โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, April 14, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 14-April-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอังกฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : ABC
Children as young as 8 years old should be screened for anxiety, the country's leading panel of experts on health prevention recommend for the first time.
เด็กที่อายุน้อยกว่า 8 ปีควรได้รับการตรวจคัดกรองความวิตกกังวล คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันสุขภาพชั้นนำของประเทศแนะนำเป็นครั้งแรก

คำศัพท์ข่าว
- anxiety (n) = ความวิตกกังวล, ความเครียด(ในข่าวหมายถึงภาวะที่อาจนำไปสู่โรคซึมเศร้า)
- be screened = ถูกคัดกรอง/ได้รับการตรวจคัดกรอง(Passive Voice)
- prevention (n) = การป้องกันภัย, การขัดขวาง, กีดกัน, สกัดกั้น, ป้อง
- screen (v) = คัดกรอง, ตรวจคัดกรอง
- should (Modalverb) = ควรจะ, น่าจะ(การใช้ Modal Verb ต้องตามด้วยกริยาไม่ผันของ V1 เสมอ)


แหล่งข่าว : New York Times
An influential group of U.S. experts has recommended screening all children ages 8 and older for anxiety, saying the latest research supports early intervention for younger kids.
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐอเมริกาที่ทรงอิทธิพลได้แนะนำให้คัดกรองภาวะวิตกกังวลในเด็กทุกคนที่อายุ 8 ปีขึ้นไป โดยกล่าวว่างานวิจัยล่าสุดสนับสนุนการยื่นมือเข้าช่วยให้เร็วตั้งแต่ช่วงแรกสำหรับเด็กเล็ก

More than 7% of children ages 3 to 17 have diagnosed anxiety, the CDC says.
มากกว่า 7% ของเด็กอายุ 3 ถึง 17 ปีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวล, ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคกล่าว

คำศัพท์ข่าว
- CDC (Centers for Disease Control) = ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ
- children (n) = เด็ก, ลูก(มีความหมายเป็นพหูพจน์ไม่ต้องเติม s)
- diagnose (v) = ตรวจวินิจฉัย, ตรวจโรค
- early (adj, adv) = ช่วงแรก, แต่แรก, แรกเรื่ม
- expert (n) = ผู้เชี่ยวชาญ
- influential (adj) = มีอิทธิพล, มีอำนาจชักจูง, ผู้มีอิทธิพลทางด้านจิตใจ
- intervention (n) = การแทรกแซง/ ก้าวก่าย/ ยื่นมือเข้าช่วย
- recommend (v) = เสนอคำแนะนำ/ให้คำแนะนำแหล่งข่าว : CNN
Factories shut down, new model launches delayed and sales plunging.
โรงงานปิดตัวลง การเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าช้า และยอดขายลดลง

China's huge car market has been thrown into disarray by the country's latest Covid surge.
ตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่ของจีนต้องพบกับสถานการณ์ของความระส่ำระสายจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ครั้งล่าสุดของประเทศ

คำศัพท์ข่าว
- disarray (n) = ความระส่ำระสาย, ภาวะไร้ทิศทาง, สับสน/ไร้ระเบียบแบบแผน
- plunge (v) = ดำดิ่ง/พุ่งลง /ร่วง/หล่น/ ตกอย่างเร็ว
- surge (n) = การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- throw into (phrasal verb) = โยนเข้าใส่, ทำให้เข้าสู่สถานการณ์

No comments:

Post a Comment