โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, November 3, 2015

country


County (n)= ชนบท/ มณฑล/ จังหวัด / ประเทศ/ เขตการปกครอง/ ประชาชนที่อยู่ในประเทศ
- country มักสื่อความหมายเกี่ยวกับประเทศ
- the country มักสื่อความหมายเกี่ยวกับชนบท
แต่ก็ไม่เสมอไปการแปลจึงต้องอาศัย บริบท จากคำอื่นมาช่วยสื่อความหมาย


country = สถานที่ เขตปกครองโดยรัฐบาล (ประเทศ)
- He felt he had betrayed his country.
เขารู้สึกว่าเขาได้ทรยศต่อประเทศของเขา

- What is the largest country in Europe?
ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปคืออะไร

- Argentina is a country in South America.
อาร์เจนตินาเป็นประเทศในอเมริกาใต้

- Have you ever worked in a foreign country?
คุณเคยทำงานในต่างประเทศหรือไม่

- We do not have capital punishment in this country.
เราไม่มีการลงโทษประหารชีวิตในประเทศนี้

- The president will be visiting four European countries.
ประธานาธิบดีจะเดินทางไปเยือนประเทศในแถบยุโรปสี่แห่ง

- Ministers from four Arab countries met today in Cairo.
รัฐมนตรีจากสี่ประเทศอาหรับได้พบกันในกรุงไคโรวันนี้

- French cheeses are exported to many different countries.
ชีสฝรั่งเศสจะถูกส่งออกไปยังประเทศต่างๆ

- After five years in America, she returned to her home country, Japan.
หลังจากห้าปีในอเมริกาเธอกลับมายังบ้านเกิดของเธอที่ประเทศญี่ปุ่น

- Tibet, once an independent country, is now part of China.
ทิเบต ก่อนนี้เคยเป็นประเทศเอกราช(ไม่ขึ้นกับใคร) ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน

- Sri Lanka is my native country, but I've been living in Belgium for the past five years.
ศรีลังกาเป็นประเทศบ้านเกิดของฉัน แต่ฉันอาศัยอยู่ในเบลเยี่ยมในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

- With the reunification of Germany, Berlin became once again the capital of the country.
ด้วยการรวมประเทศเยอรมนี เบอร์ลินจึงกลายเป็นเมืองหลวงของประเทศอีกครั้ง

- Many mangrove forest areas along the country's coast have been converted into fish farms.
พื้นที่ป่าชายเลนหลายแห่งตามแนวชายฝั่งของประเทศได้ถูกแปลงเป็นฟาร์มเลี้ยงปลา

country = โซนพื้นที่เฉพาะ เพื่อทำกิจการ/ กิจกรรมต่าง ๆ
- East of here is mostly farming country.
ทางตะวันออกของที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเขตเกษตรกรรม

the country = ผู้คน, พลเมือง ที่อาศัยอยู่ในสถานที่ เขตปกครองโดยรัฐบาล (ประเทศ)
- The whole country celebrated the signing of the peace treaty.
ผู้คนทั้งประเทศเฉลิมฉลองการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพ

country = ชนบท (นอกเมือง/ ไม่มีอุตสาหกรรม/ ใช้สำหรับการเพาะปลูก หรือปล่อยให้อยู่ในสภาพธรรมชาติ)
- We went for a picnic in the country.
เราไปปิกนิกในต่างจังหวัด

- Unemployment affects both town and country.
การว่างงานมีผลต่อทั้งในเมืองและต่างจังหวัด

- Country life isn't always as peaceful as city-dwellers think.
ชีวิตในชนบทไม่สงบสุขอย่างที่ชาวเมืองคิดเสมอไป

- Would you prefer to live in the country instead of a town?
คุณชอบการที่จะอาศัยอยู่ในชนบท แทนที่จะเป็นเมืองใช่ไหม

- We would dearly love to sell our flat and move to the country.
เราอยากที่จะขายแฟลตของเราเหลือเกิน และก็ย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัด

- Football, or soccer as it's sometimes called, is very popular in the country.
ฟุตบอล หรือฟุตบอลตามที่บางครั้งเรียกว่า เป็นที่นิยมมากในต่างเขตนอกเมือง (Football / Soccer = ฟุตบอล)

upcountry = ต่างจังหวัด/ เมืองเล็ก ๆ
- I just came from upcountry.
เพิ่งมาจากต่างจังหวัด

- She wants him to go upcountry to meet her parents.
เธอต้องการให้เขาไปเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อไปพบกับพ่อแม่ของเธอ


การใช้ Country แหล่งค้นคว้าภายนอก
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : country
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : country

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : country
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : country
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : country
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : country
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : country
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : country
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : country
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : country
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : country
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : country
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : country
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : country
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : country
15. American heritage : www.ahdictionary.com : country
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : country
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : country
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : country
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : country
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : country
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : country
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : country
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : country
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : country
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : country
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : country
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : country
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : country
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : country
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : country
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : country

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : country
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : country
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : country
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : country
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : country
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : country

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
No comments:

Post a Comment