โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, June 1, 2015

Adjective


ความรู้เบื้องต้น
- Adverb = คำวิเศษณ์ ทำหน้าที่ ขยายกริยา, ขยายคำวิเศษณ์ด้วยกันเอง และคำคุณศัพท์
- Adjective = คำคุณศัพท์ ทำหน้าที่ ขยายคำนาม


คำวิเศษณ์ ที่มักใช้ขยายนำหน้า คำคุณศัพท์
- really + คำคุณศัพท์ = จริง ๆ
- quite + คำคุณศัพท์ = ค่อนข้างมาก
- very + คำคุณศัพท์ = มาก
- too + คำคุณศัพท์ = มากเกินไป (มีผลเชิงลบ เลยเถิด เตลิดเปิดเปิง)
ตัวอย่างประโยค
คำวิเศษณ์
- You work too hard.
คุณทำงานหนักเกินไป

- too = คำวิเศษณ์ (adv)
- hard = คำคุณศัพท์ (adj)
กฏเหล็ก
ตำแหน่งคำคุณศัพท์ (Adjective) ที่พบบ่อยที่สุด 3 ตำแหน่ง

1. วางไว้ หน้าคำนาม (คุณศัพท์ + คำนาม)
2. วางไว้ หลัง Verb to be (Verb to be + คุณศัพท์)
3. วางไว้ หลัง Linking verb (Linking verb + คุณศัพท์)


การใช้ adjective ที่ลงท้ายด้วย -ed และ -ing
- adjective ที่ลงท้ายด้วย -ed จะแปลว่า "รู้สึก..."
- adjective ที่ลงท้ายด้วย -ing จะแปลว่า "น่า..."

ตัวอย่าง
interesting = น่าสนใจ
- My job is interesting.
งานของฉันน่าสนใจ

interested = สนใจ
- I am interested in the job.
ฉันสนใจงานนี้


surprised = ตกใจ / ประหลาดใจมาก
- My teacher was so surprised!
คุณครูของฉัน ประหลาดใจมาก

surprising = น่าตกใจ / น่าประหลาดใจมาก
- His answer was very surprising.
คำตอบของเขา น่าประหลาดใจมาก

adjective ที่ลงท้ายด้วย -ed
ประธานจะต้องเป็นคนหรือสิ่งมีชีวิตเท่านั้นที่จะมีความรู้สึกได้คำวิเศษณ์ ที่มักใช้ขยายนำหน้า คำคุณศัพท์
- really + คำคุณศัพท์ = จริง ๆ
- quite + คำคุณศัพท์ = ค่อนข้างมาก
- very + คำคุณศัพท์ = มาก
- too + คำคุณศัพท์ = มากเกินไป (มีผลเชิงลบ เลยเถิด เตลิดเปิดเปิง)
ตัวอย่างประโยค
คำวิเศษณ์
- You work too hard.
คุณทำงานหนักเกินไป

คำวิเศษณ์
- I expect too much.
ฉันคาดหวังเกินไป

คำวิเศษณ์
- Thank you very much.
ขอบคุณมากคำคุณศัพท์
- He is too old to work.
เขาแก่เกินไปที่จะทำงาน

คำคุณศัพท์
- It's too late to apologize.
มันสายเกินไปที่จะขอโทษ

คำคุณศัพท์
- Is it too late to say I'm sorry?
มันสายเกินไปไหม ที่จะขอโทษ

คำคุณศัพท์
- It gets really cold there in winter.
ที่นั่นตอนช่วงหน้าหนาวจะหนาวมาก
ตำแหน่งคำคุณศัพท์ ที่วางไว้ หน้าคำนาม
(คุณศัพท์ + คำนาม)
ตัวอย่างประโยค
great = ดีมาก / เยี่ยม / ยอดเยี่ยม
- What a great idea!
ช่างเป็นความคิดที่วิเศษ!

nice = ดี
- He is a very nice fellow.
เขาเป็นผู้ชายที่ใจดีมาก

big = ใหญ่
- I have a big car.
ฉันมีรถยนต์คันใหญ่หนึ่งคัน

big = ใหญ่
- I have a big motorbike.
ฉันมีรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่

careful = ระมัดระวัง
- He is a careful person.
เขาเป็นคนระมัดระวัง

careful = ระมัดระวัง
- I’m a very careful driver.
ฉันเป็นคนขับที่ระมัดระวัง

beautiful = สวย
- You’ve got beautiful eyes.
คุณมีดวงตาที่สวยมาก

great = ดีมาก / เยี่ยม / ยอดเยี่ยม
- He is such a great person.
เขาช่างเป็นคนที่แสนดี

warm = อุ่น / อุ่น ๆ / อบอุ่น
- I like to shower in warm water.
ฉันชอบอาบน้ำอุ่น

admirable = น่าชื่นชม / น่ายกย่อง
- He is a very admirable man!
เขาเป็นผู้ชายที่น่าชื่นชมมาก

short + temper = ขี้โมโห / โกรธเร็ว
- He has a short temper.
เขาเป็นคนที่อารมณ์ร้อน

hot = ร้อน
- Would you like iced or hot coffee?
คุณอยากได้กาแฟเย็น หรือร้อน

enough = พอ / เพียงพอ
- I have enough money to buy new car.
ฉันมีเงินพอที่จะซื้อรถคันใหม่


