โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, March 24, 2015

การใช้ at

ความรู้เบื้องต้น การใช้ At
  at a loss   งง, ขาดทุน
  at a pinch   แทบเลือดตากระเด็น
  at a porfit   ได้กำไร
  at a time   พร้อมกัน, คราวเดียวกัน
  at all costs   จะเสียเท่าไหร่ก็ตาม
  at all events   ถึงจะอย่างไรก็ตาม
  at any rate   อย่างไรก็ตาม
  at best   อย่างดีที่สุด
  at breakfast   ขณะรับประทานอาหารเช้า
  at church   อยู่ที่โบสถ์
  at dinner   ขณะรับประทานอาหารค่ำ
  at ease   พักเหนื่อย
  at first sight   เมื่อแรกพบ
  at first   เริ่มแรก, ครั้งแรก
  at hand   อยู่แค่เอื้อม
  at heart   โดยสันดาน (ในใจ)
  at home   อยู่ที่บ้าน
  at least   อย่างน้อยที่สุด
  at length, at last   ในที่สุด
  at most   อย่างมากที่สุด
  at once   ทันที, เดี๋ยวนี้
  at peace   ในยามสงบ
  at play   ขณะเล่น, กำลังเล่น
  at present   ปัจจุบันนี้
  at rest   ขณะพักผ่อน
  at school   อยู่ที่โรงเรียน / เรียนหนังสือ
  at sea   อยู่ที่ทะเล
  at short notice   เพี่ยงแว่บเดียว
  at sight   เมื่อมองเห็น
  at the swame time   พร้อมกัน
  at this, at that   ด้วยเหตุนี้, นั้น
  at times   บางครั้ง, บางเวลา
  at war   ในยามสงคราม
  at will   ตามใจม ตามความต้องการ
  at work   ขณะทำงาน
  at worst   อย่างแย่ที่สุด
การใช้ at กับสถานที่ / สถานที่จัดงาน
- Are you still at the gym?
คุณยังอยู่ที่ยิมใช่ไหม

- There’s a sale at the mall.
มีการลดราคาสินค้า ที่ห้าง

- He spoke at the conference.
เขากล่าวสุนทรพจน์ ที่งานประชุม

- Make yourself at home.
ถือซะว่าเป็นบ้านของคุณแล้วกัน
(ทำตัวตามสบาย ไม่ต้องเกรงใจ)

- He was assaulted at a nightclub.
เขาถูกทำร้ายในไนท์คลับแห่งหนึ่ง

- U-turn up ahead at the intersection.
เลี้ยวกลับตรงทางแยกข้างหน้า

- A fire broke out at a Chinese factory.
เกิดไฟไหม้โรงงานแห่งหนึ่งในประเทศจีน

- He lives at 71 Sukumvit Road, Bangkok.
เขาอาศัยอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 71 กรุงเทพฯ

- Everyone is having a good time at the party.
ทุกคนกำลังสนุกสนานที่งานเลี้ยง

- She's at the mall. I think she's getting the groceries for the week.
เธออยู่ที่เดอะมอลล์ ฉันคิดว่าเธอกำลังซื้อของชำสำหรับเป็นอาหารในสัปดาห์นี้
การใช้ at กับเวลา
- The clocks stopped at 1:17.
เวลาหยุดอยู่ที่ 1:17 นาที

- He will be coming at 10 o'clock.
เขาจะมาถึงเวลา 10 โมง

- They will leave tomorrow at 8:00.
พวกเขาจะออกไปตอนแปดโมง

- It opens at 6 a.m. and closes at 9 p.m.
มันเปิดตอนหกโมง และปิดตอนสามทุ่ม

- You're supposed to be there at 7 a.m.
คุณควรจะไปถึงที่นั่นตอนเจ็ดโมง

- Meet me there tomorrow at noon, okay?
ไปเจอกันพรุ่งนี้บ่าย โอเคมั๊ย

- I’ll meet you at your house at 5 p.m.
ผมจะไปพบคุณ ที่บ้าน ของคุณเวลา 5 โมงเย็น

- It opened at 10 a.m. and closed at 4 p.m.
เปิดเวลาสิบโมงเช้า ปิดเวลาสี่โมงเย็น

- Shall I wake you at 6 or 7 a.m.?
จะให้ผมปลุกคุณเวลา 6 หรือ 7 โมงเช้าดีล่ะ

– School starts at 8 a.m. and finishes at 4 pm.
โรงเรียนเริ่มการสอน 8 โมง และเสร็จ บ่าย 4 โมง

