โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, December 29, 2020

ศัพท์ข่าวไทย 29-December-2020เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : รอยเตอร์
Thailand imposes entertainment curbs in capital to thwart virus spread
ประเทศไทยออกกฏ จำกัดขอบเขตความบันเทิงในเมืองหลวง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส

(Reuters) - Thailand announced its first coronavirus death in nearly two months and tightened restrictions on entertainment businesses in its capital on Monday, in a bid to contain an outbreak that has reached more than half of the country’s provinces.
(สำนักข่าวรอยเตอร์) - ประเทศไทยประกาศการเสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาครั้งแรกในรอบเกือบสองเดือน และเข้มงวดกวดขันธุรกิจบันเทิงในเมืองหลวงเมื่อวันจันทร์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของจังหวัดทั่วประเทศ

Authorities confirmed 144 new infections on Monday as new clusters emerged stemming from its biggest outbreak yet, prompting a ban in Bangkok on betting businesses and midnight closures for its bars, nightclubs and music venues until Jan. 4.
เจ้าหน้าที่ยืนยันผู้ติดเชื้อรายใหม่ 144รายในวันจันทร์ ขณะที่มีกลุ่มติดเชื้อกลุ่มใหม่จากการระบาดครั้งใหญ่ที่สุด ทำให้มีการห้ามธุรกิจการพนันและให้ปิดในเวลาเที่ยงคืนสำหรับบาร์ไนท์คลับและสถานที่แสดงดนตรีในกรุงเทพฯจนถึงวันที่ 4 มกราคม

Public Health Minister Anutin Charnvirakul said he was undergoing two weeks of quarantine after exposure to an infected provincial governor, while house speaker Chuan Leekpai asked 29 parliamentary staffers to seek tests after meeting a person who contracted the virus.
นายอนุทินชาญ วีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า เขาอยู่ระหว่างการกักตัวสองสัปดาห์ หลังจากสัมผัสกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ติดเชื้อ ขณะที่นายชวน หลีกภัย ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐสภา 29 คนทำการทดสอบหลังจากพบผู้ที่ติดเชื้อไวรัส

The baht eased 0.3% on Monday while the stock market fell 2.3%, amid concerns about new curbs.
ค่าเงินบาทอ่อนตัวลง 0.3% ในวันจันทร์ ขณะที่ตลาดหุ้นลดลง 2.3% ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับมาตรการควบคุมใหม่
Thailand, the first country outside China to report a coronavirus infection, has recorded just 6,285 cases and 61 COVID-19 deaths, having brought earlier outbreaks under control.
ประเทศไทย, เป็นประเทศแรกนอกประเทศจีนที่รายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา มีรายงานผู้ป่วยเพียง 6,285ราย และผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 จำนวน 61ราย, สามารถทำให้การระบาดครั้งก่อนอยู่ภายใต้การควบคุม

Its success has been attributed to tight restrictions on inbound travel and swift testing and contact-tracing.
ความสำเร็จเชื่อว่าเป็นผลมาจาก ข้อจำกัดที่เข้มงวดในการเดินทางขาเข้า และการทดสอบหาเชื้อที่รวดเร็ว และการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด

Bangkok’s tighter measures follow similar regulations in some of the 43 provinces with cases since a big outbreak was discovered 11 days ago among migrant workers at a seafood market in Samut Sakhon, a province near the capital.
มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นของกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามระเบียบฏิบัติที่คล้ายกับในบางจังหวัดจาก 43จังหวัด ซึ่งพบผู้ติดเชื้อนับตั้งแต่มีการระบาดครั้งใหญ่เมื่อ 11วันก่อนในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ตลาดอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นจังหวัดใกล้เมืองหลวง

