โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, October 18, 2015

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ


Personal (adjective)
 ส่วนตัว private, personal, intimate, subjective, clandestine, closet
 เฉพาะตัว exclusive, singular, personal, privy, several, private
 ปัจเจก individual, personal
 ส่วนบุคคล personal
 เฉพาะบุคคล individual, personal
 ด้วยตัวเอง own, personal

Personal (noun)
- This is his personal opinion.
นี่คือความเห็นส่วนตัวของเขา

- This is a personal matter between him and me.
นี่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างเขาและฉัน

- Choosing a new car is a matter of personal preference.
การเลือกรถใหม่เป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคล

- My own personal view is that boxing should be banned.
มุมมองส่วนตัวของฉันเองนั้น การชกมวยควรถูกยกเลิก

- Most writers use personal experience as the basis for their novels.
นักเขียนส่วนใหญ่ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเป็นพื้นฐานสำหรับนิยายของพวกเขา


Person(noun) = คน, บุคคล, ตนเอง
- You are a very good person.
คุณเป็นคนดีมาก

- He never carried money on his person.
เขาไม่เคยพกเงินติดตัว

- My brother is the funniest person in our family.
น้องชายของฉัน เป็นคนที่ตลกที่สุดในครอบครัว

in person = (พบ/พูดคุย)ด้วยตนเอง/ พบกันตัวเป็น ๆ/ การพบปะกันโดยตรง ไม่ใช่แค่โทรศัพท์
- I’d like to thank him in person.
ฉันอยากจะขอบคุณเขาด้วยตัวเอง

- You must apply for the license in person.
คุณต้องยื่นขอใบอนุญาตด้วยตนเอง


Personally (adverb) = ส่วนตัว, เฉพาะตัว, ด้วยตัวเอง
- He thanked me personally.
เขาขอบคุณฉันโดยตรง/เป็นการส่วนตัว

- Personally, I prefer the other one.
โดยส่วนตัวแล้ว ฉันชอบคนอื่นมากกว่า


- What is your name?
คุณชื่ออะไร

- What's your surname?
คุณนามสกุลอะไร

- How do you spell that?
สะกดอย่างไร


- How old are you?
คุณอายุเท่าไร

- Can you tell me your age please?
บอกได้ไหม คุณอายุเท่าไร

- I’m 24
ฉันอายุ 24

- I’m nearly 30
ฉันอายุเกือบ 30

- It’s a secret
นั่นเป็นความลับ (ฉันไม่อยากบอก)


- What’s the date today?
วันนี้วันที่เท่าไหร่

- What’s your birthday?
- What is your date of birth? คุณเกิดวันที่เท่าไร

- It's on the 1st of January
วันที่ 1 มกราคม

- When's yours?
แล้วคุณล่ะ เมื่อไร

- Happy Birthday!
สุขสันต์วันเกิด!


- Where do you live?
คุณอยู่ที่ไหน(บ้าน/ ที่พักอาศัย)

- What is your address?
ที่อยู่ของคุณคือที่ไหน

- I live near the park.
ฉันอยู่ใกล้สวนสาธารณะ

- I live in the city center.
ฉันอยู่ในย่านใจกลางเมือง


- Where are you from?
คุณมากจากที่ไหน / ประเทศอะไร

- I'm from Thailand.
ฉันมาจากประเทศไทย

- I'm from the UK.
ฉันมาจากสหราชอาณาจักร

- How about you?
แล้วคุณล่ะ


- What is your telephone number?
หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเบอร์อะไร

- What is your mobile phone number?
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเบอร์อะไร

- It's 01632 960155
ซีโร่ - วัน - ซิก - ทรี - ทู - ไนน์ - ซิก - ซีโร่ - วัน - ดับเบิ้ลไฟว์

- zero/oh
เลขศูนย์(ซีโร่ / โอ)

- double 5 - '55'
เลข 5 สองตัว(ดับเบิ้ลไฟว์)การใช้ personal แหล่งค้นคว้าภายนอก
http://www.bbc.co.uk : การบอกข้อมูลส่วนตัวของคุณ
http://www.bbc.co.uk : การบอกข้อมูลส่วนตัวของคุณ
การใช้ personal สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : personal
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : personal

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : personal
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : personal
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : personal
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : personal
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : personal
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : personal
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : personal
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : personal
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : personal
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : personal
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : personal
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : personal
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : personal
15. American heritage : www.ahdictionary.com : personal
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : personal
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : personal
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : personal
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : personal
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : personal
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : personal
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : personal
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : personal
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : personal
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : personal
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : personal
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : personal
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : personal
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : personal
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : personal
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : personal

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : personal
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : personal
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : personal
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : personal
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : personal
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : personal

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
No comments:

Post a Comment