โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Sunday, November 22, 2015

การใช้ Interview


ความรู้เบื้องต้น
- oral test / interview test
การสอบด้วยวาจา (ตัวต่อตัว)

- essay
การสอบแบบเขียนเรียงความ (อัตนัย)

- multiple choice
การสอบแบบบมีให้เลือกคำตอบ (ปรนัย)

- an exclusive interview
สัมภาษณ์พิเศษ (ให้สัมภาษณ์ โดยเฉพาะ รายการใดรายการหนึ่ง/ หนังสือฉบับใดฉบับหนึ่ง)
Interview สามารถใช้แบบ Verb หรือ Noun ก็ได้ = ให้สัมภาษณ์, ให้ข้อมูล / ซักถาม, ถามเพื่อขอข้อมูล
(โปรดสังเกตุว่าทั้ง Noun และ Verb เป็นได้ทั้งผู้สัมภาษณ์ และถูกสัมภาษณ์)


ใช้แบบ Verb = ให้สัมภาษณ์ / ให้ข้อมูล
- I interviewed for several jobs but I didn't get any of them.
ฉันสัมภาษณ์งานหลายงาน แต่ฉันไม่ได้รับงานใด ๆ (ให้สัมภาษณ์งานหลายแห่ง แต่ไม่ได้)

- He's a good candidate on paper, but he didn't interview well.
เขาเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ดี ในหนังสือพิมพ์ แต่เขาให้สัมภาษณ์ได้ไม่ดี (ดีเพียงในข่าวหนังสือพิมพ์ แต่ให้สัมภาษณ์ไมดี)


ใช้แบบ Verb = สัมภาษณ์ / สอบถามข้อมูล
- We interviewed 20 people for the hotel vacancy.
เราได้สัมภาษณ์คนจำนวน 20 คนสำหรับตำแหน่งว่างของโรงแรม

- Who's the most famous person you've ever interviewed on TV?
ใครคือบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สุดที่คุณเคยให้สัมภาษณ์ทางทีวี

- Police are interviewing a 43-year-old man in connection with the murder.
ตำรวจกำลังสัมภาษณ์ชายวัย 43 ปีที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม

- There were so many applicants for the job that we will be interviewing all week.
มีผู้สมัครจำนวนมากสำหรับงานที่เราจะสัมภาษณ์ตลอดทั้งสัปดาห์

- The marketing department interviewed a random sample of 514 people aged 18+.
ฝ่ายการตลาดได้สัมภาษณ์สุ่ม กลุ่มตัวอย่างคน 514 คนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

- We've had 200 applicants for the job, but we only plan to interview about 20 of them.
เรามีผู้สมัครงาน 200 ราย แต่เราวางแผนที่จะสัมภาษณ์ประมาณ 20 คนเท่านั้น


ใช้แบบ Verb = ให้สัมภาษณ์ / ให้ข้อมูล
- He declined to be interviewed for this topic.
เขาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หัวข้อนี้ (ถูกสัมภาษณ์)

- He declined to be interviewed for this article.
เขาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์บทความนี้ (ถูกสัมภาษณ์)

- He interviewed for a number of jobs with banks and telephone companies.
เขาให้สัมภาษณ์งานหลายแห่ง กับธนาคารและ บริษัท โทรศัพท์


ใช้แบบ Noun = ให้สัมภาษณ์ / ให้ข้อมูล
- Job interview
การสัมภาษณ์งาน

- Good luck in your interview.
โชคดีในการสัมภาษณ์นะ

- I thought I did bad on the interview.
ฉันคิดว่าฉันทำได้ไม่ดีในการให้สัมภาษณ์

- How many job interviews have you been to?
คุณไปสัมภาษณ์งานกี่ที่แล้ว

- The interview will be broadcast during prime time.
การสัมภาษณ์จะออกอากาศในช่วงเวลาสำคัญ

- It creates a very bad impression if you're late for an interview.
มันสร้างความประทับใจที่ไม่ดีมากถ้าคุณกำลังล่าช้าในการสัมภาษณ์

- Are you feeling excited or scared about your interview tomorrow?
คุณรู้สึกตื่นเต้น หรือกลัวเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ของคุณในวันพรุ่งนี้หรือเปล่า

- A: What are you doing next week? B: Tuesday, I have a job interview.
A: สัปดาห์คุณจะทำอะไร B: วันอังคาร, ฉันมีสัมภาษณ์งาน

- Let's practice a situation where you cannot leave, such as an interview.
ลองฝึกปฏิบัติพูดในสถานการณ์ ที่คุณไม่สามารถหลีกได้ เช่นการสัมภาษณ์

- Apparently in interviews he refuses to talk about his private life.
เห็นได้ชัดว่าในการสัมภาษณ์เขาปฏิเสธที่จะพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเขา

- A: Hi there, nice to meet you. B: Thanks for inviting me for an interview.
A: สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักกันนะครับ B: ขอบคุณครับที่เชิญผมมาสัมภาษณ์งาน

- I can’t go out tonight because I have to prepare for my interview tomorrow.
วันนี้ฉันไม่สามารถออกไปได้ เพราะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้

- I have an interview tomorrow. Although I am scared, it's an exciting opportunity.
ฉันมีการสัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้ แม้ว่าฉันจะกลัวแต่มันเป็นช่วงโอกาสที่น่าตื่นเต้น

