โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Tuesday, July 14, 2015

การใช้ News-Rumor

- News = ข่าว
- Rumor (US) = ข่าวลือ
- Rumour (UK) = ข่าวลือ


News = ข่าวสาร
- What news?
ข่าวดีอะไรเหรอ

- News program
รายการข่าว

- I’ve got some bad news.
ผมมีข่าวร้ายจะบอก

- Any news to update me on?
มีข่าวใหม่อะไรบ้าง

- Did you see the recent news?
เห็นข่าวล่าสุดหรือยัง

- I've got some good news for you.
ฉันมีข่าวดีสำหรับคุณ

- I don’t really follow political news.
ผมไม่ค่อยติดตามข่าวการเมืองเท่าไหร่

- How often do you watch the news?
คุณดูรายการข่าวทีวีบ่อยแค่ไหน

- Are you a fan of celebrity gossip news?
คุณชอบติดตามข่าวดาราไหม

- How is the news beneficial to your life?
ข่าวสารมีประโยชน์ต่อชีวิตของคุณอย่างไร

- Which is your favorite TV news program?
คุณชอบดูรายการข่าวในช่องทีวีอันไหนมากที่สุด

- What was the biggest news event last year?
ข่าวเรื่องไหนดังที่สุดเมื่อปีที่แล้ว

- When do you usually watch the news on TV?
คุณมักจะดูข่าวทีวีเมื่อไหร่

- How much do you trust what the news says?
คุณเชื่อสิ่งที่ข่าวบอกมากแค่ไหน

- Well, don’t worry. I’ve got some good news for you!
ไม่เป็นไรนะ ยังไงก็ผมมีข่าวดีจะบอกคุณแหละ

- She's been saying this for a few weeks, not just since the recent news story.
เธอพูดเรื่องนี้มาสองสามสัปดาห์แล้ว ไม่ใช่แค่ข่าวที่เพิ่งออกมาเท่านั้น


News ใช้เพื่อบอกข่าว ข่าวดี/ ข่าวร้าย
- I’ve had a surprising piece of news.
ฉันมีข่าวเซอร์ไพรส์

- I’ve got some news that may cheer you up.
ฉันมีข่าวที่อาจจะทำให้คุณมีกำลังใจมากขึ้น

- You think she likes you? Well, I’ve got news for you. She doesn’t!
คุณคิดว่าเธอชอบคุณหรือ เอ่อ, ฉันมีเรืองจะบอกคุณ เธอไม่ได้ชอบคุณ!Rumour = ข่าวลือ
Rumour has it that they plan to get married.
- มีข่าวลือว่าพวกเขาวางแผนที่จะแต่งงานกัน

- Rumors about her are circulating at school.
ข่าวลือเกี่ยวกับเธอ กำลังแพร่กระจายอยู่ที่โรงเรียน

- Someone has been spreading rumours about us.
มีคนแพร่กระจายข่าวลือต่าง ๆเกี่ยวกับพวกเรา

- The president has consistently denied the rumours.
ประธานาธิบดีได้ปฏิเสธข่าวลือมาโดยตลอด

- I’ve heard all sorts of rumours about him and his secretary.
ฉันเคยได้ยินข่าวลือทั้งหมดเกี่ยวกับเขา และเลขาของเขา

- I’ve heard all sorts of rumours about him and his girlfriend.
ฉันเคยได้ยินข่าวลือทั้งหมดเกี่ยวกับเขา และแฟนของเขา

- The rumored plan to sell the company never actually took place.
แผนข่าวลือที่จะขาย บริษัท ไม่เคยเกิดขึ้น

- He denied all responsibility for the rumours that have been circulating.
เขาปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับข่าวลือที่แพร่ออกมา

- Rumour has it (that) you're going to be the next managing director. Is it true?
ข่าวลือมีว่าคุณจะเป็นกรรมการผู้จัดการต่อไป มันเป็นความจริงหรอโครงสร้างประโยคของ rumour
rumour of = ข่าวลือของ
- Now there are rumours of wedding plans.
ตอนนี้มีข่าวลือของแผนการต่าง ๆของการแต่งงานออกมา


rumour spread = ข่าวลือแพร่กระจาย
- A rumour spread that he had been killed.
มีข่าวลือแพร่กระจายว่าเขาถูกสังหารแล้ว


rumour that = ข่าวลือว่า
- I heard a rumour that she was leaving.
ฉันได้ยินข่าวลือว่าเธอกำลังจะจากไป

- There’s an unsubstantiated rumour that Eddie is bankrupt.
มีข่าวลือว่า Eddie ล้มละลาย

- He is denying rumors that he plans to drop out of the race.
เขาปฏิเสธข่าวลือว่าเขาวางแผนที่จะออกจากการแข่งขัน


circulate/spread rumours = แพร่กระจายข่าวลือ
- A student had been spreading rumours about the teachers.
นักเรียนคนหนึ่งได้แพร่กระจายข่าวลือต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณครูหลายท่าน


rumour has it that (=there is a rumour that)
ข่าวลือมีว่า (= มีข่าวลือว่า)
- Rumour has it that he’s seriously ill.
มีข่าวลือว่าเขาป่วยหนัก

- Rumour has it that they plan to get married.
มีข่าวลือว่าพวกเขาวางแผนที่จะแต่งงานกัน


rumours are flying (=there are many of them)
ข่าวลือกำลังบิน (=มีมากมาย, หลายกระแส
- Rumours are flying about a merger between the media giants.
ข่าวลือมากมายเกี่ยวกับการควบรวมกิจการระหว่างสื่อยักษ์ใหญ่ ♥♥ ประโยคและคำที่เกี่ยวข้อง
- I’m surprised.
ฉันประหลาดใจ (กรณีได้รับข่าวดี)

