โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Thursday, August 11, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 11-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Wall Street Journal
Scorching temperatures have drained some of Europe’s main rivers, threatening to disrupt vital economic thoroughfares and exacerbate the continent’s energy shortage
อุณหภูมิที่แผดเผาได้ทำให้น้ำในบางแม่น้ำสายหลักของยุโรปหมดไป เป็นการคุกคามที่จะขัดขวางเส้นทางสัญจรทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และซ้ำเติมให้การขาดแคลนพลังงานของทวีปนี้รุนแรงขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- disrupt (v) = ขัดจังหวะ, ทำให้หยุดชะงัก, สร้างความปั่นป่วน
- drain (v) = ระบายออก, ปล่อยน้ำทิ้ง, ทำให้ลดลง
- exacerbate (v) = ซ้ำเติม, ทำให้แย่ลง, ทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้น
- scorching (adj) = ร้อนมาก, แผดเผา, ซึ่งทำให้แสบร้อน
- thoroughfare (n) = ทางผ่าน, เส้นทางสัญจร


แหล่งข่าว : DW News
Europe's rivers are running dry as the climate crisis worsens. This drought could be the worst in 500 years.
แม่น้ำในยุโรปกำลังแห้งในขณะที่วิกฤตสภาพภูมิอากาศเลวร้ายลง ภัยแล้งครั้งนี้อาจเลวร้ายที่สุดในรอบ 500 ปี

คำศัพท์ข่าว
- drought (n) = ภัยแล้ง, ภาวะแห้งแล้ง
- dry (n) = แห้ง, ไม่เปียก
- worsen (v) = ทำให้แย่ลง, ทำให้ทรุดลง


แหล่งข่าว : Washington Post
The East Antarctic Ice Sheet could add up to 16 feet to sea levels in the long term if Paris climate accord targets aren’t met, according to a new study.
แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกตะวันออกอาจจะเพิ่มระดับน้ำทะเลได้สูงถึง 16 ฟุตในระยะยาว หากเป้าหมายสภาพภูมิอากาศของปารีสไม่ได้รับการบรรลุ อ้างอิงตามการศึกษาใหม่

คำศัพท์ข่าว
- accord targets = เป้าหมายต่าง ๆตามที่ตั้งใจหรือคาดการณ์ไว้
- aren’t met = aren not met = ไม่พบ, ไม่ประสบความสำเร็จ
- add up (phrasal verb) = เพิ่ม, เพิ่มขึ้น
- could (Modal Verb) = สามารถ, อาจจะ(ใช้ในการคาดเดา)
- long term = ระยะยาว, ดำเนินต่อไปเป็นเวลานาน
- target (n) = เป้าหมาย, จุดประสงค์
- worst (adj) รุนแรงหรือจริงจังที่สุด


แหล่งข่าว : Reuters
The heaviest rain in Seoul in 115 years has spurred the South Korean capital to revive a $1.15 billion plan to improve drainage after floods exposed how even the affluent Gangnam district is vulnerable to climate change-driven extreme weather
ฝนที่ตกหนักที่สุดในโซลในรอบ 115 ปีได้กระตุ้นให้เมืองหลวงของเกาหลีใต้รื้อฟื้นแผน 1.15 มูลค่าพันล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงการระบายน้ำหลังจากน้ำท่วมเปิดเผยว่าแม้แต่เขตกังนัมที่ร่ำรวยก็เสี่ยงต่อสภาพอากาศที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คำศัพท์ข่าว
- heaviest (adj) = หนักที่สุด
- revive (v) = ฟื้นฟู, พลิกฟื้น, รื้อฟื้นขึ้นใหม่
- spur (v) = กระตุ้น
- vulnerable (adj) = เปราะบาง, อ่อนแอ, เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ

No comments:

Post a Comment