โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, May 10, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 46 - 50

  ข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
เวลา 14.30 - 16.30 น.


46.
1. base
2. source
3. ground
4. cause
5. origin

47.
1. enlightened
2. exhibited
3. tricked
4. amused
5. distracted

48.
1. entertainment
2. demonstration
3. presentation
4. persuasion
5. amazement

49.
1. speech
2. action
3. imitation
4. performance
5. compliment

50.
1. bring up
2. break into
3. explode into
4. blow out
5. burst out

แปลเฉลย
"Circus clown" is a profession.
ละครตลก" เป็นอาชีพหนึ่ง

The job has its origin in the courts of the Middle Ages.
งานนี้มีต้นกำเนิดในราชสำนักในยุคกลาง

There, jesters amused the nobility with all kinds of humor.
ที่นั่น พวกนักแสดงตลกทำให้พวกขุนนางขำขันด้วยอารมณ์ขันทุกรูปแบบ

Clowns provided most of the entertainment for thousands of circus-goers, and children especially would be disappointed without them.
ตัวตลกให้ความบันเทิงส่วนใหญ่เป็นผู้มาชมการแสดงละครสัตว์หลายพันคน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก ๆ จะผิดหวังหากไม่มีพวกเขา

Years ago, clowns were singing and talking comedians.
หลายปีก่อน นักแสดงตัวตลกร้องเพลงและพูดเป็นนักเล่าเรื่องตลก

Now they are pantomimists.
ตอนนี้พวกเขาเป็นนักแสดงในละครใบ้

Even without speech, clowns have the power to make an audience burst out laughing.
ตัวตลกก็มีพลังที่จะทำให้ผู้ชมหัวเราะออกมาได้แม้จะไม่มีคำพูด

คำศัพท์
- amuse (v) = ทำให้ขำ, ทำให้ฮา, สร้างเสียงหัวเราะ, ทำให้สนุกสนาน
- burst out laughing = ระเบิดเสียงหัวเราะ, หัวเราะ, ขำก๊าก
- circus (n) = คณะละครสัตว์
- circus-goer (compound) = คนที่ไปดูละครสัตว์
- clown (n) = ตัวตลก, ผู้สร้างเสียงหัวเราะ
- comedian (n) = นักแสดงตลกที่เน้นการเล่าเรื่อง
- court (n) = วัง, ราชสำนัก, ศาล - goer (n) = คนที่เดินทางไปร่วมงาน, บุคคลที่ไปสถานที่ประเภทที่ระบุ
- humor (n) = อารมณ์ขัน
- jester (n) = (สมัยก่อน) ชายผู้มีหน้าที่เล่าเรื่องตลกให้คนหัวเราะ
- nobility (n) = ชนชั้นสูง, ขุนนาง
- origin (n) = ต้นฉบับ, ต้นกำเนิด
- pantomimist (n) = นักแสดงในละครใบ้
- disappointed (adj) = ผิดหวัง

No comments:

Post a Comment