โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, April 13, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษโควิด-19 วันที่ 13-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : CNN
China is struggling to contain an outbreak of Covid-19 in Shanghai despite a 17-day lockdown that is keeping most of its 25 million residents trapped at home. Here are 3 reasons why it matters to the global economy.
จีนกำลังดิ้นรนที่จะควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในเซี่ยงไฮ้ แม้จะมีการล็อกดาวน์ 17 วันที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ของประชาชนเกือบ 25 ล้านคนต้องติดอยู่ที่บ้าน นี่เป็น 3 เหตุผลที่ทำไมมันถึงมีผลกับเศรษฐกิจโลก

คำศัพท์ข่าว
- contain (v) = ควบคุมไม่ให้กระจาย, จำกัดบริเวณ, กักเก็บ
- global (adj) = โลก
- lockdown (n) = ล๊อคดาวน์, มาตรการจำกัดกิจกรรมทางสังคม(การเดินทาง/การรวมตัว/การจำกัดเข้าพื้นที่บางแห่ง ฯ)
- struggle (v) = ต่อสู้ดิ้นรน, ต่อสู้กับปัญหา, ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด, ดิ้นรนหาทางออก


แหล่งข่าว : ABC
BREAKING: The CDC has decided to extend the federal mask mandate for planes and trains for two more weeks, sources confirm to @ABC News.
ด่วน : ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคตัดสินใจยืดเวลาคำสั่งใส่หน้ากากอนามัยบนเครื่องบินและรถไฟของรัฐบาลกลางออกไปอีก 2 สัปดาห์, แหล่งข่าวยืนยันกับสำนักข่าวเอบีซี

คำศัพท์ข่าว
- decide (v) = ตัดสินใจ, พิจารณาตัดสินใจ
- extend (v) = ยื่น, ขยาย, เพิ่ม, ขยายออกไป
- mask mandate (n) = ข้อกำหนด / คำสั่งสวมหน้ากาก
- plane (n) = เครื่องบิน
- source (n) = แหล่ง, แหล่งที่มา(ข้อมูล, ทรัพยากร)
- train (n) = สถานีรถไฟ


แหล่งข่าว : Reuters
Life expectancy in the United States fell by nearly two years in 2020 to about 77 years amid the COVID pandemic, the sharpest drop compared to 21 other high-income countries, according to a global study
อายุขัยของคนในสหรัฐอเมริกาลดลงเกือบ 2 ปีในปี 2020 เป็นประมาณ 77 ปี ท่ามกลางการระบาดใหญ่ของโควิด ซึ่งเป็นการลดลงอย่างฮวบฮาบที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 21 ประเทศที่มีรายได้สูง อ้างอิงตามงานศึกษาระดับโลก

คำศัพท์ข่าว
- amid (prepo) = ท่ามกลาง
- according to = จากข้อมูลของ.../ อ้างอิงจาก.../ ตามที่..บอก
- high-income (compound) = มีรายได้สูง
- life expectancy (n) = อายุขัย


แหล่งข่าว : New York Times
Thousands of tourists and international students arrived in New Zealand from Australia on Wednesday, some to reunite with family and friends, in a further sign of reopening in countries that have maintained some of the world’s strictest Covid restrictions.
นักท่องเที่ยวและนักศึกษาต่างชาติหลายพันคนเดินทางจากออสเตรเลียถึงนิวซีแลนด์ในวันพุธ บางคนเพื่อกลับมาพบกับครอบครัวและเพื่อนๆ อีกครั้ง ท่ามกลางการส่งสัญญาณเพิ่มขึ้นว่าจะกลับมาเปิดอีกครั้งในหลายประเทศที่ยังคงข้อจำกัดโควิด-19 ที่เข้มงวดที่สุดในโลกบางประการไว้

คำศัพท์ข่าว
- further (adj, adv) = เพิ่มขึ้น, มากไปกว่านี้
- maintain (v) = คงเอาไว้, ดำเนินต่อเนื่อง, จรรโลง, ประคับประคอง
- restriction (n) = ข้อจำกัด, มาตรการจำกัด, มาตรการควบคุม, ข้อห้ามบางประการ
- reunite (v) = รวมตัวใหม่, พบกันใหม่ (หลังจากที่ไม่เจอกันมานาน)
- some (n) = บางส่วน(บางชิ้น/บางอัน/บางคน ฯล)
- strictest (adj) = เข้มงวดที่สุด

No comments:

Post a Comment