- They will arrive at about 3 in the afternoon.
พวกเขาจะมาถึงประมาณ ในช่วงบ่าย 3 โมง

- The flight to Thailand departs at three o'clock tonight.
เที่ยวบินไปประเทศไทย ออกเดินทางเวลาสามทุ่มคืนนี้

- A: What time are you leaving at ? B: I am leaving at 3 p.m.
A: คุณจะออกไป เวลากี่โมง B: ผมจะออกไปตอน 3 โมง

- A: What time would be best for you? B: I want to come in at 3:00 in the afternoon.
A: คุณสดวกเวลาไหนคะ B: จะมาช่วงบ่ายสามโมงครับ

- At 10 a.m. we got a report from a man that a car had been found sunken in a canal.
เวลา 10.00 น. เราได้รับรายงานจากชายคนหนึ่งว่าพบรถยนต์คันหนึ่ง จมอยู่ในคลองน้ำ
- Every Monday at 10 am, we have an informational session about our sorority.
ทุกวันจันทร์เวลา 10.00 น. เรามีการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับชมรมของเรา (sorority = ชมรม สำหรับนักศึกษาหญิง ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย)
การใช้ at กับตัวเลขจำนวน
- He retired from competition at age 45.
เขาประกาศเลิกแข่งขัน(แขวนนวม)ในวัย 45 ปี

- The doctor told him. ’Uric acid at 11.00 The normal rate is between 3.0 and 7.0.
หมอบอกเขาว่า 'กรดยูริกที่เวลา 11.00 อัตราปกติของคนทั่วไป จะอยู่ระหว่าง 3.0 ถึง 7.0


การใช้ at กับสรรพนามที่เป็นกรรมของประโยค
- Look at me! มองที่ฉันสิ!
- I stared at him. ฉันจ้องหน้าเขา
- He stared at me. เขาจ้องหน้าฉัน
- She smiles at me. หล่อนยิ้มให้ฉัน
- She smiles at him. หล่อนยิ้มให้เขา
- She smiles at you. หล่อนยิ้มให้คุณ
- I’m so mad at you. ฉันโกรธคุณมาก
- I’ve seen him look at me many times. ฉันเห็นเขา มองมาที่ฉัน หลายครั้ง
- I’ve seen him look at you many times. ฉันเห็นเขา มองมาที่คุณ หลายครั้ง
- I’ve seen her look at you many times. ฉันเห็นหล่อน มองคุณ หลายครั้ง
- I’ve seen her look at him many times. ฉันเห็นหล่อน มองเขา หลายครั้ง
- I’ve seen her look at them many times. ฉันเห็นหล่อน มองพวกเขา หลายครั้ง
- She turns and looks at me. หล่อนหันมามองฉัน
- We laughed at each other. เราต่างหัวเราะให้กัน


การใช้ good at = เก่ง / ถนัด / เชี่ยวชาญ / ชำนาญ
- I'm good at math. ฉันเก่งคณิตศาสตร์
- You are good at English. คุณเก่งภาษาอังกฤษ
- Are you good at sport? คุณเก่งกีฬาไหม
- I'm good at sports. ฉันถนัดการเล่นกีฬา
- I'm good at football. ฉันเก่งในเรื่องฟุตบอล
- I'm good at chess. ฉันถนัดการเล่นหมากรุก
- I'm good at swimming. ฉันถนัดการว่ายน้ำ
- I'm good at basketball. ผมเล่นบาสเก่ง
- Are you good at art? คุณถนัดเรื่องศิลปะไหม
- I'm good at drawing. ฉันถนัดการวาดภาพ
- I'm good at dancing. ฉันถนัดการเต้นรำ
- Actors are good at pretending.นักแสดงแสดงได้เก่ง


ให้ฉันช่วยอะไรไหม
May I help you at all?
Can I help you at all?
Could I help you at all?
หมายเหตุ :(at all เป็นคำสร้อยที่ไม่มีความหมาย แต่เจ้าของภาษามักใช้)
การใช้ at แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ at สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : at
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : at