ตำแหน่งคำคุณศัพท์ ที่วางหลัง Verb to be
(Verb to be + คุณศัพท์)

ตัวอย่างประโยค
easy = ง่าย ๆ
- I’m easy going.
ฉันเป็นคนง่าย ๆสบาย ๆ

easy = ง่าย ๆ
- It’s easy as pie.
มันทำได้ง่าย มาก ๆ

late = สาย
- It's too late to apologize.
มันสายเกินไปที่จะขอโทษ

afraid = กลัว
- I’m not afraid of anything.
ฉันไม่กลัวอะไรเลย

afraid = กลัว
- Don't be afraid to be yourself.
อย่ากลัวที่จะเป็นตัวของตัวเอง

easy = ง่าย ๆ
- Are you an easy going person?
คุณมีนิสัยแบบสบาย ๆไหม

important = สำคัญ
- It’s not important.
มันไม่สำคัญ

important = สำคัญ
- It’s important to me.
มันสำคัญสำหรับฉัน

important = สำคัญ
- It’s not important what you think.
มันไม่สำคัญว่าคุณจะคิดอะไรตำแหน่งคำคุณศัพท์ ที่ใช้กับ Verb to be
Verb to be + so + คุณศัพท์
(SO = มาก)
ตัวอย่างประโยค
- He is so smart.
เขาฉลาดมาก

- He is so nice.
เขาใจดีมาก

- He is so mean.
เขาใจร้ายมาก

- This is so wrong!
นี่มันผิดมาก

- This is so cruel!
นี่มันโหดร้ายมาก

- That’s so affordable.
นั่นราคาโคตรถูกเลย

- Don't be so careless!
อย่าสะเพร่า

- That girl is so pretty.
สาวคนนั้นสวยจัง
ตำแหน่งคำคุณศัพท์ ที่ใช้กับ Verb to be
Verb to be + very + คุณศัพท์
(very = มาก)
ตัวอย่างประโยค
happy = มีความสุข
- I am very happy.
ผมมีความสุขมาก

beautiful = สวย
- She is very beautiful.
เธอสวยมาก

handsome = หล่อ
- John is very handsome.
จอห์นหล่อมาก

pretty = สวย / น่ารัก
- She’s very pretty.
เธอสวยมาก ๆ

proud = ภูมิใจ
- I’m very proud of you.
ฉันภูมใจในตัวคุณนะ

การใช้ Very คลิ๊ก


ตำแหน่งคำคุณศัพท์ ที่ใช้กับ Linking verb
- วางคุณศัพท์ไว้ หลัง Linking verb (Linking verb + คุณศัพท์)
ตัวอย่างประโยค
- I don’t feel well.
ฉันรู้สึกไม่สบาย

