โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563

คุณแม่ลูกดก 44 คน - (38)Mariam Nabatanziข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


เนื้อหาข่าว Mariam Nabatanzi คือคุณแม่ลูกดกชาวอูกันดา
เธอมีลูก 44คน แต่เสียชีวิต 6คน ปัจจุบันเหลือ 38คน ซึ่งเธอเลี้ยงลูกคนตามลำพังเนื่องจากสามีทิ้งเธอไปหาภรรยาใหม่
จำนวนการคลอดลูกของMariam Nabatanzi : 2 + 10 + 12 +20 = 44 คน

2 (ครั้งแรกแฝด) + 10 (แฝดห้าครั้งต่อเนื่อง) + 12(แฝดสาม สี่ครั้ง) +20(แฝดสี่ ห้าครั้ง)
รวมคำศัพท์ข่าว
- abandoned (abandon) = ทอดทิ้ง
- almost = เกือบจะ
- along with = ตามมาด้วย, รวมไปถึง
- cause (v) = ก่อให้เกิด, เป็นสาเหตุ
- cement block = อิฐบล็อก
- corrugated iron = สังกะสี, สังกะสีที่เป็นรอน ๆของลูกคลื่นv - cramped (adj) = แออัด, คับแคบ
- epic = งานที่ยิ่งใหญ่, มหากาพย์
- fertile = สมบูรณ์, เจริญพันธุ์
- genetic condition = ภาวะทางกรรมพันธุ์
- given birth = ให้กำเนิด
- massive family = ครอบครัวใหญ่
- more = เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น
- note (v) = เอ่ยถึง, พูดถึง, ออกความเห็น
- ovaries (ovary) = รังไข่, อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย
- pill = ยา, ยาเม็ด
- poverty = ความยากจน
- provid = จัดทำ, จัดหา (ในข่าวหมายถึง หาเงินเลี้ยงลูก)
- quadruplets = แฝดสี่
- quads, quadruplets = สี่, แฝดสี่
- raise = เลี้ยงดู
- rare (adj) = หายาก, พบได้น้อย
- set = ชุด(คลอดลูกแฝด 1 ครั้งเท่ากับ 1ชุด)
- suffer = ประสบ, รับเคราะห์, ดิ้นรนต่อสู้
- surrounded (surround) = ห้อมล้อม, รายล้อม
- to give birth = ให้กำเนิด
- topped = มุงหลังคา
- triplets = แฝดสาม
- twins = ฝาแฝด
- walked out = เดินจากไป(ในข่าวหมายถึง สามีทิ้งเธอไป)

แหล่งข่าว : รอยเตอร์ : www.reuters.com
Ugandan mom struggles to raise 38 children
แม่ชาวอูกันดาต้องดิ้นรนหาเลี้ยงลูก 38 คน

With multiple quadruplets, triplets and twins, Mariam Nabatanzi has one of the highest birth rates ever recorded.
ด้วยการคลอดลูกแฝดสี่, แฝดสาม และฝาแฝดหลายครั้งทำให้ Mariam Nabatanzi จึงเป็นหนึ่งในผู้ให้กำเนิดในอัตราสูงที่สุดที่เคยบันทึกไว้

But after her husband abandoned her, she's having to provide for the children by herself.
แต่หลังจากที่สามีทิ้ง เธอต้องเลี้ยงดูลูก ๆ ด้วยตัวเอง

คำศัพท์ข่าว
- abandoned (abandon) = ทอดทิ้ง
- ever (adv) = เคย
- provid = จัดทำ, จัดหา (ในข่าวหมายถึง หาเงินเลี้ยงลูก)
- quadruplets = แฝดสี่
- rate = อัตรา
- triplets = แฝดสาม
- twins = ฝาแฝด
- provid = จัดหาให้, จัดหามาขาย, จัดหามาเลี้ยงดู, จัดหาให้บริการ
Mariam Nabatanzi 39, a mother of 38 children, cleans the courtyard at her home in Kasawo village, Mukono district, east of Kampala, Uganda March 8, 2019.
Mariam Nabatanzi 39 แม่ของลูก38คน, ทำความสะอาดลานบ้านในหมู่บ้าน Kasawo เขต Mukono ทางตะวันออกของกัมปาลาประเทศยูกันดา 8 มีนาคม 2019
แหล่งข่าว : REUTERS/James Akenaแหล่งข่าว : Thesun : www.thesun.co.uk
BABY BLOOMER World’s most fertile woman who had 44 children by 36 stopped from having more babies
BABY BLOOMER ผู้หญิงมีลูกถึง 44คนในวัย 36 ปี หยุดมีลูกเพิ่ม

A MUM who has given birth to 44 children has been banned from having any more babies.
แม่ที่ให้กำเนิดลูก 44 คนถูกห้ามไม่ให้มีลูกอีกต่อไป

Mariam Nabatanzi delivered twins a year after she was married off at the age of 12.
Mariam Nabatanzi ให้กำเนิดลูกแฝด หนึ่งปีหลังจากที่เธอแต่งงานเมื่ออายุ 12ปี