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : at
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : at
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : at
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : at
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : at
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : at
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : at
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : at
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : at
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : at
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : at
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : at
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : at
15. American heritage : www.ahdictionary.com : at
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : at
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : at
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : at
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : at
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : at
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : at
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : at
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : at
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : at
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : at
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : at
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : at
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : at
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : at
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : at
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : at

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : at
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : at
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : at
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : at
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : at
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : at

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


รวมประโยค การใช่้ at
- Look at that.
ดูนั่นซื

He’s mad at me.
เขาโกรธฉัน

- I’m mad at you.
ฉันโกรธคุณ

- Are you good at art?
คุณเก่งเรื่องศิลปะไหม

- Well, look at you go.
แหม ดูคุณนะซิ เก่งสุด ๆ

- I won’t yell at you!
ฉันไม่อยากตะโกนใส่คุณ!

- I'm not good at typing.
ฉันพิมพ์ไม่เก่ง

- Are you good at sport?
คุณเก่งกีฬาไหม

- I am at a disadvantage.
ฉันเสียเปรียบ

- He was angry at the rain.
เขาโมโหที่ฝนตก

- Can I sit at your table?
ขอนั่งที่โต๊ะของคุณได้ไหม

- Are you good at cooking?
คุณทำอาหารเก่งไหม

- Are they naughty at all?
พวกเขาดื้อไหม

- May I sit at your table?
ขอนั่งที่โต๊ะของคุณได้ไหม

- We’re meeting up at 8 a.m.
เรานัดไว้เจอกันแปดโมงเช้า

- Everyday I get up at 6 a.m.
ทุกวัน ฉันตื่น 6 โมงเช้า

- You are very good at that.
คุณทำอย่างเก่งมาก

- He pigs out at every meal.
เขากินจุทุกมื้อ

- Turn right at the red light.
เลี้ยวขวาที่ไฟแดง

- You’re going to yell at me.
คุณกำลังจะตะโกนใส่ฉัน

- He’s really good at the piano.
เขาเล่นเปียโนเก่งจริง ๆ

- I am amazing at everything!
ฉันนี้เก่งทุกอย่างเลย (แนวขี้คุย)

- I'm at the end of my rope.
ความอดทนของฉันใกล้จะหมดแล้ว

- He spoke at the conference.
เขากล่าวสุนทรพจน์ที่งานประชุม

- Make yourself at home.
ถือซะว่าเป็นบ้านของคุณแล้วกัน
(ทำตัวตามสบาย ไม่ต้องเกรงใจ)

- What sports are you good at ?
คุณเก่งกีฬาอะไรบ้าง

- We were at school together.
เราเคยอยู่ที่โรงเรียนด้วยกัน

- You must pay at the counter.
คุณต้องจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์

- We’re at university together.
เราเคยอยู่มหาวิทยาลัยด้วยกัน

- Whoa! Look at that, so cool!
โอ้โห! ดูนั่นสื โคตรเจ๋งอ่ะ

- There’s a sale at the mall.
มีการลดราคาสินค้า ที่ห้างสรรพสินค้า

- I’m a lefty at badminton.
ฉันถนัดมือซ้ายในการเล่นแบดมินตัน

I’m a righty at badminton.
ฉันถนัดมือขวาในการเล่นแบดมินตัน

- At least 20,000 baht a month.
อย่างน้อยสองหมื่นบาทต่อเดือนนะ

- Does this bus stop at JJ Mall?
รถโดยสารจะจอดที่ห้าง JJหรือเปล่า

- When did you start at this job?
คุณเริ่มงานนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่