- Don’t get mad.
อย่าโมโห

- He appears tired.
เขาอ่อนเพลีย

- It looks like rain.
ดูเหมือนฝนตก

- I can’t get over you.
ฉันตัดใจจากคุณไม่ได้

- It looks like it's going to rain.
ดูเหมือนฝนกำลังจะตก

- She gets jealous really easily.
หล่อนขี้หึงมาก

- My arms and legs feel itchy.
ฉันรู้สึกคันตามแขนและขา

- Don’t get too stressed about it.
อย่าไปเครียดกับมันนัก

- That's why she appears so happy.
นั่นเป็นเหตุผลที่เธอดูมีความสุขมาก

- I'm sorry to make you feel so sad.
ฉันเสียใจที่ทำให้คุณรู้สึกเศร้ามาก

- He says they tastes salty and delicious.
เขาบอกว่ามันรสชาติเค็ม ๆและอร่อย
คำคุณศัพท์เดิม และคำคุณศัพท์ตรงข้าม
คำคุณศัพท์เดิม
ความหมายเดิม
คำคุณศัพท์ตรงข้าม
ความหมายตรงข้าม
 - able สามารถ disable ปิดการใช้งาน
 - ambiguous คลุมเครือ / น่าสงสัย unambiguous ไม่น่าสงสัย
 - assemble รวบรวม / ประกอบชิ้น disassemble ถอดแยกชิ้นส่วน
 - aware ทราบ unaware ไม่ทราบ
 - believable เชื่อได้ unbelievable ไม่น่าเชื่อ / เหลือเชื่อ
 - certain แน่ใจ uncertain ไม่แน่ใจ
 - clear ชัดเจน unclear ไม่ชัดเจน / กำกวม
 - common ธรรมดาทั่วไป / ร่วมกัน  uncommon ผิดปกติ / แยกกัน
 - comparable เทียบเคียง incomparable หาที่เปรียบมิได้
 - complete สมบูรณ์ incomplete ไม่สมบูรณ์
 - content เป็นที่พึงพอใจ discontent ไม่พอใจ
 - conventional ตามธรรมเนียม unconventional แหกคอก
 - correct ถูกต้อง incorrect ไม่ถูกต้อง
 - definite ชัดเจน indefinite ไม่แน่นอน
 - expensive แพง inexpensive ไม่แพง
 - important สำคัญ unimportant ไม่สำคัญ
 - predictable คาดการณ์ได้ unpredictable คาดการณ์ไม่ได้
 - similar คล้ายคลึงกัน dissimilar แตกต่างกัน
♥ 1. Appearance adjectives
คำคุณศัพท์บอกลักษณะที่ปรากฏ
adorable(น่ารัก), beautiful (สวย), handsome(หล่อ)
♥ 2. Color adjectives
คำคุณศัพท์บอกสี
black, blue, green, red, white, yellow
♥ 3. Condition adjectives
คำคุณศัพท์ บอกสภาพ / สถาณการณ์
alive, better, careful, easy
♥ 4. Interrogative adjective
คำคุณศัพท์ปุจฉา(เกี่ยวกับคำถาม)
What, Which, Whose
♥ 5. Numberal adjective
คำคุณศัพท์บอกจำนวนแน่นอน
one, two, three
♥ 6. Ordinal number adjective
คำคุณศัพท์บอกลำดับ
first, second, third, fourht, fifth, sixth, seventh
♥ 7. Personality adjectives – Negative
คำคุณศัพท์บอกบุคลิกภาพ - เชิงลบ
angry, jealous, lazy, silly
♥ 8. Personality adjectives – Positive
คำคุณศัพท์บอกบุคลิกภาพ - เชิงบวก
brave, gentle, kind
♥ 9. Possesive adjective
คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ
my, our, your, his, her, its, their
♥ 10. Proper adjective
คำคุณศัพท์บอกสัญชาติ
America/American, Chaina/Chainese, England/English, Thailand/Thai
♥ 11. Quantitative adjective
คำคุณศัพท์บอกปริมาณ
much, many, little, some, any, enough, half, great, all, whole, sufficient
♥ 12. Shape adjectives
คำคุณศัพท์บอกรูปร่าง
chubby, flat, high, skinny
♥ 13. Size adjectives
คำคุณศัพท์บอกขนาด
big, short, small, tall
♥ 14. Sound adjectives
คำคุณศัพท์บอกลักษณะเสียง
deafening,loud, noisy, quiet, voiceless
♥ 15. Time adjectives
คำคุณศัพท์บอกเวลา
ancient, early, fast, late
♥ 16. Touch adjectives
คุณศัพท์บอกการสัมผัส
cold, cool,dirty,dry,hot, warm, wet/td>
♥ 17. Taste adjectives
คำคุณศัพท์ การรับรู้รส
bitter, delicious,fresh, hot, sweet
♥ 1. Appearance adjectives คำคุณศัพท์บอกลักษณะที่ปรากฏ
adorable(น่ารัก), beautiful (สวย), elegant(สง่างาม), fancy(จินตนาการ /แนวคิด), handsome(หล่อ)
adorable = น่ารัก
- You’re just adorable.
เธอน่ารักจังเลย

beautiful = สวย / สวยงาม
- You’re simply beautiful.
เธอสวยมาก ๆ

pale = หม่นหมอง
Her face is very pale.
หน้าของเธอหม่นหมองมาก ๆ

elegant = สง่างาม
She will look elegant in black.
เธอดูสง่างามในชุดสีดำ

fancy = จินตนาการ /แนวคิด
- My friend put up fancy decorations.
เพื่อนของฉันใส่ชุดแฟนซี

magnificent = โอ่อ่า /เลิศหรู / งดงาม
- The Grand Canyon is a magnificent place.
แกรนด์แคนยอนเป็นสถานที่อันงดงาม


♥ 2. Color adjectives คำคุณศัพท์บอกสี
( black, blue, green, pink, red, white, yellow)
pink = สีชมพู
Pink sunglasses are so in right now.
ตอนนี้แว่นกันแดดสีชมพูกำลังฮิตกัน

white = สีขาว
- Did you see that girl in the white dress?
เห็นผู้หญิงคนที่ใส่ชุดสีขาวคนนั้นมั้ย

black = สีขาว / brown = สีน้ำตาล
- My teacher has black hair and brown eyes.
ครูของฉันมีผมสีดำ และตาสีน้ำตาล♥ 3. Condition adjectives คำคุณศัพท์ บอกสภาพ / สถาณการณ์
(alive, better, careful, easy, important)
easy = ง่าย ๆ
- I’m easy going.
ฉันเป็นคนง่าย ๆสบาย ๆ

easy = ง่าย ๆ
- It’s easy as pie.
มันทำได้ง่าย มาก ๆ

better = ดีกว่า
- This is better than that.
อันนี้ดีกว่าอันนั้น

careful = ระมัดระวัง
- He is a careful person.
เขาเป็นคนระมัดระวัง

careful = ระมัดระวัง
- I’m a very careful driver.
ฉันเป็นคนขับที่ระมัดระวัง

important = สำคัญ
- It’s not important.
มันไม่สำคัญ

important = สำคัญ
- It’s important to me.
มันสำคัญสำหรับฉัน

better = ดีกว่า
- In time, things will get better.
เมื่อเวลาผ่านไป อะไร ๆก็จะดีขึ้น

easy = ง่าย ๆ
- Are you an easy going person?
คุณมีนิสัยแบบสบาย ๆไหม

alive = มีชีวิตอยู่
- He’s not dead! He’s still alive!
เขายังไม่ตาย ยังมีชีวิตอยู่!

important = สำคัญ
- It’s not important what you think.
มันไม่สำคัญว่าคุณจะคิดอะไร

proud = ภูมิใจ
- You must be very proud of your son.
คุณต้องภูมิใจกับลูกชายของคุณ

alive = มีชีวิตอยู่
- John is reportedly still alive and is 105 years old.
มีรายงานว่าปัจจุบันจอห์นยังคงมีชีวิตอยู่ในวัย 105 ปี♥ 4. Interrogative adjective คำคุณศัพท์ปุจฉา(เกี่ยวกับคำถาม)
(What, Which, Whose) จุดสังเกตุ จะใช้นำหน้าคำนาม
Which = สิ่งไหน / อันไหน
- Which way did he go?
เขาไปทางไหน?

