โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, October 11, 2015

การใช้ wish

การใช้ wish จากศัพท์ข่าว (ข่าวจาก ซีเอ็นเอ็น)
Former US President Obama wished President Trump and first lady Melania Trump good care and "a speedy recovery" on Friday after they were diagnosed with Covid-19
อดีตประธานาธิบดี โอบามา ของสหรัฐฯ อวยพรให้ประธานาธิบดี ทรัมป์ และเมลาเนีย ทรัมป์ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งได้รับการดูแลอย่างดีและ "หายป่วยโดยเร็ว" ในวันศุกร์ หลังจากที่พวกเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด -19

คำศัพท์ข่าว
- Covid-19 (n) = โรคโควิด-19
- former (adj) = อดีต, อดีตตำแหน่ง
- first lady = สตรีหมายเลขหนึ่ง
- good care = การดูแลอย่างดี
- recovery = การฟื้นตัว, การคืนสภาพ, สิ่งที่ได้คืนมา
- speedy = รวดเร็ว, ว่องไว
- speedy recovery = ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
- wished (wish) = ปรารถนา, ขอพร, ขออวยพร

💖 ความรู้เบื้องต้น
Wish เมื่อใช้ในความหมายว่าประมาณว่า "หวัง.../ ปราถนา .../อยากจะ.."

ซึ่งเป็นในลักษณะ ดังนี้
ความต้องการสูง แต่ความเป็นไปได้น้อยมาก หรือ ไม่อาจเป็นไปได้ เป็นแนวเพ้อฝัน
ส่วน hope จะมีความเป็นไปได้สูงกว่า

💓 โครงสร้างประโยคของ wish ที่พบบ่อย 💓
♥ 1. ต้องการให้คนอื่นมีความสุข โดยการอวยพร/ ให้พร
- Sub + wish + someone + something
- I wish you a happy birthday.
ขอให้คุณมีความสุขในวันเกิด

- I wish you the very best of luck.
ขอให้คุณโชคดีที่สุด

- We wish you a Merry Christmas.
ขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาส

I wish all of you a very happy Valentine's Day!
สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะครับทุกคน

- We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!
ขอให้มีความสุขกับวันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่!


♥ 2. ปราถนา ต้องการที่จะ...( เหมือนกับ want to/ would like to)
(ให้ความรู้สึกมีความสุภาพมากกว่า want to/ would like to)
- Sub + wish + to + V1
- Do you wish to sit down, sir?
คุณอยากนั่งลงไหมครับ

- I’ll cancel the arrangement if you wish.
ฉันจะยกเลิกการเตรียมการ หากคุณต้องการ

- We wish to book some seats for the theatre.
เราต้องการจองที่นั่งสำหรับโรงละคร

- I don't wish to worry you but he did say he'd be back by midnight.
ฉันไม่อยากทำให้คุณกังวล แต่เขาบอกว่าเขาจะกลับมาก่อนเที่ยงคืน

- They want you to write down the name of the student you wish to talk to.
พวกเขาต้องการให้คุณเขียนชื่อนักเรียนที่คุณต้องการพูดด้วย

- If you wish to speak with the manager, you should make an appointment first.
ถ้าคุณปรารถนาจะพูดกับผู้จัดการ คุณควรนัดหมายก่อน


♥ 3. ปราถนา/ ต้องการสิ่งที่ตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบัน
- Sub + wish + Sub + V2
แสดงความหวัง/ ความปรารถนาเกี่ยวกับปัจจุบัน อยากให้เกิดขึ้น
(การใช้ wish คือการปราถนาที่ หวังลม ๆแล้ง ๆ/ ความหวังที่เป็นไปได้ค่อนข้างน้อย)
ความหมาย : wish = ปราถนา../ ตั้งใจว่า.../ หวังว่าจะ../ + (ประโยคที่ตามมา)
- I wish I could type that fast.
ฉันปรารถนาว่าฉันจะพิมพ์ได้เร็ว

- I wish I could sing better.
ฉันปรารถนาที่จะร้องเพลงให้ดีขึ้นกว่านี้

- I wish I could own my own business.
ฉันปรารถนาจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง

- I wish I could settle the argument.
ฉันปรารถนาว่าฉันจะสามารถแสดงความคิดโต้แย้งได้

- l won't let you. l wish we had more time.
ฉันไม่ยอมปล่อยคุณไปหรอก ฉันปรารถนาให้เรามีเวลามากกว่านี้

