โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Saturday, November 9, 2019

Air Brake System : ระบบเบรกลมล้วน รถบรรทุก

พอดี ได้มีเอกสารวงจรเบรก อีกแบรนด์หนึ่งเก็บไว้ซึ่ง ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ก็เลยแปลแล้วเผยแพร่เพิ่ม
เนื่องจาก ภาษาและเทคนิค การต่อวงจร แตกต่างกันบ้าง ตามอุปกรณ์ และเทคนิคการประยุกต์ของผลิตอุปกรณ์เบรกแต่ละค่าย


ชื่อเรียก ก็อาจแตกต่างกันบ้าง ดูเทคนิคการต่อหลาย ๆวงจรครับ จะได้ได้ดัดแปลงได้เวลามีปัญหา เรื่องอะหลั่ยหาซื้อตรงเบอร์ยาก

ตัวอย่างรถ ที่ใช้ระบบเบรกลมล้วน รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา ISUZU DECA FXZ 360 แรงม้าสำหรับรถบรรทุก รุ่นใหม่ ขนาดใหญ่ ระบบนี้ไม่ใช้น้ำมันเบรก เป็นระบบเบรกลมล้วน
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "Air Brake System" / "Full Air Brake"

การทำงาน
- กรณี เทเลอร์/หางพ่วง หลุดจากตัวแม่ ระบบเบรกฉุกเฉินจะสั่งเบรกเทเลอร์/หางพ่วง โดยอัตโนมัติ
โดยรับคำสั่ง "Trailer spring brake valve"(หมายเลข 18)
และใช้แรงดันลมจากถังสีเขียว "trailer system"(หมายเลข 16) ทั้้งสองใบ
ที่ต่อลมขนานกันผ่าน "Trailer spring brake valve"(หมายเลข 18)
เพื่อไปควบคุม parking brake system (หมายเลข 15) ให้ถ่างผ้าเบรกออก

หมายเหตุ
- Trailer service brake chamber(หมายเลข 14 และ parking brake system(หมายเลข 15) ติดตั้งเป็นหน่วยเดียว/ชุดเดียวกัน
- กระบวนการชาร์จลมเข้าถัง เหมือนกับระบบเบรกแบบลมดันน้ำมัน

