โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ศัพท์ข่าวรายวัน 21-October-2020(รายงาน : เหตุการณ์ชุมนุม:21-ตุลาคม-2563)ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน
Time : 8:23 PM · Oct 21, 2020·Twitter Web App : Source : KhaosodEnglish


Time : 8:13 PM · Oct 21, 2020 : Source : patpichatan


12:00 AM · Oct 22, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : TostevinM
Here is Thai protest leader @TMindpat at Government House today.
ผู้นำประท้วงของไทย @TMindpat ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้

Within hours she was arrested - apparently under emergency measures that PM Prayuth had said he was ready to lift to help "de-escalate".
ภายในไม่กี่ชั่วโมงเธอก็ถูกจับ - เหตุการณ์เกิดขึ้นภายใต้มาตรการฉุกเฉินที่นายกฯ ประยุทธบอกว่าเขาพร้อมที่จะยกเลิกเพื่อช่วยลดความรุนแรง
- apparently (adv) = เห็นได้ชัด, ปรากฏขึ้น
- de-escalate = คลี่คลาย, ลดความรุนแรงของ (ความขัดแย้งหรือสถานการณ์ที่อาจรุนแรง)
- emergency measures = มาตรการฉุกเฉิน
- lift = ยกขึ้น, ยกออก, ยกเลิก (ในข่าวหมายถึงยกเลิกข้อจำกัด)


11:53 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : TostevinM
This is @TMindpat, who was arrested in Thailand within two hours of announcing a three day deadline for PM Prayuth to quit.
นี่คือ TMindpat ซึ่งถูกจับกุมในประเทศไทยภายในสองชั่วโมงหลังจากประกาศกำหนดเส้นตายสามวันให้นายกฯ ประยุทธลาออก

He had earlier said he sought to "de-escalate" the situation by maybe lifting emergency
ก่อนหน้านี้เขาบอกว่า เขาพยายามที่จะ "คลี่คลาย" สถานการณ์โดยอาจจะยกเลิกมาตรการฉุกเฉิน


9:44 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : TostevinM
Three day deadline set by Thai protesters for PM Prayuth to resign, says @TMindpat as protesters mass outside Government House. Today's protest is ending.
ผู้ประท้วงชาวไทยกำหนดเส้นตาย 3 วันให้นายกฯ ประยุทธลาออก @TMindpat กล่าว ขณะที่ผู้ประท้วงจำนวนมากนอกทำเนียบรัฐบาล การประท้วงในวันนี้กำลังจะสิ้นสุดลง11:24 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
Protester volunteers walk around the anti-government rally site on Ratchadamnoen Avenue to collect trash before dispersing from the area.
อาสาสมัครผู้ประท้วงเดินไปรอบ ๆ สถานที่ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลบนถนนราชดำเนินเพื่อเก็บขยะก่อนแยกย้ายกันออกจากพื้นที่
- site = สถานที่
- dispersing = แยกย้าย, สลายตัว


8:48 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
Demonstrators are occupying Phitsanulok Road, their path to Government House blocked by companies of riot police, water cannons, barricades, and security officers posing as civilians in yellow shirts
ผู้ชุมนุมกำลังยึดถนนพิษณุโลก, เส้นทางไปยังทำเนียบรัฐบาลถูกปิดกั้นโดยกองร้อยของตำรวจปราบจลาจล, ปืนฉีดน้ำ, เครื่องกีดขวาง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสวมรอยเป็นพลเรือนในเสื้อเหลือง

- civilian = พลเรือน, ชาวบ้านทั่วไป - Government House = ทำเนียบรัฐบาล
- in yellow shirts = แต่ตัวชุดเหลือง
- riot police = ตำรวจปราบจลาจล
- posing = วางท่า, ทำที, สวมรอย (ในข่าวหมายถึง ปลอมตัวเป็นพลเรือน)


8:35 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
Large police presence in front of Government House, backed by vehicles and high pressure water cannon.
ตำรวจจำนวนมากปรากฏตัวที่หน้าทำเนียบรัฐบาล โดยมีรถและปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเป็นกองหนุน
- backed = หนุน, ให้การสนับสนุน


8:23 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : KhaosodEnglish
Men with military-styled buzz cut march to reinforce the police lines at Government House to protesters' boos and ironic applause.
ชายฉกรรจ์สไตล์ทหารเดินขบวนเพื่อเสริมกำลังตำรวจที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อส่งเสียงโห่ของผู้ประท้วงและเสียงปรบมือที่น่าขัน

It is now clear beyond reasonable doubt that the yelllow-shirted men are security officers.
ตอนนี้เป็นที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อสงสัยตามสมควรว่าชายเสื้อเหลือง คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
- beyond reasonable doubt = ไม่มีข้อกังขา, ปราศจากข้อสงสัย
- buzz cut = หัวเกรียน, ตัดผมเกรียน
- officer = เจ้าหน้าที่ทหาร, เจ้าหน้าตำรวจ
- reinforce = สนับสนุน, เสริมกำลัง