- I really envy you. I wish I could get away for a while.
ฉันอิจฉาคุณจริงๆ ฉันปรารถนาว่าฉันจะหนีไปได้สักพัก (หยุดงานไปเที่ยว)
(get away = หนีรอด จากงาน/ จากความวุ่นวาย/ จากอันตรายต่าง ๆ)


♥4. ปราถนา/ ต้องการสิ่งที่ตรงข้ามกับความจริงในอนาคต
(และยากที่จะเป็นไปได้ แต่ก็อยากให้เป็นไปได้)
- Sub + wish + Sub + would + V1
I wish it would stop raining.
ฉันหวังว่าฝนจะหยุดตก (ตอนนี้ไม่มีท่าทีว่าจะหยุด)

- I wish you wouldn’t do that.
ฉันหวังว่าคุณจะไม่ทำอย่างนั้น (ตอนนี้คงไม่ฟังฉัน)

- She wished that Ben would come home.
เธออยากให้เบนกลับบ้าน (ตอนนี้ไม่มีท่าทีว่าจะกลับ)


♥5. ปราถนา/ ต้องการสิ่งที่ตรงข้ามกับความจริงในอดีต
- Sub + wish + Sub + had + V3
- Sub + wish + Sub + could/would + V3
- I wish I had paid more attention in class.
ฉันหวังว่าฉันจะตั้งใจเรียนให้มากขึ้น

- She wished she hadn’t said that she was bored.
เธอหวังว่า เธอไม่พูดว่าเธอเบื่อ (แต่พูดไปแล้ว)

- I wish I hadn't eaten so much.
ฉันหวังว่าฉันจะไม่กินมาก (แต่ก็กินซะพุงกางเลย)

- I wish I could have seen his face!
ฉันหวังว่าฉันจะได้เห็นหน้าของเขา! (แต่เขาไม่มาให้เห็น)

- I wish I hadn’t spent so much money last month.
ฉันหวังว่าฉันจะไม่ใช้เงินเป็นจำนวนมากในเดือนที่แล้ว (แต่ใช้ไปแล้วเยอะมาก)


wish = อธิษฐาน / ขอพร
- Touch the magic stone and wish.
แตะที่ก้อนหินวิเศษ แล้วก็อธิษฐาน

- Close your eyes and make a wish.
หลับตาและก็อธิฐาน

- He blew out the candles and made a wish.
เขาเป่าเทียนและทำการอธิษฐาน

- The genie will grant you three wishes.
วิญญาในขวดจะให้พรคุณสามข้อ

- I got my wish. / My wish came true./ I got what I wished for
ความปรารถนาของฉันเป็นจริง / ฉันได้รับสิ่งที่ฉันอธิฐานไว้


ต้องการให้ (ใครบางคน) อยู่ในสภาพที่เฉพาะเจาะจง
- She wished him dead.
เธอปรารถนาให้เขาตาย

- I wish him well.
ฉันปราถนาให้เขาได้ดี (ฉันหวังว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับเขา)

- I wish you no harm.
ฉันหวังว่าคุณจะไม่เป็นอันตราย (ฉันไม่ต้องการทำร้ายคุณ / ฉันไม่ต้องการให้คุณถูกทำร้าย)


เพื่อแสดงความโกรธในพฤติกรรมของใครบางคน
- I wish you'd look at me when I'm trying to talk to you!
ฉันหวังว่าคุณจะมองฉันเมื่อฉันพยายามจะพูดคุยกับคุณ!

- I wish she'd shut up for a minute and let someone else talk.
ฉันหวังว่าเธอจะหุบปากลงสักครู่ แล้วปล่อยให้คนอื่นพูด


รวมประโยคการใช้ Wish
- I wish you were here.
ฉันอยากให้คุณอยู่ที่นี่

- I wish you hadn't done that.
เธอไม่น่าทำแบบนั้นเลย

- I wish he hadn't taken her.
ผมหวังว่า เขาไม่ได้พาเธอไป

- I wish you hadn't done that.
เธอไม่น่าทำแบบนั้นเลย

- He wished to be left alone.
เขาต้องการที่จะอยู่ตามลำพัง

- I wish I had told him sooner.
ฉันน่าจะบอกเขาไปให้เร็วกว่านี้

- I wish you hadn't done that.
ฉันหวัง ว่าเธอทำไมสำเร็จ

- I wish I had a pet.
ฉันปรารถนาที่จะมีสัตว์เลี้ยงสักตัว

- I wish we had more time.
ฉันแค่หวังว่า เราจะมีเวลามากกว่านี้

- I just wish we had more time.
ฉันแค่หวังว่า เราจะมีเวลามากกว่านี้

- I wish I were taller.
ฉันหวังว่าฉันจะสูงขึ้น (ตอนนี้เตี้ย)