Which = สิ่งไหน / อันไหน
- You have to do is tell me which plate is good.
คุณต้องบอกฉันว่าอาหารจานไหนอร่อย

Whose = ของใคร
- Whose car is that out front ?
รถใครอยู่หน้าบ้าน

Whose = ของใคร
- Whose blood is on the floor?
เลือดใครอยู่บนพื้น

Whose = ของใคร
- Whose car did you see?
คุณเห็นรถของใคร

Whose = ของใคร
- You know whose it is, right?
พวกนายรู้ว่าเป็นของใคร ใช่มั้ย

Whose = ของใคร
- Whose rule? You're not my father.
กฎของใคร คุณไม่ใช่พ่อหนูซะหน่อย
♥ 5. Numberal adjective คำคุณศัพท์บอกจำนวนแน่นอน
(one, two, three)
one = หนึ่ง
- I have one car.
ฉันมีรถหนึ่งคัน

two = สอง
- I have two cars.
ฉันมีรถสองคัน
(car = cars เพราะเป็นเอกพจน์)

three = สาม
- My wife weighs herself three times a day.
ภรรยาของผม ชั่งน้ำหนักตัวเองสามครั้งต่อวัน

three = สาม
- You have three hours to complete the exam.
คุณมีเวลาสามชั่วโมง ในการทำแบบทดสอบ

fifteen = สิบห้า
- The doctor spent about fifteen minutes talking with the patients.
หมอใช้เวลาประมาณสิบห้านาที ในการพูดคุยกับผู้ป่วย♥ 6. Ordinal number adjective คำคุณศัพท์บอกลำดับ
( first, second, third, fourht, fifth, sixth, seventh)
third = รุ่นที่ 3
- He is a third generation firefighter.
เขาเป็นนักดับเพลิงรุ่นที่ 3 ของครอบครัว

second = ที่สอง / ลำดับที่สอง
Your job interview is on the second floor.
การสัมภาษณ์งานของคุณ อยู่บนชั้นสอง♥ 7. Personality adjectives – Negative คำคุณศัพท์บอกบุคลิกภาพ - เชิงลบ
(angry, jealous, lazy, neurotic, silly)
lazy = ขี้เกียจ
- Don’t be so lazy!
เอาน่า อย่าขี้เกียจแบบนี้

- I got fired because I was lazy.
ฉันถูกไล่ออกเพราะฉันขี้เกียจ

jealous = ขี้หึง / ขี้อิจฉา
- She gets jealous really easily.
หล่อนขี้หึงมาก

terrible = แย่มาก / เลวร้าย
- You have terrible manners!
คุณมารยาทแย่มาก

short + temper = ขี้โมโห
- He has a short temper.
เขาเป็นคนที่อารมณ์ร้อน

unfaithful = ไม่ซื่ออสัตย์ / นอกใจแฟน
- He was unfaithful to his wife, so they got a divorce.
เขานอกใจภรรยา ดังนั้นเขาสองคนหย่ากัน

neurotic = โรคประสาท / วิตกจริต
- She's neurotic about her weight - she weighs herself three times a day.
เธอเป็นโรควิตกจริตเกี่ยวกับน้ำหนักของเธอ - เธอชั่งน้ำหนักตัวเองสามครั้งต่อวัน♥ 8. Personality adjectives – Positive คำคุณศัพท์บอกบุคลิกภาพ - เชิงบวก
(brave, gentle, kind, proud)
kind = ใจดี
- I’m a kind person.
ฉันเป็นคนใจดี

- She’s a very kind person.
เธอเป็นคนที่ใจดีมาก ๆ

- My father is a very kind man.
พ่อของฉันเป็นคนใจดีมาก

talented = พรสวรรค์
- She is really talented.
เธอเป็นคนที่มีพรสวรรค์จริงๆ

brave = กล้าหาญ
- This police officer is very brave.
ตำรวจคนนี้กล้าหาญมาก

bubbly = น้ำใจ, สปิริต
vivacious = ร่างเริง, มีชีวิตชีวา
- She was a very bubbly and vivacious woman who usually had no difficulty meeting people.
เธอเป็นผู้หญิงมีน้ำใจ และและร่างเริง ซึ่งมักไม่ค่อยมีปัญหาในการพบปะผู้คน♥ 9. Possesive adjective คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ

