โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, November 25, 2015

อารมณ์ ความรู้่สึก ♥♥ ประโยคเบื้องต้น บอก อารมณ์ ความรู้สึก
- I’m shy.   ฉันอาย /เขิน
- I’m sad.  ฉันรู้สึกเสียใจ
- I’m cold.  ฉันหนาว
- I’m happy.  ฉันมีความสุข
- I’m bored.  ฉันเบื่อ
- I’m tired.  ฉันเหนื่อย
- I’m upset.  ฉันเสียใจ/ ผิดหวัง
- I hate you.  ฉันเกลียดคุณ
- I’m scared.  ฉันกลัว
- I'm lonely.  ฉันเหงา
- I’m excited.  ฉันตื่นเต้น
- I’m relaxed.  ฉันรู้สึกผ่อนคลาย
- I’m worried.  ฉันเป็นกังวล
- I’m nervous.  ฉันประหม่า
- I’m annoyed.  ฉันรำคาญ
- I’m relieved.  ฉันโล่งใจ
- I’m worn out.  ฉันหมดแรง
- I feel weird.  ฉันรู้สึกแปลกๆ
- I’m shocked.  ฉันช๊อค/ ตกใจ (รับรู้ข่าวไม่ค่อยดี)
- I’m surprised.  ฉันรู้สึกเซอร์ไพรส์ (รับรู้ข่าวดี)
- I’m depressed.  ฉันรู้สึกหดหู่
- I’m confident.  ฉันมั่นใจ
- I’m confused.  ฉันสับสน
- I’m pressured.  ฉันรู้สึกกดดัน
- I’m impressed.  ฉันประทับใจ
- I feel ashamed.  ฉันละอายใจ
- I’m frustrated.  ฉันรู้สึกอึดอัด/ กระวนกระวายใจ
- I feel nothing.  ฉันไม่รู้สึกอะไรเลย
- I’m mad with you.  ฉันโกรธคุณ
- I feel refreshed.  ฉันรู้สึกสดชื่น
- I never feel sad.  ฉันไม่เคยเศร้าเสียใจ
- I’m glad to see you.  ดีใจที่ได้พบคุณ
- I’m disappointed in you.  ฉันผิดหวังในตัวคุณ
- Do you ever feel lonely?  คุณรู้สึกเหงาบ้างไหม
- I feel indifferent about it.  ฉันรู้สึกเฉย ๆกับมันนะ
- I’ve been so lonely without you.  ฉันเหงามากเมื่อไม่มีคุณ
- You should be ashamed of yourself.  คุณควรรู้สึกละอายใจบ้างนะFeel = รู้สึก
- How are you feeling?
คุณรู้สึกยังไงบ้าง

- My eyes feel really sore.
ดวงตาของฉันรู้สึกเจ็บ

- Never in her life had she felt so happy.
ชีวิตของเธอไม่เคยมีความสุขมากนัก

- I never feel safe when Richard is driving.
ฉันไม่เคยรู้สึกปลอดภัยเมื่อริชาร์ดกำลังขับรถ


Confident = ความมั่นใจ
- He’s a very confident man.
เขาเป็นคนที่มั่นใจมาก ๆ

- It was a confident performance.
มันเป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจ

- I'm confident of his skills as a manager.
ฉันมั่นใจในทักษะของเขา ในฐานะผู้จัดการ

- His confident leadership inspired his followers.
ความเชื่อมั่นของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวกของเขา

- She is a confident and practised speaker who always impresses her audience.
เธอเป็นนักพูดที่มีความมั่นใจ และมีประสบการณ์ ผู้ซึ่งเป็นที่ประทับใจผู้ชมของเธอเสมอ


Confused = สับสน/ มึนงง/ ไม่เข้าใจ
- I'm confused.
ฉันสับสน

- Is he confused?
เขากำลังสับสนใช่ใหม

- This confuse me since I was a child.
สิ่งนี้ทำให้ฉันสับสนตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็ก

- I did not mean to make you confused.
ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณสับสน

- Um, I'm not sure what to do. I'm confused.
อืมฉันไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไร ฉันสับสน

- If you’re confused about anything, phone me.
ถ้าคุณไม่เข้าใจเกี่ยวกับอะไรก็ตาม ก็โทรหาฉัน

- You seem confused about the rules of the game.
ดูเหมือนคุณจะสับสนเกี่ยวกับกฎของเกม

- I’m totally confused. Could you explain that again?
ฉันสับสนมาก คุณช่วยอธิบายเรื่องนี้ได้อีกครั้งหรือไม่

- She was confused because she had not been paying attention in class.
เธอสับสน เพราะเธอไม่ได้ให้ความสนใจในชั้นเรียน


Glad = ยินดี/ ดีใจ
- I'm glad (that) you came.
ฉันดีใจที่คุณมา

- I'm so glad to see you!
ฉันดีใจมากที่ได้พบคุณ!

