โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, January 29, 2015

การใช้ should


♥ Should เป็นหนึ่งใน 24 ตัวของ กริยาช่วย (Auxiliary verb) และยังเป็น "Modal Verb" อีกด้วย

กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
19 should เช่อด /เฉ้อด(ควรจะ) should not shouldn't ชุดดึนทฺ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กริยาช่วย 24 ตัว (Auxiliary verb)
การใช้ "Modal Verb"
โครงสร้างประโยค
- Sub + Should + V1ประโยคบอกเล่า
- Sub + Should + not + V1ประโยคปฏิเสธ
- Should + Sub +V1ประโยคคำถาม


Should เป็นอดีตของ Shall แต่สามารถนำมาใช้ ในความหมาย อดีต, ปัจจุบัน และอนาคต
โครงสร้างประโยค และความหมาย
 1. should + V1 = ควรทำ (ใช้กับปัจจุบัน และอนาคต)
 2. should + not + V1 = ไม่ควรทำ (ใช้กับปัจจุบัน และอนาคต)

 3. should + have + V3 = ควรทำ (แต่ไม่ได้ทำ ในอดีตที่ผ่านมา)
 4. should + not + have + V3 = ไม่ควรทำ (แต่ก็ทำ ในอดีตที่ผ่านมา)

 5. should + Subject +V1 = โครงสร้างประโยคคำถาม

 หมายเหตุ 1 should + not = shouldn't
 หมายเหตุ 2 โครงสร้าง จากข้อ 1 ถึง 5 สามารถใช้ได้กับประธาน ทั้งเอกพจน์ และพหูพจน์


1. should + V1 = ควรทำ (ใช้กับปัจจุบัน และอนาคต)

- You should read a book.
คุณควรจะอ่านหนังสือ

- You should study harder.
คุณควรศึกษาหนักขึ้น

- We should use polite words.
เราควรจะใช้คำที่สุภาพ

- You should act more calmly.
คุณควรใจเย็นมากกว่านี้

- You should give up smoking.
คุณควรเลิกสูบบุหรี่

- What do you think I should do?
คุณคิดว่าฉันควรทำอย่างไรดี

- I think you should look for another job.
ฉันคิดว่าคุณควรหางานอื่น

- You should have only clear liquids after your operation.
หลังผ่าตัด คุณควรประทานเฉพาะอาหารเหลว

- Everyone should donate 5% of their earnings to charity.
ทุกคนควรบริจาคเงิน 5% ของรายได้ให้กับองค์กรการกุศล

- Everyone in America should have a gun.
ทุกคนในอเมริกาควรมีปืน
หมายเหตุ should have a gun ประโยคนี้ have = ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้ช่องที่ 1


2. should + not + V1 = ไม่ควรทำ (ใช้กับปัจจุบัน และอนาคต)
- You shouldn't be here.
คุณไม่ควรอยู่ที่นี่

- You shouldn't trust her.
คุณไม่ควรไว้ใจเธอ

- Everyone in America shouldn't have a gun.
ทุกคนในอเมริกาไม่ควรมีปืน

- You shouldn't listen to gossip. It's often not true.
คุณไม่ควรฟังการนินทา มันมักจะไม่เป็นความจริง

- You shouldn't talk to a bus driver while he's driving.
คุณไม่ควรคุยกับคนขับรถขณะขับรถ

- You shouldn't let children play with the kitchen knife.
คุณไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นมีดทำครัว

- You shouldn't tell him anything about your girlfriend.
คุณไม่ควรบอกเขาเกี่ยวกับแฟนของคุณ

- Tom told Linda that she shouldn't walk alone after dark.
ทอมบอกลินดาว่าเธอไม่ควรเดินคนเดียวหลังจากที่มืด

