โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Wednesday, August 10, 2022

Present continuous : Active Voice : เมื่อน้ำแข็งละลายที่กรีนแลนด์Tense จากข่าว

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


Present continuous : Active Voice
ประธาน + is/am/are + กริยาเติม ing
Verb to be (is/am/are) ผันตามประธาน


เนื้อหาข่าว กลุ่มมหาเศรษฐี รวมทั้งเจฟฟ์ เบโซส(ซีอีโอแอมะซอน) ไมเคิล บลูมเบิร์ก(เศรษฐีอันดับแปดของอเมริกา) และบิล เกตส์(ผู้ก่อตั้งไมโคซอฟท์) เป็นต้น กำลังทำโครงการค้นหาใต้พื้นผิวน้ำแข็งที่ละลายว่ามีแร่ธาตุสำคัญเพียงพอที่จะใช้พลังงานให้กับรถยนต์ไฟฟ้าหลายร้อยล้านคันเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม


ตัวอย่างประโยค : เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและดำเนิ่นต่อเนื่อง ในปัจจุบัน
แหล่งข่าว : CNN
Some of the world's richest men are funding a massive treasure hunt in Greenland as sea and land ice melts.
ผู้ชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกบางคนกำลังระดมทุนในการล่าขุมทรัพย์ครั้งใหญ่ในเกาะกรีนแลนด์ในขณะที่น้ำแข็งในทะเลและบนบกละลาย

คำศัพท์ข่าว
- Greenland = เกาะกรีนแลนด์อยู่ทางเหนือสุดของโลก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติกและเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ประมาณ 2,175,900 ตารางกิโลเมตร
- fund (v) = ระดมเงิน, หาเงินให้(บางคน/โครงการ/องค์กร)
- massive (adj) = มหึมา, จำนวนมาก, ขนาดใหญ่
- men (plural of man) = ผู้ชาย(พหพจน์)
- treasure (n) = ขุมทรัพย์, ของล้ำค่า
- land ice (n) = น้ำแข็งที่อยู่บนบก
- melt (v) = ละลาย, อ่อนตัวเป็นของเหลว/น้ำ

- Some of the world's richest men = ผู้ชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกบางคน (men ประธานของประโยคเป็นพหูพจน์)
- are ผันจาก Verb to be (is/am/are) เพราะประธานของประโยคเป็นพหูพจน์
- funding ผันจาก fund (v1)


ตัวอย่างประโยค : เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและดำเนิ่นต่อเนื่อง ในปัจจุบัน
แหล่งข่าว : CNN
Billionaires are funding a massive treasure hunt in Greenland as ice vanishes
บรรดามหาเศรษฐีกำลังระดมทุนตามล่าขุมทรัพย์ครั้งใหญ่ในกรีนแลนด์ในขณะที่น้ำแข็งหายไป

คำศัพท์ข่าว
- as (conj) = เนื่องจาก, ในขณะที่, ในขณะเดียวกัน
- fund (v) = ระดมเงิน, หาเงินให้(บางคน/โครงการ/องค์กร)
- hunt (n) = การตามล่า
- treasure (n) = ขุมทรัพย์, ของล้ำค่า
- vanish (v) = หายไป, ไม่ปรากฏ

- Billionaires = บรรดามหาเศรษฐี (Billionaires >> billionaire ประธานของประโยคเป็นพหูพจน์)
- are ผันจาก Verb to be (is/am/are) เพราะประธานของประโยคเป็นพหูพจน์
- funding ผันจาก fund (v1)

No comments:

Post a Comment