โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, December 3, 2015

Heart

heart
 หัวใจ  heart, spirit, pivot, quiddity, center, centre
 จิตใจ  mind, heart, spirit, mentality, psych
 พระทัย  heart, mind
 ดวงใจ  heart, beloved one, sweetheart, darling
 ความรู้สึก  feel, heart, notion, sensation, sense, sensesความรู้เบื้องต้น
- heart failure ภาวะหัวใจวาย
- broken heart.อกหัก
- brokenhearted/ heartbroken (adj.) อกหัก
- I have a heartache.
ฉันปวดหัวใจ (อาจเป็นด้านสุขภาพ, ด้านความรัก)heart ใช้แบบ Noun
- I have a broken heart.
ฉันอกหัก (ไม่สมหวังใจเรื่องความรัก)
[broken (adj.) heart (n.) หัวใจ]

- She loved her children with all her heart.
เธอรักลูก ๆ ของเธอหมดหัวใจ

- He's got a weakheart (= his heart is not healthy).
- He's got a bad heart (= his heart is not healthy).
เขามีหัวใจที่อ่อนแอ / ไม่ดี (= หัวใจไม่แข็งแรงด้านสุขภาพ)

- My girlfriend broke my heart. It hurts so much.
แฟนหักอกฉัน มันเจ็บมาก !

- She has a good heart (= she is a kind person).
เธอมีหัวใจที่ดี (= เธอเป็นคนใจดี)

- The bullet missed his heart by a couple of centimetres.
ลูกกระสุนพลาดหัวใจไปสองเซนติเมตร

- Small amounts of alcohol are held to be good for the heart.
ปริมาณแอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยจะช่วยให้หัวใจดี

- When I said I loved you, I meant it from the bottom of my heart.
เมื่อฉันพูดว่าฉันรักคุณ ฉันหมายถึงมันจากก้นบึ้งของหัวใจ

- I could feel my heart pounding as I went on stage to collect the prize.
ฉันรู้สึกหัวใจเต้นแรง ขณะที่ฉันขึ้นไปบนเวทีเพื่อรับรางวัล

- The teacher drew a diagram showing how the blood flows through the heart.
คุณครูวาดผังแสดงการไหลของเลือดผ่านหัวใจได้อย่างไร

- I love you, and I mean it from the bottom of my heart (= very sincerely).
ฉันรักคุณ ฉันหมายถึงมันมาจากก้นบึ้งของหัวใจ (= จริงใจมาก/ ด้วยความจริงใจ)heart ใช้แบบ adjective
brokenhearted/ heartbroken (adj.) อกหัก
- I am heartbroken.
- I am brokenhearted.
ฉันอกหัก (ไม่สมหวังใจเรื่องความรัก)
รวมประโยคการใช้ Heart แหล่งค้นคว้าภายนอก
- I love you with all my heart.
ฉันรักเธอหมดหัวใจ
(very much= มาก)

- It breaks my heart to see him so unhappy.
มันทำให้หัวใจฉันหดหู่ ที่ได้เห็นเขาไม่มีความสุข
(makes me feel very sad = ทำให้ฉันรู้สึกเศร้ามาก)

- They say he died of a broken heart.
พวกเขาบอกว่าเขาเสียชีวิตด้วยหัวใจที่แตกสลาย/ ตรอมใจตาย
(because he was so sad =เพราะเขาเศร้ามาก)

- He broke her heart when he left her for another woman.
เขาทำให้หัวใจเธอเสียใจ เมื่อเขาทิ้งเธอ เพื่อไปหาญิง
(made her very sad= ทำให้เธอเสียใจมาก)

- The demonstrators will march through the heart of the capital.
ผู้ประท้วงจะเดินขบวนผ่านใจกลางเมืองหลวง

- Old-fashioned, it does my heart good to see those children so happy.
แฟชั่นเก่า ๆทำให้รู้สึกดี เพื่อดูเด็กเหล่านั้นมีความสุขมาก
(makes me very happy= ทำให้ฉันมีความสุขมาก)

- He said he'd never marry but he had a change of heart when he met her.
เขาบอกว่าเขาจะไม่แต่งงาน แต่เขาเปลี่ยนใจ เมื่อเขาได้พบเธอ
(his feelings changed=ความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไป)

- His heart leaped when the phone rang.
หัวใจของเขาพองโต เมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น
(he suddenly felt very excited and happy= เขารู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขมาก)