- You shouldn't eat so much fried food. It's not good for your health.
คุณไม่ควรกินอาหารทอดมาก มันไม่ดีต่อสุขภาพของคุณ3. should have + V3 = ควรทำ, ควรได้ทำ (แต่ไม่ได้ทำ ในอดีตที่ผ่านมา)
- Maybe l shouldn't have come.
บางทีฉันไม่น่าจะมาเลย

- You should have been at your wedding.
คุณควรจะอยู่ในงานแต่งงานของเพื่อนคุณ

- You should have helped her when she asked.
คุณควรช่วยเธอเมื่อตอนที่เธอขอร้อง

- The book should have been hear, but it wasn't.
หนังสือเล่มนั้น ควรอยู่ที่นี่ แต่มันก็ไม่ได้อยู่

- Actually, it should have been successful long ago.
ความจริงมันควรจะสำเร็จไปนานแล้ว

- You should have been there. The beach was very beautiful.
คุณน่าจะมาที่นั่น ชายหาดสวยมาก

- They should have rented a room in a hotel, maybe a big room.
พวกเขาควรจะเช่าห้องในโรงแรม อาจเป็นห้องใหญ่ ๆสักห้องนึง

- I think you should have seen if there was someone in the room.
ฉันคิดว่าคุณน่าจะเห็น ถ้าหากมีคนอยู่ในห้องนั้น

- You should have left the bag with the clerk when you entered this store.
คุณควรวางถุงสัมภาระไว้กับพนักงานเมื่อคุณเดินเข้าในร้านนี้

- You should have waited a little longer. He showed up right after you left.
คุณน่าจะรออีกหน่อย เขาปรากฏตัวขึ้นทันทีหลังจากที่คุณออกไป4. should not have + V3 = ไม่ควรทำ (แต่ก็ทำ ในอดีตที่ผ่านมา)
- You shouldn’t have said that.
คุณไม่น่าพูดแบบนั้นเลย

- I shouldn't have told him.
ฉันไม่ควรจะบอกเขาเลย

- You shouldn't have done it.
คุณไม่ควรทำมันเลย

- I shouldn't have sold my car.
ฉันไม่ควรขายรถยนต์ของฉันไปเลย

- Maybe l shouldn't have come .
บางทีฉันไม่น่าจะมาเลย

- l can see now,that it was probably a mistake. l shouldn't have come.
ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่ามันอาจจะผิดพลาดฉันไม่ควรมาเลย

- The car didn't start. Considering it was 15 years old, this shouldn't have been a surprise.
รถคันนั้นสตาร์ทไม่ติด ไม่น่าแปลกใจ เมื่อพิจารณาดูแล้ว มันเก่าถึง 15 ปีแล้ว5. โครงสร้างประโยคคำถาม
5.1 คำต้นประโยค + should + Subject + V1
5.2 คำต้นประโยค + should + V1
5.3 Should + Subject + V1(ใช้ should ขึ้นต้นประโยค)

5.1 คำต้นประโยค + should + Subject + V1= โครงสร้างประโยคคำถาม
- Why should we recycle?
ทำไมเราจึงควรรีไซเคิล

- Why should we hire you?
ทำไมเราควรจ้างคุณ

- What should I take first?
ฉันควรจะหยิบอะไร ก่อนดี

- What should we do with him?
เราควรจะทำยังไงกับเขาดี

- How much should a comic book cost?
หนังสือการ์ตูนควรมีราคาเท่าไหร่

- What characteristics should a good student have?
นักเรียนที่ดีควรมีลักษณะอะไรบ้าง

- Who should you contact to let them know you are safe?
คุณควรติดต่อใครเพื่อแจ้งให้ทราบว่าคุณปลอดภัย

- How should the government help people who have lost their jobs?
รัฐบาลควรช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ตกงานอย่างไร

- If you see or meet a disabled person, what actions should you take?
หากคุณเห็นหรือพบปะกับคนพิการ คุณควรดำเนินการอย่างไร