รูปประธาน รูปกรรม รูปความเป็นเจ้าของ ตัวอยาง with + รูปแสดงความเป็นเจ้าของ + นาม(house)
 I  me  your  my house = บ้านของฉัน
 You  you  your  your house = บ้านของคุณ
 We  us  our  our house = บ้านของพวกเรา
 They  them  their  their house = บ้านของพวกเขา
 He  him  his  his house = บ้านของเขา
 She  her  her  her house = บ้านของเธอ/หล่อน
 It  it  its  its house = บ้านของมัน

your = ของคุณ
- This is your book.
นี่คือหนังสือของคุณ

our = ของพวกเรา
- This is our school.
นี่คือโรงเรียนของพวกเรา

my= ของฉัน
- This is my friend.
นี่เพื่อนของผมครับ

- My mom wants to celebrate.
แม่ของฉันต้องการที่จะจัดงานฉลอง

- My parents received good news.
พ่อแม่ของฉันได้รับข่าวดี

- My dad got a promotion at work.
พ่อของฉันได้รับการเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงาน

- I have to start my homework now.
ตอนนี้ ฉันต้องเริ่มทำการบ้านแล้ว

- I come pretty often. This is my favorite restaurant.
ฉันมาบ่อยมาก นี่คือร้านอาหารที่ฉันชอบ♥ 10. Proper adjective คำคุณศัพท์บอกสัญชาติ
( America/American, Chaina/Chainese, England/English, Thailand/Thai)
Thai food = อาหารไทย
- You like Thai food, don’t you?
เธอชอบอาหารไทยใช่ไหม

Thai women = ผู้หญิงไทย
- Thai women are very beautiful.
ผู้หญิงไทยสวยมาก

Thai suit = ชุดไทย
- I tried on a traditional Thai suit today.
วันนี้ฉันมาลองใส่ชุดไทย

Thai culture = วัฒนธรรมไทย
- I think Thai culture is very interesting.
ฉันคิดว่าวัฒนธรรมไทยน่าสนใจมาก ๆ

Thai law = กฏหมายไทย
- To what level do you understand the Thai law?
คุณเข้าใจกฏหมายไทยในระดับไหน

Chinese mother = คุณแม่ชาวจีน
A 50 year old Chinese mother flaunts her super toned body.
คุณแม่วัย 50 ปี ชาวจีนอวดหุ่นสุดฟิต

Chinese man = ชายชาวจีน
- This Chinese man can eat an entire dragon fruit in one bite.
ชายชาวจีนโชว์กินแก้วมังกรทั้งลูกในคำเดียว

Brazil = ประเทศบราซิล / China = ประเทศจีน
- Only Brazil and China are major fresh chicken sellers now.
มีเพียงบราซิล และจีนเท่านั้น ที่เป็นผู้ขายไก่สดรายใหญ่ในปัจจุบัน

Chinese = เด็กหนุ่มชาวจีน
- Two Chinese boys tried to travel 80 kilometers in a bus undercarriage.
เด็กชายชาวจีน 2 คนซุกตัวใต้ท้องรถบัส เพื่อเดินทางไกลกว่า 80 กม.

Thai people = คนไทย / ประชาชนชาวไทย
- We are Thai people. We can have different thoughts, but we should not be divided.
เราเป็นคนไทย เราสามารถมีความคิดที่แตกต่างกัน แต่เราไม่ควรแบ่งแยก♥ 11. Quantitative adjective คำคุณศัพท์บอกปริมาณ
( much, many, little, some, any, enough, half, great, all, whole, sufficient )
นามนับไม่ได้คือ
- ของเหลว เช่น น้ำ, น้ำมัน, น้ำผึ้ง, น้ำแข็ง, ไอครีม ฯล
- ของที่มีชิ้นเล็ก ป่น หรือฝุ่นผง เช่น แป้ง, เส้นก๋วยเตี๋ยว, เมล็ดพืช, ผัก, ผลไม้ลูกเล็ก ๆ

some = บ้าง / จำนวนหนึ่ง (ใช้กับนามนับไม่ได้)
- I want to buy some land.
ฉันต้องการซื้อที่ดิน

- I want to eat some ice cream.
ฉันอยากกินไอศกรีม

- Would you like someorange juice?
คุณเอาน้ำส้มมั้ย

- I had some noodles today.
วันนี้ฉันกินก๋วยเตี๋ยว (แต่มากกว่าหนึ่งเส้น)


much = มาก / มาก ๆ
- My girlfriend broke my heart. It hurts so much.
แฟนหักอกฉัน มันเจ็บมาก !

many = หลาย / มากมาย / จำนวนมาก
- There are many people in this room.
มีคนหลายคนในห้องนี้

- There are many people at the concert.
มีคนหลายๆคนที่คอนเสิร์ต

- Many people think that she's just trying to make waves.
หลายคนคิดว่า เธอแค่พยายามสร้างกระแส

- Many people have said that it looks more like a zombie.
หลายคนบอกว่า เธอดูคล้ายซอมบี้มากกว่า

