โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, January 21, 2018

ข้อสอบo-net 60 ม.6 ข้อ 51 - 55


ข้อสอบo-net ปีการศึกษา 2560
สอบวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 - 16.30 น. (80 ข้อ 100 คะแนน)

51. If you want to go on the cheaper Easter cruise, you must choose ___.
ถ้าคุณต้องการไปในช่วงเทศกาล Easter ในราคาที่ถูกกว่า คุณต้องเลือก___)
1. Magellan
2. Marco Polo
3. Columbus or Magellan
4. Marco Polo or Columbus
5. Columbus

52. The longest cruise trip is____.
เที่ยวที่เดินทางนานที่สุดคือ___
1. Land of the Northern Lights to Norway.
2. Land of the Northern Lights to Iceland
3. Canary Islands & Madeira
4. Grand British Isles Discovery
5. Portugal, Gibraltar & Seville Fiesta

53. If you want to spend a holiday cruising in April, the cheapest cruise trip for you is ____.
(ถ้าคุณต้องการไปล่องเรือสำราญในวันหยุดของเดือนเมษายน เที่ยวที่ราคาถูกที่สุดคือ___ )
1. Majestic Fjordland
2. Grand British Isles Discovery
3. Scottish Highlights & Emerald Isle
4. Portugal, Gibraltar & Seville Fiesta
5. Treasures of the British Isles

54. The earliest free trip for the second passenger is ___.
(เที่ยวที่ออกเดินทางเร็วที่สุดสำหรับผู้โดยสารคนที่สองที่ได้รับบริการฟรีคือ___)
1. Scottish Highlights & Emerald Isle
2. Easter Spring Gardens & River Seine
3. Land of the Northern Lights to Norway
4. Amsterdam & German Christmas Market
5. Festive Getaway

55. The latest free trip for the second passenger is ___.
(เที่ยวที่ออกเดินทางช้าที่สุดสำหรับผู้โดยสารคนที่สองที่ได้รับบริการฟรีคือ___)
1. Majestic Fjordland from Bristol
2. Grand British Isles Discovery from Tilbury
3. Easter Springtime Getaway & River Seine from Tilbury
4. Treasures of the British Isles from Bristol
5. Easter Spring Gardens & River Seine from Bristol
- DEPARTING = ออกเดินทาง
- DURATION = ระยะเวลา

No comments:

Post a Comment