โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, January 20, 2022

Adjective : careful ระมัดระวัง


เมนู : Adjective


แหล่งข่าว : New York Post

Be careful of what you tweet!
จงระวังสิ่งที่คุณจะทวีต!

คำศัพท์ข่าว
- be = "Verb to be" (be, is, am, are, was, were, been)
- careful (adj) = ระมัดระวัง
- tweet (v) = การโพสต์หรือการส่งข้อมูลขึ้นสู่โปรแกรมทวิตเตอร์แหล่งข่าว : The Washington Post

CDC says coronavirus could be under control this summer in U.S. if people get vaccinated and are careful
CDC กล่าวว่าไวรัสโคโรนาอาจอยู่ภายใต้การควบคุมในฤดูร้อนนี้ในสหรัฐอเมริกา ถ้าหากผู้คนได้รับการฉีดวัคซีนและระมัดระวังตัว

คำศัพท์ข่าว
- careful (adj) = ระมัดระวัง
- CDC (Centers for Disease Control) = หน่วยงานป้องกันโรคติดต่อในสหรัฐอเมริกา
- under control = อยู่ภายใต้การควบคุม, ควบคุมได้
- vaccinated (adj) = ที่ได้รับวัคซีนแล้วแหล่งข่าว : New York Post
Mom of 6-year-old twins dies of coronavirus despite careful habits
คุณแม่ลูกแฝดวัย 6 ขวบ เสียชีวิตจากไวรัสโคโรน่า ถึงแม้ว่าเธอมีนิสัยระมัดระวังตัว

คำศัพท์ข่าว
- careful (adj) = ระมัดระวัง
- despite (prepo) = แม้จะมี, แม้ว่า
- habit (n) = นิสัย, สิ่งที่เป็นนิสัย, สิ่งที่ทำเป็นประจำ
- twins (n) = ฝาแฝด, แฝดคู่, แฝดสองแหล่งข่าว : Reuters
The World Health Organization urged countries to be ‘exceptionally careful’ regarding vaccination certifications
องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ "ระมัดระวังเป็นพิเศษ" เกี่ยวกับการรับรองการฉีดวัคซีน

คำศัพท์ข่าว
- careful (adj) = ระมัดระวัง
- certification (n) = เอกสารการรับรอง, การออกใบอนุญาต
- exceptionally (adv) = อย่างมาก, พิเศษ (ทั้งเรื่องดีและร้าย)
- regarding (prep) = ในส่วนของ, เกี่ยวกับ
- The World Health Organization = องค์การอนามัยโลก
- urge (v) = กระตุ้นเตือน, พยายามชักชวน, สนับสนุน

เมนู : Adjective

No comments:

Post a Comment