- Many cancer patients didn't have rides to and from the hospital.
ผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวนมาก ไม่มีใครคอยรับส่งไปโรงพยาบาล♥ 12. Shape adjectives คำคุณศัพท์บอกรูปร่าง
(chubby, deep, flat, high, skinny)
skinny = ผอม
- My wife is skinny.
ภรรยาของฉันผอม

deep = ลึก
- This is very deep water.
น้ำตรงนี้ลึก

chubby = อ้วนตุ้ยนุ้ย
- She's a little chubby.
เธอเป็นคนอ้วนเล็กน้อย

flat = แบน / เรียบ / ราบ / ระนาบ
- The road ahead was flat and smooth.
ถนนข้างหน้าราบเรียบ (ไม่ขรุขระ)

deep = ลึก
- I used to swim a lot. There was this lake that we would go to. It wasn't very deep.
ฉันเคยว่ายน้ำบ่อย ๆ มีทะเลสาบที่ฉันเคยไป มันไม่ลึกมาก♥ 13. Size adjectives คำคุณศัพท์บอกขนาด
big, short, small, tall

small = เล็ก
- It's very small.
มันเล็กมาก

- This is a very small car.
รถคันนี้เล็กมาก

- This is a very small town.
เมืองนี้เล็กมาก

- It's a small car, yet it's spacious inside.
มันเป็นรถคันเล็ก แต่ก็ยังมีความกว้างข้างในรถ

short = สั้น / stubby = อวบ, ม่อต้อ, ป้อม ๆ
- My fingers are short and stubby.
นิ้วของฉันสั้นและป้อม ๆ

tall = สูง
- In Bangkok, there are many tall buildings.
ในกรุงเทพมีตึกสูงๆ มากมาย♥ 14. Sound adjectives คำคุณศัพท์บอกลักษณะเสียง
deafening, loud, noisy, quiet, voiceless
noisy = เสียงรบกวน
- Don’t be noisy.
ห้ามส่งเสียงรบกวน

loud = เสียงดัง You're very loud.
นายทำเสียงดังมาก

quiet = เงียบ / เบา / ไม่มีเสียงรบกวน
- Please be quiet.
เงียบหน่อย

- Could you quiet down, please?
กรุณาลดเสียงหน่อยได้ไหม

- I told him to be quiet, but he wouldn't be quiet.
ฉันบอกเขาให้เงียบ แต่เขาไม่เงียบ♥ 15. Time adjectives คำคุณศัพท์บอกเวลา
ancient, early, fast, late
late = ช้า / สาย /ดึก
- I'm sorry for being late.
- I apologize for being late.
ขอโทษที่มาสาย

- It's too late to apologize.
มันสายเกินไปที่จะขอโทษ

- Is it too late to say I'm sorry?
มันสายเกินไปที่จะขอโทษมั้ย

- It’s late so you should go home.
มันดึกแล้ว ดังนั้นคุณควรจะกลับบ้าน

early = เช้า / เร็วก่อนเวลา...
- Do you wake up early every day?
คุณตื่นเช้าทุกวันหรือเปล่า

- Why have you come to work so early today?
ทำไมวันนี้คุณมาทำงานเร็วจัง♥ 16. Touch adjectives คุณศัพท์บอกการสัมผัส
(cold, cool, dirty, dry, hot, warm, wet)
cold = เย็น
The water is too cold.
น้ำเย็นเกินไป

warm = อุ่น / อบอุ่น
- I like to shower in warm water.
ฉันชอบอาบน้ำอุ่น

wet = เปียก
- I’m wet because I was walking in the rain.
ฉันเปียกเพราะว่าฉันเดินตากฝน

hot = ร้อน
- It’s too loud, too hot, and the food isn’t tasty.
เสียงดังเกินไป ร้อนเกินไป และอาหารไม่อร่อย

- In Thailand there is the hot season, and the very hot season!
ในเมืองไทย มีฤดูร้อน แล้วก็ฤดูร้อนมาก ๆ♥ 17. Taste adjectives คำคุณศัพท์ การรับรู้รส
(bitter, delicious, fresh, hot, sweet)
sweet = หวาน
- It’s so sweet!
มันหวานมาก

bitter = รสขม
- This is too bitter for me!
อันนี้ขมเกินไปสำหรับฉัน

- I don’t like bitter taste.
ฉันไม่ชอบรสขม

delicious = อร่อยมาก
- The food here is delicious.
อาหารที่นี่อร่อยมาก

delish = อร่อยแซ่บ
- This papaya salad is delish!
ส้มตำจานนี้แซ่บมาก

sweet = หวาน
- The sauce is sweet, salty, and spicy.
น้ำจิ้มมีรสหวาน เค็ม และเผ็ด

salty = เค็ม ๆ / delicious = อร่อยมาก
- He says they tastes salty and delicious.
เขาบอกว่ามันรสชาติเค็ม ๆและอร่อย


bland = รสจืด
- I feel like pizza is a little too bland sometimes.
ฉันรู้สึกว่าบางครั้ง พิซซ่ามันจืดเกินไป

good = ดี, อร่อย
- You have to do is tell me which plate is good.
คุณต้องบอกฉันว่าอาหารจานไหนอร่อย

appetizing = น่ารับประทาน
The soup didn't look very appetizing but it tasted delicious.
ซุปดูไม่น่ารับประทาน แต่รสชาติอร่อย♥ การใช้ adjective แหล่งค้นคว้าภายนอก
www.gingersoftware.com : Lists of adjectives
www.stgeorges.co.uk : Adjectives to describe physical appearance

การใช้ adjective สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์

การใช้ adverb แหล่งค้นคว้าภายนอก
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : adjective
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : adjective

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : adjective
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : adjective
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : adjective
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : adjective
6. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : adjective
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : adjective
8. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : adjective
9. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : adjective
10. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : adjective

