โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, December 10, 2022

couldn't get enough = อยากได้อีก/ชอบมากเมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

Should
     Adverb
Tense จากข่าว
     Adverb_not_ly
แกรมมาร์-Adverb_ly
     Adjective


แหล่งข่าว : CNN
When Joshua Pettit posted a video of his 85-year-old mother with Alzheimer's on social media, he had no idea how the internet was going to react.
ตอนที่โจชัว เพตตีต์ โพสต์วิดีโอของแม่วัย 85 ปีที่เป็นอัลไซเมอร์ของเขาลงบนสื่อโซเชียล เขาไม่รู้เลยว่าอินเทอร์เน็ตจะมีปฏิกิริยาอย่างไร

It turns out, they couldn't get enough.
ผลปรากฎว่า พวกเขาชอบมากอยากได้อีก

คำศัพท์ข่าว
- Alzheimer (n) = โรคอัลไซเมอร์
- couldn't get enough = อยากได้อีก/ชอบมาก
- react (v) = เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง, ปฏิกิริยาตอบโต้
- social media (n) = สังคมออนไลน์/โลกออนไลน์/โลกของอินเตอร์เน็ต(โซเชียลมีเดีย คำทับศัพท์)
- they = พวกเขาทั้งหลาย(ในข่าวหมายถึงชาวเน็ต)
- turn out (phrasal verb) = ปรากฏว่า, กลับกลายเป็น

No comments:

Post a Comment