โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, June 5, 2015

การใช้ Very

 
ความหมายของ Very
 
adverb
 มากvery, so, well
 แสนvery, extremely
 ทีเดียวquite, very, well, sheer, pretty, downright
 แท้จริงtruly, actually, really, verily, in fact, very
 เต็มทีextremely, awfully, very
 เฉียบvery, exceedingly
 นักหนาmuch, abundantly, very, many
 เป็นบ้าเป็นหลังheavily, wildly, very, seriously, madly, extremely
 หูฉี่exorbitantly, utterly, very
 เป็นบ้าterribly, extremely, very, awfully
 ช่างso, really, very, truly, indeed, terribly
 ใจหายfrighteningly, very, extremely
 เต็มประดาawfully, too much, very, terribly
 เต็มแก่extremely, very, exceedingly
 เต็มทนfully, very, utterly, exceedingly, badly, extremely
 เป็นสิบ ๆmany, several, very
 แทบตายextremely, very, terribly, awfully, excessively
 ไม่ใช่หยอกnot a little, quite, really, very
 ไม่ใช่เล่นnot a little, really, very
 อย่างยิ่งextremely, greatly, high, highly, peculiarly, very
 
 adjective
 แท้genuine, true, real, actual, finite, very
 แน่แท้unmistakable, distinct, implicit, very, necessary
 เท่านั้นonly, mere, very
 อย่างเดียวกันidentical, like, same, selfsame, similar, very

Very จากตารางคำแปลจากดิกชันนารี แปลในทำนองว่า "มาก / เต็มที"
Very สามารถใช้ได้ 2 แบบ
1. Adverb (คำวิเศษณ์)
2. Adjective (คำคุณศัพท์)


very + Adverb
- Think about it very carefully before deciding.
คิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจ

- When I was young, I could run very fast.
เมื่อฉันยังเป็นเด็กฉันก็สามารถวิ่งเร็วได้

- He can walk only very slowly. The polices had to help him into the witness chair.
เขาสามารถเดินได้ เพียงแต่ช้ามาก ตำรวจต้องช่วยเขา พาเข้าไปในที่เก้าอี้พยานรวมประโยคการใช้ very
- It’s very hot.
มันร้อนมาก

- He's very greedy.
เขาขี้งก /ตะกละตะกลาม

- He's a very generous man.
เขาเป็นผู้ชายที่มีน้ำใจมาก ๆ

- My car is very valuable.
รถของฉันมีมูลค่าสูง

- He is very eager to learn.
เขาตั้งใจเรียนมาก ๆ

- I’m very happy to be back.
ผมดีใจมากที่ได้กลับมาอีก

- You look very classy today.
วันนี้คุณดูมีระดับ

- He’s a very sensible person.
เขาเป็นคนที่มีเหตุผล

- He’s very persuasive person.
เขาเป็นคนที่โน้มน้าวใจคนอื่นเก่งมาก

- He’s a very reasonable person.
เขาเป็นคนมีเหตุผล

- He’s a very rational person.
เขาเป็นคนมีเหตุมีผล

- He’s a very irrational person.
เขาเป็นคนไม่มีเหตุผล

- I’m a very careful driver.
ฉันเป็นคนขับที่ระมัดระวัง

- He has a very enviable life.
เขามีชีวิตที่น่าอิจฉามาก

- He has a very enviable job.
เขามีงานที่น่าอิจฉามาก

- Killing is a very serious sin.
การฆ่าเป็นบาปที่ร้ายแรง

- It was very funny and so nice.
สนุกและดีมาก

- His answer was very surprising.
คำตอบของเขา น่าประหลาดใจมาก

- Thai women are very beautiful.
ผู้หญิงไทยสวยมาก

- My wife is a very persuasive person.
ภรรยาของฉันเป็นคนที่โน้มน้าวใจคนอื่นเก่งมาก

