 (Reuters) - U.S. retail sales unexpectedly increased in June as demand for goods remained strong even as spending is shifting back to services, supporting expectations that economic growth accelerated in the second quarter.
วอชิงตัน 16 กรกฎาคม (สำนักข่าวรอยเตอร์) - ยอดค้าปลีกของสหรัฐเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนมิถุนายนเนื่องจากความต้องการสินค้ายังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าการใช้จ่ายจะเปลี่ยนไปที่งานบริการ สนับสนุนความคาดหวังว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเร่งตัวขึ้นในไตรมาสที่สอง

The rebound in sales reported by the Commerce Department on Friday was despite purchases of motor vehicles declining for a second straight month due to a lack of supply caused by a global semiconductor shortage.
การฟื้นตัวของยอดขายได้รับการรายงานโดยกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แม้ว่ายอดซื้อยานยนต์ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง เนื่องจากขาดอุปทานที่เกิดจากปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก

Sales were also flattered by higher prices resulting from supply constraints as COVID-19 vaccinations, low interest rates and massive fiscal stimulus fuel demand.
นอกจากนี้ยอดขายที่สูงก็เนื่องมาจากราคาที่สูงขึ้นอันเป็นผลจากข้อจำกัดด้านอุปทานด้วย ในขณะที่การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19, อัตราดอกเบี้ยต่ำและการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังครั้งใหญ่ของรัฐบาลช่วยเพิ่มอุปสงค์

"Growing pains from reopening are on the supply side," said Chris Low, chief economist at FHN Financial in New York.
“ความยากลำบากที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดให้บริการอีกครั้งนั้นเป็นส่วนของอุปทาน” คริส โลว์ กล่าว หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่ FHN Financial ในนิวยอร์ก

"Inflation reports earlier this week confirm firms are still struggling to keep up with this demand, but another month of high retail spending should give companies confidence that consumer demand is not slowing down anytime soon."
“รายงานภาวะเงินเฟ้อเมื่อต้นสัปดาห์นี้ยืนยันว่าบริษัทต่างๆ ยังคงดิ้นรนเพื่อให้ทันกับความต้องการนี้ แต่การใช้จ่ายกับการค้าปลีกที่สูงอีกหนึ่งเดือนจะทำให้บริษัทต่างๆ มั่นใจว่าความต้องการของผู้บริโภคจะไม่ชะลอตัวลงในเร็วๆ นี้"

Retail sales rose 0.6% last month. Data for May was revised down to show sales falling 1.7% instead of declining 1.3% as previously reported.
ดัชนียอดขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนที่แล้ว ข้อมูลสำหรับเดือนพฤษภาคมได้รับการแก้ไขเพื่อแสดงยอดขายที่ลดลง 1.7% แทนที่จะลดลง 1.3% ตามที่รายงานก่อนหน้านี้

Economists polled by Reuters had forecast retail sales dropping 0.4% in June.
บรรดานักเศรษฐศาสตร์ ที่ถูกสำรวจความคิดเห็นจาก Reuters ต่างก็คาดการณ์ว่ายอดค้าปลีกจะลดลง 0.4% ในเดือนมิถุนายน

คำศัพท์ข่าว
- constraint (n) = ข้อจำกัด
- consumer (n) = ผู้บริโภค
- demand (n) = ความต้องการ
- economist (n) = นักเศรษฐศาสตร์
- expectation (n) = ที่คาดไว้
- firm/ company = ห้างหุ้นส่วน, บริษัท
- fiscal stimulus = การกระตุ้นทางการคลัง คือการกระตุ้นจากภาครัฐผ่านนโยบายพัฒนาต่างๆ
- flatter (v) = ประจบ, ยกยอ (สร้างความชื่นชมปลอม ๆ)
- flattered by = ถูกยกยอโดย/ สร้างความประทับใจโดย(Passive Voice)
- growing (adj) = ที่เติบโตขึ้น, ที่เพิ่มขึ้น
- growth (n) = การเติบโต
- higher price = ราคาเพิ่มขึ้น
- inflation (n) = ภาวะเงินเฟ้อ
- keep up with = ติดตาม
- low interest rate = อัตราดอกเบี้ยต่ำ
- massive/ big (adj) = มหึมา, จำนวนมาก, ขนาดใหญ่
- poll โพล (v) = หยั่งเสียง, สำรวจความคิดเห็น
- pre-pandemic (compound) = ก่อนการระบาดครั้งใหญ่
- rebound (v) = เด้งกลับ, สะท้อนกลับ, กระโดดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง, เศรฐกิจฟื้นตัว
- retail (n) = ขายปลีก
- retail sales = ดัชนียอดขายปลีก, รายงานยอดขายปลีก
- revise (v) = แก้ไขใหม่, ปรับปรุงใหม่
- semiconductor (n) = เซมิคอนดักเตอร์, สารกึ่งตัวนำ ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
- sentiment (n) = แนวความคิด, ความคิดเห็น
- straight (adj) = ต่อเนื่อง, ติดต่อกัน
- supply (n) = อุปทาน, ทรัพยากรที่จำเป็น (เหมาะในแต่ละสถานการณ์ ในข่าวหมายถึง เซมิคอนดักเตอร์ )
- unexpectedly (adv) = อย่างไม่ได้นึกฝัน, อย่างคาดไม่ถึง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- Oneclicknews
Cash-flush Americans lift U.S. retail sales; shortages depress auto purchases

- Headtopics
Cash-flush Americans lift U.S. retail sales; shortages depress auto purchases

- Todayssnews
Cash-flush Americans lift U.S. retail sales; shortages depress auto purchases

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น