10:22 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : BangkokPostNews
The number of protesters tonight, according to security agencies.
จำนวนผู้ประท้วงในคืนนี้อ้างอิงจากหน่วยงานความมั่นคง


8:42 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : BangkokPostNews
Soldiers in yellow clad are seen on Ratchadamneon Nok Avenue near Government House.
มีการพบเห็นทหารในชุดสีเหลืองบริเวณถนนราชดำเนินนอกใกล้ทำเนียบรัฐบาล


10:18 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : BangkokPostNews
Soldiers in yellow clad left Ratchadamneon Nok Avenue before the end of the rally by anti-government protesters near Government House.
ทหารในชุดเหลืองออกจากถนนราชดำเนินนอก ก่อนสิ้นสุดการชุมนุมโดยกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาล ใกล้ทำเนียบรัฐบาล


10:12 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : BangkokPostNews
Anti-government demonstrators give Prime Minister Prayut Chan-o-cha to resign and release all detained activists in 3 days in exchange for the end of their protests
ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลให้นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกและปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวที่ถูกคุมขังทั้งหมดใน 3วันแลกกับการยุติการประท้วง


8:00 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : BangkokPostNews
Protesters are marching closer to Government House after breaking police barricades erected at Uruphong intersection.
ผู้ประท้วงกำลังเดินขบวนเข้าใกล้ทำเนียบรัฐบาลหลังจากทำลายเครื่องกีดขวางของตำรวจที่แยกอุรุพงษ์


6:59 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : BangkokPostNews
Officials and the media have left Government House as anti-government protesters are marching to the prime minister's office.
เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนได้ออกจากทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลกำลังเดินขบวนไปยังห้องทำงานของนายกรัฐมนตรี


6:18 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : BangkokPostNews
Riot police build a barbed wire barricade on Sri Ayutthaya Road outside the Foreign Ministry to block anti-government protesters from their march to Government House.
ตำรวจปราบจลาจลติดตั้งรั้วลวดหนามบนถนนศรีอยุธยา นอกกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อปิดกั้นผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลไม่ให้เดินขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาล


4:24 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : BangkokPostNews
Anti-government protesters gather at the Victory Monument to oust Prime Minister Prayut Chan-o-cha
ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อขับไล่พลเอกประยุท ธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


8:47 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiPBSWorld
20:40 Protesters climb on top of the public bus used for blocking the road in front of the government house, trying to communicate with the crowd and asking PM to resign.
20:40 น. ผู้ประท้วงปีนขึ้นไปบนรถโดยสารสาธารณะที่ใช้สำหรับปิดกั้นถนนหน้าทำเนียบรัฐบาล, กำลังพยายามสื่อสารกับฝูงชนและขอให้นายกฯ ลาออก

The big piece of paper shown is the PM resignation letter.
กระดาษแผ่นใหญ่ที่แสดงคือจดหมายลาออกของนายกรัฐมนตรี

8:58 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiPBSWorld
20:55 The police has not make any further announcement but the crowd control polices are lining up next to the water truck.
20:55 น. ตำรวจไม่ได้ประกาศเพิ่มเติม แต่ตำรวจควบคุมฝูงชนกำลังเข้าแถวข้างรถบรรทุกน้ำ
- crowd control police = ตำรวจควบคุมฝูงชน
- further = เพิ่มเติม, เสริม

8:30 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiPBSWorld
20:25 The crowd in front of the Nanglearng race track, still heading to the government house.
20:25 น. ฝูงชนหน้าสนามม้านางเลิ้งยังคงมุ่งหน้าไปที่ทำเนียบรัฐบาล


10:32 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiPBSWorld
The protesters at in front of the government house announces an end to their demonstration.
ผู้ประท้วงที่หน้าทำเนียบรัฐบาลประกาศยุติการเดินขบวน

They said they will come back in three days if their demands are not met.
พวกเขากล่าวว่าจะกลับมาในสามวันหากไม่เป็นไปตามความต้องการ


9:05 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiPBSWorld
21:35 Police tells the crowd to leave some space between both frontlines, so the protest leader can read their statement.
21:35 น. ตำรวจบอกให้ฝูงชนเว้นช่องว่างระหว่างแนวรบทั้งสองเพื่อให้ผู้นำการประท้วงสามารถอ่านแถลงการณ์

The police chief will come out to make the dialogue, and there will be a government rep to accept the letter.
หัวหน้าตำรวจจะออกมาพูดคุยและจะมีตัวแทนรัฐบาลมารับจดหมาย

- frontline = แถวหน้า, แนวรบ

8:26 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiPBSWorld
20:20 Some protester volunteers has reached the Chamaimaruchet bridge.
20:20 อาสาสมัครผู้ประท้วงบางส่วนมาถึง สะพานชมัยมรุเชฐ

While the police already set up a barricade with barbwires.
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งด่านสกัดกั้นด้วยรั้วลวดหนามไว้แล้ว.

