โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, December 29, 2020

ศัพท์ข่าวไทย 29-December-2020เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


สำนักข่าว : Hongkongfp
Women on the frontlines of Thailand’s democracy movement
ผู้หญิงที่อยู่แถวหน้าของขบวนการประชาธิปไตยของประเทศไทย

Denouncing sexual violence, demanding abortion reform and destigmatising sex work –- once-taboo issues are finding public expression in Thailand as women take up leadership roles in a youth-led pro-democracy movement.
การประณามความรุนแรงทางเพศ, การเรียกร้องการปฏิรูปการทำแท้ง และหยุดด้อยค่าแรงงานทางเพศ -- พลันที่ข้อห้ามเหล่านี้กำลังหาทางออกสู่สาธารณะในประเทศไทย ผู้หญิงก็เริ่มมีบทบาทในการเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยที่มีเยาวชนเป็นแกนนำ

On the protest frontlines, they are urging for gender equality in a kingdom where workplaces and politics are still dominated by men.
ในแนวหน้าของการประท้วง, พวกเขาเรียกร้องให้มีความเท่าเทียมกันทางเพศในอาณาจักรที่สถานที่ทำงาน และการเมืองยังคงถูกครอบงำโดยผู้ชาย

Chief negotiator
ผู้นำการเจรจา

On the night police tried to stop protesters from marching to the Thai parliament, activist Chonticha Jangrew remembers rallying them to push past the barricades.
ในคืนที่ตำรวจพยายามห้ามไม่ให้ผู้ประท้วงเดินขบวนไปที่รัฐสภาไทย, ชลธิชา นักเคลื่อนไหวจำได้ว่าชุมนุมพวกเขาเพื่อผลักดันสิ่งกีดขวางออกไป

“We cut the barbed wire, we approach the parliament as close as we can.
“เราตัดลวดหนาม เราจะเข้าใกล้รัฐสภาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

We won’t back down,” she recounts herself saying during the November rally.
เราจะไม่ถอยกลับ” เธอเล่าย้อน ในสิ่งที่เธอพูดระหว่างการชุมนุมในเดือนพฤศจิกายน

Moments later, police fired tear gas and water cannon at the marchers — a turning point for a movement that has brought thousands onto the streets since July.
ครู่ต่อมา, ตำรวจได้ยิงแก๊สน้ำตาและปืนฉีดน้ำแรงดันสูงใส่ผู้เดินขบวน ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของการเคลื่อนไหวที่นำคนหลายพันคนมาสู่ท้องถนนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

Chonticha, 27, is a familiar face at demonstrations and is often the only one trusted to negotiate with police, but her visibility has also led to a spate of criminal charges — including sedition.
ชลธิชาอายุ 27 ปีเป็นผู้คุ้นเคยในการเดินขบวนและมักเป็นเพียงคนเดียวที่ไว้วางใจให้เจรจากับตำรวจ แต่การเปิดเผยของเธอยังนำไปสู่การตั้งข้อหาทางอาญามากมายรวมถึงการปลุกระดม

She said she received death threats and “sexual insults” from ultra-royalists who oppose the protest movement but insisted the struggle must continue.
เธอบอกว่าเธอได้รับการขู่ฆ่าและ“ การดูหมิ่นทางเพศ” จากผู้ที่ต่อต้านการเคลื่อนไหวประท้วง แต่ยืนยันว่าการต่อสู้จะต้องดำเนินต่อไป

“We must do as much as men if we want equality,” she said.
“ เราต้องทำเท่า ๆ กับผู้ชายถ้าเราต้องการความเท่าเทียม” เธอกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- demonstration = การชุมนุมประท้วง
- denounce = ประณาม, ติเตียน
- destigmatising = ลบการรู้สึกด้อยค่า/ ความอดสู/ บาดแผลใจจิตใจ(สิ่งที่เคยถูกมองว่าน่าอับอาย)
- dominate = ครอบงำ, ปกครอง, กุมอำนาจเหนือ, อยู่เหนือ
- insist = ยืนกราน, ยืนยันหนักแน่น
- negotiate = การเจรจา, การต่อรอง
- once ในอดีต, ทันทีที่, ทันใดที่, พอ
- oppose = ฝ่ายตรงข้าม, ผู้เห็นต่าง, ฝ่ายค้น
- recount = กลับมานับหนึ่งใหม่, กลับมาเริ่มต้น
- royalist (n) = ราชานิยม, คนที่นิยมกษัตริย์, ผู้สนับสนุนพระมหากษัตริย์
- sedition = การปลุกระดม
- spate of = ท่วมท้น, มากมาย
- stigmatize = ประณาม
- destigmatize = หยุดดูถูก, หยุดประณาม, หยุดการเหยียดหยาม, ลบรอยมลทิล
- struggle = พยายาม, การต่อสู้ดิ้นรน, ต่อสู้กับปัญหา
- take up = เริ่ม, เริ่มทำ, เริ่มดำเนินการ
- ultra (adj) = รุนแรง, เกิน, สุดขีด, เลยเถิด
- ultra = บุคคลที่มีความเห็นรุนแรง
- ultra-royalist = คนหัวรุนแรงที่นิยมกษัตริย์
- urge = กระตุ้น, เร่งเร้า, ชักนำ, ผลักดัน
- water cannon = ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

No comments:

Post a Comment