- If your parents work outside the home, should you help with the housework inside the home?
ถ้าพ่อแม่ของคุณทำงานนอกบ้าน คุณควรช่วยการทำงานในบ้านหรือไม่5.2 คำต้นประโยค + should + V1= โครงสร้างประโยคคำถาม
- Who should pay for this place?
ใครควรจะจ่ายเงินสำหรับสถานที่แห่งนี้

- What holiday should be abolished?
วันหยุดอะไรที่ควรยกเลิก

- Who should take care of old people?
ใครควรดูแลคนชรา

- What do you think should be changed?
อะไรที่คุณคิดว่าควรจะเปลี่ยน

- Which movie star should live forever?
ดาราหนังคนใด ที่ควรจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป

- Do you think women should be soldiers?
คุณคิดว่าผู้หญิงควรเป็นทหารหรือไม่

- What do you think robots should be used for?
คุณคิดว่าหุ่นยนต์ควรใช้เพื่ออะไร

- Do you think everybody should practice sports?
คุณคิดว่าทุกคนควรฝึกฝนการเล่นกีฬาหรือไม่

- Do you think that all adults should be married?
คุณคิดว่าผู้ใหญ่ทุกคนควรจะแต่งงานหรือไม่

- What are the qualities a good boss should have?
อะไรคือคุณสมบัติที่เจ้านายควรมี

- Do you think marijuana should be legal or illegal?
คุณคิดว่ากัญชาควรเป็นสิ่งถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมาย

- Did you put something in it that you shouldn't have?
คุณใส่อะไรในนั้น นั่นคือสิ่งคุณไม่ควรกระทำ

- How many meals a day do you think should be eaten?
คุณควรทานอาหารวันละกี่มื้อ

- Do you think students should be allowed to smoke at school?
คุณคิดว่านักเรียนควรได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่ที่โรงเรียนได้หรือไม่

- Why do you think some people believe Old men should be fat?
ทำไมคุณคิดว่าบางคนเชื่อว่านักร้องโอเปร่าควรจะอ้วน

- What should be done in order to prevent traffic congestion in your city?
ควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองของคุณ

- How long do you think couples should know each other before they get married?
คุณคิดว่าคู่รักควรรู้จักกันนานแค่ไหนก่อนที่จะแต่งงาน

- If you were going to marry someone, but had a family secret they should know before you get married would you tell them?
ถ้าคุณกำลังจะแต่งงานกับใครสักคน แต่มีความลับในครอบครัวที่พวกกเขาควรรู้ก่อนแต่งงาน คุณจะบอกพวกเขาหรือไม่

5.3 Should + Subject + V1(ใช้ should ขึ้นต้นประโยค)
- Should I open the window?
ฉันควรจะเปิดหน้าต่างดีไหม

- Should we reserve a room?
เราควรสำรองห้องพักมั้ย

- Should movies be rated?
ภาพยนตร์ควรได้รับการจัดเรทหรือไม่

- Should we buy decorations?
เราควรซื้อเครื่องประดับแต่งห้องหรือเปล่า

- Should we get there early to decorate?
เราควรจะไปถึงที่นั่นก่อนเพื่อตกแต่งมั้ย

- Should children help with the housework?
เด็ก ๆ ควรช่วยในการทำงานบ้านหรือไม่

- Should there be restrictions on smoking in public?
ควรมีข้อ จำกัด เรื่องการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะหรือไม่

- Should boys and girls be given the same amount of freedom?
ชายและหญิงควรได้รับเสรีภาพเท่ากันหรือไม่

- Should children under the age of 10 be allowed to see horror movies?
เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปีจะได้รับอนุญาตให้ดูหนังสยองขวัญได้หรือไม่