8:20 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiPBSWorld
20:15 The crowd control police at the Yommarat intersection let the protesters through the barricade.
20:15 น. ตำรวจควบคุมฝูงชนที่แยกยมราชปล่อยให้ผู้ชุมนุมผ่านเครื่องกีดขวาง

The crowd is heading the Nang learnt intersection.
ฝูงชนกำลังมุ่งหน้าแยกนางเลิ้ง
- barricade = เครื่องกีดขวาง

8:18 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiPBSWorld
20:15 there is a report of injuries at the Yommarat intersection.
20:15 น. มีรายงานผู้บาดเจ็บบริเวณแยกยมราช

8:14 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiPBSWorld
20:10 The police officers at the Mission hospital are now walking to the Nanglearng race track.
20:10 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจที่โรงพยาบาลมิชชั่นกำลังเดินไปที่สนามม้านางเลิ้ง

8:08 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiPBSWorld
20:00 The crowd at the Mall Bangkapi announces an end to their demonstration, asking people to go home.
20:00 น. ผู้ชุมนุมที่เดอะมอลล์บางกะปิประกาศยุติการเดินขบวนขอให้ประชาชนกลับบ้าน


7:55 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiPBSWorld
19:50 at the Yommarat intersection, on Phitsanulok road heading Nanglearng race track, the protesters are facing the crowd control police.
19:50 น. ที่แยกยมราชบนถนนพิษณุโลกมุ่งหน้าสนามม้านางเลิ้ง, ผู้ประท้วงกำลังเผชิญหน้ากับตำรวจควบคุมฝูงชน
- Nanglearng race track = สนามม้านางเลิ้ง

7:51 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiPBSWorld
19:45 The barricade and barbwires are being dismantled by the protesters.
19:45 ผู้ประท้วงกำลังรื้อเครื่องกีดขวางและลวดหนาม


7:22 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiPBSWorld
19:15 The crowd control police, together with 4 public buses to block the road at the Urupong intersection.
19:15 น. ตำรวจควบคุมฝูงชน, พร้อมกับรถโดยสารสาธารณะ 4 คันปิดล้อมถนนบริเวณแยกอุรุพงษ์


6:27 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiPBSWorld
18:20 The crowd gathered in front of the Mall Bangkapi.
18:20 น. ฝูงชนชุมนุมหน้าเดอะมอลล์บางกะปิ

The traffic on Lad Prao Road reportedly is still ongoing normally.
มีรายงานว่าการจราจรบนถนนลาดพร้าวยังคงสัญจรได้ตามปกติ

6:20 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiPBSWorld
18:15 The royalist group at the Ramkhumhang university announces an end
18:15 น. กลุ่มสนับสนุนสถาบัน ที่มหาวิทยาลัยรามกำแหงประกาศยุติ


6:18 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : WThaiPBSWorld
18:00 The crowd that earlier was protesting at the Ramkhumhang university, now gathering in front of the Hua Mak police station.
18:00 น. กลุ่มคนที่ก่อนหน้านี้กำลังชุมนุมประท้วงที่มหาวิทยาลัยราม, ตอนนี้กำลังชุมนุมหน้าสน. หัวหมาก


6:11 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiPBSWorld
18:05 The police erected a barricade at the Sri Ayutthaya intersection, in order to block the rally from reaching the government house.
18:05 น. ตำรวจได้สร้างเครื่องกีดขวางบริเวณแยกศรีอยุธยา, เพื่อปิดกั้นไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปถึงทำเนียบรัฐบาล
- erected = สร้าง, ติดตั้ง

5:53 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiPBSWorld
17:50 the atmosphere at the Victory monument, while protesters are starting to walk toward the government house.
17:50 น. บรรยากาศที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, ขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงเริ่มเดินไปที่ทำเนียบรัฐบาล


5:45 PM · Oct 21, 2020 (เวลาโพสต์)
Source : ThaiPBSWorld
17:40 The crowd at the Victory monument is heading to the government house, fill the Phaya Thai road both sides of the traffic.
17:40 น. ฝูงชนที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าทำเนียบรัฐบาล, เต็มถนนพญาไททั้ง 2 ฝั่งการจราจร


ข่าวการระบาดของ โรค COVID-19
เมนู:รวมศัพท์ข่าว
ศัพท์ข่าวรายวันล่าสุด -:-:- ศัพท์ข่าวเดียวกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น