- We were glad about her success.
พวกเราดีใจที่เธอประสบความสำเร็จ

- I'm glad to know the parcel arrived safely.
ฉันดีใจที่รู้ว่าพัสดุมาถึงอย่างปลอดภัย

- I'm so glad I don't have to give that speech.
ฉันดีใจมากที่ฉันไม่จำเป็นต้องกล่าวปราศัย

- I'll be so glad when this project is finished.
ฉันจะดีใจมากเมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้น


Lonely = เหงา, อ้างว้าง, ไม่เหลือใคร
- I'm lonely.
ฉันเหงา

- How lonely are you?
เธอเหงามากไหม

- Do you ever feel lonely?
เธอรู้สึกเหงาบ้างไหม

- I’ve been so lonely without you.
ฉันเหงามากเมื่อไม่มีเธอ

- Why does he feel lonely so easily?
ทำไมเขาจึงรู้สึกเหงา

- I’m so lonely that I make lose heart.
ฉันเหงามาก จนจิตใจอ่อนล้า

- She got lonely when he didn't return.
เธอเริ่มเหงาเมื่อเขาไม่กลับมา

- She was extremely lonely after the divorce.
เธอเหงามากหลังจากการหย่าร้าง


Relieved = รู้สึกโล่งใจ
- I'm relieved to feel well again.
ฉันรู้สึกโล่งใจที่รู้สึกสบายขึ้นอีกครั้ง

- I'm relieved (that) you didn't tell her.
ฉันรู้สึกโล่งใจ (ที่) คุณไม่ได้บอกเธอ

- I was relieved to hear that they'd arrived safely.
ฉันรู้สึกโล่งใจที่ได้ยินว่าพวกเขามาถึงอย่างปลอดภัย

- He was relieved to see Jeannie reach the other side of the river safely.
เขารู้สึกโล่งใจที่เห็น Jeannie ถึงอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำอย่างปลอดภัย


Shy= ขี้อาย
(shy /shier/ shyer/ more shy = มีความหมายทำนองเดียวกัน)
- I'm a little shy.
ฉันเป็นคนขี้อายนิดหน่่อย

- He was a quiet shy man.
เขาเป็นคนขี้อายขี้อาย

- There's no need to act so shy.
ไม่จำเป็นต้องเขินขนาดนั้น

- Be confident and don’t be shy.
ขอให้กล้าๆ ไม่ต้องอาย

- She was very shy with strangers.
เธอขี้อายมากกับคนแปลกหน้า

- He is shy and nervous around girls.
เขาขี้อายและ ประหม่ากับสาว ๆ

- As a teenager, I was painfully shy.
ตอนช่วงเป็นวัยรุ่น ฉันรู้สึกเขินอายมาก

- Once bitten, twice shy.
เจ็บแล้วต้องจำ / อย่าครั้งที่สอง (สำนวน)

- My daughter is too shy to play with other kids.
ลูกสาวของฉันขี้อายที่จะเล่นกับเด็กคนอื่น ๆ

- He was too shy to come and sit by me in class.
เขาอายมากเกินไปที่จะมานั่งข้างฉันในชั้นเรียน

- Oh, have you gone all shy, Jenny?
โอ้ เขินมากขนาดนี้เชียวรึ, เจนนี่ (go all shy =to suddenly become very shy)

- Employees are urged not to be shy about reporting incidents of sexual harassment.
พนักงานได้รับการแนะนำ ให้ไม่ต้องอายในการรายงานเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ

- I may want to audition for a part. I'm a little shy, but this will help me boost my confidence.
ฉันอาจต้องออดิชั่นสักครั้ง ฉันขี้อายเล็กน้อย แต่มันจะช่วยให้ฉันเพิ่มความมั่นใจของฉัน


Upset = ผิดหวัง/ เศร้า/ เสียใจมาก
- She’s still deeply upset about her uncle’s death.
เธอยังคงรู้สึกเสียใจมากเกี่ยวกับการตายของลุงของเธอ

- John was upset that he didn’t spend more time with her.
จอห์นรู้สึกผิดหวัง ที่เขาไม่ได้ใช้เวลากับเธอมากนัก

- She was deeply upset about the way her father treated her.
เธอรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งเกี่ยวกับวิธีที่พ่อของเธอปฏิบัติกับเธอ

- Miss Hurley is too upset to speak to anyone at the moment.
นางสาวเฮอร์ลีย์เสียใจมากเกินกว่า ที่ได้พูดคุยกับใครได้ในตอนนี้

- He’s upset that he didn’t get an invitation to their wedding.
เขาผิดหวังที่เขาไม่ได้รับคำเชิญในงานแต่งงาน

- Matilda was too distressed to speak.
มาทิลด้ารู้สึกเศร้าเสียใจเกินกว่าที่จะพูดออกมา (distressed=very upset)

- Bill felt deeply hurt when he realized she had lied to him.
บิลรู้สึกเจ็บปวดอย่างสุดซึ้งเมื่อเขารู้ว่าเธอโกหกเขา (distressed=very upset)

- He had a hurt expression on his face.
เขาได้รับความเจ็บปวด จากการแสดงออกบนใบหน้าของเขา (distressed = very upset)

- Jackson was said to be ‘deeply hurt’ by the newspaper reports about him.
แจ็กสันได้รับบาดเจ็บอย่างมาก จากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ที่รายงานข่าวเกี่ยวกับตัวเขา (distressed=very upset)


Worried = เป็นห่วง, กังวัลใจ
- Don’t worry
. อย่ากังวลไป

- Don’t worry about me.
ไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอก

- I’m worried about you.
ฉันเป็นห่วงคุณ

- My mom worries about me a lot.
แม่ฉันเป็นห่วงฉันมาก

- They don't seem particularly worried about the situation.
ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์นี้เลยการใช้ feel แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ feel สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : feel
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : feel

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : feel
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : feel
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : feel
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : feel
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : feel
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : feel
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : feel
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : feel
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : feel
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : feel
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : feel
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : feel
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : feel
15. American heritage : www.ahdictionary.com : feel
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : feel
17. Wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : feel
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : feel
19. Wordreference Dictionary : www.wordreference.com : feel
20. Wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : feel
21. Wordnik Dictionary : www.wordnik.com : feel
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : feel
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : feel
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : feel
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : feel
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : feel
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : feel
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : feel
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : feel
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : feel
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : feel

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : feel
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : feel
3. Thai2english Dictionary : www.thai2english.com : feel
4. Cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : feel
5. Babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : feel
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : feel

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ


คำค้นหา
การใช้ should have

No comments:

Post a Comment