โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Adverb of time

Adverb of time คือคำวิเศษณ์บอกเวลา ของเหตุการณ์
บทความนี้รวมกับคำ Adverb of frequency บางส่วน จากลิงค์นี้
  already แล้ว บอกตำแหน่งเวลา
  before ก่อน บอกตำแหน่งเวลา
  early ก่อนเวลา บอกตำแหน่งเวลา
  eventually ในที่สุด บอกตำแหน่งเวลา
  finally ในที่สุด บอกตำแหน่งเวลา
  first เป็นครั้งแรก บอกตำแหน่งเวลา
  formerly สมัยก่อน / ครั้งก่อน บอกตำแหน่งเวลา
  just เพียงแค่ บอกตำแหน่งเวลา
  last สุดท้าย บอกตำแหน่งเวลา
  late สาย บอกตำแหน่งเวลา
  later ต่อมา บอกตำแหน่งเวลา
  lately เมื่อเร็ว ๆ นี้ บอกตำแหน่งเวลา
  next ต่อไป บอกตำแหน่งเวลา
  previously ก่อนหน้านี้ บอกตำแหน่งเวลา
  recently เมื่อเร็ว ๆ นี้ บอกตำแหน่งเวลา
  since ตั้งแต่ บอกตำแหน่งเวลา
  soon ในไม่ช้า บอกตำแหน่งเวลา
  still ยังคง บอกตำแหน่งเวลา
  yet ยัง บอกตำแหน่งเวลา
  always เสมอ / ประจำ บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ
  constantly บ่อย ๆ บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ
  ever เคย บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ
  frequently บ่อยๆ บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ
  generally โดยทั่วไป บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ
  infrequently นาน ๆ ครั้ง บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ
  never ไม่เคย บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ
  normally ปกติ บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ
  occasionally เป็นครั้งคราว บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ
  often บ่อยครั้ง บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ
  rarely ไม่ค่อยมี บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ
  regularly สม่ำเสมอ บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ
  seldom ไม่ค่อยจะ บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ
  sometimes บางครั้ง บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ
  regularly สม่ำเสมอ บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ
  usually มักจะ บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ
  annually เป็นประจำทุกปี บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยละเอียด
  daily ประจำวัน บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยละเอียด
  hourly ทุกๆชั่วโมง บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยละเอียด
  monthly รายเดือน บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยละเอียด
  nightly ทุกคืน บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยละเอียด
  quarterly รายไตรมาส บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยละเอียด
  weekly รายสัปดาห์ บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยละเอียด
  yearly รายปี บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยละเอียด
  now ตอนนี้ บอกจุดเวลาของเหตุการณ์
  then แล้วก็ บอกจุดเวลาของเหตุการณ์
  today ในวันนี้ บอกจุดเวลาของเหตุการณ์
  tomorrow วันพรุ่งนี้ บอกจุดเวลาของเหตุการณ์
  tonight คืนนี้ บอกจุดเวลาของเหตุการณ์
  yesterday เมื่อวาน บอกจุดเวลาของเหตุการณ์

รวมประโยค Adverb of time

already หมายถึง แล้ว ( บอกตำแหน่งเวลา )
- I am used to it already.
ฉันชินกับมันแล้ว

- I paid for that already.
ฉันจ่ายนั่น(ค่ำสิ่งนั้น)ไปเรียบร้อยแล้ว

- Did you eat yet? B: Yes, I ate already.
คุณทานข้าวหรือยัง B: ฉันทานข้าวเรียบร้อยแล้ว
before หมายถึง ก่อน ( บอกตำแหน่งเวลา )
- ฉันเคยทำมาแล้ว
I have done that before. / I've done that before.

- I have been there before. / I've been there before.
ฉันเคยไปที่นั่นมาแล้ว

- Have you ever been to Iceland before?
คุณเคยไปประเทศไอซ์แลนด์มาก่อนมั้ย

- Have you ever been to Thailand before?
คุณเคยไปประเทศไทยมาก่อนมั้ย
early หมายถึง ก่อนเวลา ( บอกตำแหน่งเวลา )
- Go to bed early. เข้านอนเร็ว - Don’t wake me up early.
อย่าปลุกฉันเช้านัก

