โพสต์แนะนำ

สัญลักษณ์ไฟโชว์ที่หน้าปัดรถยนต์

สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานของรถยนต์ทุกค่ายที่พึงมี รูปร่างอาจต่างกันนิดหน่อยครับ

Friday, August 12, 2022

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันจะยุติแป้งที่มีแร่ทัลค์เมนู:รวมคำศัพท์ข่าวภาษาอักฤษ

ศัพท์ข่าวสั้นรายวัน
     ศัพท์ข่าวรายวัน
ศัพท์ข่าวการเมือง
     ศัพท์ข่าวเดียวกัน
ศัพท์ข่าวโควิด-19
     ศัพท์ข่าวไทยคำศัพท์ข่าว
- asbestos (n) = แร่ใยหิน
- talc = แร่ทัลคัม, แร่ทัลค์
- talc-based (compound) = มีแร่ทัลค์เป็นส่วนผสมหลัก
- talc-based baby powder = แป้งฝุ่นสำหรับเด็กที่มีแร่ทัลค์เป็นส่วนประกอบหลัก


แหล่งข่าว : New York Times
Johnson & Johnson will stop selling talc-based baby powder globally in 2023.
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จะหยุดขายแป้งเด็กที่มีแร่ทัลค์เป็นส่วนประกอบหลักทั่วโลกในปี ค.ศ. 2023

The company, sued by cancer patients who claimed its talc was contaminated with asbestos, stopped using the ingredient in North America in 2020.
บริษัท ถูกฟ้องโดยบรรดาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อ้างว่าแป้งโรยตัวเด็กของบริษัทปนเปื้อนด้วยแร่ใยหิน และถูกหยุดใช้ส่วนประกอบนี้ในอเมริกาเหนือในปี 2020

คำศัพท์ข่าว
- contaminate (v) = ปนเปื้อน (มีสารเคมีหรือเชื้อโรค)
- globally (adv) = ทั่วโลก
- sued by = ถูกฟ้องร้องโดย(Passive Voice)
- will (Modalverb) = จะ (การใช้ Modal Verb ต้องตามด้วยกริยา V1 เสมอ)


แหล่งข่าว : CNN
Johnson & Johnson is abandoning talc-based baby powder next year and instead will make it with cornstarch
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จะยกเลิกแป้งเด็กที่มีส่วนผสมหลักเป็นทัลค์ในปีหน้า และจะผลิตมันโดยใช้แป้งข้าวโพดแทน

คำศัพท์ข่าว
- abandon (v) = ละทิ้ง, ตัดหางปล่อยวัด
- cornstarch (คอร์นสตาร์ช) (n) = แป้งข้าวโพด


แหล่งข่าว : Reuters
Johnson & Johnson will stop selling talc-based baby powder globally in 2023, more than two years after it ended U.S. sales of a product that drew thousands of consumer safety lawsuits
บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จะหยุดขายแป้งโรยตัวเด็กที่มีแร่ทัลค์เป็นส่วนผสมหลักทั่วโลกในปีค.ศ.2023 ซึ่งนานกว่าสองปีหลังจากที่บริษัทยุติการขายผลิตภัณฑ์นี้ในสหรัฐฯ ที่ทำให้มีหลายพันคดีความเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค

คำศัพท์ข่าว
- consumer (n) = ผู้บริโภค
- lawsuit (n) = คดีความ, คดีที่อยู่ในระหว่างการฟ้องร้อง

No comments:

Post a Comment