Five more sets of twins followed — along with four sets of triplets and five sets of quadruplets.
จากนั้นมีฝาแฝดเพิ่มอีก 5 ครั้ง -- ตามด้วยแฝดสามสี่ครั้งและแฝดสี่อีกห้าครั้ง

Three years ago, however, the 39-year-old Ugandan was abandoned by her husband, leaving her to support their surviving 38 children alone.
อย่างไรก็ตาม, เมื่อสามปีที่แล้ว, ชาวอูกันดาวัย 39 ปีถูกสามีทอดทิ้งให้เธอเลี้ยงดูลูก 38 คนที่ยังมีชีวิตอยู่เพียงลำพัง

This has thrown her family into poverty.
สิ่งนี้ทำให้ครอบครัวของเธอตกอยู่ในความยากจน

She lives with her children in four cramped houses made of cement blocks and topped with corrugated iron in a village surrounded by coffee fields 31 miles north of Kampala.
เธออาศัยอยู่กับลูก ๆ ในบ้านแคบ ๆ สี่หลังที่ทำจากอิฐบล็อก และมุงด้วยสังกะสี ในหมู่บ้านที่ล้อมรอบไปด้วยไร่กาแฟห่างไปทางเหนือของกัมปาลา 31 ไมล์

Now 40, doctors have taken action to stop Mariam having more children.
ตอนนี้อายุ 40ปี, แพทย์ได้ดำเนินการเพื่อหยุดไม่ให้มาเรียมมีลูกมากขึ้น

She said the doctor told her he had "cut my uterus from inside".
เธอเล่าว่า หมอบอกเธอว่า "เขาตัดมดลูกในตัวเธอแล้ว"

Her epic run of pregnancies began after her first sets of twins were born.
มหากาพย์การตั้งครรภ์ของเธอเริ่มขึ้นหลังจากที่เธอเกิดฝาแฝดชุดแรก

When she went to the doctor it was noted that she had unusually large ovaries.
เมื่อเธอไปหาหมอก็พบว่าเธอมีรังไข่ที่ใหญ่ผิดปกติ

He advised her that birth control like pills might cause health problems.
เขาแนะนำเธอว่าการคุมกำเนิดเช่นยาเม็ดอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ

คำศัพท์ข่าว
- along with = ตามมาด้วย, รวมไปถึง
- cause (v) = ก่อให้เกิด, เป็นสาเหตุ
- cement block = อิฐบล็อก
- corrugated iron = สังกะสี, สังกะสีที่เป็นลอน ๆของลูกคลื่น
- cramped (adj) = แออัด, คับแคบ
- epic = งานที่ยิ่งใหญ่, มหากาพย์
- fertile = สมบูรณ์, เจริญพันธุ์
- more = เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น
- note (v) = เอ่ยถึง, พูดถึง, ออกความเห็น
- ovaries (ovary) = รังไข่, อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย
- pill = ยา, ยาเม็ด
- poverty = ความยากจน
- set = ชุด(คลอดลูกแฝด 1 ครั้งเท่ากับ 1ชุด)
- topped = มุงหลังคา
- surrounded (surround) = ห้อมล้อม, รายล้อมแหล่งข่าว : Mirror : www.mirror.co.uk
World's most fertile woman who had 44 children by 36 stopped from having more babies
ผู้หญิงที่เจริญพันธุ์ที่สุดในโลกที่มีลูก 44คน เมื่ออายุ 36ปี หยุดมีลูกเพิ่ม

Mariam Nabatanzi had her first set of twins when she was just 13 and has since had another five sets, three sets of quads and four sets of triplets
Mariam Nabatanzi มีฝาแฝดชุดแรกเมื่อเธออายุเพียง 13ปี และตั้งแต่นั้นมาก็มีอีกห้าเซ็ต, สามเซ็ตเป็นแฝดสี่ และสีเซ็ตเป็นแฝดสาม

Mariam Nabatanzi suffers from a rare genetic condition and had given birth to 44 children by the age of 36.
Mariam Nabatanzi ป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรมที่หายากและให้กำเนิดลูก 44คน เมื่ออายุ 36 ปี

Tragically, Mariam has been left to raise her massive family alone after her husband walked out on her almost four years ago.
น่าเศร้าอย่างยิ่ง, มาเรียมถูกทิ้งให้เลี้ยงดูครอบครัวใหญ่ตามลำพังหลังจากสามีของเธอเดินจากเธอไปเมื่อเกือบสี่ปีก่อน

คำศัพท์ข่าว
- almost = เกือบจะ
- fertile = สมบูรณ์, เจริญพันธุ์
- genetic condition = ภาวะทางกรรมพันธุ์
- given birth = ให้กำเนิด
- massive family = ครอบครัวใหญ่
- quads, quadruplets = สี่, แฝดสี่
- raise = เลี้ยงดู
- rare (adj) = หายาก, พบได้น้อย
- set = ชุด(คลอดลูกแฝด 1 ครั้งเท่ากับ 1ชุด)
- suffer = ประสบ, รับเคราะห์, ดิ้นรนต่อสู้
- triplets = สาม, แฝดสาม
- walked out = เดินจากไป(ในข่าวหมายถึง สามีทิ้งเธอไป)


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น