- He’s very drunk and shouldn’t drive.
เขาเมามาก และไม่ควรขับรถ

- He has a very desirable lifestyle.
เขามีไลฟ์สไตล์ที่น่าปรารถนามาก

- He’s a very straight-forward person.
เขาเป็นคนตรงไปตรงมามาก

I’m very bad at taking fish bones off.
ผมแกะก้างปลาไม่เก่ง

- He is very driven to learn this language.
เขามีความมุ่งมั่นที่จะได้เรียนรู้ภาษานี้

- His behavior has been very inappropriate.
พฤติกรรมของเขาไม่เหมาะสม เป็นอย่างมาก

- My wife is a very convincing and persuasive.
ภรรยาของฉันเป็นคนที่โน้มน้าวใจ และชักนำคนอื่นเก่งมากการใช้ very แหล่งค้นคว้าภายนอก
การใช้ very สามารถคลิก เพื่อดูตัวอย่างประโยคและ การออกเสียงได้จาก ดิกชันนารี ภาษาอังกฤษออนไลน์
ดิกชันนารี ในแต่ละคำ ผมลิงค์ตัวอย่าง 5 ค่าย คือ
1. Cambridge Dictionary : www.dictionary.cambridge.org : very
2. Collins Dictionary : www.collinsdictionary.com : very
3. Longman Dictionary : www.ldoceonline.com : very
4. Oxford Dictionary : www.oxforddictionaries.com : very
5. Webster Dictionary : www.merriam-webster.com : veryเรื่องที่เกี่ยวข้อง

English : 24 Tense
กริยาช่่วย 24 ตัว
การใช้ "Modal Verb"
Verb to be
การใช้ can
การใช้ could
การใช้ Dare
การใช้ Verb to do
การใช้ Verb to have
การใช้ should
การใช้ may
การใช้ must
การใช้ might
การใช้ need
การใช้ will
การใช้ would

การใช้ Adjective
การใช้ After
การใช้ Always
การใช้ Another-other
การใช้ as long as
การใช้ as well as
การใช้ at
การใช้ Being
การใช้ But
การใช้ gerund
การใช้ even
การใช้ get got gotten
การใช้ going to
การใช้ For
การใช้ Forget
การใช้ From
การใช้ how
การใช้ if
การใช้ in
การใช้ ing (การใช้ Verb + ing )
การใช้ it
การใช้ just

การใช้ like
การใช้ linking verb
การใช้ Lose /Lost / Loose
การใช้ not
การใช้ of
การใช้ off
การใช้ on
การใช้ over
การใช้ pronoun
การใช้ since
การใช้ so
การใช้ someone who
การใช้ speaking of which
การใช้ stop
การใช้ take
การใช้ than
การใช้ that
การใช้ then
การใช้ to
การใช้ too
การใช้ used to
การใช้ Verb
การใช้ very
การใช้ What
การใช้ With
การใช้ When
การใช้ Where
การใช้ whether
การใช้ which
การใช้ who
การใช้ why


ภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_A-F
กริยาสามช่อง_IRGULAVERB_G-Z
คำว่า "เคย" ในภาษาอังกฤษ
รวมประโยค และคำ ที่มักใช้ผิด
รวมประโยคเกี่ยวกับ นิสัย
รวมประโยคเกี่ยวกับ งาน (คุณอยากเป็นอะไร)
รวมประโยคเกี่ยวกับ เหตุผล - ผลกระทบ
คำว่า น่าสนใจ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ภาษาอังกฤษ
เจ็บป่วย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร
การออกเสียงภาษาอังกฤษของโฟเนติกส์
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective


การใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ)
การใช้ Present Simple Tense
การใช้ Present Perfect Tense
การใช้ Present Continuous Tense

การใช้ Future Perfect Continuous Tense

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ / ข้อสอบภาษาอังกฤษ
รวมตัวอย่างประโยคที่ใช้ Adverb และ Adjective
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในข้อสอบ TOEIC
คำศัพท์ TOEFL 1580 พร้อมคำแปล


No comments:

Post a Comment