รวมประโยคการใช้ should
- You should read a book.
คุณควรจะอ่านหนังสือ

- You should study harder.
คุณควรศึกษาหนักขึ้น

- You shouldn't be here.
คุณไม่ควรอยู่ที่นี่

- You shouldn't trust her.
คุณไม่ควรไว้ใจเธอ

- Why should we recycle?
ทำไมเราจึงควรรีไซเคิล

- Why should we hire you?
ทำไมเราควรจ้างคุณ

- What should I take first?
ฉันควรจะหยิบอะไร ก่อนดี

- Should I open the window?
ฉันควรจะเปิดหน้าต่างดีไหม

- I shouldn't have told him.
ฉันไม่ควรจะบอกเขาเลย

- You shouldn't have done it.
คุณไม่ควรทำมันเลย

- We should use polite words.
เราควรจะใช้คำที่สุภาพ

- You should act more calmly.
คุณควรใจเย็นมากกว่านี้

- You should give up smoking.
คุณควรเลิกสูบบุหรี่

- I shouldn't have sold my car.
ฉันไม่ควรขายรถยนต์ของฉันไปเลย

- What should we do with him?
เราควรจะทำยังไงกับเขาดี

- Maybe l shouldn't have come.
บางทีฉันไม่น่าจะมาเลย

- What do you think I should do?
คุณคิดว่าฉันควรทำอย่างไรดี

- Should movies be rated?
ภาพยนตร์ควรได้รับการจัดเรทหรือไม่

- Who should pay for this place?
ใครควรจะจ่ายเงินสำหรับสถานที่แห่งนี้

- How much should a comic book cost?
หนังสือการ์ตูนราคาเท่าไหร่

- What holiday should be abolished?
วันหยุดอะไรที่ควรยกเลิก

- Who should take care of old people?
ใครควรดูแลคนชรา

- What do you think should be changed?
คุณคิดว่าควรจะเปลี่ยนไปอย่างไร

- Which movie star should live forever?
ดาราหนังคนใด ที่ควรจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป

- I think you should look for another job.
ฉันคิดว่าคุณควรหางานอื่น

- You should have been at your wedding.
คุณควรจะอยู่ในงานแต่งงานของเพื่อนคุณ
(ควรทำ แต่ไม่ได้ทำ ในอดีตที่ผ่านมา)

- Everyone in America should have a gun.
ทุกคนในอเมริกาควรมีปืน

- He’s saying something he shouldn’t say.
เขากำลังพูดบางอย่าง ที่เขาไม่ควรพูด

- Do you think women should be soldiers?
คุณคิดว่าผู้หญิงควรเป็นทหารหรือไม่

- Everyone in America shouldn't have a gun.
ทุกคนในอเมริกาไม่ควรมีปืน

- Should children help with the housework?
เด็ก ๆ ควรช่วยในการทำงานบ้านหรือไม่

- You should have helped her when she asked.
คุณควรช่วยเธอเมื่อตอนที่เธอขอร้อง

- What do you think robots should be used for?
คุณคิดว่าหุ่นยนต์ควรใช้เพื่ออะไร

- The book should have been here, but it wasn't.
หนังสือเล่มนั้น ควรอยู่ที่นี่ แต่มันก็ไม่ได้อยู่

- Do you think everybody should practice sports?
คุณคิดว่าทุกคนควรฝึกฝนการเล่นกีฬาหรือไม่

- Do you think that all adults should be married?
คุณคิดว่าผู้ใหญ่ทุกคนควรจะแต่งงานหรือไม่

- What are the qualities a good boss should have?
อะไรคือคุณสมบัติที่เจ้านายควรมี

- What characteristics should a good student have?
นักเรียนที่ดีควรมีลักษณะอะไรบ้าง

- Actually, it should have been successful long ago.
ความจริงมันควรจะสำเร็จไปนานแล้ว

- You shouldn't listen to gossip. It's often not true.
คุณไม่ควรฟังการนินทา มันมักจะไม่เป็นความจริง

- Do you think marijuana should be legal or illegal?
คุณคิดว่ากัญชาควรเป็นสิ่งถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมาย

- Should there be restrictions on smoking in public?
ควรมีข้อ จำกัด เรื่องการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะหรือไม่