Bendix : Air Brake Video 1


1. Compressor ปั๊มลม
2. Governor กาวานาควบคุมปั๊มลม
3. Air dryer กรองอากาศ (ป้องกันความชื้นของอากาศ ในถังที่อาจเป็นอันตรายกับ ระบบเบรก เช่นการเกิดสนิม)
4. Safety valve เซฟตี้วาล์ว / วาล์วนิรภัยป้องกันแรงดันลมในถังสูงเกินค่าความปลอดภัย
5. Supply/wet reservoir ถังลมเปียก(น้ำที่ปนมากับอากาศ จะกลั่นตัวตกที่ถังนี้เยอะ)
6. Drain valves วาล์วระบายน้ำในถัง
7. One–way check valves เช็ควาล์วทางเดียว / วาล์วกันกลับทางเดียว
8. Primary/dry reservoir ถึงลมแห้งถังที่ 1
9. Low pressure indicator เตือนแรงดันลมในถึงต่ำ
10. Secondary/dry reservoir ถึงลมแห้งถังที่ 2
11. Rear service brake chambers หม้อลมเบรก ล้อหลัง / กระบอกลมเบรก ล้อหลัง
12. Spring parking brake chambers ห้องสปริงเบรกขณะจอด
13. Tractor relay valves รีเลย์วาล์วหัวลาก (ตัวแม่)
14. Trailer service brake chamber หม้อลมเบรก ล้อลูกพ่วง / กระบอกลมเบรก ล้อเทเลอร์
15. Trailer spring parking brake chamber หม้อลมเบรกขณะจอด ล้อลูกพ่วง / กระบอกลมเบรกขณะจอด ล้อเทเลอร์
16. Trailer reservoirs ถังลมลูกพ่วง / ถังลมเทเลอร์
17. Trailer relay valve รีเลย์วาล์วลูกพ่วง / รีเลย์วาล์วเทเลอร์
18. Trailer spring brake valve สปริงควบคุมแรงดันเบรกลูกพ่วง (เทเลอร์)
19. Anti–compound lines สัญญาณป้องกันการทำงานซ้อนกัน(ป้องกัน "สปริงเบรกขณะจอด"/spring parking brake chamber ทำงาน)
20. Glad hands ข้อต่อมือเสือ / ข้อต่อลมไปยังพ่วง(เทเลอร์)
21. Supply (emergency) line สัญญาณลม ควบคุมเบรกฉุกเฉิน
22. Control (service) line ท่อควบคุมเบรกหลัก
23. Spring brake modulator valve สปริงโมดูเลเตอร์วาล์ว
24. Tractor protection valve วาล์วป้องกันหัวลาก(ขณะเทลอร์หลุดจากตัวแม่ วาล์วนี้ทำหน้าที่ป้องกันลมจาก "ตัวแม่(หัวลาก)" ไม่ให้ใหลไปยังปลายสายลูกพ่วงที่หลุด)
25. Stop lamp switch สวิตช์ไฟเบรก
26. Two–way check valves เช็ควาล์วสองทาง / วาล์วกันกลับสองทาง
27. Spring parking brake control valve สปริงวาล์วควบคุมแรงดันเบรกขณะจอด
28. Trailer supply valve วาล์วลูกพ่วง (เทเลอร์)
29. Reservoir air pressure gauges เกจวัดลมจากถัง
30. Trailer brake hand valve มือเบรกควบคุมลูกพ่วง / แฮนด์วาล์วควบคุมลูกพ่วง
31. Foot valve วาล์วเหยียบเบรก / ลิ้นเหยียบเบรก / วาล์วที่แป้นแหยียบเบรก
32. Front service brake chambers หม้อลมเบรก ล้อหน้า / กระบอกลมเบรก ล้อหน้า
33. Quick release valve วาล์วควบคุมแรงดันเบรก
34. Automatic front brake limiting valve วาล์วควบคุมแรงดันเบรก ล้อคู่หน้า
อุปกรณ์พื้นฐานในระบบเบรกลมล้วน /The Components of an Air Brake System
Compressor / ปั๊มลม สร้างแรงดันลมเก็บไว้ในถัง
governor / กาวานา
ควบคุมปั๊มแรงดันลม จากปั๊มให้อยู่ในช่วงที่ต้องการ
Reservoir /Tank /ถังลม
Drain valves วาล์วระบายน้ำในถังลม
(31) Foot valve วาล์วเหยียบเบรก / ลิ้นเหยียบเบรก / วาล์วที่แป้นแหยียบเบรก
ใช้ปล่อยแรงดันอากาศจากถัง ไปที่หม้อลมเบรก/กระบอกเบรก เพื่อทำการเบรก
ระยะทางของวาล์วเหยียบเท้าถูกกดโดยคนขับเป็นตัวกำหนด
ความดันอากาศที่จะถูกนำมาใช้เบรก
โดยแรงดันสูงสุดที่ใช้งาน จะไม่เกินความดันในถังเก็บ
หม้อลมเบรก / กระบอกเบรก /Brake chambers


Brake Relays

Replacing Gunite Brake Adjusters with Haldex
Gunite Automatic Slack Adjuster Service Video


*** คำศัพท์และชื่อเรียกที่อาจต่างกัน
- หัวลาก / ตัวแม่
- Park brake valve / Hand Valve
- Brake Chamber / หม้อลมเบรก / กระบอกเบรกรถพ่วง เป็นหม้อลมชั้นเดียว
- Spring parking brake chambers /Spring brake cylinder /Spring Brake Chamber หม้อลมเบรก/กระบอกเบรก
1. เบรกสุญญากาศช่วย (Vacuum Assisted)
2. เบรกลมดันช่วย (Air Master)
3. เบรกลม (Full Air Brake)
คำค้นหา
ระบบเบรกรถบรรทุกสิบล้อ, การทำงานของระบบเบรกรถสิบล้อ, หม้อลมเบรกรถสิบล้อ, ระบบเบรกรถพ่วง,

No comments:

Post a Comment