- Please keep me in the loop.
ขอให้ฉัน ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่อย ๆนะ

- Please keep us in the loop.
ขอให้พวกเรา ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่อย ๆนะ

- I’m shocked.
ฉันประหลาดใจ (กรณีได้ยินข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่)

- I’ll keep you in the loop.
ฉันจะให้คุณรับรู้สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ
(in the loop = อยู่ในแวดวง /รับรู้สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ)

- She was visibly distressed after hearing of her husband’s accident.
เธอได้เป็นความทุกข์อย่างเห็นได้ชัด หลังจากได้ยินเรื่องอุบัติเหตุของสามีเธอ

- I’d like to think (that), with any luck...
ฉันอยากจะคิดว่านั่่นถือว่าเป็นโชคดี ...
(ใช้เพื่อแสดงความหวัง เนื่องจากไม่มีข่าวเกี่ยวร้ายใดๆ กับใครบางคนที่กำลังพูดถึง)

- The controversy was on page one of the newspapers for two days before dying away.
เรื่องอื้อฉาวนั้น อยู่หน้าหนึ่งของหนังสือพิพพ์หลายฉบับเป็นเวลาสองวันก่อนที่ค่อย ๆ เงียบหายไปการใช้ News แหล่งค้นคว้าภายนอก
- That's great news!
นั่นเป็นข่าวดีมากๆ

- Do you often buy a newspaper?
คุณซื้อหนังสือพิมพ์บ่อยไหม

- Have you ever been in the news?
คุณเคยปรากฏในข่าวไหม

- Why does news always seem bad?
ทำไมข่าวถึงเป็นเรื่องแย่ ๆ ตลอด

- Where do you get your news from?
คุณมักจะติดตามข่าวสารจากสื่อไหน

- How often do you watch the news?
คุณดูรายการข่าวทีวีบ่อยแค่ไหน

- Are you a fan of celebrity gossip news?
คุณชอบติดตามข่าวดาราไหม

- The entire world is awaiting new updates.
ทั่วโลกรอฟังข่าวอัพเดทต่อเนื่อง

- How is the news beneficial to your life?
ข่าวมีประโยชน์ต่อชีวิตของคุณอย่างไร

- The whole world is rejoicing at the news.
ทั่วทั้งโลกร่วมปิตียินดีกับข่าวนี้

- The election result is terrible news for us.
ผลการเลือกตั้งเป็นข่าวร้ายสำหรับเรา

- I can't wait to hear all your news.
ฉันรอไม่ไหวที่จะได้ยินข่าวคราวทั้งหมดของคุณ

- Which is your favorite TV news program?
คุณชอบดูรายการข่าวในช่องทีวีอันไหนมากที่สุด

- When do you usually watch the news on TV?
คุณมักจะดูข่าวทีวีเมื่อไหร่

- How much do you trust what the news says?
คุณเชื่อสิ่งที่ข่าวบอกมากแค่ไหน

- What was the biggest news event last year?
ข่าวเรื่องไหนดังที่สุดเมื่อปีที่แล้ว

- Have you ever watched the news in English?
คุณเคยดูรายการข่าวทีวีเป็นภาษาอังกฤษไหม

- What kind of news are you most interested in?
คุณชอบติดตามข่าวเรื่องไหนมากที่สุด

- How important is it for you to follow the news?
การติดตามข่าวสำคัญแค่ไหนสำหรับคุณ

- How has technology changed the news industry?
เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสื่อมวลชนอย่างไร

- There were a lot of interesting news stories today!
วันนี้มีข่าวที่น่าสนใจหลายเรื่อง

- Who is most often talked about in the news recently?
ข่าวเรื่องไหนที่มีกระแสดังในช่วงนี้

- We've had no news of them since they left for Australia.
เราไม่มีข่าวเกี่ยวกับพวกเขาตั้งแต่เดินทางไปออสเตรเลีย

- We've got some good news for you. We're getting married.
เรามีข่าวดีสำหรับคุณ เรากำลังจะแต่งงาน

- Is social media a trustworthy place to read news?
คุณคิดว่าข่าวที่ได้พบเจอในสื่อสังคมออนไลน์เป็นที่เชื่อถือได้ไหม

- The news that Dan had resigned took everyone by surprise.
ข่าวที่ Dan ได้ลาออกทำให้ทุกคนประหลาดใจ

- What do you think will be the biggest news event this year?
คุณคิดว่าข่าวเรื่องอะไรจะดังที่สุดปีนี้

- Do you think the news in your country is fair and unbiased?
คุณคิดว่าข่าวในประเทศของคุณยุติธรรมและไม่ลำเอียงไหม

- Sally says she’s borrowing your car tomorrow. That’s news to me!
แซลลี่บอกว่าเธอยืมรถของคุณในวันพรุ่งนี้ นั่นเป็นข่าวดีสำหรับฉัน!

- Have you heard the news about Tina and Tom? They're getting divorced.
คุณเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับทีน่าและทอมหรือไม่? พวกเขาหย่ากันการใช้ News แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ news สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : news
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : news

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : news
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : news
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : news
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : news
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : news
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : news
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : news
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : news
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : news
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : news
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : news
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : news
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : news
15. American heritage : www.ahdictionary.com : news
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : news
17. Wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : news
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : news
19. Wordreference Dictionary : www.wordreference.com : news
20. Wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : news
21. Wordnik Dictionary : www.wordnik.com : news
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : news
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : news
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : news
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : news
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : news
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : news
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : news
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : news
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : news
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : news

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : news
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : news
3. Thai2english Dictionary : www.thai2english.com : news
4. Cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : news
5. Babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : news
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : news

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

คำค้นหา
การใช้ should have

No comments:

Post a Comment