A cluster has been found in the eastern province of Rayong linked to a gambling den, with 92 infections in three days and one death, a 45-year-old man.
พบกลุ่มติดเชื้อในจังหวัดระยองที่อยู่ทางด้านตะวันออก มีความเชื่อมโยงกับบ่อนการพนัน โดยมีผู้ติดเชื้อ 92 รายใน 3 วันและเสียชีวิต 1รายเป็นชายอายุ 45 ปี

Pongsakorn Kwanmuang, spokesman for the Bangkok authorities, said a field hospital would also be set up in the capital and the restrictions reviewed next week.
พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพฯ. กล่าวว่าจะมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในเมืองหลวงและจะมีการทบทวนข้อจำกัด ในสัปดาห์หน้า

The outbreak could hamper efforts to revive a crucial tourist industry devastated by the pandemic, as authorities ease some restrictions on foreigners and offer incentives to boost domestic travel.
การระบาดอาจขัดขวางความพยายามในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคนี้ ขณะที่ทางการได้ผ่อนปรนข้อจำกัดบางประการสำหรับชาวต่างชาติ และเสนอสิ่งจูงใจเพื่อกระตุ้นการเดินทางภายในประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- attributed to = เชื่อว่าเป็นผลมาจาก (สถานการณ์/ เหตุการณ์/ การกระทำของ)
- boost = ผลักดันขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น
- case (n) = กรณี, คดี, ผู้ป่วย, คนติดเชื้อโรค
- closure = การยุติ, การปิด
- cluster (คลัสเตอร์) = กลุ่ม, กลุ่มก้อน, กลุ่มคนที่เป็นประเด็น (ในข่าวหมายถึง กลุ่มคนที่ติดเชื้อ)
- contact = การติดต่อ, การสัมผัสใกล้ชิด
- contain (v) = ควบคุม, จำกัดบริเวณ, กักเก็บ
- crucial = ซึ่งสำคัญมากๆ, สำคัญยิ่ง
- devastate (v) = ทำลายล้าง
- ease = ผ่อนคลาย, ลดความเข้มงวด, บรรเทาเบาบาง
- emerge = โผล่ออกมา, โผล่ออกจาก, ปรากฏออกมา
- exposure = การสัมผัส, การเปิดรับ
- field hospital = โรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลที่ตั้งชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน)
- gambling den = บ่อนการพนัน
- hamper (v) = ทำให้ชะงัก, ขัดขวาง
- in a bid to = ในความพยายามที่จะ
- inbound = ขาเข้า
- link = เชื่อมโยง, เกี่ยวข้อง
- local infection case = ติดเชื้อภายในท้องถิ่น (ในข่าวหมายถึงภายในประเทศ)
- pandemic = (แพนเดมิค) การระบาดครั้งใหญ่, มีการแพร่กระจายทั่วพื้นที่/ ทั่วโลก
- positive = เป็นบวก, มีอยู่, ผลตรวจเจอสิ่งผิดปกติ (มีผลบวก, มีเชื้อโรค, ติดโรค)
- reach = การเข้าถึง, การเอื้อมถึง, การไปถึง
- regulation = กฎเกณฑ์, กฎข้อบังคับ, ระเบียบฏิบัติ
- restriction = การจำกัด, การควบคุม
- revive = ฟื้นฟู, รื้อฟื้นขึ้นใหม่, ฟื้นขึ้นมาใหม่, ก่อให้เกิดขึ้นใหม่
- set up = ตั้งขึ้น, สร้างขึ้น
- staffer = พนักงาน
- stemming from = เกิดจาก
- test = ทดสอบ, ตรวจหาเชื้อ
- tight (adj) = เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งระเบียบ
- tighten (v) = ทำให้แน่น, ทำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น, ทำให้แน่นหรือตึงขึ้น, ผูกให้แน่น
- under control = ภายใต้การควบคุม, สามารถควบคุมได้
- undergo = ประสบ, ผ่าน, เผชิญกับ (เจอเรื่องแย่ๆ, ประสบเหตุการณ์ในด้านลบ)

No comments:

Post a Comment