โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, May 9, 2018

ข้อสอบo-net 61 ม.6 ข้อ 51 - 55

 
51. The top three magazines in Asia are __ respectively.
นิตยสารที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 3 อันดับแรกในเอเชียคือ __ ตามลำดับ (จำนวนรวมยอดจำหน่ายในแถว Total)

1. Asia Magazine, Reader's Digest and Time
2. Asia Magazine, Time and Newsweek
3. Asia Magazine, Reader's Digest and Asiaweek
4. Asia Magazine, Newsweek and Time
5. Asia Magazine, Newsweek and Reader's Digest

52. The strongest market for Asia Magazine is __.
ตลาดที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับนิตยสาร "Asia Magazine"คือ __

1. Taiwan
2. Malaysia
3. Singapore
4. Hong Kong
5. Thailand

53. The difference between the number of copies of Newsweek and Asia Magazine sold in the Philippines is __.
ผลต่างระหว่างจำนวนฉบับของ Newsweek และ Asia Magazine ใน Philippines คือ___

1. 1,559
2. 3,094
3. 7,000
4. 12,438
5. 19,673

54. The country where Newsweek is the most popular is__.
ประเทศที่ Newsweek ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ___

1. Brunei
2. Singapore
3. Indonesia
4. Thailand
5. the Philippines

55. The magazine that people in Brunei do not read is __.
1. Reader's Digest

2. Asia Magazine
3. Newsweek
4. Asiaweek
5. Time

No comments:

Post a Comment