โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, December 2, 2015

ตารางเทียบ อุณหภูมิองศาเซลเซียส และ ฟาเรนไฮต์

Celcius หน่วยวัดอุณหภูมิ องศาเซลเซียสจุดเยือกแข็ง 0 องศา จุดน้ำเดือด 100 องศา
Fahrenheit หน่วยวัดอุณหภูมิ องศาฟาเรนไฮต์จุดเยือกแข็ง 32 องศา จุดน้ำเดือดเป็น 212 องศา

หมายเหตุ
องศาเซนติเกรด (centigrade) และ องศาเซลเซียส (Celcius) เป็นชื่อหน่วยวัดอุณหภูมิที่มีความหมายเดียวกัน ปัจจุบันนิยมใช้ "องศาเซลเ.ซียส"


ตารางเทียบอุณหภูมิองศาเซลเซียส และ ฟาเรนไฮต์ตารางเทียบอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮต์ และ เซลเซียสคำค้นหา
แปลงอุณหภูมิ ฟาเรนไฮต์ เป็น เซลเซียส,การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ,องศาเซลเซียส ตัวย่อ,องศาโรเมอร์,การแปลงหน่วยอุณหภูมิ,เปลี่ยน องศา ฟาเรนไฮต์ เป็น องศา เซลเซียส,25 องศาเท่ากับกี่ฟาเรนไฮ,องศาฟาเรนไฮต์ ภาษาอังกฤษ

No comments:

Post a Comment