ประโยคที่เกี่ยวข้อง
ทำใจ/ ตัดใจ/ ก้าวข้าม/ หักห้ามใจ/ ปล่อยผ่าน
- Let it go! ปล่อยมันไป
- Get over it! ทำใจกับเรื่องนั้น
- Move on with your life! มุ่งหน้าสู่เส้นทางใหม่ในชีวิต

to move on from + นาม
- Moving on from someone that we love is very difficult.
การตัดใจจากคนที่เรารักเป็นสิ่งที่ยากมาก

to get over + นาม
- I broke up with my ex over a year ago and I still can’t get over her.
- I broke up with my ex over a year ago and I still can’t get over him.
เลิกกับแฟนเก่ามาเป็นปีแล้ว ยังทำใจไม่ได้ซักที (ลืมเขาคนนั้นไม่ได้)

งดเว้นจาก…
to refrain/abstain from + V1 + ing
- I abstain from eating meat during this holiday.
ฉันงดเว้นจากการกินเนื้อสัตว์ ในช่วงเทศกาลนี้

หักห้ามใจไม่ให้…
to restrain myself from + กริยาเติม ing
- I’m trying to restrain myself from getting angry.
ฉันพยายามหักห้ามใจไม่ให้โกรธการใช้ Heart แหล่งค้นคว้าภายนอก
Adam Bradshaw : ทำใจ ตัดใจ หักห้ามใจ


การใช้ heart สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : heart
1.1. Cambridge Dictionary (ภาษาไทย) : www.dictionary.cambridge.org : heart

2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : heart
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : heart
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (UK) : heart
5. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com (US) : heart
6. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : heart
7. Learners Dictionary : www.Learners Dictionary.com : heart
8. Yourdictionary Dictionary : www.yourdictionary.com : heart
9. Macmillan Dictionary : www.macmillandictionary.com : heart
10. Vocabulary Dictionary : www.babylon.com : heart
11. Vocabulary Dictionary : www.vocabulary.com : heart
12. Urban Dictionary : www.urbandictionary.com : heart
13. thefreedictionary : www.thefreedictionary.com : heart
14. Dictionary Dictionary : www.dictionary.com : heart
15. American heritage : www.ahdictionary.com : heart
16. Chambers Dictionary : www.chambers.co.uk : heart
17. Wordsmyth Dictionary : www.wordsmyth.net : heart
18. 1828.mshaffer Dictionary : www.1828.mshaffer.com : heart
19. Wordreference Dictionary : www.wordreference.com : heart
20. Wiktionary Dictionary : www.en.wiktionary.org : heart
21. Wordnik Dictionary : www.wordnik.com : heart
22. Englishcollocation Vocabulary : www.englishcollocation.com : seacher
23. stackexchange.com : ถามตอบภาษาอังกฤษ : www.stackexchange.com : heart
24. Englishcollocation Vocabulary : www.reasonandmeaning.com : heart
25. ludwig.guru : www.ludwig.guru : heart
26. interglot.com : เทียบคำกริยาสามช่อง : www.interglot.com : heart
27. dictionary.reverso.net : www.dictionary.reverso.net : heart
28. interglot.com : บทความภาษาอังกฤษ : www.thepjc.org : heart
29. bbc.co.uk_UK : บทความภาษาอังกฤษ : www.bbc.co.uk : heart
30. voanews.com_US : บทความภาษาอังกฤษ : www.voanews.com : heart
31. voathai.com_ภาษาไทย : บทความภาษาอังกฤษ : www.voathai.com : heart
32. manythings.org : บทความภาษาอังกฤษ พร้อมเสียง : www.manythings.org : heart

ดิกชันนารี ภาษาไทยออนไลน์
1. Longdo. Dictionary : www.longdo.com : heart
2. Sanook Dictionary : www.sanook.com.com : heart
3. Thai2english Dictionary : www.thai2english.com : heart
4. Cyberdict Dictionary : www.cyberdict.com : heart
5. Babylon. Dictionary : www.babylon-software.com : heart
6. Mthai Dictionary : www.mthai.com : heart

แหล่งค้นคว้าอื่น ๆ
1. www.sealang.net : ดิกชันนารี ประโยค จากเรื่องสั้น / นิยาย
2. www.arts.chula.ac.th : ประโยค จากบทความ (ไม่มีคำแปล)
3. www.royin.go.th : ภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถาน
4. www.royin.go.th : ศัพท์ช่าง /ศัพท์วิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน

