โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, April 19, 2015

ทีวีดิจิตอล คืออะไร


เสาอากาศ ทีวีระบบดิจิตอล
ทีวีดิจิตอล คือระบบทีวีรุ่นใหม่ ที่มีการออกอากาศ เป็นระบบดิจิตอล
ดังนั้นใครที่ต้องการดูทีวีในระบบดิจิตอล จึงต้องมีเครื่องรับสัญญาณทีวีเป็นระบบดิจิตอล

ถ้าไม่มีเครื่องรับสัญญาณทีวีเป็นระบบดิจิตอล จะทำอย่างไร
ถ้ายังไม่มีเงิน ซื้อเครื่องรับสัญญาณทีวีเป็นระบบดิจิตอล ก็ซื้อเพียงแค่ กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล ก็ใช้ได้แล้ว

ทีวี (TV) = โทรทัศน์ หรือ เครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เครื่องรับสัญญาณทีวี เรียกกันหลายชื่อ แต่มีความหมายเดียวกัน
โทรทัศน์ เรียกเป็นทางการว่า เครื่องรับสัญญาณทีวี
โทรทัศน์ดิจิตอล ก็คือ เครื่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล

โทรทัศน์ ยุคแรก เรียกว่า ทีวีขาว ดำ การออกอากาศ เป็นแบบ อนาลอก
โทรทัศน์ ยุคที่สอง เรียกว่า ทีวีสี การออกอากาศ เป็นแบบ อนาลอก
โทรทัศน์ ยุคที่สาม เรียกว่า ทีวีดิจิตอล การออกอากาศ เป็นแบบดิจิตอล จึงต้องมีเครื่องรับ เป็นแบบ ดิจิตอลด้วย
    จึงเป็นที่มาของ "ทีวีดิจิตอล"

ผังการต่อระบบทีวี แบบต่าง ๆ
การต่อระบบ ทีวีดาวเทียม
ส่งสัญณาณจากเครื่องส่งยิงขึ้นดาวเทียม จากจานดาวเดียม >> จานรับดาวเทียม >> กล่องรับสัญญาณดาวเทียม >> โทรทัศน์

การต่อระบบ ทีวีอนาลอก
ส่งสัญณาณ จากเสาอากาศ >> รับด้วยเสาอากาศ >> โทรทัศน์

การต่อระบบ ทีวีดิจิตอล
ส่งสัญณาณ จากเสาอากาศ >> รับด้วยเสาอากาศ >> โทรทัศน์ดิจิตอล

การรับสัญญาณ ระบบทีวีดิจิตอล กรณีที่เป็นโทรทัศน์รุ่่นเก่า
ส่งสัญณาณ จากเสาอากาศ >> รับด้วยเสาอากาศ >> กล่องรับสัญญาณดิจิตอล (Set Top Box) >> โทรทัศน์ดิจิตอล


ระบบ - ย่านความถี่ที่ใช้ในทีวีระบบต่าง ๆ

ระบบทีวีอนาลอก ส่งสัญญาณระบบอนาลอก ในย่านความถี่ UHF

ระบบทีวีดิจิตอล ส่งสัญญาณระบบดิจิตอล ในย่านความถี่ UHF

ระบบทีวีดาวเทียม ส่งสัญญาณทั้งระบบอนาลอก และ ระบบดิจิตอล มี 2 ย่านความถี่
จานดาวเทียม C-Band (จานทรงกระทะขนาดใหญ่ มีรู)
– ความถี่ในการทำงานอยู่ในย่านต่ำ 4 – 8 GHz

จานดาวเทียม Ku-Band (จานทรงกระทะขนาดเล็ก ไม่มีรู)
– ความถี่ในการทำงานอยู่ในย่านสูง 10 – 12 GHz


ยุคสมัยของระบบการออกอากาศทีวีในประเทศไทย
- SignaFCC 525 Lines พ.ศ. 2498 ยุคทีวีขาว ดำ
- CCIR PAL 625 พ.ศ. 2510 ยุคทีวีสี
- DVB-T2 พ.ศ. 2556 ยุคทีวีดิจิตอล

คำศัพท์พื้นฐาน ของระบบที่ควรรู้
- Analog channel ช่องสัญญาณอนาล็อก
- Digital channel ช่องสัญญาณดิจิตอล
- Data Transfer การถ่ายโอนข้อมูล
- Frequency band, Frequency range ย่านความถี่
- NBTC (Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission ) สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
- ITU (International Telecommunication Union) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
- Set-Top -Box กล่องรับสัญญาณระบบทีวีระบบดิจิตอล
- Signal Quality คุณภาพของสัญญาณ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และตำแหน่งที่ตั้งเสา หันองศาของเสาอากาศให้ตรงกับสถานีส่ง(สถานีที่ออกอากาศ ในแต่ละพื้นที่)
- Strength ความแรงของสัญญาณ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และตำแหน่งที่ตั้งเสา หันองศาของเสาอากาศให้ตรงกับสถานีส่ง(สถานีที่ออกอากาศ ในแต่ละพื้นที่)
- DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) การออกอากาศของทีวีระบบดิจิตอล
- DVB-T2 ( Digital Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial) การออกอากาศของทีวีระบบดิจิตอล ซึ่งพัฒนามาจากDVB-T
- Mux (Multiplexer มัลติเพล็กเซอร์ ) หมายถึงการนำข้อมูลภาพและเสียงจากมากกว่า 1ชุดมาเข้ารหัสรวมกันไว้
ก่อนที่จะส่งออกอากาศไปให้กับปลายทางทีต้องการรับ ซึ่่งก็คือเสาอากาศและเครื่องรับของแต่ละบ้าน

No comments:

Post a Comment