โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, January 1, 2015

ระบบจุดระเบิดในรถยนต์

ในระบบของ เครื่องยนต์เบนซิน (Gasoline Engine) การจุดระเบิดจำเป็นต้องมีประกายไฟช่วยในการจุดระเบิด เพื่อเผาไหม้เชื้อเพลิงให้มีพลังงานผลักดันลูกสูบให้เคลื่อนที่

วงจรจุดระเบิดของเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ แบบใช้หน้าทองขาว


อุปกรณ์ ที่ใช้ในวงจร
- แบตเตอรี่ เก็บประจุไฟฟ้า
- สวิตช์จุดระเบิด เป็นสะพานไฟจากแบตเตอรี่ เข้าสู่ระบบ
- คอยล์จุดระเบิด เป็นตัวเหนี่ยวนำไฟ จาก 12 โวลท์ ให้เป็นไฟแรงดันสูงประมาณ 200000 ถึง 30000 โวลท์
- หน้าทองขาว เป็นสะพานไฟ ให้ไฟจาก ขดไพรมารี่ของคอยล์จุดระเบิด มาลงกราวด์
- คอนเดนเซอร์ เก็บประจุไฟชั่วคราว ในขณะหน้าทองขาว ตัดวงจร
- จานจ่าย รับไฟแรงดันสูงจากคอยล์จุดระเบิด แล้วจ่ายให้กับหัวเทียน ในแต่ละสูบ
- หัวเทียน ทำให้เกิดประกายไฟในห้องเผาไหม้


การตรวจวัดคอยล์จุดระเบิด ด้วยมิเตอร์ โดยการวัดค่าด้วยโอมห์มิเตอร์
1. วัดค่าความต้านทานระหว่าง ขั้ว บวก และขั้วลบได้ 3.3 โอมห์
2. วัดค่าความต้านทานระหว่าง ขั้วไฟแรงดันสูง และขั้วลบได้ 9.54 กิโลโอมห์
3. วัดค่าความต้านทานระหว่าง ขั้วไฟแรงดันสูง และขั้วบวกได้ 9.54 กิโลโอมห์

หมายเหตุ ขั้วไฟแรงดันสูงคือ ขุ้วไฟที่ส่งไฟแรงดันสูงให้กับ จานจ่าย เพื่อจ่ายไฟแรงดันสูงให้แต่ละสูบ

ระบบจุดระเบิดในรถยนต์ แบบใช้คอยล์จุดระเบิด แยกแต่ละสูบ
ซึ่งระบบนี้จะมีคอยล์จุดระเบิด เท่ากับจำนวนสูบของเครื่องยนต์
ภาพตัวอย่างนี้เป็นเครื่องยนต์ เบนซิน 4 สูบ 4 จังหวะ Toyota Altisปลั๊กคอยล์จุดระเบิด Toyota ZZE121R
ENGINE : 3ZZ-FE
ตำแหน่งการเช็คขั้วไฟ
1. +B = สัญญาณไฟบวก
2. IGF = สัญญาณ ยืนยันการจุดระเบิด (ในการทดสอบคอยล์ จุดระเบิด ขั้วนี้ยกเลิกได้)
3. IGT = สัญญาณจุดระเบิด
4. GROUND = สัญญาณไฟลบ

การวัดทดสอบคอยล์จุดระเบิด แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
1. เช็คสัญญาณจุดระเบิดต่าง ๆ ที่มาจากกล่อง ECU /ECM
2. เช็คการทำงาน ของคอยล์จุดระเบิด พร้อมหัวเทียนที่ช่วยในการทำให้เกิดประกายไฟ


1. เช็คสัญญาณจุดระเบิดต่าง ๆ ที่มาจากกล่อง ECU /ECM
เพื่อเป็นการเช็คสัญญาณจุดระเบิดต่าง ๆ ที่มาจากกล่อง ECU /ECM
- ถอดปลั๊กคอยล์จุด ออกมาทดสอบ ครั้ง 1สูบ (1 ปลั๊ก) โดยที่เรายังไม่ต้อง ถอดคอยล์จุดระเบิด
ขั้วหมายเลข 1-3 มีสัญญาณไฟ ตลอดเวลาในขณะเครื่องยนต์ทำงาน
ขั้วหมายเลข 4 เป็นกราวด์
หมายเหตุ เมื่อวัดสัญญาณไฟ ด้วยไขควงวัดไฟ ขั้วหมายเลข 1 มีแรงสัญญาณไฟแรงสุด(แสงสีแดงเข้ม)
ส่วนขั้วหมายเลข 2 และ 3 สัญญาณอ่อนตามลำดับ ซึ่งขั้วหมายเลข 4 ไม่มีสํญญาณ เพราะเป็นกราวด์2. เช็คการทำงาน ของคอยล์จุดระเบิด พร้อมหัวเทียนที่ช่วยในการทำให้เกิดประกายไฟ
เพื่อเป็นการเช็คสัญญาณจุดระเบิดต่าง ๆ ที่มาจากกล่อง ECU /ECM
- ถอดปลั๊กคอยล์จุด ออกมาทดสอบ ครั้ง 1สูบ (1 ปลั๊ก) ถอดคอยล์จุดระเบิด ออกมาด้วยเพียง 1 สูบ(ก็จะเหลือ อีก 3 สูบ)
โดยนำหัวเทียน คอยล์จุดระเบิดและปลั๊กไฟจุดรเบิด ที่ถอดออก นำมาต่อไว้ด้วยกัน แล้ววางไว้บนฝาสูบ
จากนั้นทำการสตารฺ์เครื่องยนต์
- สังเกตุประกายไฟ ของหัวเทียน
- สังเกตุ การรั่วของคอยล์จุดระเบิด ฉนวน อาจเสื่อมหรือแตกร้าว

หมายเหตุ ถ้าฉนวนคอยล์จุดระเบิด เสื่อมหรือแตกร้าว
จะมีประกายไฟออกมาจากฉนวน หรือที่บริเวณปลอกคอยล์
คำค้นหา
วงจรจุดระเบิดรถยนต์, gasoline engine เครื่องยนต์เบนซิน,

No comments:

Post a Comment