- I would rather complete my task early.
ฉันอยากจะทำงานให้ของฉันให้เสร็จก่อน

- Why have you come to work so early today?
ทำไมวันนี้ คุณมาทำงานเร็วจัง

- She wasn't feeling well, so she went home early.
เธอรู้สึกไม่สบายดังนั้นเธอจึงกลับบ้านเร็ว
eventually หมายถึง ในที่สุด ( บอกตำแหน่งเวลา )
- A: I think money will make me happy. B:You'll get bored eventually.
A: ฉันคิดว่า เงินจะทำให้ฉันมีความสุข B: แล้วคุณจะเบื่อหน่ายในที่สุด
finally หมายถึง ในที่สุด ( บอกตำแหน่งเวลา )
- We finally agreed a deal.
ในที่สุดเราก็ได้ข้อตกลงร่วมกัน

- We finally got home at midnight.
ในที่สุดเราก็กลับถึงบ้านตอนเที่ยงคืน

- The plan hasn't been finally approved.
แผนยังไม่ได้รับการอนุมัติในที่สุด

- After months of looking he finally found a job.
หลังจากหลายเดือนผ่านมาของการหางาน เขาก็หางานได้

- She finally apologized, but she wasn't very graceful about it.
ในที่สุดเธอก็ขอโทษ แต่เธอไม่ค่อยสง่างามมากนัก

- After months of working, he finally finished the garden.
หลังจากหลายเดือนของการทำงาน ในที่สุดเขาก็เสร็จสิ้นการทำสวน
first หมายถึง เป็นครั้งแรก ( บอกตำแหน่งเวลา )
- Who finished first?
ใครมาถึงเป็นคนแรก

- Tom came first in the race.
ทอมมาถึงเป็นคนแรกในการแข่งขัน

- First, I want to thank my parents.
ก่อนอื่นฉันอยากขอบคุณพ่อแม่ของฉัน

- When did you first meet each other?
คุณพบกันครั้งแรกเมื่อใด

- If you get home first, can you feed the cat?
ถ้าคุณกลับบ้านครั้งแรกคุณสามารถเลี้ยงแมวได้หรือไม่

- The company was still very small when I first joined.
บริษัท ยังคงมีขนาดเล็กมากเมื่อเข้าร่วมงานครั้งแรก
formerly หมายถึง สมัยก่อน / ครั้งก่อน ( บอกตำแหน่งเวลา )
- The European Union was formerly called the European Community.
สหภาพยุโรปเมื่อก่อนเคยเป็นประชาคมยุโรป (สมาชิกของ EU)

- Many formerly radical students now work for the government.
นักศึกษาหัวรุนแรงหลายคนเมื่อก่อนนี้ ปัจจุบันนี้ทำงานให้กับรัฐบาล

- The position of our formerly illegal workers has now been regularized.
ตำแหน่งของคนงานที่ผิดกฎหมายของเรา ในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นระเบียบแล้ว

- The building was formerly used as a bank, but is now being turned into a bar.
อาคารเดิมเคยเป็นธนาคาร แต่ตอนนี้กำลังกลายเป็นบาร์
just หมายถึง เพียงแค่ ( บอกตำแหน่งเวลา )last หมายถึง สุดท้าย ( บอกตำแหน่งเวลา )late หมายถึง สาย ( บอกตำแหน่งเวลา )
- It's too late to apologize.
มันสายเกินไปที่จะขอโทษ

- Is it too late to say I'm sorry?
มันสายเกินไป ที่จะขอโทษมั้ย
later หมายถึง ต่อมา ( บอกตำแหน่งเวลา )
- Let me tell you later. I’ll let you know.
ฉันต้องคิดถึงผลที่จะตามมา แล้วฉันจะบอกทีหลังนะ
lately หมายถึง เมื่อเร็ว ๆ นี้ ( บอกตำแหน่งเวลา )
- Where have you been lately?
คุณหายไปไหนมาน่ะ หมู่นี้

- You’ve been rather happy lately.
หมู่นี้คุณดูมีความสุขนะ

- I’ve been working very hard lately.
พักหลังมานี้ฉันทำงานหนักมาก

- Lately, I’ve been spending a lot of money.
ช่วงนี้ฉันใช้จ่ายเงินเยอะ
next หมายถึง ต่อไป ( บอกตำแหน่งเวลา )previously หมายถึง ก่อนหน้านี้ ( บอกตำแหน่งเวลา )recently หมายถึง เมื่อเร็ว ๆ นี้ ( บอกตำแหน่งเวลา )
- How’ve you been recently?
ช่วงนี้เป็นไงบ้าง

