โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, January 22, 2018

ข้อสอบo-net 60 ม.6 ข้อ 46 - 50


ข้อสอบo-net ปีการศึกษา 2560
สอบวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น. (80 ข้อ 100 คะแนน)

46.
1. defense of
2. avoidance of
3. prohibition of
4. prevention from
5. protection from (ปกป้องจาก)

47.
1. invented (ประดิษฐ์, คิดค้น)
2. discovered
v3. formulated
4. originated
5. imported

48.
1. Eventually
2. Fortunately
3. Normally
4. Probably (น่าจะ, มีความเป็นไปได้สูง)
5. Accidentally

49.
1. symbol (รูปร่าง สัญลักษณ์)
2. signal
3. message
4. style
5. fashion

50.
1. precious
2. gentle
3. skillful
4. sensible
5. important (สำคัญ)แปลเฉลย
It seems so natural to put up an umbrella to keep the water off us when it rains.
มันดูเหมือนเป็นธรรมชาติมากที่จะกางร่มเพื่อไม่ให้เปียกฝนเมื่อฝนตก

But actually, the umbrella was not make as protection from rain.
แต่แท้จริงแล้ว ร่มไม่ได้ถูกทำขึ้นเพื่อกันฝน

Its first use was as a shade against the sun.
ร่มถูกใช้ครั้งแรกเพื่อกันแสงแดด

Nobody knows who first invented it, but the umbrella was used in very ancient times.
ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนแรกที่ประดิษฐ์ร่ม แต่ร่มถูกใช้ตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว

Probably the first to use it were the Chinese, way back in the 11th century.
คนแรกที่ใช้ร่มน่าจะเป็นชาวจีน, ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 11

It became a symbol of honor and authority in Southease Asia, and it could be used only by royalty or important officials.
ร่มกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศและอำนาจในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ร่มจึงถูกใช้เฉพาะชนชั้นเจ้านายหรือเจ้าหน้าที่คนสำคัญ
No comments:

Post a Comment