โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, May 20, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 20-May-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : BBC
North Korea fights Covid with tea and salt water
เกาหลีเหนือ สู้โควิด ด้วยชาและน้ำเกลือ

คำศัพท์ข่าว
- fight (v) = ต่อสู้
- salt water = น้ำเกลือ


แหล่งข่าว : Fox News
CDC recommends Pfizer booster shot for children 5 to 11
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาแนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นแก่เด็ก 5 ถึง 11 ขวบ

คำศัพท์ข่าว
- booster (adj) = สิ่งที่่กระตุ้นเสริมพิเศษ, ที่เพิ่มเติมจากมาตรฐาน
- CDC (Centers for Disease Control) = ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ
- shot (n) = การฉีด(ยา, วัคซีน)


แหล่งข่าว : ABC
North Korea reported 2.24 million people "sickened with fever" as of Thursday evening — a big jump from last week when the secretive nation acknowledged its first suspected cases of COVID-19.
เกาหลีเหนือรายงานมีประชาชน 2.24 ล้านคน "ป่วยมีไข้" เมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นการกระโดดครั้งใหญ่จากสัปดาห์ก่อน ตอนที่ประเทศแดนสนธยาได้รับรู้เรื่องผู้ป่วยสงสัยเป็นโควิด-19 เป็นครั้งแรกของประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- acknowledge (v) = ยอมรับ, รับทราบ(ยอมรับว่ามีอยู่จริงหรือความจริงที่เกิดขึ้น)
- as of = ส่วน, ช่วง
- case (n) = เคส, กรณี(คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค)
- suspected (adj) = ต้องสงสัย, มีเหตุต้องสงสัย, เป็นที่สงสัย

No comments:

Post a Comment