โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, April 13, 2022

ศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษการเมือง วันที่ 13-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Washington Post
The Biden administration is poised to expand the scope of weapons it’s providing Ukraine, U.S. officials said, with the Pentagon looking to send helicopters that can be equipped to attack Russian vehicles, armored Humvees and a range of other arms.
ฝ่ายบริหารของไบเดนเตรียมพร้อมขยายขอบเขตของอาวุธที่จะจัดหาให้ทางยูเครน, เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าว โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐมุ่งหวังที่จะส่งเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์การเพื่อโจมตียานเกราะรัสเซีย, รถฮัมวี่หุ้มเกราะและอาวุธอื่นๆ หลายประเภท

คำศัพท์ข่าว
- armored (adj) = หุ้มเกราะ, ทีซึ่งมีเกราะกันกระสุนหุ้ม
- official (n) = เจ้าหน้าที่, ทางการ, ทางการของประเทศ
- poise (v) = ปรับสมดุลย์, ทรงตัว, ตั้งหลักเตรียมพร้อม
- scope (n) = ขอบเขต


แหล่งข่าว : CNN
"They're taking them out into the territory not controlled by Ukraine and destroying the bodies there."
“พวกเขากำลังพาร่างเหล่านั้นออกไปในดินแดนที่ยูเครนไม่ได้ควบคุมและทำลายศพที่นั่น”

Donestk Region Military Governor Pavlo Kyrylenko says Russia is using mobile crematoriums to dispose of bodies, and claims thousands have died in Mariupol so far.
นายพาฟโล คีรีเลนโก ผู้บัญชาการทหารเขตแคว้นโดเนสตค์ กล่าวว่ารัสเซียกำลังใช้เมรุเคลื่อนที่เพื่อกำจัดศพ และอ้างว่าจนถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนในเมืองมาริอูโปล

คำศัพท์ข่าว
- controlled by = ถูกควบคุมโดย/ได้รับการควบคุมโดย(Passive Voice)
- them (pronoun) = ใช้เป็นกรรมเพื่ออ้างถึง คน/สัตว์/สิ่งของ/สถานการณ์ ที่มีการกล่าวถึงแล้ว(ในข่าวหมายถึงร่างของผู้เสียชีวิต)
- mobile crematorium (n) เมรุเคลื่อนที่, เตาเผาศพเคลื่อนที่
- dispose of sb/sth (phrasal verb) = กำจัด, ทำลาย
- region (n) = ภูมิภาค, แคว้น(พูดถึงพื้นที่แบบกว้าง ๆ ไม่เจาะจงชัดเจน)

No comments:

Post a Comment