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : adjective
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : adjective
3. Mthai Dictionary : www.mthai.com : adjective

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน


♥ รวมประโยคการใช้ adjective
- That’s true.
นั่นเป็นความจริง

- It’s so dark.
มืดมาก

- He is so nice.
เขาใจดีมาก

- It’s too loud.
เสียงดังเกินไป

- Don’t be noisy.
ห้ามส่งเสียงดัง

- I’m very happy.
ฉันมีความสุขมาก ๆ

- Please be quiet.
เงียบหน่อย

- Don’t be so lazy!
อย่าขี้เกียจแบบนี้

- It was so boring.
น่าเบื่อมาก ๆ

- This is so wrong!
นี่มันผิดมาก

- I’m a nice person.
ฉันเป็นคนดี

- That’s not true.
นั่นไม่เป็นความจริงเลย

- It’s old news.
มันเป็นเรื่องเก่าไปแล้ว

- I’m easy going.
ฉันเป็นคนง่าย ๆสบาย ๆ

- I like curly hair.
ฉันชอบทรงผมหยิก

- I’m a kind person.
ฉันเป็นคนใจดี

- I'm bad at singing.
ฉันร้องเพลงไม่เก่ง

- My new car is back.
รถยนต์คันใหม่ของฉันสีดำ

- He is a slow walker.
ขาเป็นคนเดินที่ช้า

- She’s a pretty lady.
หล่อนเป็นผู้หญิงสวย

- She’s a perfect ten.
เธอได้คะแนนเต็มสิบ

- He is a fast learner.
เขาเป็นคนเรียนรู้เร็ว

- He’s a quick learner.
เขาเป็นคนเรียนรู้เร็ว

- John is so handsome.
จอห์นหล่อมาก

- What’s wrong with me?
ฉันไม่ดีตรงไหนเหรอ

- You have a big mouth!
คุณมีปากใหญ่(คุณปากโป้ง)

- Are you free tomorrow?
พรุ่งนี้คุณว่างมั้ย

- I have a broken heart.
ฉันอกหัก

- I'm not young anymore.
ฉันไม่เด็กอย่างเคย

- He has a short temper.
เขาเป็นคนที่อารมณ์ร้อน

- That girl is so pretty.
สาวคนนั้นสวยจัง

- Have a safe trip!
ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะ

- She is a beautiful girl.
เธอเป็นหญิงสาวที่สวย

- This is very deep water.
น้ำตรงนี้ลึก

- I'm sorry for being late.
ขอโทษที่มาสาย

- This suitcase is light.
กระเป๋าเดินทางใบนี้มีน้ำหนักเบา

- That makes perfect sense.
นั่นฟังดูมีเหตุผลดีมากเลย

- The service is excellent.
บริการดีมาก

- You just ran a red light!
คุณเพิ่งขับรถฝ่าไฟแดงไง

- He’s a strange-looking guy.
เขาเป็นคนหน้าตาแปลกๆ

- His children are so bright.
ลูก ๆของฉลาดหลักแหลมมาก

- How do you keep so healthy?
คุณรักษาสุขภาพดีได้อย่างไร

- I have no money, I am poor.
ฉันไม่มีเงิน ฉันจนเลย

- It's too late to apologize.
มันสายเกินไปที่จะขอโทษ

- She is such a great person.
เธอช่างเป็นคนดี

- This movie is really funny.
หนังเรื่องนี้ตลกมาก

- I am glad to meet you again.
ฉันดีใจที่ได้เจอเธออีกครั้ง

- They are greedy for profits.
พวกเขาโลภในการแสวงหากำไร

- What were the lucky numbers?
เลขที่ออกคือเลขอะไรบ้าง?

- I’m excited about my new job.
ฉันตื่นเต้นกับงานใหม่ของฉัน

- I'm half-Thai, half-American.
ฉันเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกัน

- Where can I find fresh fruit?
ฉันจะหาผลไม้สดได้ที่ไหน

- I’ll treat you to a new dress.
ผมจะซื้อชุดใหม่ให้นะ

- Be quiet, this is a library.
เงียบหน่อย ที่นี่คือห้องสมุด

- I like to eat thin crust pizza.
ฉันชอบกินพิซซ่าแป้งบาง ๆ

- That’s a really famous school.
นั่นเป็นโรงเรียนนั้นมีชื่อเสียงดังมาก

- Why are your clothes so dirty?
ทำไมเสื้อผ้าของคุณสกปรกขนาดนี้

- Can I get a large Coke, please?
ฉันขอโค้กขวดใหญ่ครับ(ร้านอาหาร)

- Don't be afraid to be yourself.
อย่ากลัวที่จะเป็นตัวของตัวเอง

- I’m not that easy.
ฉันไม่ใช่คนใจง่ายขนาดนั้นหรอกนะ

- I saw him sometime last summer.
ฉันเจอเขาเมื่อหน้าร้อนที่แล้ว

- I’m crazy about my new handbag.
ฉันเห่อกระเป๋าถือใบใหม่มาก ๆ

- I am the first person that came.
ผมเป็นคนแรกที่มาที่นี่

- I’m not fat, I’m just big-boned.
ฉันไม่ได้อ้วน แค่ตัวใหญ่

- Is it too late to say I'm sorry?
มันสายเกินไปที่จะขอโทษมั้ย

- That’s a ridiculously low price.
ราคาถูกอย่างน่าหัวเราะ

- This is a very expensive toilet!
นี่คือโถส้วมที่แพงหูฉี่

- We had a little misunderstanding.
เรามีการเข้าใจผิดกันนิดหน่อย

- I’m sorry, that wasn’t on purpose.
ขอโทษนะ ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้น