- Is there a long line at the store?
ที่ร้านขายของ มีแถวต่อยาวมั้ย

- Actors are good at pretending.
นักแสดงแสดงได้เก่ง

- Let’s take a look at the top five.
เราไปดูห้าอันดับแรกกัน

- Let’s take a look at the top ten.
เราไปดูสิบอันดับแรกกัน

- I will pick you up at the airport.
ฉันจะไปรับคุณที่สนามบิน

- I'll drop you off at the airport.
ฉันจะขับรถไปส่งคุณที่สนามบิน

- What are not good at doing?
อะไรคือสิ่งที่คุณทำได้ไม่ดีหรือไม่ถนัด

- We don't get mad at others easily.
เราจะไม่โกรธใครง่าย ๆ

- You forgot some stuff at my house.
คุณลืมของไว้ที่บ้านฉัน

- Can you pick me up at the airport?
คุณช่วยรับฉันที่สนามบินได้ไหม

- Don’t go there at night. It’s dodgy.
อย่าไปที่นั่นตอนกลางคืน มันอันตราย

- They will leave tomorrow at 8:00.
พวกเขาจะออกไปตอนแปดโมง

- You have no personal space at all.
เป็นดาราแล้วไม่มีความเป็นส่วนตัวเลย

- You keep me awake at nights.
เธอทำให้ฉันนอนไม่หลับ เพราะคิดถึงเธอ

- Shall I wake you at 6 or 7 a.m.?
จะให้ผมปลุกคุณเวลา 6 หรือ 7 โมงเช้าดีล่ะ

- You're supposed to be there at 7 a.m.
คุณควรจะไปถึงที่นั่นตอนเจ็ดโมง

- Do you have a garden at your home?
คุณมีสวนที่บ้านไหม

- Don’t bully other students at school.
อย่ารังแกนักเรียนคนอื่นที่โรงเรียน

- Let’s take a look at some examples.
มาดูตัวอย่างกัน

- Are you watching TV at the moment?
คุณกำลังดูทีวีอยู่หรือเปล่า

- U-turn up ahead at the intersection.
เลี้ยวกลับตรงทางแยกข้างหน้า

- Do you lock the front door at night?
ตอนกลางคืนคุณล๊อคประตูด้านหน้าไหม

- Road accidents can happen at anytime.
อุบัติเหตุทางท้องถนนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

- What can women get mad at us about?
ผู้หญิงสามารถงอน(โกรธ) เราเรื่องไหนได้บ้าง

- It opens at 6 am and closes at 9 p.m.
มันเปิดตอนหกโมง และปิดตอนสามทุ่ม

- He lives at 71 Sukumvit Road, Bangkok.
เขาอาศัยอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 71 กรุงเทพฯ

- What’s the trendy saying at the moment?
คำพูดฮิตติดปากตอนนี้คืออะไร

- I’ll meet you at your house at 5 p.m.
ผมจะไปพบคุณ ที่บ้าน ของคุณเวลา 5 โมงเย็น

- Is he gonna be at the meeting tomorrow?
เขาจะไปประชุมพรุ่งนี้หรือเปล่า

- I want to go study at university abroad.
ฉันอยากไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

- Not at all, maybe you misunderstood me.
ไม่หรอก คุณคงเข้าใจฉันผิด

- I bought two pens at the store yesterday.
เมื่อวาน ฉันซื้อปากกามาจากร้านสองด้าม

- Let’s meet at the cinema about 5 o’clock.
ให้เราเจอกันที่โรงหนังราว ๆ ห้าโมงเย็นดีไหม

- Let’s hang out at the mall this Saturday.
วันเสาร์นี้ไปเดินเล่น ที่ห้างกันเถอะ

Look at that elephant. It’s freakin’ huge!
ดูช้างตัวนั้นสิ ตัวใหญ่โคตร ๆ เลยอะ

- There are about 5000 people at this show.
มีประมาณห้าพันคน อยู่ที่การแสดงนี้

- We all pigged out at the buffet yesterday.
เรากินกันเยอะมากที่บุฟเฟต์เมื่อวานนี้

- Well I was only 9 years old at that time.
ก็ตอนนั้นผมแค่เก้าขวบเองนะ

- He is getting off the bus at the next stop.
เขาจะลงจากรถเมล์ป้ายหน้า

- Well, at least that’s better than nothing.
อย่างน้อยมันดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะ

- Take a left at the first street on the left.
เลี้ยวซ้ายเข้าซอยแรก

- Not at all, actually they’re very interesting.
ไม่หรอก จริง ๆ แล้วมันน่าสนใจมาก

- Who is your favorite teacher at university?
อาจารย์โปรดของคุณที่มหาวิทยาลัยคือใคร

- Learn from and laugh at your mistakes.
เรียนรู้แล้วก็หัวเราะไปกับความผิดพลาดของตัวเอง

- Don’t walk through that park at night alone.
อย่าไปเดินสวนสาธารณะ ตอนกลางคืน

- You embarrassed me at the party last night.
คุณทำให้ฉันรู้สึกอายที่ปาร์ตี้เมื่อคืน