- How many meals a day do you think should be eaten?
คุณควรทานอาหารวันละกี่มื้อ

- You shouldn't let children play with the kitchen knife.
คุณไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นมีดทำครัว

- You shouldn't talk to a bus driver while he's driving.
คุณไม่ควรคุยกับคนขับรถขณะขับรถ

- You shouldn't tell him anything about your girlfriend.
คุณไม่ควรบอกเขาเกี่ยวกับแฟนของคุณ

- Did you put something in it that you shouldn't have?
คุณใส่อะไรในนั้น นั่นคือสิ่งคุณไม่ควรกระทำ

- Tom told Linda that she shouldn't walk alone after dark.
ทอมบอกลินดาว่าเธอไม่ควรเดินคนเดียวหลังจากที่มืด

- Who should you contact to let them know you are safe?
คุณควรติดต่อใครเพื่อแจ้งให้ทราบว่าคุณปลอดภัย
(แจ้งญาติ / หรือคนที่รู้จัก)

- You should have only clear liquids after your operation.
หลังผ่าตัด คุณควรประทานเฉพาะอาหารเหลว

- Everyone should donate 5% of their earnings to charity.
ทุกคนควรบริจาคเงิน 5% ของรายได้ให้กับองค์กรการกุศล

- You should have been there. The beach was very beautiful.
คุณน่าจะมาที่นั่น ชายหาดสวยมาก

- Should boys and girls be given the same amount of freedom?
ชายและหญิงควรได้รับเสรีภาพเท่ากันหรือไม่

- Do you think students should be allowed to smoke at school?
คุณคิดว่านักเรียนควรได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่ที่โรงเรียนได้หรือไม่

- Why do you think some people believe Old men should be fat?
ทำไมคุณคิดว่าบางคนเชื่อว่านักร้องโอเปร่าควรจะอ้วน

- How should the government help people who have lost their jobs?
รัฐบาลควรช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ตกงานอย่างไร

- You shouldn't eat so much fried food. It's not good for your health.
คุณไม่ควรกินอาหารทอดมาก มันไม่ดีต่อสุขภาพของคุณ

- If you see or meet a disabled person, what actions should you take?
หากคุณเห็นหรือพบปะกับคนพิการ คุณควรดำเนินการอย่างไร

- l can see now, that it was probably a mistake. l shouldn't have come.
ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่ามันอาจจะผิดพลาดฉันไม่ควรมาเลย

- Should children under the age of 10 be allowed to see horror movies?
เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปีจะได้รับอนุญาตให้ดูหนังสยองขวัญได้หรือไม่

- You should have left the bag with the clerk when you entered this store.
คุณควรวางถุงสัมภาระไว้กับพนักงานเมื่อคุณเดินเข้าในร้านนี้

- You should have waited a little longer. He showed up right after you left.
คุณน่าจะรออีกหน่อย เขาปรากฏตัวขึ้นทันทีหลังจากที่คุณออกไป

- What should be done in order to prevent traffic congestion in your city?
ควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองของคุณ

- How long do you think couples should know each other before they get married?
คุณคิดว่าคู่รักควรรู้จักกันนานแค่ไหนก่อนที่จะแต่งงาน

- The car didn't start. Considering it was 15 years old, this shouldn't have been a surprise.
รถคันนั้นสตาร์ทไม่ติด ไม่น่าแปลกใจ เมื่อพิจารณาดูแล้ว มันเก่าถึง 15 ปีแล้ว

- If your parents work outside the home, should you help with the housework inside the home?
ถ้าพ่อแม่ของคุณทำงานนอกบ้าน คุณควรช่วยการทำงานในบ้านหรือไม่