- In a television interview last night she denied she had any intention of resigning.
ในการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เมื่อคืนนี้เธอปฏิเสธว่าเธอมีความตั้งใจที่จะลาออก

- It was obvious that she had done her homework and thoroughly prepared for her interview.
เห็นได้ชัดว่าเธอได้ทำการบ้าน เตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์ของเธออย่างละเอียด (เตรียมการให้สัมภาษณ์ อย่างดี)

- What do I need to do to get in? You need to fill out this application, and then we will call you for an interview.
A: ฉันต้องทำอะไรเพื่อเข้ามา (ทำงานที่นี่่) B:คุณจำเป็นต้องกรอกใบสมัครนี้แล้วเราจะติดต่อคุณเพื่อสัมภาษณ์

- Finally, if you decide to join a fraternity and you pass the interview, you will have to go through initiation.
ท้ายสุด ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเข้าร่วมเป็นพี่น้องกัน และคุณผ่านการสัมภาษณ์ คุณจะต้องผ่านพิธีรับน้อง (initiation = พิธีการต้อนรับ)

- She wore a very smart trouser suit to her job interview.
เธอสวมชุดสูทกางเกงเทห์ทะทัดทะแมงมาก ในการสัมภาษณ์งานของเธอ ( trouser suit = ชุดสูทกางเกงของผู้หญิง ที่ตัดเข้าชุดกับเสื้อ)

- We take new members every month. All you need to do is fill out this application, and then we will contact you for an interview.
เรามีสมาชิกใหม่ทุกเดือน สิ่งที่คุณต้องทำก็คือกรอกใบสมัครนี้ แล้วเราจะติดต่อคุณเพื่อสัมภาษณ์


รวมตัวอยางประโยค การใช้ Interview
- He doesn’t give interviews to the press.
เขาไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

- The interview was terminated after two hours.
การสัมภาษณ์สิ้นสุดลงหลังจากผ่านไปสองชั่วโมง

- The police are interviewing several witnesses.
ตำรวจกำลังสัมภาษณ์พยานหลายคน (ซักถาม)

- I just had my interview. I don't know if I got it or not.
ฉันเพิ่งไปสัมภาษณ์ ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่า

- I went for an interview at a software company yesterday.
ฉันไปสัมภาษณ์ที่ บริษัท ซอฟต์แวร์เมื่อวานนี้

- We gave her an interview, but decided not to offer her the job
เราให้เธอได้สัมภาษณ์แล้ว แต่เราตัดสินใจไม่เสนองานนี้กับเธอ

- There are recordings of the interviews conducted by the police.
มีการบันทึก การให้ปากคำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

- The magazine has an exclusive interview with the couple.
นิตยสารมีการสัมภาษณ์พิเศษกับคู่รัก (couple = คู่รัก, คู่สามี - ภรรยา)

- This is her first interview since becoming Olympic champion.
นี่เป็นบทสัมภาษณ์ครั้งแรกของเธอ ตั้งแต่เธอกลายเป็นแชมป์โอลิมปิก

- I conducted in-depth interviews with dozens of former patients.
ฉันได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ป่วยหลายสิบราย

- Several strong candidates have been interviewed for the position.
ผู้สมัครตัวเก็งหลายคน ได้รับการสัมภาษณ์ถึงตำแหน่งดังกล่าว

- Applicants who are called for interview may be asked to have a medical exam.
ผู้สมัครที่ได้รับการเรียกให้สัมภาษณ์ อาจถูกร้องขอให้มีการตรวจสุขภาพ

- She has been called for interview, so she’s optimistic.
เธอได้รับเรียกตัวให้สัมภาษณ์ดังนั้นเธอจึงมีความหวัง (มองโลกในแง่ดี/ มองอนาคตที่สดใส)

- Elton John gave an interview to Barbara Walters.
Elton John ให้สัมภาษณ์กับ Barbara Walters (Elton John ตอบคำถาม Barbara Walters)

- Although drinking to relieve stress is a normal practice. It is a bad interview question.
แม้ว่าการดื่มเพื่อคลายเครียดเป็นเรื่องปกติ แต่เป็นคำถามสัมภาษณ์ที่ไม่ดี

- He was one of only five people to get an interview out of more than 100 people who applied.
เขาเป็นเพียงหนึ่งในห้าคน ที่ได้รับการสัมภาษณ์จากผู้สมัครมากกว่า 100 คนการใช้ Interview แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ interview สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : interview
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : interview

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : interview
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : interview
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : interview
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : interview
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : interview
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : interview
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : interview
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : interview
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : interview
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : interview
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : interview
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : interview
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : interview
15. American heritage : www.ahdictionary.com : interview
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : interview
17. wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : interview
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : interview
19. wordreference Dictionary : www.wordreference.com : interview
20. wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : interview
21. wordnik Dictionary : www.wordnik.com : interview
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : interview
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : interview
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : interview
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : interview
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : interview
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : interview
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : interview
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : interview
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : interview
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : interview

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : interview
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : interview
3. thai2english Dictionary : www.thai2english.com : interview
4. cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : interview
5. babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : interview
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : interview

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ
Wanvisa Songkhasupha

No comments:

Post a Comment