- I ran into an old work buddy at a cafe today.
วันนี้ฉันได้บังเอิญเจอเพื่อนงานเก่า ที่ร้านกาแฟ

- I had a really good time at the party last night.
ฉันสนุกมากที่งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้

- Do you mind if I have a look at your new car?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันขอดูรถคันใหม่ของคุณ

- What song are you listening to at the moment?
คุณกำลังฟังเพลงอะไรอยู่ตอนนี้

- What do you dress like when you’re at home?
เวลาอยู่บ้านคุณชอบแต่งตัวอย่างไร

- How often do you watch movies at the cinema?
คุณไปดูหนังที่โรงหนังบ่อยแค่ไหน

- Do you have a crush on anyone at the moment?
ตอนนี้คุณปิ๊งใครอยู่รึป่าว

- How often do you watch movies at the cinema?
คุณไปดูหนังที่โรงหนังบ่อยแค่ไหน

- I need to save up for at least another 6 months.
ผมต้องเก็บตังค์ อย่างน้อยอีกหกเดือนนะ

- You lost the race, but at least you tried your best.
คุณไม่ได้ชนะ แต่ว่าอย่างน้อย คุณก็ทำได้ดีที่สุดแล้ว

- True, but at least I get to work on time.
ก็จริงนะ แต่อย่างน้อยมันช่วยให้ผมไปทำงานตรงเวลาได้

- I had a blast at the festival this past weekend.
ฉันสนุกสุด ๆไปเลยที่งานเทศกาลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

- I’m having a party tonight at my place. Are you in?
คืนนี้ฉันจะมีปาร์ตี้ที่บ้านของฉัน เธอจะมาหรือเปล่า

- Do you mind if I have a look at your new cell phone?
คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันขอดูโทรศัพท์มือถือใหม่ของคุณ

- I’m broke, I can’t go out with you guys at the moment.
ช่วงนี้ฉันถังแตกเลย ไม่มีตังค์พอไปเที่ยวกับพวกนายได้

- I like playing football, although I’m not very good at it.
ฉันชอบเล่นฟุตบอล ถึงแม้ว่า ฉันไม่เก่งเท่าไหร่

- During Songkran, don’t splash water at people too hard.
ในช่วงสงกรานต์ อย่าสาดน้ำคนแรงเกินไปนะ

- I want to be good at English, that’s why I study so hard.
ฉันอยากเก่งภาษาอังกฤษ ฉันก็เลยตั้งใจเรียนอย่างหนัก

- Please refer to the notes at the end for more information.
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเหตุท้ายเอกสาร

- Do you wanna go on a trip with me at the end of this year?
สิ้นปีนี้ คุณอยากไปเที่ยวกับผมไหม

- Are you a camera? Because every time I look at you, I smile.
คุณเป็นกล้องหรือเปล่าเนี่ย เพราะผมมองคุณทีไร ก็ต้องยิ้มให้

- You must study hard, otherwise you won’t be good at English.
คุณต้องตั้งใจเรียนนะ ไม่งั้นจะไม่เก่งภาษาอังกฤษ

- Go straight down this road, then turn left at the intersection.
ตรงไปตามถนนนี้ แล้วก็เลี้ยวซ้ายที่สี่แยก

- could you read out the letters on the chart, starting at the top?
คุณอ่านตัวอักษรบนกระดานได้ไหม เริ่มจากด้านบน

- I am not surprised, because you always watch TV late at night.
ฉันไม่แปลกใจเลยนะ เพราะว่าคุณชอบดูทีวีดึก ๆ

- I heard Transformers is playing at the movie theater.
ฉันได้ยินมาว่าหนังเรื่อง “Transformers” กำลังเข้าฉายที่ โรงภาพยนต์

- She wanted to get back at the people who played a trick on her.
เธออยากแก้แค้นพวกคนที่แกล้งเธอ

- He yelled at me and then all of a sudden started being nice to me.
เขาด่าฉันแล้วจู่ ๆ ก็มาทำดีกับฉัน

- The meal, complete with a bottle of wine, must have been at least $300.
อาหารพร้อมขวดไวน์ต้องมีเงินอย่างน้อย $ 300เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

คำค้นหา
การใช้ should haveNo comments:

Post a Comment