- If you were going to marry someone but had a family secret they should know before you get married would you tell them?
ถ้าคุณกำลังจะแต่งงานกับใครสักคน แต่มีความลับในครอบครัวที่ควรรู้ก่อนแต่งงานคุณจะบอกพวกเขาหรือไม่ตารางอ้างอิง กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ (Auxiliary verb) มีทั้งหมด 24 ตัว
กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว (Auxiliary verb)
(แต่อาจมีบางตัว ที่ใช้น้อยมาก ๆ จนเกือบจะเลิกใช้ไปโดยปริยาย)
กริยาช่วยรูปปกติ
รูปปฎิเสธ
รูปปฎิเสธแบบย่อ
คำอ่านรูปย่อ
1 is อิส (เป็น, อยู่, คือ) is not isn't อิซซึนทฺ
2 am แอม (เป็น, อยู่, คือ) am not ไม่มีรูปย่อ
3 are อาร์ (เป็น, อยู่, คือ) are not aren't อานทฺ
4 was ว่อส (เป็น, อยู่, คือ) was not wasn't ว็อซซึน
5 were เวอร์ (เป็น, อยู่, คือ) were not weren't เวินทฺ
6 doดู (ทำ) do not don't โดนทฺ
7 does ด๊าซ (ทำ) does not doesn't ด๊าสซื่นทฺ
8 did ดิด (ทำ) did not didn't ดิดดึนทฺ
9 has แฮส (มี) has not hasn't แฮ็ซซึนทฺ
10 have แฮฟว (มี) have not haven't แฮ็ฟวึนทฺ
11 had แฮด (มี) had not hadn't แฮ็ดดึนทฺ
12 can แคน (สามารถ) cannot can't คานทฺ
13 could คู่ด (สามารถ) could not couldn't คุดดึนทฺ
14 may เมย์ (อาจจะ) may not mayn't เมนอทฺ
15 might ไมท (อาจจะ) might not mightn't ไมทอิ่นทฺ
16 will วิล (จะ) will not won't โวนทฺ
17 would วู่ด (จะ) would not wouldn't วุดดึนทฺ
18 shall แชล (จะ) shall not shan't ชานทฺ
19 should เช่อด /เฉ้อด(ควรจะ) should not shouldn't ชุดดึนทฺ
20 must มัสท (จะ,จะต้อง) must not mustn't มัสซี่นทฺ
21 need นีด (จำเป็น) need not needn't นีดึนทฺ
22 dare แด (กล้า) dare not daren't แดอึนทฺ
23 ought toออท ทู (ควรจะ) ought not oughtn't ออทึนทฺ
24 used to ยูส ทู (เคย) used not to usedn't to ยูสดึนทฺ

กริยาช่วยในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 24 ตัว แยกแต่ละประเภท
หมายเลข 1 ถึง 5 = "Verb to be" ( is, am, are, was, were )
หมายเลข 6 ถึง 8 = "Verb to do" ( do, does, did )
หมายเลข 9 ถึง 11 = "Verb to have" ( has, have, had )
หมายเลข 12 ถึง 20 = "Modal verbs" ( can, could, may, might, will, would, shall, should, must )
หมายเลข 21 ถึง 24 = "Semi-modal verbs" ( need, dare, ought to, used to )การใช้ should แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ should สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : should
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : should

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : should
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : should
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : should
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : should
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : should
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : should
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : should
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : should
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : should
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : should
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : should
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : should
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : should
15. American heritage : www.ahdictionary.com : should
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : should
17. Wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : should
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : should
19. Wordreference Dictionary : www.wordreference.com : should
20. Wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : should
21. Wordnik Dictionary : www.wordnik.com : should
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : should
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : should
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : should
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : should
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : should
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : should
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : should
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : should
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : should
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : should

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : should
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : should
3. Thai2english Dictionary : www.thai2english.com : should
4. Cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : should
5. Babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : should
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : should


ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


ดิกชันนารี ทางการแพทย์
6. www.legaldictionary.net(ดิกชันนารีกฏหมาย)
แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ heart
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ข้อมูลส่วนตัว ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
โรคภัยไข้เจ็บ
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

คำค้นหา
การใช้ should have

No comments:

Post a Comment