โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, April 16, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 16-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : New York Times
The FDA granted emergency use authorization to the first Covid-19 test that can detect the coronavirus in a breath sample, within minutes and with a high degree of accuracy, the agency said Thursday.
องค์กรอาหารและยาสหรัฐฯ ออกหนังสืออนุญาตใช้กรณีฉุกเฉินให้กับการตรวจโควิด-19 ที่สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสโคโรนาได้ในลมหายใจภายในเวลาไม่กี่นาทีและมีระดับความแม่นยำสูง, องค์กรแถลงเมื่อวันพฤหัสบดี

คำศัพท์ข่าว
- accuracy (n) = ความแม่นยำ/เที่ยงตรง
- authorization (n) = เอกสารอนุญาต, การอนุญาต
- detect (v) = ตรวจจับ, ตรวจหา
- grant (v) = อนุญาต, ออกหนังสืออนุญาต


แหล่งข่าว : Reuters
Video has emerged of clashes between police and people in Shanghai as authorities turned residential buildings into quarantine centers to house an increasing number of COVID cases
วีดีโอปรากฏภาพของการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนในเซี่ยงไฮ้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เปลี่ยนอาคารที่พักอาศัยให้เป็นศูนย์กักตัวเพื่อเป็นที่อยู่ของผู้ติดเชื้อโควิดที่กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- emerge (v) = ปรากฏตัว, โผล่ออกมา
- increasing (adj) = ที่เพิ่มขึ้น
- residential (adj) = เขตที่พัก, ที่อยู่อาศัย
- quarantine (n) = กักกัน, กักตัว, กักบริเวณ


แหล่งข่าว : New York Times
The Omicron BA.2 subvariant, which now accounts for about 86% percent of all U.S. Covid cases, has stalled pandemic progress after a winter surge in cases. The turn is not unexpected but comes as politicians and many Americans push an end to restrictions.
สายพันธุ์ย่อย BA.2 ของไวรัสโอมิครอนซึ่งตอนนี้นับได้ประมาณ 86 เปอร์เซ็นต์ของการติดเชื้อโควิดของสหรัฐฯ ทั้งหมด ได้ชลอความคืบหน้าของการระบาดใหญ่หลังจากมีผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นในฤดูหนาว การพลิกผันดังกล่าวไม่ได้ถูกคาดการณ์ไว้แต่มาในขณะที่นักการเมืองหลายคนและประชาชนจำนวนมากผลักดันให้ยุติข้อจำกัด

คำศัพท์ข่าว
- restriction (n) = ข้อจำกัด, มาตรการจำกัด, มาตรการควบคุม, ข้อห้ามบางประการ
- subvariant (n) = สายพันธุ์ย่อย

No comments:

Post a Comment