ดิกชันนารี ทางการแพทย์
1. www.medlineplus.gov : medlineplus
2. www.medilexicon.com : medilexicon
3. www.hyperdictionary.com : hyperdictionary
4. www.medicinenet.com : medicinenet
5. www.dictionary.webmd.com : webmd
6. www.medic8.com: Medical Dictionary
7. www.merriam-webster.com : Merriam-Webster
8. www.medical-dictionary.thefreedictionary.com : thefreedictionary


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
Verb to be (be)
Verb to be (be-being-been)
Verb to be VS Verb to do
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ have to VS must
การใช้ have-been-had = โดนซะแล้ว
การใช้ shall
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ About
การใช้ Advice
การใช้ Advise
การใช้ Actually
การใช้ Adjective
การใช้ Admit
การใช้ Adverb
การใช้ Adverb again
การใช้ Adverb (ตำแหน่งของ Adverb)
Adverb ที่ไม่ใช่ Adverb
Adverb ที่ไม่ลงท้ายด้วย ly
การใช้ Adverb of degree
การใช้ Adverb of frequency
การใช้ Adverb of frequency (usually)
การใช้ Adverb of manner
การใช้ Adverb of place
การใช้ Adverb of time
การใช้ afford
การใช้ After
การใช้ ahead
การใช้ ago
การใช้ All
การใช้ Alone
การใช้ Along
การใช้ Also
การใช้ Always
การใช้ Allow
การใช้ Already
การใช้ and
การใช้ annoy
การใช้ Another-other
การใช้ appointment
การใช้ article กับสถานที่กิจกรรม
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ ask
การใช้ at
การใช้ avoid
การใช้ beat lose defeat win = ชนะ
การใช้ Because
การใช้ Before
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ buy-bought-bought
การใช้ By
การใช้ Calm
การใช้ Conjunctions
การใช้ Country
การใช้ date
การใช้ daily
การใช้ Education
การใช้ Ego
การใช้ Enjoy
การใช้ even
การใช้ ever
การใช้ Family
การใช้ Find
การใช้ Finish
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ gerund
กริยาตามด้วย Gerund
การใช้ get got gotten
การใช้ give
การใช้ going to
การใช้ go - went - gone
การใช้ hardly
การใช้ homework
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ Interview = สัมภาษณ์
การใช้ into
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ keep

การใช้ Last
การใช้ Late
การใช้ leave
การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ lonely
การใช้ love
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ make - do
การใช้ market
การใช้ miss
การใช้ more - anymore
การใช้ morning
การใช้ never
การใช้ News - Rumor ข่าว - ข่าวลือ
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ often - Frequently
การใช้ on
การใช้ only
การใช้ over
การใช้ Personal (adjective)
การใช้ Preposition
การใช้ Prepositions of Time (At / In / On)
การใช้ Promise
การใช้ Pronoun
การใช้ Questions 1
การใช้ Questions 2
การใช้ Regret
การใช้ Relation
การใช้ Relative clause
การใช้ say
การใช้ shop
การใช้ since
การใช้ smoke
การใช้ so
การใช้ sometimes
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ still
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ think
การใช้ time
การใช้ to
การใช้ today
การใช้ together
การใช้ tomorrow
การใช้ too
การใช้ up
การใช้ used to
การใช้ Verb ing
การใช้ชื่อเรียก Verb
การใช้ wait
การใช้ want
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Whenever
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ wish
การใช้ who
การใช้ whom
การใช้ why

การใช้ yesterday

ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ อารมณ์ ความรู้่สึก
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Past Simple Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง)
การใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาล สมบูรณ์)
การใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาล สมบูรณ์ ต่อเนื่อง)

การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense
การใช้ Present Perfect Continuous Tense

การใช้ Future Simple Tense
การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษกับ BBC
1. ระดับเริ่มฝึกหัด
(Essential English Conversation)


2. ระดับกลาง
(English on the Street)


3. ระดับกลางตอนปลาย
(English in the News)


Drama
(บทละคร เรื่องเล่า มีบทพูด)


6 Minute English
(วิดีโอบทสนทนา 6 นาที)


BBC Learning English Course Information
(ข้อมูลหลักสูตร BBC Learning English)


Learn Business English
(เรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เกี่ยวกับเคล็ดลับการซื้อขาย)


Learn english with voa news improve english
ภาษาอังกฤษสไตล์อเมริกัน ฟังข่าวภาษาอังกฤษ พร้อมซับ

No comments:

Post a Comment