โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, May 15, 2015

เหตุผล - ผลกระทบ

affect = (V,N.) กระทบกระเทือน / รัก / เสแสร้ง /พอใจ / ก้อร่อก้อติก / ซึ้ง / เกี่ยวโยง / ชอบ / แกล้งท่า / ออกท่า / มีผลต่อ / มีผลกระทบ / ส่งผล
effect = (N,V) ผล / อิทธิพล / ประสิทธิภาพ / เกิดผล / ความกระทบกระเทือน / ผลกระทบ /ผลบังคับ / ส่งผลลัพธ์
result = (N,V) ผลลัพธ์ / บังเกิดผล
reason = (N,V) เหตุผล / ชี้แจงเหตุผล
reasoned =(Adj) ที่ถูกทำให้มีเหตุผล /ที่ถูกทำให้เหมาะสม/ที่ถูกทำให้พอสมควร/ที่ถูกทำให้ไม่เกินไป
repercussions = (N) ผลกระทบ
My wife reasoned = เหตุผลของภรรยาฉัน /ภรรยาของฉันให้เหตุผล


ทั้งสองคำมีความหมายคล้ายกันแนะนำว่า ให้สำเกตุ ตำแหน่งคำ
ธรรมชาติของเจ้าของภาษา เพราะจากดิกชันนารีทั้งสองคำเป็นได้ทั้ง กริยา และคำนาม
แต่....

- affect นิยมใช้เป็น Verb = (อิทธิพล) ส่งผล/ ส่งผล กระทบ
- effect นิยมใช้เป็น Noun = (อิทธิพล) มีผล/ มีผล กระทบ

2 คำนี้คนไทยสับสนมากครับ ควรดูการใช้จากสถานการณ์ของเจ้าของภาษาเป็นหลัก
- The election affects my life.
การเลือกตั้งส่งผลต่อชีวิตฉัน (affect = Verb)

- The election has an effect on my life.
การเลือกตั้งมีผลต่อชีวิตฉัน (effect = Noun)

อาจารย์อดัม : affect กับ effect


affect = (V.) ส่งผล/ ส่งผล กระทบ
(affect = verb)
- Does religion affect politics?
คุณคิดว่าศาสนามีอิทธิพลต่อการเมืองไหม

(affect = verb)
- Why does weather affect the way we feel?
ทำไมสภาพอากาศ จึงมีผลต่อความรู้สึกของเราได้

(affect = verb)
- How much does your religion affect your life?
ศาสนาของคุณมีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณมากแค่ไหน

(affect = verb)
- I've been pretty occupied at home. I apologize for letting it affect work.
ฉันยุ่งอยู่กับเรื่องบ้านมาก ฉันขอโทษที่ให้มันส่งผลกระทบต่อการทำงาน
(affect = noun/adj)
- Use this cream on the affected area. It really helps moisturize your skin and lessen irritations.
ใช้ครีมนี้ทาบนบริเวณที่ได้รับผลกระทบ มันช่วยให้ผิวชุ่มชื่น และลดอาการระคายเคืองeffect = (N) มีผล/ มีผล กระทบ
(effect = noun)
- The experience has had a bad effect on him.
ประสบการณ์นี้มี่ผลกระทบไม่ดีต่อเขา

(effect = noun)
- What are the physical effects of getting angry?
อะไรคือผลกระทบทางกายภาพของการโกรธ

(effect = noun)
- Computers have had a profound effect on our lives.
คอมพิวเตอร์มีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของเรา

(effect = noun)
- What are the positive and negative effects of texting?
อะไรคือผลบวก และลบของการส่งข้อความ

(effect = noun)
- This was only one percent of projects that never took into account the effects on the environment besides the profit to be made.
นี่เป็นเพียงหนึ่งในร้อย ของโครงการที่ไม่เคยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากผลประโยชน์ที่ได้รับ

(effect = noun)
- They had developed the first synthetic fiber, called nylon. As it turned out, the development of nylon had a surprisingly profound effect on world affairs.
พวกเขาได้พัฒนาเส้นใยสังเคราะห์ชนิดแรกเรียกว่าไนลอน เมื่อมีการเปิดตัวการพัฒนาไนลอนก็มีผลกระทบตื่นตาตื่นใจมากต่อกิจการทั่วโลกresult = (N,V) ผลลัพธ์ / บังเกิดผล
- This is a result of laziness.
นี่คือผลของความขี้เกียจ

- When can we get back the results?
เมื่อไหร่ที่เราจะได้ผลลัพธ์กลับมา


repercussions = (N) ผลกระทบ
- I’ll think about the repercussions of my actions.
ฉันจะคิดถึงผลกระทบแห่งการกระทำของฉัน


แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ affect และ effect สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์

การใช้ affect สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : affect
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : affect

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : affect
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : affect
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : affect
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : affect
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : affect
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : affect
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : affect
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : affect
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : affect
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : affect
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : affect
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : affect
15. American heritage : www.ahdictionary.com : affect
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : affect
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : affect
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : affect
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : affect
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : affect
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : affect
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : affect
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : affect
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : affect
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : affect
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : affect
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : affect
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : affect
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : affect
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : affect
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : affect

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : affect
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : affect
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : affect
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : affect
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : affect
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : affect

1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : effect
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : effect

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : effect
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : effect
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : effect
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : effect
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : effect
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : effect
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : effect
7. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : effect
10. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : effect
11. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : effect
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : effect
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : effect
15. American heritage : www.ahdictionary.com : effect
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : effect
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : effect
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : effect
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : effect
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : effect
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : effect
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : effect
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : effect
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : effect
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : effect
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : effect
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : effect
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : effect
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : effect
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : effect
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : effect
แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
No comments:

Post a Comment