โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, August 12, 2022

ศัพท์ข่าวสั้นภาษาอังกฤษรายวัน 12-August-2022เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทย


แหล่งข่าว : Reuters
Paleontologists heralded the discovery of a previously unknown small armored dinosaur in southern Argentina, a creature that likely walked upright on its back legs roaming a then-steamy landscape about 100 million years ago
นักบรรพชีวินวิทยาประกาศการค้นพบไดโนเสาร์หุ้มเกราะขนาดเล็กที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนในอาร์เจนตินาตอนใต้ เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่น่าจะเดินในท่ายืนบนขาหลังของมัน ท่องไปในภูมิประเทศที่ขณะนั้นร้อนชื้นเมื่อประมาณ 100 ล้านปีก่อน

คำศัพท์ข่าว
- armored (adj) = หุ้มเกราะ, ทีซึ่งมีเกราะกันกระสุนหุ้ม
- creature (n) = (สัตว์, สัตว์โลก, มนุษย์)
- herald (v) = ประกาศ(อย่างเป็นทางการ)
- likely (adv) = น่าจะ, มีแนวโน้ม, อาจเป็นไปได้
- upright (n) = ที่ตั้งขึ้น, ที่ตั้งตรง
- landscape (n) = จุดชมวิว, มุมมอง, ภูมิทัศน์


แหล่งข่าว : Reuters
Tonnes of dead fish have been hauled out of the River Oder, which flows along part of Poland's border with Germany, and officials have warned people not to enter the water while the Polish government pledged to investigate possible contamination
ปลาตายหลายตัน ถูกขนย้ายขนาดใหญ่ออกจากแม่น้ำโอเดอร์ ซึ่งไหลไปตามส่วนหนึ่งของชายแดนโปแลนด์กับเยอรมนี และเจ้าหน้าที่เตือนประชาชนอย่าลงน้ำ ในขณะที่รัฐบาลโปแลนด์ให้คำมั่นว่าจะตรวจสอบการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น

คำศัพท์ข่าว
- contamination (n) = การปนเปื้อน(เชื้อโรค, สิ่งสกปรก, สารเคมี)
- flow (v) = ไหล
- haul (v) = ดึง, ฉุดลาก, ขนย้ายขนาดใหญ่ (เน้นถึงการพยายามอย่างหนัก)
- pledge (v) = ให้คำมั่น, สัญญา, สาบาน


แหล่งข่าว : ABC
Children in London are being offered polio vaccine boosters after sewage samples with the virus were found in multiple areas across the city.
เด็ก ๆ ในลอนดอนกำลังได้รับข้อเสนอวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโรคโปลิโอหลังจากพบตัวอย่างสิ่งปฏิกูลที่มีไวรัสในหลายพื้นที่ทั่วเมือง

คำศัพท์ข่าว
- area (n) = เขต, พื้นที่
- multiple (adj) = มาก, หลาย
- sewage (n) = สิ่งปฏิกูล, น้ำโสโครก

No comments:

Post a Comment