- I wish I had a friend like that.
ฉันหวังว่าฉันจะมีเพื่อนอย่างนั้นบ้าง

- I wish I could go visit America!
อยากไปเที่ยวเอเมริกาจัง

- I just wish she had said goodbye.
ฉันแค่อยากให้เธอบอกลาฉันสักคำ

- They did it against my wishes.
พวกเขาทำตรงข้ามกับสิ่งที่ฉันต้องการ

- I wish you hadn't committed us to this.
หวังว่าคุณคงไม่ได้ทำผิดนะ

- Where is he now? I only wish I knew!
ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน ฉันแค่อยากรู้!

- I only wish I knew what was going on.
ฉันแค่ต้องการรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น

- I do wish we had time for a homecoming.
ผมหวังว่าเราจะมีเวลา สำหรับการกลับบ้าน

- I wish you would be quiet and listen to me.
ฉันหวังว่าคุณจะเงียบและฟังฉัน

- He was wishing she would leave him alone.
เขาไม่อยากปล่อยให้เธออยู่คนเดียว

- He wished Emily were with him.
เขาปรารถนาให้เอมิลี่อยู่กับเขา (ตอนนี้เธอไม่อยู่)

- I just wish I hadn' wasted our time together.
ฉันแค่ไม่อยากเสียเวลาการอยู่ด้วยกันของเรา

- I wouldn't wish that terrible illness on anyone.
ฉันไม่อยากให้ใครต้องเจ็บป่วย

- She really wished she’d stayed on at college.
เธออยากจะอยู่ที่วิทยาลัยจริงๆ (แต่เธอไม่ได้อยู่)

- I wish it wasn’t so cold.
ฉันหวังว่าฉันไม่หนาวมาก (ตอนนี้หนาวปากแทบสั่น)

- We had no idea. I wish you would have told us.
พวกเราไม่รู้เลย เธอน่าจะบอกพวกเรานะ

- John, you're still up. Oh, I wish you could've been there.
จอห์น คุณยังไม่นอนหรือ ฉันอยากให้คุณไปด้วยจัง

- I wish you wouldn't leave your clothes all over the floor.
ฉันหวังว่าคุณจะไม่ทิ้งเสื้อผ้าไว้ทั่วพื้น

- He sat by the phone, wishing it would ring.
เขานั่งโทรศัพท์โดยหวังว่าจะดัง (นั่งรอรับโทรศัพท์ด้วยใจจดจ่อ)

- She has expressed a wish to retire within the next two years.
เธอได้แสดงความปรารถนาที่จะเกษียณอายุภายในสองปีข้างหน้า

- I know. I wish you'd had a chance to spend more time with him.
ฉันรู้ ฉันก็อยากให้เธอได้ใช้เวลากับเขามากกว่านี้

- They did it even though they knew that I did not want them to do it.
พวกเขาทำมันแม้ว่าพวกเขารู้ว่าฉันไม่ต้องการให้พวกเขาทำมัน

- They went against their parents' wishes and got married.
พวกเขาเดินตรงข้าม (ทำในสิ่ง)ความปรารถนาของพ่อแม่ และแต่งงานกัน

- They got married even though they knew that their parents did not want them to.
พวกเขาแต่งงานแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าพ่อแม่ไม่ต้องการให้พวกเขาแต่ง

- I wish we could bring our dog too. But there is not enough space in the car for him.
ฉันหวังว่าเราจะพาสุนัขของเราไปด้วย แต่ไม่มีพื้นที่ในรถเพียงพอสำหรับเขา (สุนัขของเรา)

- Please respect my wishes and leave me alone.
โปรดเคารพการตัดสินใจของฉัน และทิ้งฉันไว้ตามลำพัง ( โปรดทำในสิ่งที่ฉันต้องการให้คุณทำ)การใช้ wish แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ wish สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : wish
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : wish

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : wish
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : wish
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : wish
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : wish
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : wish
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : wish
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : wish
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : wish
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : wish
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : wish
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : wish
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : wish
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : wish
15. American heritage : www.ahdictionary.com : wish
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : wish
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : wish
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : wish
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : wish
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : wish
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : wish
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : wish
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : wish
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : wish
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : wish
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : wish
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : wish
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : wish
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : wish
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : wish
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : wish

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : wish
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : wish
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : wish
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : wish
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : wish
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : wish

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ


No comments:

Post a Comment