- It’s a bright, sunny day, isn’t it?
วันนี้แดดออกสดใส ใช่มั้ย

- I'll probably be too tired to do it.
ฉันคงจะเหนื่อยเกินไปที่จะทำ

- I keep my passport in a safe place.
ฉันเก็บพาสปอร์ตของฉันไว้ในที่ปลอดภัย

- Do you want a voucher for free food?
คุณต้องการบัตรเงินสดเพื่ออาหารฟรีไหม

- I thought you were better than that.
ฉ้นนึกว่าคุณเป็นคนดีกว่านี้

- Don’t drive too fast, it’s dangerous.
อย่าขับรถเร็วเกินไป มันอันตราย

- If you don’t believe it, that’s fine.
ถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร

- The sauce is sweet, salty, and spicy.
น้ำจิ้มมีรสหวาน เค็ม และเผ็ด

- You are lucky it’s not raining today.
คุณโชคดีที่วันนี้ฝนไม่ตก

- Do you wanna get some new sunglasses?
คุณต้องการแว่นกันแดดอันใหม่ไหม

- He still smiles even when he feels sad.
เขายังยิ้มได้ แม้ยามที่เขารู้สึกเศร้า

- This is a good book that you should read.
มันเป็นหนังสือดีที่คุณควรอ่าน

- In Bangkok, there are many tall buildings.
ในกรุงเทพมีตึกสูง ๆ มากมาย

- This soi is narrow, it has just one lane.
ซอยนี้แคบ มีแค่เลนเดียว

- The new house has cost her a lot of money.
บ้านใหม่ทำให้เธอต้องจ่ายเงิน เป็นจำนวนมาก

- I’m wet because I was walking in the rain.
ฉันเปียกเพราะว่าฉันเดินตากฝน

- It's not heavy. It's actually pretty light.
มันไม่หนัก จริง ๆ แล้วมันค่อนข้างเบา

- I’m so tired I think I’m gonna hit the sack.
เพลียจัง ไปนอนก่อนนะ

- What is your daily routine?
สิ่งที่ทำเป็นประจำทุกวันของคุณคืออะไรบ้าง

- My skin is rough because of the dry weather.
ผิวฉันหยาบเพราะอากาศแห้งๆ

- His approach is a little different than mine.
วิธีการของเขาแตกต่างกับของฉันนิดหน่อย

- Whatever I do, I’m always wrong in your eyes.
ไม่ว่าฉันจะทำอะไรก็ผิดไปหมดในสายตาของคุณ

- Are you hungry? I’m hungry. Let’s eat!
คุณหิวไหม ฉันหิว ไปกินกันเถอะ

- Nobody can steal this car, it’s safe for sure.
ไม่มีใครสามารถขโมยรถคันนี้ได้หรอก มันปลอดภัยแน่ๆ

- I like to smell fresh flowers, they smell nice.
ฉันชอบดมดอกไม้สด ๆ มันหอม

- Condominiums in this area are quite high-priced.
คอนโดในบริเวณนี้ค่อนข้างแพงทีเดียว

- Ever since you left me, my heart has been empty.
ตั้งแต่เธอจากไป ใจของฉันว่างเปล่า

- I told him to be quiet, but he wouldn't be quiet.
ฉันบอกเขาให้เงียบ แต่เขาไม่เงียบ

- He can lift heavy things easily, so strong right!
เขายกของหนักมากได้อย่างสบาย ๆ แข็งแรงมาก

- The cool season.
ฤดูอากาศเย็น (cool season ใช้กับประเทศแถบร้อน)

- Do you think rich people are happier than poor people?
คุณคิดว่าคนรวยมีความสุขมากกว่าคนจนไหม

- Do you think rich people are happier than poor people?
คุณคิดว่าคนรวยมีความสุขมากกว่าคนจนไหม

- Moving on from someone that we love is very difficult.
การตัดใจจากคนที่เรารัก เป็นสิ่งที่ยากมาก

- You need to stretch and get loose before playing soccer.
คุณต้องยืนเส้นยืดสายก่อนเล่นฟุตบอล

- Thailand has the hot season, rainy season, and cold season.
ในประเทศไทยมีฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

- Many cancer patients didn't have rides to and from the hospital.
ผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวนมาก ไม่มีใครคอยรับส่งไปโรงพยาบาล

- Life is short. Hurry and do stuff while you have the energy to do it.
ชีวิตสั้นนัก รีบทำอะไร ๆในขณะที่ยังมีแรงทำ

- I’m so hot.
ฉันร้อนมาก หรือ ฉันรู้สึกมีอารมณ์ทางเพศ(แล้วแต่สถานณ์การของสื่อสาร)

- We are Thai people. We can have different thoughts, but we should not be divided.
เราเป็นคนไทย เราสามารถมีความคิดที่แตกต่างกัน แต่เราไม่ควรแบ่งแยก


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

No comments:

Post a Comment