- Have you been working out recently?
ช่วงนี้คุณไปออกกำลังกายบ่อยๆ ไหม
since หมายถึง ตั้งแต่ ( บอกตำแหน่งเวลา )
- Since you went away, all my flowers have died.
ตั้งแต่เธอได้จากผม ดอกไม้ผมทั้งหมดของผมตาย
soon หมายถึง ในไม่ช้า ( บอกตำแหน่งเวลา )still หมายถึง ยังคง ( บอกตำแหน่งเวลา )
- I'm still hungry.
ฉันยังหิวอยู่

- There's still lots of food on your plate.
ยังคงมีอาหารอยู่มากมายบนจานของคุณ
yet หมายถึง ยัง ( บอกตำแหน่งเวลา )always หมายถึง เสมอ / ประจำ ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ )
- He is always monkeying around.
เขามักจะทำเป็นเล่นตลอดเวลา

- He’s always counselling other people.
เขาให้คำปรึกษากับคนอื่นเสมอ

- He is a very indecisive person because he always has to ask his wife first.
เขาเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไม่ได้ เพราะเขาต้องถามภรรยาก่อนเสมอ
constantly หมายถึง บ่อย ๆ ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ )ever หมายถึง เคย ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ )frequently หมายถึง บ่อยๆ ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ )generally หมายถึง โดยทั่วไป ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ )infrequently หมายถึง นาน ๆ ครั้ง ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ )never หมายถึง ไม่เคย ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ )normally หมายถึง ปกติ ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ )occasionally หมายถึง เป็นครั้งคราว ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ )
- I eat seafood occasionally.
ฉันกินอาหารทะเลเป็นบางครั้ง
often หมายถึง บ่อยครั้ง ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ )rarely หมายถึง ไม่ค่อยมี ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ )regularly หมายถึง สม่ำเสมอ ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ )seldom หมายถึง ไม่ค่อยจะ ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ )sometimes หมายถึง บางครั้ง ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ )regularly หมายถึง สม่ำเสมอ ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ )usually หมายถึง มักจะ ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยประมาณ )annually หมายถึง เป็นประจำทุกปี ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยละเอียด )
- We get check-ups annually.
เราได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี
daily หมายถึง ประจำวัน ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยละเอียด )
- He works out daily.
เขาทำงานทุกวัน

- Take the pills twice daily.
กินยาวันละสองครั้ง

- The post comes twice daily .
ไปรษณีย์มาวันละสองครั้ง
hourly หมายถึง ทุกๆชั่วโมง ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยละเอียด )monthly หมายถึง รายเดือน ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยละเอียด )
- We pay our bills monthly.
เราชำระค่าบริการเป็นรายเดือน
nightly หมายถึง ทุกคืน ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยละเอียด )quarterly หมายถึง รายไตรมาส ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยละเอียด )weekly หมายถึง รายสัปดาห์ ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยละเอียด )
- I call my grandmother weekly.
ฉันโทรหายายของฉันทุกสัปดาห์
yearly หมายถึง รายปี ( บอกความถี่เวลา ของเหตุการณ์ โดยละเอียด )now หมายถึง ตอนนี้ ( บอกจุดเวลาของเหตุการณ์ )
- He should be home by now.
ป่า่นนี้เขาจะกลับถึงบ้านแล้ว
then หมายถึง แล้วก็ ( บอกจุดเวลาของเหตุการณ์ )today หมายถึง ในวันนี้ ( บอกจุดเวลาของเหตุการณ์ )
- Today is America’s tomorrow.
วันนี้ที่นี่เป็นวันพรุ่งนี้ของอเมริกา
tomorrow หมายถึง วันพรุ่งนี้ ( บอกจุดเวลาของเหตุการณ์ )
- You must hand in your homework tomorrow.
เธอต้องส่งการบ้านพรุ่งนี้
tonight หมายถึง คืนนี้ ( บอกจุดเวลาของเหตุการณ์ )
- Tonight will be my first chance to meet her.
คืนนี้จะเป็นโอกาสแรกที่ได้พบเธอ
yesterday หมายถึง เมื่อวาน ( บอกจุดเวลาของเหตุการณ์ )
- I apologize for what I said yesterday.
ฉันขอโทษสำหรับสิ่งที่ฉันได้พูดไปเมื่อวานไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น