โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, May 21, 2022

ศัพท์ข่าวไทย 21-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
Indochinese tigers have been poached to the brink of extinction across Southeast Asia. But at a wildlife sanctuary in Thailand, their numbers have doubled in the last 15 years, thanks to new conservation and anti-poaching measures.
เสือโคร่งอินโดจีนถูกล่าจนใกล้จะสูญพันธุ์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ต้องขอบคุณมาตรการอนุรักษ์และต่อต้านการรุกล้ำรูปแบบใหม่

คำศัพท์ข่าว
- brink (n) = จุดพลิกผัน(จุดที่สถานการณ์ใหม่ที่แตกต่างจากจะเริ่มขึ้นทั้งร้ายและดี)
- conservation (n) = สงวน, อนุรักษ์, การเก็บรักษา
- extinction (n) = สาบสูญ, การสูญพันธุ์
- poach (v) = ลักลอบล่าสัตว์อย่างผิดกฏหมาย
- wildlife sanctuary (n) = เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า


แหล่งข่าว : Khaosod English
Protesters threw papers in front of the Criminal Court Friday afternoon calling for the abolition of the lese majeste law.
ผู้ประท้วงโยนเอกสารหน้าศาลอาญาในบ่ายวันศุกร์ เรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

คำศัพท์ข่าว
- call for (phrasal verb) = เรียกร้อง
- Criminal court (n) = ศาลอาญา
- in front of = เบื้องหน้า, ตรงข้าม
- lese majeste law เลส-มะ-เจส-เท = กฏหมายหมิ่นผู้นำประเทศ/หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ(ม112)


แหล่งข่าว : Khaosod English
Motorist protesters assembled at Democracy Monument Friday afternoon to call for the abolition of the lese majeste law.
ผู้ประท้วงที่ขับขี่ยานยนต์รวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในบ่ายวันศุกร์เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

Nearly two hundreds have been charged under the law at present, according to ThaiLawyersforHuman.
ปัจจุบัน เกือบสองร้อยคนถูกตั้งข้อหาภายใต้กฎหมายนี้ อ้างอิงข้อมูลจาก ThaiLawyersforHuman

คำศัพท์ข่าว
- abolition (n) = การยกเลิก, การเลิกล้ม
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- assemble (v) = ประกอบเข้าด้วยกัน, รวมตัวกัน
- at present = สถานการณ์/ขณะนี้
- be charged = ถูกตั้งข้อหา (Passive Voice)

No comments:

Post a Comment