โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, January 20, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษรายวัน 20-January-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยในต่างแดน


แหล่งข่าว : NBCNews
Hong Kong activist Edward Leung who first used one of the most popular protest chants of the 2019 pro-democracy demonstrations, released from prison.
เอ็ดเวิร์ด เหลียง นักเคลื่อนไหวชาวฮ่องกง ผู้เป็นคนแรกที่ใช้หนึ่งในคำกล่าวปลุกใจเรียกร้องประชาธิปไตยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2019 ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำแล้ว

HONG KONG — Hong Kong activist Edward Leung, 30, who first used one of the most popular protest chants of the 2019 pro-democracy demonstrations, was released from prison on Wednesday.
ฮ่องกง — นักเคลื่อนไหวชาวฮ่องกง เอ็ดเวิร์ด เหลียง วัย 30 ปี ผู้เป็นบุคคลแรกที่ใช้หนึ่งในคำปลุกใจซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดของการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในปี 2019 ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเมื่อวันพุธ

Leung first used “Liberate Hong Kong! Revolution of our times” as a campaign slogan for a 2016 legislative election he was later banned from running in, due to his past advocacy for independence from China.
เหลียงใช้คำว่า “ปลดปล่อยฮ่องกง! การปฏิวัติในยุคของเรา” ครั้งแรกเพื่อเป็นสโลแกนหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติเมื่อปีค.ศ.2016 ต่อมาเขาถูกสั่งห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากเขาเคยสนับสนุนให้เป็นอิสระจากจีน

The slogan has since been declared illegal under the controversial national security law imposed by Beijing in 2020, which carries a sentence of up to life in prison.
นับตั้งแต่นั้นมา สโลแกนดังกล่าวถูกประกาศว่าผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่มีการโต้เถียงกัน ซึ่งกำหนดขึ้นโดยปักกิ่งในปีค.ศ. 2020 โดยมีโทษจำคุกสูงสุดตลอดชีวิต

The first person arrested under the law drove a motorcycle carrying a black flag with the slogan into several police officers.
บุคคลแรกที่ถูกจับภายใต้กฎหมายนี้ ขี่รถมอเตอร์ไซค์ชูธงดำที่มีสโลแกนวิ่งเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคน

A court ruled last year the slogan was “capable of inciting secession” and convicted former waiter Tong Ying-kit, 24, of inciting secession and terrorism. About 160 others have been arrested under the security law.
ศาลตัดสินเมื่อปีที่แล้วว่า สโลแกนนี้ “สามารถปลุกระดมการแยกตัวเป็นเอกราชได้” และได้ตัดสินลงโทษอดีตพนักงานเสิร์ฟ Tong Ying-kit วัย 24 ปี ฐานยุยงให้แบ่งแยกและก่อการร้าย โดยมีคนอื่น ๆ อีกประมาณ 160 คนที่ถูกจับกุมภายใต้กฎหมายความมั่นคงนี้

คำศัพท์ข่าว
- advocacy (n) = การสนับสนุน
- capable (adj) = สามารถ, มีประสิทธิภาพ
- chant (n) = กล่าวคำปลุกใจ(คำร้องหรือคำกล่าวที่กระตุ้นจิตใจ)
- controversial (adj) = ซึ่งแย้งกัน, เกี่ยวกับการโต้เถียง
- convict (v) = ตัดสินว่ากระทำผิด
- due to (prepo) = เนื่องจาก, เนื่องด้วย, เพราะว่า
- imposed by = (กฎ, กฎหมาย)ถูกนำมาประกาศบังคับใช้โดย
- incite (v) = ยุยง, ปลุกระดม, กระตุ้นหรือปลุกปั่น (พฤติกรรมรุนแรงหรือผิดกฎหมาย)
- independence (n) = อิสรภาพ, ความเป็นอิสระ, ความเป็นเอกราช
- legislative (adj) = เกี่ยวข้องกับสภานิติบัญญัติ, เกี่ยวกับการออกกฏหมาย
- life in prison = จำคุกตลอดชีวิต
- pro-democracy (compound) = สนับสนุนประชาธิปไตย
- revolution (n) การปฎิวัติระบบ, เปลี่ยนแปลงการปกครอง
- secession (n) = การแบ่งแยกดินแดน, การแยกประเทศ
- sentence (n) = คำตัดสินโทษ
- slogan (n) = สโลแกน, วลีเด็ด, วลีโดนใจ

แหล่งข่าว : Reuters
Hong Kong activist Edward Leung, 30, who first used one of the most popular protest chants of the 2019 pro-democracy demonstrations and the first slogan to be declared illegal under a national security law, is released from prison

แหล่งข่าว : The Wall Street Journal
Activist Edward Leung, who rose to prominence on the now-banned slogan “Liberate Hong Kong, Revolution of Our Times,” has been released from jail

No comments:

Post a Comment