โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Monday, October 19, 2015

date

Verb
 ล้าสมัย date, lag
 นัดหมาย appoint, date, engage
 กำหนดวันที่ date
 ลงวันที่ date
 ระบุวันที่ date
 สืบมา date
 นัดพบ(หนุ่ม-สาว ที่เริ่มจีบกัน) make an appointment, promise, date
Noun
 สมัย period, era, vogue, fashion, day, date
 อายุ age, lifespan, year, date
 ยุค era, age, epoch, day, date
 วันที่ date
 วันเดือนปี date
 การนัด(หนุ่ม-สาว ที่เริ่มจีบกัน) appointment, inhalation a pinch of snuff, assignation, date, tryst, engagement


- What is your date of birth?
คุณเกิดวันอะไร

- วันนี้วันที่เท่าไหร่
What’s today’s date?
What’s the date today?

วันพุธ ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ 2018(พ.ศ 2561)
- Wednesday, February 14, 2018
- Wednesday, 14 February 2018
- Wednesday the 14th of February, 2018

วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ 2019(พ.ศ 2562)
- Thursday, February 14, 2019
- Thursday, 14 February 2019
- Thursday the 14th of February, 2019


Adjectives/ Noun + date
- The closing date for applications is April 30th.
วันสุดท้ายก่อนที่จะปิดรับสมัครคือวันที่ 30 เมษายน

the due date
- When’s the due date?
กำหนดคลอดเมื่อไหร่


ระบุวันที่, แจ้งวันที่ ที่ต้องการ
- You will need to give the dates you wish to stay and the number of rooms you require.
คุณจะต้องระบุวันที่ที่คุณต้องการพัก และจำนวนห้องที่คุณต้องการ


out of date (adjective) = ตกยุค, หมดสมัย, หมดเขตการใช้งาน
- Your ticket is out of date.
ตั๋วของคุณหมดเขตการใช้งานแล้ว


up to date (adjective) = ล่าสุด, ทันสมัย
- Is the list up to date?
รายการมีข้อมูลล่าสุดหรือไม่

- This method is up to date.
- This method is very up-to-date.
วิธีการนี้เป็นวิธีที่ทันสมัยมาก


dated = เชย, ล้าสมัย (เกี่ยวกับยุคแฟชั่น)
- The film looks very dated now.
ภาพยนตร์เรื่องนี้ดูล้าสมัยมากในตอนนี้ (dated = adjective)

date = เชย, หมดความนิยม (เกี่ยวกับยุคแฟชั่น)
- A black coat always looks smart and will never date.
เสื้อโค้ทสีดำดูเทห์ และจะไม่มีวันหมดความนิยม (date = verb)


the departure date = วันที่ออกเดินทาง (ออกจากสถานที่)
- My departure date was only a few days away.
วันที่เดินทางของฉันอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่วัน


decide on a date = ตัดสินใจ เลือกวันให้มีบางอย่างเกิดขึ้น
- Have you decided on a date for the wedding yet?
คุณตัดสินใจเลือกวันแต่งงานแล้วหรือยัง


the sell-by date (UK) = วันที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารหลังจากที่ไม่ควรขาย
- Those yoghurts are a week past their sell-by date.
โยเกิร์ตเหล่านี้อยู่ในสัปดาห์ที่ไม่ควรขาย (หมดอายุการขาย เพราะไกล้ครบวันหมดอายุของอาหาร)


date (noun / verb) = นัดพบ (หนุ่ม-สาว ที่เริ่มจีบกัน คบหา นัดไปกิน ไปเที่ยว ใช้เวลาร่วมกัน)
- I have a date with John.
ฉันมีนัดกับจอห์น

- It’s only my first date.
มันเป็นเพียงแค่เดทแรกของฉัน

- She agreed to go on a date with me.
เธอตกลงที่จะไปเดทกับผม

- They've been dating for three months.
พวกเขากำลังคบหากันนานสามเดือนแล้ว

- Where would you take me for our first date?
คุณอยากจะพาฉันไปที่ไหนในเดทแรกของเรา

- Would you date someone 10 years older than you?
คุณจะเดทกับคนที่มีอายุมากกว่าคุณสิบปีไหม

- Would you date someone 10 years younger than you?
คุณจะเดทกับคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณสิบปีไหม

- My girlfriend and I have only been dating for a couple of months.
ผมกับแฟนเพิ่งออกเดทกันเพียงสองสามเดือน

- The longer you talk, the greater the chance that you will get a date.
ยิ่งคุณพูดคุยนานเท่าใด โอกาสที่คุณจะได้ออกเดท(กับคนที่คุณจีบ)มากขึ้นเท่านั้น

- Usually, you have to start a conversation and get to know each other a little bit before asking for a date.
โดยปกติแล้วคุณต้องเริ่มต้นการสนทนา และพูดคุยเพื่อรู้จักกันและกัน ก่อนที่จะขอเดทการใช้ date แหล่งค้นคว้าภายนอก
www.englishlessonsbrighton.co.uk : How to write dates in British and American English
การใช้ date สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : date
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : date

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : date
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : date
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : date
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : date
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : date
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : date
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : date
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : date
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : date
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : date
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : date
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : date
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : date
15. American heritage : www.ahdictionary.com : date
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : date
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : date
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : date
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : date
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : date
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : date
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : date
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : date
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : date
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : date
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : date
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : date
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : date
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : date
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : date
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : date

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : date
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : date
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : date
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : date
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : date
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : date

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
No comments:

Post a Comment