โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, April 16, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 16-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Guardian
South Africa flooding death toll nears 400 as rescuers search for missing
ยอดเสียชีวิตจากน้ำท่วมแอฟริกาใต้เกือบ 400 ราย ขณะที่กู้ภัยค้นหาผู้สูญหาย

คำศัพท์ข่าว
- missing (n) = หาย, สูญหาย, สาบสูญ
- near (v) = เกือบ/เข้าใกล้
- rescuer (n) = ผู้ช่วยชีวิต, ผู้ช่วยเหลือ, เจ้าหน้าที่กู้ภัย


แหล่งข่าว : BBC
Arizona man arrested after dogs, cats and snakes found in home freezer
ชายชาวแอริโซนาถูกจับกุมตัว หลังพบสุนัข, แมวและงูในตู้แช่แข็งที่บ้าน

คำศัพท์ข่าว
- arrest (v) = จับกุม
- freezer (n) = ตู้แช่แข็ง


แหล่งข่าว : CNN
The White House has released US President Biden and Vice President Kamala Harris' tax returns.
ไวท์เฮาส์เผยเอกสารรายการภาษีเงินได้ของประธานาธิบดีไบเดนและรองประธานาธิบดีกมลา แฮร์ริส

The returns show that the first couple earned more than $600,000 and the second couple made over $1.6 million in 2021.
เอกสารนี้แสดงให้เห็นว่าคู่แรก(โจและจิล ไบเดน) มีรายได้ 600,000 เหรียญสหรัฐ และคู่ที่สอง(กมลาแฮรริสและดั๊กลัส เคร็ก เอ็มฮัฟฟ์) ทำรายได้มากกว่า 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2021

คำศัพท์ข่าว
- earn (v) = ทำเงิน/สร้างรายได้
- over + จำนวน/เวลา = เกิน, ผ่าน, ผ่านพ้น
- return (v) = หันกลับ, กลับไป
- release (v) = ปล่อยออก(ปล่อยข่าว, ปล่อยตัว, ปล่อยผลงาน)
- tax return (n) = เอกสารยื่นเสียภาษี


แหล่งข่าว : CNN
This next-generation German satellite is being called a game changer for its ability to use more than 250 colors to produce the most precise data on water, soil and vegetation in satellite history, scientists say
ดาวเทียมรุ่นต่อไปของเยอรมันนี้กำลังจะถูกเรียกว่าตัวเปลี่ยนเกมส์ จากความสามารถของมันที่ใช้สีได้มากว่า 250 สีในการสร้างข้อมูลของน้ำ, ดินและพืชพันธุ์ได้อย่างแม่นยำที่สุดในประวัติศาสตร์ของดาวเทียม, นักวิทยาศาสตร์กล่าว

คำศัพท์ข่าว
- ability (n) = ความสามารถ
- game changer (n) = ตัวเปลี่ยนเกม, สิ่งที่พลิกสถานการณ์
- next-generation (compound) = รุ่นถัดไป
- precise (adj) = แม่นยำ, เที่ยงตรง
- scientist (n) = นักวิทยาศาสตร์
- vegetation (n) = พืชพันธุ์, พืชผัก (พืชที่พบในพื้นที่อยู่อาศัยเฉพาะ)


แหล่งข่าว : ABC
U.S. military bases in the Arctic and sub-Arctic are failing to prepare their installations for long-term climate change as required, the Pentagon's watchdog office said.
ฐานทัพทหารของสหรัฐอเมริกาในพื้นที่แถบอาร์กติกและซับอาร์กติกล้มเหลวในการเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวตามที่ต้องการ, สำนักงานตรวจการณ์ของเพนตากอนกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- as required = ตามต้องการ/ตามความจำเป็น
- climate change (n) = สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ (เกิดพายุ, เกิดน้ำท่วม, เกิดคลื่นความร้อนที่ร้ายแรง)
- installation (n) = (1)การติดตั้ง (2)ค่ายทหาร/ฐานทัพทหาร/สถานที่ปฏิบัติงานทางทหาร
- long-term (compound) = ระยะยาว
- sub-Arctic = บริเวณทางใต้ของอาร์กติก( เช่น สแกนดิเนเวียตอนเหนือ อลาสก้า และไซบีเรีย)
- watchdog office = สำนักงานตรวจการณ์/เฝ้าระวังภัย

คำศัพท์ขาว พื้นรันเวย์น้ำแข็งของสนามบินอ่อนตัวลงเนื่องจากภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกกำลังละลายอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนมีนาคม

No comments:

Post a Comment